Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 07 năm 2018
40, 88, 41, 21, 36, 54, 98, 73, 70, 21, 18, 97, 84, 55, 23, 49, 44, 81, 14, 90, 09, 20, 17, 38, 57, 95, 58
Đặc biệt
84740
Giải nhất
15088
Giải nhì
83141 38821
Giải ba
48636 37454 64598
99073 35570 04221
Giải tư
8118 0397
9184 3855
Giải năm
8823 9549 6644
5081 1614 2990
Giải sáu
909 620 817
Giải bảy
38 57 95 58

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 07 năm 2018
23, 28, 94, 71, 75, 31, 83, 96, 35, 23, 81, 43, 48, 35, 21, 09, 24, 46, 30, 23, 56, 12, 31, 82, 33, 48, 79
Đặc biệt
78023
Giải nhất
30328
Giải nhì
86794 35471
Giải ba
35975 91231 66283
48396 47735 62023
Giải tư
7381 0043
8848 2335
Giải năm
1821 3209 2124
2446 4430 7823
Giải sáu
856 312 231
Giải bảy
82 33 48 79

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 07 năm 2018
01, 98, 95, 61, 54, 17, 87, 54, 93, 16, 91, 38, 14, 89, 06, 54, 55, 95, 61, 02, 61, 10, 89, 16, 87, 46, 50
Đặc biệt
48401
Giải nhất
89498
Giải nhì
33695 17361
Giải ba
10254 43317 11287
61554 73093 96016
Giải tư
3591 8838
6814 7689
Giải năm
1606 8554 1155
6995 1061 3702
Giải sáu
261 010 889
Giải bảy
16 87 46 50

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 07 năm 2018
65, 33, 74, 42, 50, 21, 93, 08, 77, 07, 53, 78, 01, 08, 62, 83, 19, 27, 16, 98, 39, 10, 82, 36, 27, 60, 91
Đặc biệt
09965
Giải nhất
77633
Giải nhì
77574 43142
Giải ba
52150 11721 86093
70908 22577 97607
Giải tư
7953 4278
0301 7208
Giải năm
9262 2683 9619
6127 7616 6598
Giải sáu
839 310 082
Giải bảy
36 27 60 91

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 07 năm 2018
54, 56, 68, 49, 28, 71, 89, 75, 72, 75, 51, 02, 05, 26, 46, 94, 10, 93, 02, 07, 95, 71, 85, 90, 45, 46, 89
Đặc biệt
19854
Giải nhất
89656
Giải nhì
02068 68949
Giải ba
43428 31371 23889
17575 94572 99275
Giải tư
7551 8102
8005 3026
Giải năm
9346 3094 0810
0793 9202 0207
Giải sáu
895 971 485
Giải bảy
90 45 46 89

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 07 năm 2018
57, 82, 21, 12, 49, 66, 10, 15, 56, 48, 75, 00, 22, 12, 07, 94, 42, 31, 35, 40, 56, 75, 69, 54, 81, 06, 95
Đặc biệt
76157
Giải nhất
85182
Giải nhì
39521 44012
Giải ba
58949 87866 49510
71715 59256 77348
Giải tư
5875 6500
9322 3512
Giải năm
7307 2994 0342
6331 2435 6240
Giải sáu
256 275 169
Giải bảy
54 81 06 95

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 07 năm 2018
45, 00, 40, 39, 31, 23, 80, 67, 17, 39, 65, 72, 34, 95, 04, 40, 73, 29, 69, 05, 50, 57, 71, 93, 65, 63, 48
Đặc biệt
14845
Giải nhất
69900
Giải nhì
28840 83539
Giải ba
08931 27123 16980
19967 30417 36739
Giải tư
0265 2172
4034 8695
Giải năm
8604 5540 1373
8129 2469 8205
Giải sáu
050 357 571
Giải bảy
93 65 63 48

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 07 năm 2018
99, 12, 75, 55, 48, 67, 34, 24, 59, 73, 36, 28, 72, 57, 55, 76, 58, 41, 18, 28, 61, 65, 26, 78, 87, 03, 53
Đặc biệt
75299
Giải nhất
77412
Giải nhì
14075 45755
Giải ba
30048 00667 60134
53524 47959 53973
Giải tư
3836 0428
0072 2557
Giải năm
1955 8576 7058
2041 1418 2628
Giải sáu
161 965 326
Giải bảy
78 87 03 53

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 07 năm 2018
67, 09, 59, 87, 72, 30, 56, 88, 69, 57, 27, 61, 87, 90, 56, 69, 73, 02, 46, 82, 16, 23, 31, 60, 97, 55, 57
Đặc biệt
41967
Giải nhất
63209
Giải nhì
40959 62787
Giải ba
99672 20330 49456
28688 35969 27857
Giải tư
7227 6461
8587 1790
Giải năm
5456 0269 0673
9302 2246 1582
Giải sáu
716 223 831
Giải bảy
60 97 55 57

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 07 năm 2018
14, 94, 87, 82, 28, 90, 02, 31, 55, 56, 49, 77, 10, 82, 81, 57, 84, 86, 44, 31, 94, 22, 14, 24, 44, 75, 99
Đặc biệt
93514
Giải nhất
07894
Giải nhì
96887 00582
Giải ba
73628 05590 54402
48531 07555 21756
Giải tư
4549 5277
5910 6582
Giải năm
3781 6557 9684
0786 5644 3931
Giải sáu
394 722 414
Giải bảy
24 44 75 99

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 07 năm 2018
95, 08, 83, 53, 46, 88, 21, 14, 68, 98, 58, 97, 22, 40, 29, 71, 99, 15, 04, 28, 80, 02, 28, 36, 68, 44, 18
Đặc biệt
92295
Giải nhất
80208
Giải nhì
26383 03453
Giải ba
09646 16688 17921
04814 21668 23198
Giải tư
1158 7397
8122 6340
Giải năm
0229 0271 6499
0715 9104 9528
Giải sáu
480 802 928
Giải bảy
36 68 44 18

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 07 năm 2018
95, 55, 77, 20, 06, 16, 63, 16, 06, 19, 59, 82, 92, 02, 39, 98, 35, 14, 82, 71, 55, 53, 62, 62, 20, 47, 46
Đặc biệt
31995
Giải nhất
02855
Giải nhì
60477 48820
Giải ba
91806 65916 29063
09216 23606 53319
Giải tư
1859 3482
1692 4602
Giải năm
9639 1098 3635
9214 0982 9671
Giải sáu
155 553 962
Giải bảy
62 20 47 46

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 07 năm 2018
30, 34, 13, 95, 80, 92, 19, 29, 43, 63, 20, 83, 14, 51, 44, 04, 59, 61, 58, 26, 95, 68, 59, 34, 48, 35, 44
Đặc biệt
09530
Giải nhất
32834
Giải nhì
96513 27795
Giải ba
80280 66092 66619
72429 88243 06863
Giải tư
8420 8283
7114 7851
Giải năm
4444 4704 1159
0361 1658 8926
Giải sáu
095 668 559
Giải bảy
34 48 35 44

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 07 năm 2018
87, 02, 94, 18, 98, 27, 33, 41, 63, 79, 32, 52, 47, 94, 90, 14, 71, 40, 45, 22, 56, 84, 73, 74, 12, 57, 68
Đặc biệt
23587
Giải nhất
78302
Giải nhì
01894 49918
Giải ba
93998 78527 63833
39241 11863 73179
Giải tư
3832 7552
4747 9894
Giải năm
0690 6514 9771
3340 9445 7222
Giải sáu
556 584 473
Giải bảy
74 12 57 68

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 07 năm 2018
17, 00, 62, 96, 78, 46, 41, 92, 09, 29, 58, 24, 85, 12, 00, 64, 94, 95, 67, 01, 48, 73, 59, 57, 86, 49, 10
Đặc biệt
66017
Giải nhất
37700
Giải nhì
42062 57696
Giải ba
48478 28746 44641
00892 29809 45629
Giải tư
5158 5924
7685 4512
Giải năm
8500 9664 5994
6295 8267 0501
Giải sáu
648 773 259
Giải bảy
57 86 49 10

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 30 tháng 06 năm 2018
42, 43, 95, 26, 99, 16, 76, 05, 92, 99, 06, 30, 98, 54, 75, 88, 33, 25, 74, 75, 24, 52, 80, 33, 80, 53, 93
Đặc biệt
02442
Giải nhất
04043
Giải nhì
58195 74126
Giải ba
17799 78116 24376
93805 92792 59599
Giải tư
8706 6830
8198 5454
Giải năm
7075 4288 8733
6425 0074 2175
Giải sáu
124 152 880
Giải bảy
33 80 53 93

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 29 tháng 06 năm 2018
83, 58, 57, 14, 01, 08, 89, 45, 04, 97, 85, 42, 49, 72, 80, 26, 77, 18, 52, 15, 78, 05, 02, 29, 51, 79, 15
Đặc biệt
66983
Giải nhất
94158
Giải nhì
09557 20514
Giải ba
38801 90908 51189
40845 91704 33997
Giải tư
1585 3642
3449 4572
Giải năm
4980 6126 2677
3818 0152 0715
Giải sáu
678 805 402
Giải bảy
29 51 79 15

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 06 năm 2018
94, 03, 17, 99, 04, 30, 16, 70, 72, 14, 30, 30, 80, 50, 63, 31, 91, 49, 73, 11, 02, 53, 31, 75, 34, 10, 81
Đặc biệt
51594
Giải nhất
59303
Giải nhì
01017 47499
Giải ba
65604 97330 33816
44270 67372 15714
Giải tư
7930 3330
9480 1750
Giải năm
6163 7431 7991
3249 6973 6511
Giải sáu
702 353 131
Giải bảy
75 34 10 81

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 06 năm 2018
98, 42, 02, 74, 82, 01, 92, 99, 84, 21, 83, 82, 89, 10, 65, 47, 39, 92, 16, 41, 33, 21, 72, 58, 96, 49, 01
Đặc biệt
31098
Giải nhất
46842
Giải nhì
77102 20574
Giải ba
78382 20101 94692
09399 50884 26221
Giải tư
4483 5182
9289 9710
Giải năm
3465 6147 7939
6692 3816 9741
Giải sáu
733 521 672
Giải bảy
58 96 49 01

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 06 năm 2018
92, 82, 93, 82, 63, 04, 71, 09, 60, 46, 16, 04, 83, 22, 55, 05, 77, 85, 71, 32, 65, 92, 41, 19, 56, 35, 48
Đặc biệt
53992
Giải nhất
17382
Giải nhì
81293 53582
Giải ba
08963 02304 45971
36809 54160 25046
Giải tư
5116 4604
1583 5222
Giải năm
3055 8905 4377
6385 3971 9632
Giải sáu
565 592 641
Giải bảy
19 56 35 48

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 06 năm 2018
83, 34, 64, 59, 81, 90, 56, 66, 71, 31, 88, 02, 27, 13, 92, 25, 59, 40, 17, 72, 79, 63, 39, 53, 93, 04, 43
Đặc biệt
01883
Giải nhất
29234
Giải nhì
29864 58259
Giải ba
75481 58890 99556
40466 80271 02631
Giải tư
4288 5102
2827 0213
Giải năm
9692 8225 2759
5740 5817 3472
Giải sáu
279 863 739
Giải bảy
53 93 04 43

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 06 năm 2018
49, 11, 92, 82, 04, 15, 59, 39, 78, 36, 97, 88, 14, 77, 87, 91, 27, 89, 81, 95, 16, 72, 01, 05, 22, 37, 29
Đặc biệt
46249
Giải nhất
34611
Giải nhì
86992 07282
Giải ba
97504 30615 31859
91939 75278 38736
Giải tư
8497 8188
1214 4177
Giải năm
1487 2491 2927
4889 0981 7695
Giải sáu
516 472 801
Giải bảy
05 22 37 29

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 06 năm 2018
96, 74, 32, 64, 00, 53, 80, 89, 31, 60, 22, 00, 37, 30, 44, 39, 75, 03, 76, 92, 62, 22, 67, 42, 96, 67, 86
Đặc biệt
50296
Giải nhất
57174
Giải nhì
73432 78564
Giải ba
05200 75753 67380
96889 53231 42760
Giải tư
3722 2600
7337 5030
Giải năm
7144 0639 3775
7603 4176 4792
Giải sáu
562 922 867
Giải bảy
42 96 67 86

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 06 năm 2018
83, 58, 45, 84, 24, 30, 17, 44, 67, 29, 36, 34, 39, 92, 68, 77, 39, 98, 78, 00, 39, 04, 09, 70, 51, 95, 69
Đặc biệt
03183
Giải nhất
31658
Giải nhì
19745 36684
Giải ba
99024 08030 94417
12244 78967 17429
Giải tư
8336 8834
2839 6192
Giải năm
5268 7877 3539
5798 6478 3800
Giải sáu
239 804 309
Giải bảy
70 51 95 69

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 06 năm 2018
97, 00, 36, 07, 26, 58, 78, 99, 56, 77, 63, 72, 60, 52, 85, 61, 96, 20, 86, 78, 73, 86, 03, 72, 46, 68, 56
Đặc biệt
57997
Giải nhất
17000
Giải nhì
68636 22107
Giải ba
49826 32658 76478
62499 94156 09477
Giải tư
3063 1872
2760 1652
Giải năm
0985 0061 4296
2820 4586 5378
Giải sáu
773 386 403
Giải bảy
72 46 68 56

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 06 năm 2018
15, 98, 77, 69, 49, 82, 21, 82, 68, 78, 63, 50, 13, 17, 39, 68, 17, 53, 07, 11, 70, 50, 61, 58, 78, 45, 84
Đặc biệt
81615
Giải nhất
64598
Giải nhì
77577 15569
Giải ba
42049 65582 12321
81482 87368 25578
Giải tư
5363 4650
7013 1617
Giải năm
5039 2768 7517
1953 5007 9911
Giải sáu
470 150 961
Giải bảy
58 78 45 84

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 06 năm 2018
89, 95, 07, 05, 96, 04, 55, 39, 37, 54, 58, 99, 47, 36, 90, 80, 90, 03, 51, 68, 09, 44, 65, 71, 41, 66, 27
Đặc biệt
15489
Giải nhất
86695
Giải nhì
68207 67905
Giải ba
00096 67004 18355
81739 29737 15954
Giải tư
3858 9099
1147 6636
Giải năm
2890 3280 8190
5703 1251 7168
Giải sáu
509 244 565
Giải bảy
71 41 66 27

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 06 năm 2018
33, 97, 04, 49, 49, 84, 37, 47, 01, 24, 80, 96, 93, 24, 91, 73, 81, 99, 51, 70, 01, 69, 40, 34, 88, 53, 68
Đặc biệt
86133
Giải nhất
56697
Giải nhì
41104 06349
Giải ba
28749 27284 04137
37947 41001 78224
Giải tư
1780 7596
4593 5824
Giải năm
1391 2673 8181
7399 3851 4870
Giải sáu
501 069 440
Giải bảy
34 88 53 68

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 06 năm 2018
64, 38, 35, 54, 08, 04, 64, 91, 61, 16, 47, 59, 78, 97, 36, 39, 40, 87, 88, 40, 87, 73, 02, 83, 39, 06, 81
Đặc biệt
83564
Giải nhất
01838
Giải nhì
44635 90054
Giải ba
95808 31304 68664
87891 15561 80316
Giải tư
5047 9059
6878 1197
Giải năm
0836 7639 6640
3987 4988 0340
Giải sáu
487 673 002
Giải bảy
83 39 06 81

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 06 năm 2018
48, 74, 20, 66, 40, 98, 19, 73, 69, 22, 76, 92, 97, 26, 24, 43, 30, 89, 18, 02, 89, 21, 98, 16, 05, 00, 14
Đặc biệt
81948
Giải nhất
16974
Giải nhì
18720 04766
Giải ba
32740 02998 24119
96773 87069 53222
Giải tư
7076 1692
2097 4226
Giải năm
2124 9743 3730
5189 7418 1602
Giải sáu
089 321 098
Giải bảy
16 05 00 14

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 06 năm 2018
45, 80, 47, 35, 17, 28, 55, 84, 47, 63, 26, 10, 33, 83, 22, 77, 52, 53, 66, 88, 83, 53, 51, 02, 73, 39, 10
Đặc biệt
70145
Giải nhất
64580
Giải nhì
94447 20335
Giải ba
36217 74028 14355
71784 51147 15163
Giải tư
7426 4410
7833 8483
Giải năm
2422 7177 7652
9853 0466 2088
Giải sáu
583 153 551
Giải bảy
02 73 39 10

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 06 năm 2018
43, 57, 10, 30, 43, 95, 34, 84, 24, 04, 01, 25, 44, 04, 18, 72, 15, 65, 71, 80, 66, 56, 13, 76, 90, 02, 50
Đặc biệt
54343
Giải nhất
72457
Giải nhì
87110 31630
Giải ba
90243 62895 08534
13384 18724 51904
Giải tư
5601 4125
0044 5704
Giải năm
9218 9272 9215
7165 6071 8780
Giải sáu
266 356 613
Giải bảy
76 90 02 50

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 06 năm 2018
37, 81, 79, 81, 73, 76, 03, 89, 66, 90, 10, 82, 60, 97, 08, 22, 29, 92, 00, 27, 78, 52, 43, 97, 92, 62, 23
Đặc biệt
03937
Giải nhất
30381
Giải nhì
94879 73381
Giải ba
66973 65576 97303
84389 86066 26590
Giải tư
0710 7782
1460 7997
Giải năm
5308 0822 0029
0792 3100 0227
Giải sáu
378 552 543
Giải bảy
97 92 62 23

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 06 năm 2018
99, 78, 06, 52, 75, 67, 36, 88, 55, 25, 06, 94, 84, 80, 94, 84, 14, 41, 00, 54, 16, 87, 62, 53, 70, 01, 50
Đặc biệt
64199
Giải nhất
48878
Giải nhì
45906 36352
Giải ba
32475 20367 15636
43388 92855 67525
Giải tư
6306 3694
9984 0080
Giải năm
6094 4084 8914
8941 1500 6554
Giải sáu
816 787 962
Giải bảy
53 70 01 50

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 06 năm 2018
54, 56, 98, 18, 60, 97, 52, 67, 89, 28, 47, 91, 34, 21, 23, 83, 72, 65, 51, 49, 31, 94, 58, 25, 36, 79, 99
Đặc biệt
35854
Giải nhất
55456
Giải nhì
36398 06618
Giải ba
95560 37997 57252
85867 76489 23428
Giải tư
2647 7091
5434 6921
Giải năm
3923 5383 2172
3765 9151 9349
Giải sáu
431 894 058
Giải bảy
25 36 79 99

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 06 năm 2018
03, 34, 66, 67, 04, 96, 46, 37, 74, 67, 73, 17, 74, 33, 67, 45, 75, 89, 77, 50, 90, 31, 06, 80, 67, 55, 22
Đặc biệt
01603
Giải nhất
91334
Giải nhì
83866 57967
Giải ba
81504 55996 06546
34537 78774 79267
Giải tư
9673 2717
7474 9433
Giải năm
5267 0745 3475
4589 1377 5350
Giải sáu
590 531 406
Giải bảy
80 67 55 22

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 06 năm 2018
99, 72, 82, 27, 36, 84, 30, 88, 04, 52, 28, 45, 75, 91, 07, 98, 71, 18, 01, 17, 73, 62, 87, 64, 35, 48, 19
Đặc biệt
54099
Giải nhất
15572
Giải nhì
54382 51227
Giải ba
76336 33684 15730
04088 83004 19652
Giải tư
8428 5445
8175 6291
Giải năm
8907 4798 7371
5118 9201 4517
Giải sáu
573 762 187
Giải bảy
64 35 48 19

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 06 năm 2018
38, 13, 25, 46, 16, 23, 77, 64, 70, 80, 34, 88, 25, 46, 09, 48, 23, 66, 24, 59, 06, 61, 21, 83, 17, 48, 33
Đặc biệt
27538
Giải nhất
45413
Giải nhì
17225 37946
Giải ba
79016 00523 53977
30064 66370 17780
Giải tư
7334 3388
4725 7246
Giải năm
6609 6048 6823
0666 4624 8059
Giải sáu
506 261 421
Giải bảy
83 17 48 33

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 06 năm 2018
82, 66, 30, 40, 77, 14, 95, 49, 89, 65, 03, 18, 38, 52, 84, 21, 78, 89, 74, 70, 59, 29, 02, 64, 25, 88, 12
Đặc biệt
45882
Giải nhất
14666
Giải nhì
25630 57640
Giải ba
86077 56814 46595
45249 47089 49865
Giải tư
7003 2518
9838 5952
Giải năm
5084 0321 9578
6689 2774 7870
Giải sáu
759 029 302
Giải bảy
64 25 88 12

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 06 năm 2018
75, 97, 04, 19, 19, 60, 89, 51, 65, 04, 20, 43, 11, 28, 38, 40, 67, 90, 92, 59, 64, 08, 93, 76, 65, 82, 48
Đặc biệt
66175
Giải nhất
05297
Giải nhì
18104 92519
Giải ba
69219 33260 39289
27151 37365 81104
Giải tư
1720 9543
4711 5028
Giải năm
3838 2640 6867
2790 7492 4059
Giải sáu
964 108 793
Giải bảy
76 65 82 48

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com