Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 03 năm 2019
99, 07, 65, 48, 99, 43, 38, 65, 16, 46, 87, 69, 91, 82, 28, 84, 35, 52, 40, 10, 23, 09, 33, 43, 92, 95, 61
Đặc biệt
94499
Giải nhất
86607
Giải nhì
96465 17648
Giải ba
57899 71843 30838
97765 16716 74046
Giải tư
9587 8069
6591 1882
Giải năm
1728 9984 9535
5352 2240 8010
Giải sáu
523 309 233
Giải bảy
43 92 95 61

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 03 năm 2019
19, 21, 33, 58, 97, 85, 33, 91, 65, 53, 11, 91, 63, 20, 17, 51, 17, 23, 63, 51, 47, 98, 04, 99, 86, 40, 76
Đặc biệt
25019
Giải nhất
08621
Giải nhì
82233 79658
Giải ba
14697 02085 93733
22191 60065 92953
Giải tư
6311 1591
8863 0220
Giải năm
3517 0751 1717
1323 9063 7651
Giải sáu
347 498 704
Giải bảy
99 86 40 76

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 03 năm 2019
72, 87, 23, 03, 24, 43, 59, 22, 87, 39, 50, 83, 25, 16, 54, 09, 21, 54, 13, 50, 09, 61, 92, 13, 89, 64, 22
Đặc biệt
86472
Giải nhất
34087
Giải nhì
23223 46303
Giải ba
27124 01743 05559
18022 77787 34939
Giải tư
7350 6083
3925 5316
Giải năm
8954 0009 4021
9354 7213 7050
Giải sáu
009 961 792
Giải bảy
13 89 64 22

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 03 năm 2019
05, 90, 52, 68, 98, 34, 47, 26, 42, 83, 77, 26, 22, 50, 85, 30, 43, 67, 11, 08, 30, 14, 99, 44, 46, 15, 02
Đặc biệt
40005
Giải nhất
35790
Giải nhì
21352 90568
Giải ba
61698 49234 44747
45726 24442 62083
Giải tư
0077 9626
2022 1450
Giải năm
8585 8330 1643
8467 7111 7308
Giải sáu
730 414 899
Giải bảy
44 46 15 02

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 03 năm 2019
77, 63, 94, 68, 66, 75, 00, 01, 38, 36, 69, 89, 25, 54, 50, 49, 93, 46, 96, 40, 95, 68, 62, 23, 27, 73, 63
Đặc biệt
97477
Giải nhất
21663
Giải nhì
27194 19868
Giải ba
70166 61275 26300
21701 93438 07936
Giải tư
8469 9289
7125 8554
Giải năm
3250 7049 7693
4846 0696 2840
Giải sáu
295 868 562
Giải bảy
23 27 73 63

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 03 năm 2019
85, 03, 68, 68, 43, 64, 22, 74, 75, 72, 20, 02, 34, 53, 98, 90, 70, 04, 19, 15, 48, 77, 09, 22, 18, 71, 78
Đặc biệt
43185
Giải nhất
07303
Giải nhì
49568 58668
Giải ba
65443 97464 24322
50874 67075 16672
Giải tư
3720 5302
5434 1653
Giải năm
8898 3490 3670
0704 7019 9615
Giải sáu
748 477 009
Giải bảy
22 18 71 78

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 03 năm 2019
24, 40, 50, 59, 57, 34, 95, 97, 24, 93, 51, 67, 54, 93, 86, 03, 27, 19, 39, 01, 95, 41, 56, 49, 27, 85, 83
Đặc biệt
20824
Giải nhất
01740
Giải nhì
08150 76859
Giải ba
77257 99634 09195
73097 84124 65293
Giải tư
4451 8567
2454 8293
Giải năm
2186 2703 3827
8519 2139 0401
Giải sáu
395 841 056
Giải bảy
49 27 85 83

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 03 năm 2019
73, 31, 15, 23, 58, 06, 87, 81, 72, 47, 91, 00, 25, 17, 70, 97, 80, 97, 89, 63, 54, 71, 39, 32, 39, 05, 47
Đặc biệt
39473
Giải nhất
88431
Giải nhì
31815 38423
Giải ba
64458 89906 03787
27881 94072 71547
Giải tư
5191 5100
9125 0817
Giải năm
8470 8897 3780
7097 7989 1463
Giải sáu
754 571 139
Giải bảy
32 39 05 47

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 03 năm 2019
34, 33, 38, 24, 77, 31, 91, 67, 71, 77, 34, 75, 16, 21, 48, 32, 92, 31, 80, 32, 94, 92, 08, 31, 62, 72, 67
Đặc biệt
41334
Giải nhất
84633
Giải nhì
72738 00524
Giải ba
18777 03831 84391
89767 83971 46277
Giải tư
6034 2275
0216 2821
Giải năm
9548 1032 2492
4431 5680 1932
Giải sáu
794 392 508
Giải bảy
31 62 72 67

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 03 năm 2019
51, 55, 92, 43, 09, 68, 89, 31, 62, 34, 61, 31, 77, 55, 44, 21, 52, 28, 70, 21, 57, 27, 13, 51, 94, 70, 75
Đặc biệt
96651
Giải nhất
20755
Giải nhì
02892 71843
Giải ba
24309 39768 86989
50331 48962 87734
Giải tư
5261 5531
6377 5755
Giải năm
4144 7521 9652
1928 0870 8821
Giải sáu
257 627 613
Giải bảy
51 94 70 75

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 03 năm 2019
82, 91, 38, 65, 04, 78, 45, 56, 04, 73, 77, 61, 99, 04, 25, 94, 50, 38, 96, 84, 90, 77, 44, 39, 60, 06, 04
Đặc biệt
26682
Giải nhất
37391
Giải nhì
69238 41265
Giải ba
99604 33178 15445
02256 77604 72373
Giải tư
3377 3461
4799 2904
Giải năm
3625 2394 6750
3738 5696 3484
Giải sáu
190 477 144
Giải bảy
39 60 06 04

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 03 năm 2019
71, 17, 85, 75, 64, 26, 16, 26, 32, 31, 98, 20, 52, 09, 05, 17, 82, 89, 87, 88, 29, 66, 71, 49, 42, 99, 63
Đặc biệt
40771
Giải nhất
89617
Giải nhì
58685 59275
Giải ba
32664 20626 11516
77826 62332 52831
Giải tư
8898 4520
8452 7809
Giải năm
2505 8217 1282
0789 6687 1288
Giải sáu
329 366 771
Giải bảy
49 42 99 63

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 03 năm 2019
08, 29, 41, 14, 31, 75, 52, 35, 65, 88, 13, 78, 41, 18, 78, 34, 34, 54, 43, 43, 58, 05, 54, 73, 28, 31, 82
Đặc biệt
75608
Giải nhất
15029
Giải nhì
84241 45914
Giải ba
51731 82275 32352
85935 23665 55488
Giải tư
1313 0778
1841 0318
Giải năm
6478 3634 2034
2154 9843 1243
Giải sáu
758 605 254
Giải bảy
73 28 31 82

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 03 năm 2019
62, 64, 15, 03, 21, 59, 09, 70, 82, 37, 45, 14, 72, 77, 12, 61, 25, 52, 46, 84, 81, 72, 27, 40, 49, 59, 44
Đặc biệt
55062
Giải nhất
46864
Giải nhì
99515 58103
Giải ba
40021 41259 37709
33470 87782 19037
Giải tư
2645 6014
9872 1777
Giải năm
0612 4161 4925
3552 0746 3784
Giải sáu
881 272 227
Giải bảy
40 49 59 44

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 03 năm 2019
99, 73, 43, 78, 07, 94, 32, 16, 83, 96, 74, 42, 43, 86, 51, 17, 12, 49, 87, 65, 78, 00, 52, 03, 08, 63, 34
Đặc biệt
37899
Giải nhất
94673
Giải nhì
64543 91378
Giải ba
34907 75294 01032
77216 76283 91196
Giải tư
9474 8242
7943 3986
Giải năm
7951 4917 7412
4149 0687 6865
Giải sáu
978 800 652
Giải bảy
03 08 63 34

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 03 năm 2019
91, 85, 54, 84, 38, 43, 36, 28, 68, 62, 23, 15, 63, 26, 11, 28, 26, 58, 05, 13, 79, 94, 25, 72, 23, 05, 38
Đặc biệt
97291
Giải nhất
82885
Giải nhì
56554 02384
Giải ba
95838 16643 07036
29828 00068 11762
Giải tư
4223 2815
9363 3426
Giải năm
9911 6428 2526
0658 4305 3813
Giải sáu
079 794 125
Giải bảy
72 23 05 38

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 03 năm 2019
59, 19, 01, 93, 14, 79, 74, 25, 95, 08, 37, 97, 18, 10, 33, 18, 52, 90, 01, 41, 39, 73, 79, 68, 87, 94, 97
Đặc biệt
74359
Giải nhất
76419
Giải nhì
44101 91993
Giải ba
86814 15579 14774
67025 52695 36608
Giải tư
4737 9897
6018 2310
Giải năm
0033 4518 4652
9490 2301 0141
Giải sáu
439 273 579
Giải bảy
68 87 94 97

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 03 năm 2019
00, 10, 05, 06, 26, 08, 44, 06, 14, 63, 68, 39, 24, 51, 99, 82, 85, 57, 75, 37, 13, 22, 52, 37, 94, 70, 28
Đặc biệt
06000
Giải nhất
97910
Giải nhì
20605 34406
Giải ba
93826 62308 26644
26006 29214 96463
Giải tư
3468 7939
9524 3551
Giải năm
9799 7882 7085
2957 8675 7737
Giải sáu
513 422 652
Giải bảy
37 94 70 28

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 03 năm 2019
02, 63, 58, 11, 74, 35, 17, 46, 18, 38, 40, 49, 23, 80, 21, 33, 29, 81, 87, 20, 38, 84, 48, 02, 01, 42, 93
Đặc biệt
09702
Giải nhất
74663
Giải nhì
30758 57111
Giải ba
60274 12435 44317
58246 36118 28338
Giải tư
9640 4549
9223 4480
Giải năm
1521 3033 9929
5481 7287 9320
Giải sáu
738 184 948
Giải bảy
02 01 42 93

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 03 năm 2019
72, 65, 30, 39, 64, 15, 63, 91, 89, 92, 79, 30, 24, 80, 07, 26, 74, 33, 20, 16, 56, 81, 69, 36, 30, 85, 70
Đặc biệt
72672
Giải nhất
51065
Giải nhì
94630 19339
Giải ba
09464 27815 51563
52691 76989 64292
Giải tư
6579 9030
9424 8380
Giải năm
2007 1026 9874
1133 5720 3016
Giải sáu
956 781 069
Giải bảy
36 30 85 70

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 03 năm 2019
07, 80, 21, 22, 13, 07, 81, 13, 09, 99, 03, 12, 78, 27, 71, 08, 97, 40, 55, 36, 20, 37, 83, 83, 16, 84, 56
Đặc biệt
87807
Giải nhất
58780
Giải nhì
06321 91122
Giải ba
61013 46507 88781
76413 11509 24699
Giải tư
1703 3912
0178 5627
Giải năm
7971 9608 9597
4940 6355 5636
Giải sáu
120 537 783
Giải bảy
83 16 84 56

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 05 tháng 03 năm 2019
86, 70, 25, 00, 42, 85, 75, 94, 14, 30, 93, 12, 12, 02, 57, 72, 59, 90, 25, 43, 05, 09, 07, 15, 39, 93, 32
Đặc biệt
02286
Giải nhất
76770
Giải nhì
06825 25300
Giải ba
25542 92585 97675
58694 96914 89230
Giải tư
9993 0312
5612 2702
Giải năm
4057 1972 0159
0890 1525 9043
Giải sáu
005 909 407
Giải bảy
15 39 93 32

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 04 tháng 03 năm 2019
55, 05, 83, 43, 93, 95, 76, 92, 13, 57, 65, 58, 11, 82, 90, 30, 50, 89, 95, 24, 99, 10, 99, 33, 04, 38, 60
Đặc biệt
11155
Giải nhất
45805
Giải nhì
35883 89943
Giải ba
22693 98695 74276
13292 15513 75857
Giải tư
6865 9458
9011 9882
Giải năm
1490 2330 7550
5589 4495 8524
Giải sáu
699 510 099
Giải bảy
33 04 38 60

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 03 tháng 03 năm 2019
10, 24, 32, 57, 22, 93, 66, 65, 45, 36, 14, 10, 70, 93, 82, 33, 99, 74, 82, 42, 34, 82, 88, 12, 89, 92, 06
Đặc biệt
58310
Giải nhất
10624
Giải nhì
71432 78957
Giải ba
64222 10693 68066
57965 58045 63636
Giải tư
0614 4310
1170 7093
Giải năm
5582 0033 2199
7874 9282 8442
Giải sáu
834 082 688
Giải bảy
12 89 92 06

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 02 tháng 03 năm 2019
05, 87, 94, 41, 47, 13, 32, 03, 15, 54, 57, 90, 84, 13, 48, 40, 51, 35, 32, 65, 86, 47, 21, 87, 10, 52, 88
Đặc biệt
62505
Giải nhất
20787
Giải nhì
11294 83741
Giải ba
62547 12413 25832
44103 16115 49454
Giải tư
5557 8190
9584 0213
Giải năm
6248 2940 3251
5435 2932 3665
Giải sáu
386 147 621
Giải bảy
87 10 52 88

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 01 tháng 03 năm 2019
10, 42, 82, 86, 76, 68, 08, 53, 32, 83, 24, 01, 72, 73, 31, 47, 59, 64, 97, 91, 31, 92, 27, 32, 11, 67, 76
Đặc biệt
71310
Giải nhất
06742
Giải nhì
81282 12686
Giải ba
90776 11668 62008
61053 94032 13083
Giải tư
6324 6901
4272 0373
Giải năm
3731 9847 5459
8464 3197 0691
Giải sáu
531 492 827
Giải bảy
32 11 67 76

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 02 năm 2019
14, 89, 78, 24, 79, 16, 41, 31, 51, 30, 61, 88, 17, 60, 11, 00, 87, 28, 27, 78, 69, 78, 51, 08, 17, 26, 63
Đặc biệt
61214
Giải nhất
96589
Giải nhì
05378 39524
Giải ba
44679 92716 35241
04331 79251 13630
Giải tư
3161 5188
9617 0660
Giải năm
9011 5200 5087
6128 2427 2478
Giải sáu
169 178 951
Giải bảy
08 17 26 63

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 02 năm 2019
16, 36, 03, 51, 92, 13, 93, 08, 00, 63, 54, 79, 26, 58, 99, 37, 32, 99, 92, 39, 60, 26, 87, 28, 57, 64, 94
Đặc biệt
68716
Giải nhất
21136
Giải nhì
57803 50551
Giải ba
18492 11613 87193
15708 17500 08663
Giải tư
4254 9079
7726 9558
Giải năm
8099 1437 6832
3899 3492 5039
Giải sáu
160 626 587
Giải bảy
28 57 64 94

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 02 năm 2019
, 52, 54, 25, 49, 35, 13, 83, 95, 32, 92, 14, 80, 50, 65, 69, 96, 26, 01, 44, 54, 60, 77, 16, 14, 73, 89
Đặc biệt
Giải nhất
56052
Giải nhì
07854 72825
Giải ba
47349 79435 09013
01083 12595 12432
Giải tư
2292 6414
0880 9850
Giải năm
6065 0869 2696
5726 4301 1244
Giải sáu
354 960 277
Giải bảy
16 14 73 89

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 02 năm 2019
68, 50, 57, 36, 29, 01, 04, 53, 19, 05, 13, 67, 86, 10, 79, 50, 23, 91, 08, 45, 22, 99, 14, 38, 65, 56, 81
Đặc biệt
37168
Giải nhất
14350
Giải nhì
38457 72236
Giải ba
36329 73301 49104
39953 71619 49805
Giải tư
3513 8867
0686 4710
Giải năm
7879 4150 8523
5791 3708 9545
Giải sáu
722 699 314
Giải bảy
38 65 56 81

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 02 năm 2019
32, 06, 34, 88, 92, 79, 69, 64, 81, 36, 53, 21, 69, 49, 18, 15, 84, 74, 67, 56, 53, 51, 27, 04, 34, 07, 17
Đặc biệt
55232
Giải nhất
39106
Giải nhì
42934 66588
Giải ba
19492 12679 40369
16164 64181 42536
Giải tư
5253 7221
3569 9949
Giải năm
9218 9615 6384
9774 0667 9256
Giải sáu
053 151 027
Giải bảy
04 34 07 17

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 02 năm 2019
11, 11, 19, 93, 53, 51, 98, 86, 30, 06, 96, 08, 04, 14, 20, 63, 59, 25, 13, 73, 07, 81, 40, 96, 39, 53, 34
Đặc biệt
63311
Giải nhất
86911
Giải nhì
16219 95693
Giải ba
74853 11851 99198
07286 09330 42706
Giải tư
3296 2908
5604 9414
Giải năm
9720 7463 0959
2825 7313 4473
Giải sáu
407 781 040
Giải bảy
96 39 53 34

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 02 năm 2019
63, 55, 30, 39, 80, 35, 28, 62, 14, 06, 84, 00, 13, 58, 98, 73, 95, 62, 36, 27, 05, 20, 69, 83, 44, 86, 90
Đặc biệt
34463
Giải nhất
53655
Giải nhì
12230 26939
Giải ba
82980 72735 58528
56062 51814 75106
Giải tư
3784 9200
1013 6658
Giải năm
0798 6373 1295
7962 8436 2527
Giải sáu
205 320 069
Giải bảy
83 44 86 90

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 02 năm 2019
68, 66, 39, 59, 82, 15, 43, 48, 93, 90, 07, 02, 21, 72, 34, 64, 36, 94, 43, 12, 74, 62, 17, 65, 40, 33, 76
Đặc biệt
89968
Giải nhất
75866
Giải nhì
57039 79159
Giải ba
15682 14015 43743
57048 89993 40390
Giải tư
7907 4602
3921 6172
Giải năm
8234 4764 4536
9694 6843 3812
Giải sáu
974 962 317
Giải bảy
65 40 33 76

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 02 năm 2019
16, 64, 29, 94, 64, 32, 87, 41, 55, 98, 87, 50, 55, 33, 48, 88, 33, 44, 43, 94, 66, 71, 22, 73, 41, 51, 43
Đặc biệt
28716
Giải nhất
60764
Giải nhì
19329 25694
Giải ba
28164 95332 04087
57541 61255 04098
Giải tư
2787 2150
9355 1033
Giải năm
4548 8688 0833
2444 4343 5394
Giải sáu
666 471 422
Giải bảy
73 41 51 43

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 02 năm 2019
05, 89, 03, 06, 71, 52, 65, 68, 16, 51, 52, 84, 34, 82, 50, 84, 88, 87, 31, 61, 95, 91, 61, 75, 68, 55, 49
Đặc biệt
86105
Giải nhất
55689
Giải nhì
26503 59506
Giải ba
44271 18652 52665
19468 29116 70851
Giải tư
4952 3784
1334 7882
Giải năm
6250 9384 9488
7587 4931 9661
Giải sáu
895 491 961
Giải bảy
75 68 55 49

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 02 năm 2019
97, 09, 15, 61, 21, 35, 27, 09, 02, 26, 90, 64, 70, 33, 59, 93, 30, 99, 86, 63, 55, 89, 43, 89, 21, 62, 42
Đặc biệt
15297
Giải nhất
69209
Giải nhì
75215 83161
Giải ba
92221 41635 61327
66409 53102 70126
Giải tư
8090 5364
9070 8033
Giải năm
5359 1293 3130
2899 5486 0063
Giải sáu
455 989 243
Giải bảy
89 21 62 42

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 02 năm 2019
86, 97, 32, 70, 47, 59, 02, 99, 39, 65, 06, 86, 20, 12, 67, 71, 97, 89, 11, 52, 04, 13, 49, 87, 66, 36, 35
Đặc biệt
54486
Giải nhất
25897
Giải nhì
47832 40270
Giải ba
89547 75659 54702
32099 11239 06965
Giải tư
8106 6386
2620 5912
Giải năm
6967 0571 8197
8789 8211 3152
Giải sáu
304 513 949
Giải bảy
87 66 36 35

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 02 năm 2019
80, 51, 30, 77, 16, 68, 80, 50, 52, 52, 58, 29, 49, 73, 25, 75, 17, 19, 27, 47, 26, 08, 76, 00, 49, 12, 55
Đặc biệt
57480
Giải nhất
40751
Giải nhì
27130 69477
Giải ba
75916 39968 22680
35750 67352 15052
Giải tư
5258 0129
0749 0873
Giải năm
3925 2275 6617
8019 5827 5047
Giải sáu
126 308 876
Giải bảy
00 49 12 55

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 02 năm 2019
32, 19, 50, 78, 97, 39, 36, 99, 09, 11, 96, 54, 09, 00, 28, 53, 38, 68, 31, 15, 09, 59, 70, 24, 80, 68, 02
Đặc biệt
65132
Giải nhất
27219
Giải nhì
20750 71078
Giải ba
31697 48439 09036
11799 98809 04611
Giải tư
1896 7354
5909 4400
Giải năm
8028 5553 7838
4068 0831 8115
Giải sáu
609 959 670
Giải bảy
24 80 68 02

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com