Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 11 năm 2020
69, 22, 11, 55, 54, 54, 39, 88, 05, 26, 85, 09, 97, 49, 56, 49, 82, 96, 72, 56, 30, 52, 18, 17, 05, 24, 46
Đặc biệt
83669
Giải nhất
46822
Giải nhì
59811 96755
Giải ba
12854 77054 65439
59988 22305 41126
Giải tư
9285 8709
4697 5849
Giải năm
8056 1949 1582
4696 1372 5356
Giải sáu
530 252 518
Giải bảy
17 05 24 46

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 11 năm 2020
64, 59, 64, 77, 44, 33, 55, 16, 84, 09, 23, 47, 30, 08, 96, 08, 42, 70, 06, 57, 67, 90, 96, 11, 25, 92, 99
Đặc biệt
10764
Giải nhất
86559
Giải nhì
69864 81977
Giải ba
11944 83033 36855
64616 75784 35909
Giải tư
8423 2647
0730 5208
Giải năm
5496 5008 5342
5670 1306 3257
Giải sáu
067 190 696
Giải bảy
11 25 92 99

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 11 năm 2020
26, 52, 28, 05, 33, 02, 42, 86, 18, 69, 53, 95, 85, 13, 66, 69, 03, 69, 81, 19, 20, 67, 08, 49, 73, 98, 56
Đặc biệt
23126
Giải nhất
31552
Giải nhì
98728 16205
Giải ba
58033 73402 98742
17486 65718 16869
Giải tư
4953 1095
0185 0413
Giải năm
0966 0669 6803
5369 9081 5719
Giải sáu
020 067 108
Giải bảy
49 73 98 56

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 11 năm 2020
71, 54, 86, 58, 15, 12, 42, 63, 56, 08, 75, 96, 88, 46, 45, 92, 88, 83, 70, 62, 14, 92, 60, 56, 66, 44, 08
Đặc biệt
23071
Giải nhất
41054
Giải nhì
69286 72458
Giải ba
54715 16612 09642
81763 96256 02308
Giải tư
5875 2896
3488 8846
Giải năm
9545 3692 0288
4083 6670 2462
Giải sáu
114 092 760
Giải bảy
56 66 44 08

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 11 năm 2020
36, 61, 54, 02, 92, 57, 84, 48, 92, 85, 05, 08, 72, 32, 68, 25, 90, 37, 35, 79, 69, 42, 75, 39, 00, 97, 81
Đặc biệt
72036
Giải nhất
58061
Giải nhì
18654 40402
Giải ba
92492 71757 69484
78348 58292 10085
Giải tư
3405 5108
1772 8432
Giải năm
6668 4825 4190
9137 9835 1679
Giải sáu
169 042 075
Giải bảy
39 00 97 81

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 11 năm 2020
64, 01, 05, 06, 83, 65, 02, 35, 96, 74, 41, 71, 55, 41, 18, 06, 45, 03, 51, 38, 06, 92, 20, 60, 28, 45, 90
Đặc biệt
52664
Giải nhất
19501
Giải nhì
56805 96006
Giải ba
93783 04665 68402
87335 45196 46074
Giải tư
3141 2871
9455 0441
Giải năm
6218 6906 4245
1003 3351 7938
Giải sáu
706 192 220
Giải bảy
60 28 45 90

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 11 năm 2020
43, 52, 47, 93, 77, 61, 45, 23, 78, 74, 77, 36, 00, 76, 27, 01, 19, 09, 58, 98, 78, 06, 48, 40, 25, 73, 91
Đặc biệt
00843
Giải nhất
22152
Giải nhì
99947 89793
Giải ba
65077 18761 01745
90823 39578 90974
Giải tư
6277 6936
0200 8476
Giải năm
0327 9501 7819
3609 4558 9898
Giải sáu
578 706 548
Giải bảy
40 25 73 91

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 11 năm 2020
96, 99, 07, 71, 57, 56, 86, 67, 76, 81, 18, 83, 23, 65, 49, 52, 07, 42, 28, 55, 22, 00, 70, 67, 22, 91, 06
Đặc biệt
61596
Giải nhất
76599
Giải nhì
79007 78171
Giải ba
23257 20356 09586
73567 31976 11081
Giải tư
4418 2583
7423 1665
Giải năm
4149 4252 7807
1242 6628 5355
Giải sáu
322 800 970
Giải bảy
67 22 91 06

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 11 năm 2020
61, 47, 85, 91, 48, 19, 84, 97, 33, 07, 79, 45, 53, 48, 87, 39, 17, 68, 82, 87, 41, 34, 67, 90, 17, 62, 80
Đặc biệt
20561
Giải nhất
85947
Giải nhì
48885 66191
Giải ba
05748 78219 93584
59497 08733 52507
Giải tư
9079 1245
4453 9948
Giải năm
2587 7639 6917
4968 1482 3587
Giải sáu
841 334 567
Giải bảy
90 17 62 80

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 11 năm 2020
80, 93, 73, 03, 90, 48, 31, 24, 32, 55, 18, 75, 32, 87, 97, 12, 53, 96, 56, 57, 12, 86, 36, 06, 13, 81, 10
Đặc biệt
92780
Giải nhất
23593
Giải nhì
46273 78703
Giải ba
00990 08148 11931
07624 13632 94855
Giải tư
3918 1575
6332 0687
Giải năm
5797 2412 6453
0896 6856 0057
Giải sáu
412 586 836
Giải bảy
06 13 81 10

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 11 năm 2020
17, 04, 67, 62, 37, 34, 05, 07, 98, 63, 88, 20, 16, 76, 05, 96, 64, 73, 91, 35, 58, 95, 41, 58, 86, 92, 97
Đặc biệt
17017
Giải nhất
78604
Giải nhì
97067 81162
Giải ba
75437 12434 96805
76307 13498 34963
Giải tư
1088 0920
9416 2876
Giải năm
9805 9796 7464
2973 4191 0535
Giải sáu
758 095 341
Giải bảy
58 86 92 97

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 11 năm 2020
30, 30, 88, 43, 02, 68, 05, 58, 16, 68, 60, 05, 20, 49, 38, 96, 71, 67, 41, 91, 99, 06, 78, 56, 12, 90, 64
Đặc biệt
88630
Giải nhất
85630
Giải nhì
22088 68543
Giải ba
99302 31368 18505
92358 00816 01468
Giải tư
9660 5805
7820 7049
Giải năm
6938 7796 1071
1267 6441 8191
Giải sáu
099 906 878
Giải bảy
56 12 90 64

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 11 năm 2020
93, 78, 29, 18, 99, 32, 85, 26, 10, 25, 46, 69, 54, 26, 22, 35, 75, 26, 64, 86, 62, 77, 29, 50, 05, 86, 27
Đặc biệt
82093
Giải nhất
69778
Giải nhì
59629 07118
Giải ba
07399 61532 84085
22426 98910 07225
Giải tư
5246 4369
5154 7026
Giải năm
6122 4435 0275
2426 6964 9486
Giải sáu
462 877 629
Giải bảy
50 05 86 27

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 11 năm 2020
30, 94, 87, 44, 20, 79, 88, 28, 23, 35, 21, 55, 59, 25, 24, 10, 99, 96, 02, 46, 54, 86, 60, 40, 43, 27, 61
Đặc biệt
41130
Giải nhất
71594
Giải nhì
03687 04444
Giải ba
44920 30079 66288
65228 32423 62035
Giải tư
1721 8955
4559 4425
Giải năm
8224 4910 0399
3196 0002 6546
Giải sáu
154 586 560
Giải bảy
40 43 27 61

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 11 năm 2020
18, 95, 23, 62, 87, 40, 70, 42, 54, 53, 94, 86, 02, 93, 40, 12, 36, 22, 83, 30, 57, 08, 26, 91, 19, 49, 68
Đặc biệt
76818
Giải nhất
88295
Giải nhì
83723 82962
Giải ba
55187 63440 62970
05142 61554 70053
Giải tư
9694 9886
9702 0593
Giải năm
7440 9312 4436
5722 7983 8830
Giải sáu
557 908 926
Giải bảy
91 19 49 68

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 11 năm 2020
06, 82, 46, 51, 40, 22, 15, 48, 22, 67, 12, 84, 83, 96, 12, 64, 70, 64, 71, 09, 77, 45, 37, 76, 13, 81, 04
Đặc biệt
28106
Giải nhất
60882
Giải nhì
48546 52051
Giải ba
67840 41822 11315
80448 74422 67267
Giải tư
0212 4584
9183 1596
Giải năm
4112 8264 5170
6364 1471 4309
Giải sáu
677 145 137
Giải bảy
76 13 81 04

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 11 năm 2020
87, 04, 54, 96, 64, 73, 45, 96, 47, 02, 31, 01, 85, 85, 14, 01, 59, 79, 89, 42, 30, 88, 16, 49, 22, 38, 30
Đặc biệt
88287
Giải nhất
11204
Giải nhì
38454 25196
Giải ba
83564 86373 35845
24596 82047 19502
Giải tư
9731 5401
4185 3985
Giải năm
3714 7901 0359
3379 6589 0342
Giải sáu
030 188 616
Giải bảy
49 22 38 30

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 11 năm 2020
16, 27, 27, 86, 72, 73, 88, 71, 67, 30, 13, 94, 51, 42, 13, 07, 43, 98, 77, 40, 39, 05, 39, 80, 54, 57, 20
Đặc biệt
44516
Giải nhất
34627
Giải nhì
29627 14586
Giải ba
60672 76373 20188
44571 34767 41130
Giải tư
5513 2694
1951 9442
Giải năm
4913 4007 9343
7798 0077 6140
Giải sáu
139 205 339
Giải bảy
80 54 57 20

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 11 năm 2020
42, 47, 91, 71, 63, 66, 64, 40, 04, 29, 30, 53, 95, 02, 49, 14, 56, 37, 45, 41, 17, 26, 49, 03, 40, 42, 11
Đặc biệt
56842
Giải nhất
11147
Giải nhì
93691 82071
Giải ba
48163 10266 31464
11340 76204 31629
Giải tư
2430 8253
9995 5002
Giải năm
4849 6414 2256
0737 9745 2041
Giải sáu
117 426 349
Giải bảy
03 40 42 11

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 11 năm 2020
74, 47, 62, 59, 10, 92, 73, 18, 73, 64, 58, 69, 69, 20, 35, 80, 51, 42, 94, 04, 96, 33, 18, 62, 71, 86, 97
Đặc biệt
37874
Giải nhất
19947
Giải nhì
17462 43759
Giải ba
40610 16492 06073
87118 84073 07564
Giải tư
4058 2369
2169 0120
Giải năm
8235 7280 7751
5842 3494 5804
Giải sáu
096 833 018
Giải bảy
62 71 86 97

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 11 năm 2020
47, 58, 37, 31, 59, 93, 60, 98, 40, 82, 41, 21, 45, 24, 78, 62, 48, 24, 73, 86, 89, 70, 69, 08, 99, 72, 03
Đặc biệt
20047
Giải nhất
89458
Giải nhì
47637 25831
Giải ba
34659 63693 56560
70998 55840 43882
Giải tư
7541 0021
2445 0424
Giải năm
9878 5562 4248
4124 7873 8986
Giải sáu
389 470 769
Giải bảy
08 99 72 03

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 11 năm 2020
11, 09, 21, 47, 44, 91, 28, 77, 33, 56, 37, 96, 04, 12, 68, 14, 87, 51, 21, 26, 29, 27, 66, 57, 38, 85, 15
Đặc biệt
46411
Giải nhất
72709
Giải nhì
26921 03947
Giải ba
78644 29491 64528
20277 97433 79056
Giải tư
5737 1996
7204 6412
Giải năm
9068 2614 4387
7451 0821 4326
Giải sáu
029 827 466
Giải bảy
57 38 85 15

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 11 năm 2020
56, 83, 70, 08, 12, 87, 87, 61, 63, 26, 01, 16, 50, 63, 95, 44, 39, 43, 88, 32, 80, 04, 58, 48, 67, 89, 17
Đặc biệt
00356
Giải nhất
90783
Giải nhì
40070 72208
Giải ba
44812 86087 16787
39461 50863 28026
Giải tư
4301 6816
0950 5863
Giải năm
5195 4744 6439
9143 1488 6832
Giải sáu
980 004 758
Giải bảy
48 67 89 17

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 11 năm 2020
71, 94, 59, 93, 04, 01, 44, 07, 64, 85, 46, 99, 72, 72, 32, 68, 27, 68, 43, 71, 26, 30, 72, 26, 86, 10, 65
Đặc biệt
44571
Giải nhất
02894
Giải nhì
63559 57593
Giải ba
86504 74801 38444
58707 09164 46685
Giải tư
0046 8399
8372 1872
Giải năm
1532 8568 0127
3068 2643 7471
Giải sáu
126 330 472
Giải bảy
26 86 10 65

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 11 năm 2020
25, 16, 89, 95, 40, 98, 10, 67, 34, 87, 84, 17, 11, 32, 69, 95, 45, 30, 05, 16, 99, 48, 48, 67, 44, 80, 98
Đặc biệt
96225
Giải nhất
12416
Giải nhì
88289 70895
Giải ba
58540 06198 29410
34667 31034 96487
Giải tư
9184 1517
3911 1632
Giải năm
0169 6495 2845
7630 4805 7416
Giải sáu
899 148 248
Giải bảy
67 44 80 98

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2020
21, 81, 53, 50, 17, 86, 70, 18, 53, 11, 51, 98, 53, 72, 25, 57, 88, 91, 97, 36, 74, 56, 35, 38, 83, 60, 01
Đặc biệt
16921
Giải nhất
25081
Giải nhì
45353 75450
Giải ba
44417 83486 92270
12918 55453 55311
Giải tư
2151 2898
8653 7172
Giải năm
1025 3557 7488
1391 1497 8536
Giải sáu
774 056 235
Giải bảy
38 83 60 01

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 11 năm 2020
18, 46, 37, 81, 76, 99, 27, 70, 42, 38, 34, 80, 15, 45, 41, 92, 32, 04, 69, 12, 12, 30, 34, 24, 57, 00, 66
Đặc biệt
53818
Giải nhất
63246
Giải nhì
34137 06381
Giải ba
74076 65599 13527
07170 40142 87238
Giải tư
4234 4380
2115 0345
Giải năm
9541 6392 0632
5704 3569 9912
Giải sáu
112 130 034
Giải bảy
24 57 00 66

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 11 năm 2020
61, 83, 97, 69, 90, 40, 09, 88, 70, 09, 48, 79, 63, 48, 27, 49, 84, 54, 99, 72, 02, 27, 09, 92, 68, 13, 73
Đặc biệt
32461
Giải nhất
86683
Giải nhì
23097 23669
Giải ba
34290 24040 11909
84388 70970 08009
Giải tư
9648 7479
4163 8148
Giải năm
9927 3949 4784
1754 8199 2772
Giải sáu
102 927 809
Giải bảy
92 68 13 73

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 11 năm 2020
59, 78, 73, 68, 53, 02, 38, 90, 94, 56, 65, 82, 74, 89, 63, 33, 01, 83, 93, 35, 07, 26, 93, 77, 88, 48, 66
Đặc biệt
97059
Giải nhất
75778
Giải nhì
45173 32668
Giải ba
70353 93702 71338
80690 36694 78156
Giải tư
5765 8282
9274 2189
Giải năm
5563 9933 6101
2483 7093 1735
Giải sáu
907 326 493
Giải bảy
77 88 48 66

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 31 tháng 10 năm 2020
10, 94, 74, 35, 31, 13, 33, 06, 61, 42, 32, 87, 49, 60, 15, 52, 45, 60, 53, 62, 88, 88, 35, 49, 16, 74, 48
Đặc biệt
92610
Giải nhất
91294
Giải nhì
74974 10435
Giải ba
26331 08013 93633
89006 92061 72342
Giải tư
5832 7487
0649 9960
Giải năm
2615 2252 8945
2660 5353 5162
Giải sáu
688 188 135
Giải bảy
49 16 74 48

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 10 năm 2020
83, 78, 66, 63, 21, 75, 28, 81, 26, 81, 34, 08, 55, 01, 58, 21, 46, 20, 90, 69, 81, 95, 20, 31, 79, 57, 65
Đặc biệt
57483
Giải nhất
33678
Giải nhì
12466 88663
Giải ba
83621 75675 25228
70581 11226 63581
Giải tư
7834 9808
5155 8601
Giải năm
7358 3721 5346
7520 5390 2169
Giải sáu
081 695 720
Giải bảy
31 79 57 65

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 10 năm 2020
36, 85, 89, 45, 48, 27, 30, 39, 63, 46, 90, 80, 39, 06, 81, 84, 54, 82, 58, 42, 12, 76, 15, 60, 13, 07, 55
Đặc biệt
33136
Giải nhất
01585
Giải nhì
89589 48245
Giải ba
05348 34627 20330
93739 22263 25146
Giải tư
8190 6780
3139 6506
Giải năm
7081 8584 1854
8982 4158 1642
Giải sáu
212 676 815
Giải bảy
60 13 07 55

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 10 năm 2020
07, 94, 83, 82, 34, 16, 02, 59, 09, 80, 85, 82, 40, 42, 76, 11, 16, 95, 48, 88, 58, 13, 04, 10, 38, 01, 64
Đặc biệt
07707
Giải nhất
37394
Giải nhì
74883 66782
Giải ba
08234 76316 05602
80559 10909 32780
Giải tư
2985 3182
0140 1542
Giải năm
6376 2611 9316
1895 9648 6188
Giải sáu
958 913 604
Giải bảy
10 38 01 64

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 10 năm 2020
38, 85, 79, 19, 69, 68, 95, 13, 05, 27, 36, 41, 45, 91, 79, 31, 92, 28, 34, 46, 81, 11, 75, 61, 65, 04, 57
Đặc biệt
45538
Giải nhất
70385
Giải nhì
97679 89919
Giải ba
60269 00168 95595
14413 43405 08427
Giải tư
6036 3641
7545 3591
Giải năm
3479 1331 8592
9128 5634 2546
Giải sáu
181 311 575
Giải bảy
61 65 04 57

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 10 năm 2020
46, 34, 24, 63, 86, 08, 54, 90, 59, 13, 30, 81, 81, 84, 19, 01, 90, 72, 11, 08, 04, 92, 53, 46, 36, 75, 50
Đặc biệt
77946
Giải nhất
90034
Giải nhì
02124 59163
Giải ba
31986 01608 68954
71290 84959 79813
Giải tư
7930 4981
8681 3884
Giải năm
1819 2901 2990
1272 9511 4408
Giải sáu
604 392 753
Giải bảy
46 36 75 50

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 10 năm 2020
36, 77, 05, 55, 51, 98, 12, 82, 56, 34, 94, 48, 39, 83, 69, 71, 42, 38, 07, 51, 39, 86, 06, 36, 94, 51, 30
Đặc biệt
32436
Giải nhất
67377
Giải nhì
91005 18755
Giải ba
43851 47198 22712
26982 32056 79334
Giải tư
9094 9148
4039 0483
Giải năm
6569 6671 9042
9238 8107 7551
Giải sáu
539 286 106
Giải bảy
36 94 51 30

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 10 năm 2020
28, 63, 90, 61, 26, 47, 06, 57, 61, 55, 84, 85, 82, 59, 80, 37, 24, 79, 61, 48, 92, 84, 80, 71, 87, 68, 09
Đặc biệt
43128
Giải nhất
44563
Giải nhì
98690 24861
Giải ba
41626 17147 17306
12257 98561 44455
Giải tư
0184 3385
5782 5259
Giải năm
4980 9837 6724
7179 5561 7048
Giải sáu
992 484 180
Giải bảy
71 87 68 09

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 10 năm 2020
25, 98, 24, 54, 63, 79, 70, 22, 71, 95, 40, 02, 79, 32, 05, 61, 64, 08, 28, 05, 24, 00, 92, 31, 65, 26, 44
Đặc biệt
06125
Giải nhất
02898
Giải nhì
91024 05454
Giải ba
39463 28179 34370
68522 01371 77795
Giải tư
0440 5402
8279 8832
Giải năm
2805 3261 5764
8108 1728 3605
Giải sáu
624 200 992
Giải bảy
31 65 26 44

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 10 năm 2020
79, 96, 95, 78, 40, 40, 48, 16, 04, 72, 15, 32, 84, 41, 38, 16, 60, 04, 06, 37, 08, 16, 31, 96, 81, 35, 00
Đặc biệt
48879
Giải nhất
43896
Giải nhì
96795 72578
Giải ba
14640 72640 05348
78416 40104 69172
Giải tư
2815 7032
3984 4841
Giải năm
1538 1116 9760
9404 7906 7237
Giải sáu
108 616 731
Giải bảy
96 81 35 00

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 10 năm 2020
43, 11, 03, 99, 53, 49, 90, 57, 96, 25, 70, 87, 27, 16, 70, 79, 58, 15, 72, 54, 70, 15, 51, 61, 62, 64, 02
Đặc biệt
07043
Giải nhất
44111
Giải nhì
38003 35799
Giải ba
36053 21949 03090
28157 68096 26125
Giải tư
6070 9387
5427 8616
Giải năm
4170 5179 3058
1415 1372 0254
Giải sáu
270 815 851
Giải bảy
61 62 64 02

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com