Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 31 tháng 03 năm 2020
19, 79, 94, 08, 68, 73, 91, 70, 19, 61, 84, 12, 63, 15, 55, 38, 57, 58, 76, 85, 57, 30, 89, 17, 45, 96, 10
Đặc biệt
98819
Giải nhất
44179
Giải nhì
96294 96108
Giải ba
61368 22973 51191
28270 11119 11461
Giải tư
6484 4112
0063 8515
Giải năm
4555 2238 0157
5358 6076 8185
Giải sáu
957 130 489
Giải bảy
17 45 96 10

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 30 tháng 03 năm 2020
02, 59, 12, 09, 80, 55, 63, 49, 40, 67, 59, 21, 43, 95, 39, 93, 82, 06, 76, 49, 14, 95, 58, 55, 94, 79, 05
Đặc biệt
42902
Giải nhất
92559
Giải nhì
98712 08709
Giải ba
03080 71055 13663
02249 36140 28867
Giải tư
1559 3221
3343 0895
Giải năm
4639 7093 8482
4906 2576 9849
Giải sáu
314 495 258
Giải bảy
55 94 79 05

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 03 năm 2020
14, 88, 92, 97, 95, 09, 80, 11, 37, 13, 47, 89, 51, 63, 97, 79, 23, 83, 66, 51, 42, 56, 02, 24, 66, 52, 88
Đặc biệt
28914
Giải nhất
63988
Giải nhì
66992 90797
Giải ba
99095 26209 16780
19311 58837 67813
Giải tư
5147 2189
6051 0363
Giải năm
3597 7479 9223
4583 2266 4751
Giải sáu
342 556 502
Giải bảy
24 66 52 88

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 03 năm 2020
59, 09, 59, 79, 14, 79, 91, 08, 06, 46, 81, 02, 37, 31, 28, 63, 91, 53, 95, 35, 15, 58, 45, 74, 03, 10, 23
Đặc biệt
91159
Giải nhất
40109
Giải nhì
87459 66379
Giải ba
97314 60879 30091
10908 57906 96546
Giải tư
6281 0402
5637 7531
Giải năm
3528 3363 6791
7953 1195 6735
Giải sáu
815 758 345
Giải bảy
74 03 10 23

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 03 năm 2020
55, 57, 94, 62, 67, 28, 70, 48, 71, 45, 78, 09, 32, 79, 23, 93, 44, 38, 79, 84, 04, 76, 11, 82, 38, 99, 54
Đặc biệt
33555
Giải nhất
52557
Giải nhì
50894 51062
Giải ba
17067 41228 31970
92048 36571 26045
Giải tư
4978 9209
8932 8979
Giải năm
9923 2793 6344
1138 5679 5484
Giải sáu
204 276 911
Giải bảy
82 38 99 54

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 03 năm 2020
35, 95, 48, 93, 76, 13, 38, 04, 95, 38, 72, 03, 64, 93, 12, 54, 95, 58, 06, 34, 10, 55, 36, 06, 93, 82, 80
Đặc biệt
94135
Giải nhất
22095
Giải nhì
09748 36993
Giải ba
72676 03613 18638
00004 49295 78138
Giải tư
0172 3503
5464 8693
Giải năm
4512 8354 8195
3258 7506 9634
Giải sáu
910 855 136
Giải bảy
06 93 82 80

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 03 năm 2020
96, 43, 40, 33, 82, 68, 13, 73, 00, 57, 64, 66, 88, 37, 55, 84, 45, 18, 11, 82, 84, 17, 73, 68, 19, 21, 48
Đặc biệt
54296
Giải nhất
54643
Giải nhì
85240 19833
Giải ba
47082 32268 46213
34273 56000 09457
Giải tư
5564 0066
2488 4437
Giải năm
7455 3884 3745
8018 4711 4882
Giải sáu
184 517 673
Giải bảy
68 19 21 48

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 03 năm 2020
78, 12, 93, 59, 20, 22, 77, 63, 21, 74, 05, 43, 31, 85, 16, 88, 87, 37, 65, 29, 48, 98, 85, 99, 42, 59, 95
Đặc biệt
31578
Giải nhất
73112
Giải nhì
34793 13159
Giải ba
49320 52222 39477
62863 00021 73974
Giải tư
7605 8743
3931 4385
Giải năm
1116 0788 8887
1437 2565 0929
Giải sáu
448 498 085
Giải bảy
99 42 59 95

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 03 năm 2020
23, 96, 63, 01, 38, 15, 96, 54, 74, 17, 15, 52, 19, 11, 75, 10, 03, 57, 04, 87, 51, 90, 14, 56, 87, 07, 93
Đặc biệt
36123
Giải nhất
74096
Giải nhì
74963 90401
Giải ba
72038 89615 92996
48654 74774 28017
Giải tư
5815 9852
8219 0411
Giải năm
3975 8310 6703
4557 0504 7487
Giải sáu
551 090 914
Giải bảy
56 87 07 93

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 03 năm 2020
21, 03, 98, 24, 96, 15, 37, 98, 72, 90, 28, 43, 21, 24, 14, 35, 77, 51, 34, 86, 12, 14, 06, 91, 48, 90, 26
Đặc biệt
55521
Giải nhất
17703
Giải nhì
75598 49924
Giải ba
56896 96015 37437
74398 25272 85690
Giải tư
1428 0443
7921 4724
Giải năm
3314 3035 1677
7751 8334 7586
Giải sáu
612 214 306
Giải bảy
91 48 90 26

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 03 năm 2020
36, 68, 78, 94, 55, 64, 16, 75, 46, 42, 41, 62, 68, 56, 91, 91, 14, 01, 06, 71, 31, 74, 31, 74, 73, 89, 21
Đặc biệt
85736
Giải nhất
50768
Giải nhì
07778 01694
Giải ba
95155 67664 71816
05675 80446 19342
Giải tư
6841 3562
0268 3456
Giải năm
2591 1791 1714
7101 4306 4871
Giải sáu
831 374 331
Giải bảy
74 73 89 21

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 03 năm 2020
74, 72, 85, 32, 74, 51, 79, 51, 63, 42, 27, 23, 04, 06, 04, 89, 63, 22, 29, 67, 10, 71, 12, 81, 19, 36, 79
Đặc biệt
85074
Giải nhất
33372
Giải nhì
86985 36432
Giải ba
11074 01151 29579
69251 13863 22942
Giải tư
7227 6123
0804 6806
Giải năm
8004 8389 3963
1822 4929 3867
Giải sáu
110 971 212
Giải bảy
81 19 36 79

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 03 năm 2020
89, 79, 33, 53, 16, 22, 72, 41, 59, 64, 92, 65, 94, 95, 97, 18, 47, 88, 00, 26, 51, 94, 94, 12, 54, 28, 90
Đặc biệt
81489
Giải nhất
16279
Giải nhì
16833 13453
Giải ba
33416 18422 62872
73341 70559 86064
Giải tư
1492 1565
5294 7895
Giải năm
2797 2218 9847
4788 1000 7626
Giải sáu
251 694 594
Giải bảy
12 54 28 90

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 03 năm 2020
67, 03, 49, 72, 46, 69, 11, 27, 35, 97, 51, 84, 66, 90, 43, 88, 15, 38, 12, 30, 82, 11, 24, 93, 25, 74, 65
Đặc biệt
52267
Giải nhất
49403
Giải nhì
94349 97172
Giải ba
14746 72269 73511
34127 52035 82697
Giải tư
7351 7084
4566 0590
Giải năm
9343 0788 8915
6238 4912 1830
Giải sáu
382 411 324
Giải bảy
93 25 74 65

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 03 năm 2020
22, 57, 02, 90, 63, 00, 45, 56, 28, 40, 86, 44, 88, 34, 10, 74, 24, 66, 75, 15, 98, 74, 58, 30, 77, 00, 29
Đặc biệt
28322
Giải nhất
07557
Giải nhì
65702 27990
Giải ba
64263 88400 71845
11256 02428 45940
Giải tư
2686 1044
5988 9434
Giải năm
1010 0574 1724
0566 4075 7615
Giải sáu
998 974 058
Giải bảy
30 77 00 29

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 03 năm 2020
01, 15, 61, 73, 14, 46, 37, 46, 36, 86, 00, 32, 51, 84, 71, 88, 24, 14, 15, 20, 30, 98, 56, 85, 10, 24, 18
Đặc biệt
18901
Giải nhất
74415
Giải nhì
31161 20773
Giải ba
23514 55646 06937
73046 12636 49186
Giải tư
1400 5832
8251 7684
Giải năm
5471 2988 2124
3514 4015 7120
Giải sáu
530 898 156
Giải bảy
85 10 24 18

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 03 năm 2020
15, 09, 60, 22, 28, 70, 50, 16, 71, 24, 90, 61, 10, 72, 81, 74, 05, 15, 13, 99, 14, 87, 21, 98, 35, 02, 15
Đặc biệt
18915
Giải nhất
50209
Giải nhì
46360 69622
Giải ba
71028 51970 15750
01316 58671 85924
Giải tư
4090 5861
4710 2972
Giải năm
0181 0274 3505
8715 4113 8599
Giải sáu
714 187 621
Giải bảy
98 35 02 15

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 03 năm 2020
18, 41, 87, 22, 31, 24, 89, 05, 40, 11, 23, 19, 00, 83, 84, 62, 40, 00, 81, 00, 52, 14, 87, 92, 82, 02, 99
Đặc biệt
73118
Giải nhất
09141
Giải nhì
98087 40822
Giải ba
52331 72524 22989
13005 58740 98211
Giải tư
8423 1719
7100 9083
Giải năm
1384 9262 9040
8400 5081 4900
Giải sáu
852 814 387
Giải bảy
92 82 02 99

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 03 năm 2020
51, 07, 21, 93, 39, 61, 94, 53, 29, 62, 54, 82, 32, 78, 31, 98, 18, 32, 21, 35, 09, 21, 19, 44, 56, 01, 47
Đặc biệt
74951
Giải nhất
27007
Giải nhì
55721 08593
Giải ba
13339 57361 72694
54853 93029 66362
Giải tư
4054 8582
4532 3578
Giải năm
4231 8198 5918
7332 6121 2635
Giải sáu
209 821 619
Giải bảy
44 56 01 47

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 03 năm 2020
24, 94, 80, 40, 29, 50, 98, 60, 25, 79, 25, 59, 02, 34, 29, 41, 02, 26, 91, 99, 45, 65, 74, 45, 79, 21, 11
Đặc biệt
29224
Giải nhất
68194
Giải nhì
43580 38840
Giải ba
08329 31050 05198
46360 11025 51779
Giải tư
0725 2359
2302 6234
Giải năm
4629 1141 8702
0626 9691 8499
Giải sáu
445 065 174
Giải bảy
45 79 21 11

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 03 năm 2020
49, 29, 42, 65, 64, 81, 51, 51, 14, 05, 07, 19, 97, 79, 90, 96, 64, 90, 55, 14, 06, 97, 71, 99, 01, 17, 63
Đặc biệt
83549
Giải nhất
12329
Giải nhì
92542 35165
Giải ba
59764 46481 97051
57851 13914 77505
Giải tư
6407 6019
6797 0379
Giải năm
2990 8896 1664
5590 1955 2214
Giải sáu
206 597 471
Giải bảy
99 01 17 63

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 03 năm 2020
73, 77, 96, 88, 79, 53, 78, 64, 61, 06, 71, 81, 02, 89, 56, 79, 09, 14, 37, 28, 82, 61, 85, 64, 80, 76, 95
Đặc biệt
95973
Giải nhất
03777
Giải nhì
43096 02288
Giải ba
32579 37853 22678
40864 96861 18906
Giải tư
6471 6581
6602 2389
Giải năm
7956 6879 7209
5214 2437 0928
Giải sáu
182 761 885
Giải bảy
64 80 76 95

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 03 năm 2020
60, 92, 42, 57, 43, 77, 10, 02, 94, 21, 48, 85, 92, 40, 95, 22, 65, 35, 43, 29, 61, 55, 85, 03, 73, 33, 53
Đặc biệt
55060
Giải nhất
09692
Giải nhì
35242 33557
Giải ba
85243 84377 31610
46002 05394 84921
Giải tư
1848 1585
6292 1640
Giải năm
9995 8722 2765
2735 4543 0129
Giải sáu
461 055 185
Giải bảy
03 73 33 53

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 03 năm 2020
68, 73, 36, 44, 12, 08, 99, 44, 14, 56, 65, 31, 03, 62, 87, 30, 15, 76, 77, 61, 10, 58, 75, 06, 83, 85, 12
Đặc biệt
87368
Giải nhất
73173
Giải nhì
27036 54544
Giải ba
77812 59408 72899
82344 73114 19856
Giải tư
5565 2531
8203 5162
Giải năm
1387 1730 3015
3276 7577 7061
Giải sáu
910 058 275
Giải bảy
06 83 85 12

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 03 năm 2020
54, 73, 02, 93, 32, 00, 57, 03, 73, 58, 38, 26, 23, 11, 04, 73, 88, 21, 47, 98, 77, 63, 57, 00, 83, 71, 17
Đặc biệt
78854
Giải nhất
13173
Giải nhì
62902 03693
Giải ba
45332 16300 90057
90003 75573 23758
Giải tư
6138 6326
0423 9311
Giải năm
3204 6373 0188
0021 5847 4798
Giải sáu
677 363 157
Giải bảy
00 83 71 17

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 03 năm 2020
91, 59, 51, 84, 66, 05, 79, 76, 38, 07, 98, 93, 90, 53, 66, 97, 63, 80, 77, 53, 83, 81, 39, 33, 26, 05, 04
Đặc biệt
52991
Giải nhất
47359
Giải nhì
44551 54484
Giải ba
25666 68705 40379
60476 77838 35907
Giải tư
6198 1793
9390 5253
Giải năm
4866 7097 9363
2380 4177 4853
Giải sáu
483 781 539
Giải bảy
33 26 05 04

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 03 năm 2020
23, 41, 85, 77, 83, 14, 46, 79, 49, 58, 97, 53, 93, 08, 13, 77, 24, 65, 98, 04, 59, 98, 54, 50, 31, 38, 61
Đặc biệt
51223
Giải nhất
77441
Giải nhì
02185 05377
Giải ba
96983 92114 30946
32779 10349 83058
Giải tư
7197 0353
4493 7508
Giải năm
9413 6577 6324
2265 2398 4204
Giải sáu
159 698 754
Giải bảy
50 31 38 61

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 03 năm 2020
23, 76, 37, 28, 00, 99, 25, 14, 29, 54, 92, 40, 26, 18, 88, 10, 11, 81, 53, 35, 98, 58, 06, 66, 16, 72, 35
Đặc biệt
38823
Giải nhất
33276
Giải nhì
12937 37028
Giải ba
36500 35499 85025
81514 69229 78054
Giải tư
8592 1640
4926 2018
Giải năm
9288 9910 2811
4281 7653 4235
Giải sáu
998 658 806
Giải bảy
66 16 72 35

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 03 năm 2020
87, 78, 65, 00, 78, 56, 62, 56, 15, 42, 23, 82, 12, 49, 77, 20, 37, 18, 58, 60, 47, 96, 06, 85, 66, 74, 94
Đặc biệt
73787
Giải nhất
32978
Giải nhì
82365 65300
Giải ba
32078 35556 19862
70756 61815 40242
Giải tư
2323 9382
4812 5049
Giải năm
4577 2820 0337
9518 4758 8860
Giải sáu
247 296 506
Giải bảy
85 66 74 94

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 03 năm 2020
05, 18, 66, 63, 50, 38, 89, 02, 22, 46, 87, 33, 86, 70, 68, 54, 03, 26, 45, 52, 15, 10, 12, 94, 10, 05, 01
Đặc biệt
80805
Giải nhất
71818
Giải nhì
88766 13763
Giải ba
55750 78938 52389
71702 44422 82346
Giải tư
7287 1433
9786 7570
Giải năm
9568 2954 6203
3326 6645 3852
Giải sáu
915 810 212
Giải bảy
94 10 05 01

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 02 năm 2020
05, 18, 66, 63, 50, 38, 89, 02, 22, 46, 87, 33, 86, 70, 68, 54, 03, 26, 45, 52, 15, 10, 12, 94, 10, 05, 01
Đặc biệt
80805
Giải nhất
71818
Giải nhì
88766 13763
Giải ba
55750 78938 52389
71702 44422 82346
Giải tư
7287 1433
9786 7570
Giải năm
9568 2954 6203
3326 6645 3852
Giải sáu
915 810 212
Giải bảy
94 10 05 01

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 02 năm 2020
82, 71, 82, 55, 41, 55, 96, 80, 07, 88, 34, 24, 15, 82, 09, 70, 46, 57, 39, 59, 04, 23, 89, 65, 98, 27, 96
Đặc biệt
45982
Giải nhất
62271
Giải nhì
76182 59955
Giải ba
72241 64855 42396
76780 05407 18088
Giải tư
0834 0924
1415 6482
Giải năm
0609 5070 1146
4157 9139 3659
Giải sáu
804 723 789
Giải bảy
65 98 27 96

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 02 năm 2020
22, 43, 83, 43, 52, 82, 44, 77, 73, 86, 12, 91, 62, 82, 91, 05, 00, 47, 58, 20, 94, 20, 60, 52, 81, 07, 06
Đặc biệt
26422
Giải nhất
29343
Giải nhì
35383 77943
Giải ba
62852 93482 53844
55177 79573 40786
Giải tư
3712 0691
5662 2082
Giải năm
3891 9905 7400
6147 7958 6420
Giải sáu
194 020 360
Giải bảy
52 81 07 06

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 02 năm 2020
46, 19, 34, 14, 80, 98, 82, 05, 51, 12, 70, 64, 16, 63, 14, 91, 82, 30, 87, 53, 03, 10, 62, 83, 96, 47, 19
Đặc biệt
23146
Giải nhất
98019
Giải nhì
87234 29114
Giải ba
91980 99298 92782
18805 91851 02412
Giải tư
9570 4164
8316 1663
Giải năm
1814 6391 8882
5430 7287 3653
Giải sáu
403 810 362
Giải bảy
83 96 47 19

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 02 năm 2020
76, 91, 79, 99, 11, 39, 87, 05, 87, 23, 93, 79, 68, 61, 40, 06, 18, 42, 04, 77, 48, 66, 72, 50, 76, 24, 36
Đặc biệt
37376
Giải nhất
12891
Giải nhì
22279 64999
Giải ba
31411 55239 92987
31305 21887 46023
Giải tư
9693 9579
0168 4861
Giải năm
8140 1306 9418
4642 9004 6377
Giải sáu
948 266 172
Giải bảy
50 76 24 36

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com