Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 11 năm 2018
01, 91, 26, 65, 01, 15, 54, 74, 86, 17, 90, 25, 06, 54, 58, 37, 29, 68, 97, 72, 29, 18, 88, 61, 57, 36, 42
Đặc biệt
38201
Giải nhất
04391
Giải nhì
89226 43465
Giải ba
76401 88715 96354
27474 52186 40417
Giải tư
5990 4425
1706 0354
Giải năm
2758 7737 9829
5168 8297 6872
Giải sáu
229 318 488
Giải bảy
61 57 36 42

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 18 tháng 11 năm 2018
44, 76, 64, 49, 75, 34, 65, 43, 25, 62, 50, 38, 71, 31, 98, 37, 14, 21, 43, 29, 36, 86, 56, 70, 54, 05, 77
Đặc biệt
16644
Giải nhất
23276
Giải nhì
54064 35249
Giải ba
15875 83234 58265
89943 47425 14062
Giải tư
1850 2438
0171 7231
Giải năm
2798 7737 9514
6121 2643 9829
Giải sáu
636 486 856
Giải bảy
70 54 05 77

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 17 tháng 11 năm 2018
02, 64, 48, 28, 06, 77, 95, 48, 76, 68, 58, 86, 07, 30, 27, 09, 59, 72, 79, 48, 15, 39, 26, 62, 09, 28, 91
Đặc biệt
96702
Giải nhất
07964
Giải nhì
60948 79428
Giải ba
08006 25477 08695
52648 77576 69068
Giải tư
5758 4586
7307 9930
Giải năm
8827 7809 3759
8672 4379 0448
Giải sáu
715 039 426
Giải bảy
62 09 28 91

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 16 tháng 11 năm 2018
48, 20, 17, 30, 07, 58, 27, 86, 28, 38, 93, 85, 57, 47, 06, 86, 66, 92, 93, 53, 13, 89, 50, 72, 09, 24, 63
Đặc biệt
52348
Giải nhất
43720
Giải nhì
40817 07830
Giải ba
01007 92958 08927
60386 47228 16238
Giải tư
4593 3785
8457 4547
Giải năm
4406 3286 5166
0592 6493 6853
Giải sáu
713 289 650
Giải bảy
72 09 24 63

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 15 tháng 11 năm 2018
88, 55, 27, 68, 95, 96, 77, 93, 55, 78, 06, 20, 66, 28, 11, 79, 13, 57, 35, 20, 21, 07, 61, 37, 64, 62, 48
Đặc biệt
33888
Giải nhất
35255
Giải nhì
62327 34168
Giải ba
32995 60096 42577
77893 19355 77678
Giải tư
1906 3920
7366 9028
Giải năm
3311 3479 6913
7757 4035 5520
Giải sáu
221 307 061
Giải bảy
37 64 62 48

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 14 tháng 11 năm 2018
41, 41, 99, 01, 68, 79, 85, 12, 69, 71, 51, 78, 93, 95, 89, 70, 65, 26, 93, 03, 76, 59, 49, 62, 83, 58, 20
Đặc biệt
25841
Giải nhất
21941
Giải nhì
20499 10901
Giải ba
28468 25479 85385
96612 37169 84771
Giải tư
6351 4078
6093 2395
Giải năm
6989 7270 3165
0126 1293 3403
Giải sáu
776 359 649
Giải bảy
62 83 58 20

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 13 tháng 11 năm 2018
59, 20, 62, 34, 68, 76, 75, 05, 65, 08, 68, 74, 24, 16, 69, 71, 11, 50, 80, 01, 64, 04, 57, 30, 82, 77, 02
Đặc biệt
07459
Giải nhất
27920
Giải nhì
98362 95934
Giải ba
29468 37276 40075
04905 78665 78108
Giải tư
9768 1874
8024 0416
Giải năm
6069 8671 8911
8350 6580 4001
Giải sáu
864 904 957
Giải bảy
30 82 77 02

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 12 tháng 11 năm 2018
70, 84, 09, 04, 01, 52, 17, 50, 99, 77, 71, 68, 69, 89, 90, 04, 34, 56, 59, 58, 03, 55, 19, 28, 16, 31, 94
Đặc biệt
20970
Giải nhất
22084
Giải nhì
00209 87804
Giải ba
10201 70052 40817
91950 51599 31477
Giải tư
7171 5268
5269 9489
Giải năm
6290 2304 0234
5656 1059 3558
Giải sáu
403 755 319
Giải bảy
28 16 31 94

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 11 tháng 11 năm 2018
71, 18, 91, 20, 10, 24, 20, 17, 84, 81, 31, 17, 18, 52, 03, 38, 27, 64, 84, 68, 53, 89, 57, 41, 60, 32, 27
Đặc biệt
65771
Giải nhất
12518
Giải nhì
35791 13320
Giải ba
16710 32624 45320
91317 66184 58081
Giải tư
7931 7117
9518 6252
Giải năm
1203 7738 0727
1164 7684 4968
Giải sáu
653 489 357
Giải bảy
41 60 32 27

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 10 tháng 11 năm 2018
84, 17, 15, 38, 61, 42, 34, 15, 81, 23, 52, 46, 96, 24, 59, 57, 81, 30, 75, 55, 50, 62, 50, 90, 58, 93, 40
Đặc biệt
04284
Giải nhất
15217
Giải nhì
77215 58638
Giải ba
84461 42542 81734
08015 00481 03823
Giải tư
3052 0546
3396 1024
Giải năm
7259 9857 3981
6830 9875 5855
Giải sáu
950 962 650
Giải bảy
90 58 93 40

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 09 tháng 11 năm 2018
69, 31, 91, 11, 35, 82, 58, 58, 76, 17, 63, 56, 28, 48, 99, 09, 70, 30, 31, 36, 90, 45, 81, 37, 06, 12, 39
Đặc biệt
45669
Giải nhất
36231
Giải nhì
59491 47711
Giải ba
09335 08782 34158
99358 71376 38817
Giải tư
2363 5556
2328 9148
Giải năm
6499 5209 9670
5830 4531 7236
Giải sáu
490 145 781
Giải bảy
37 06 12 39

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 08 tháng 11 năm 2018
79, 30, 32, 94, 53, 09, 80, 22, 20, 85, 87, 69, 68, 46, 32, 26, 19, 47, 69, 39, 60, 01, 26, 43, 87, 78, 41
Đặc biệt
33079
Giải nhất
50330
Giải nhì
15832 26494
Giải ba
87053 77009 11180
78522 03520 14985
Giải tư
5087 0469
0068 4246
Giải năm
0732 8026 2919
9747 1269 5239
Giải sáu
260 501 326
Giải bảy
43 87 78 41

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 07 tháng 11 năm 2018
11, 46, 34, 50, 27, 03, 81, 76, 34, 27, 55, 31, 48, 07, 74, 07, 14, 32, 49, 61, 70, 88, 00, 54, 30, 83, 37
Đặc biệt
89911
Giải nhất
94946
Giải nhì
70934 74050
Giải ba
32827 55303 98281
06076 09534 34427
Giải tư
4255 6431
2748 7807
Giải năm
9374 0307 4614
3832 1449 9461
Giải sáu
970 388 700
Giải bảy
54 30 83 37

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 06 tháng 11 năm 2018
55, 22, 21, 83, 74, 21, 64, 02, 79, 29, 70, 49, 14, 66, 57, 89, 97, 67, 87, 93, 21, 40, 16, 73, 44, 29, 84
Đặc biệt
70455
Giải nhất
17222
Giải nhì
50921 20383
Giải ba
71174 68921 87064
94602 26879 52929
Giải tư
2670 6349
1314 6166
Giải năm
9557 0389 3797
4367 8187 7893
Giải sáu
621 140 016
Giải bảy
73 44 29 84

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 05 tháng 11 năm 2018
24, 89, 43, 76, 53, 39, 52, 79, 10, 51, 58, 18, 45, 09, 27, 05, 50, 26, 58, 18, 26, 50, 67, 48, 00, 72, 77
Đặc biệt
01524
Giải nhất
36489
Giải nhì
21543 06276
Giải ba
90153 35539 26252
60279 79910 68651
Giải tư
2758 2418
8445 2009
Giải năm
4027 7705 4250
3426 8658 7518
Giải sáu
726 050 867
Giải bảy
48 00 72 77

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 04 tháng 11 năm 2018
44, 94, 50, 50, 92, 05, 86, 02, 87, 25, 12, 12, 57, 36, 87, 74, 02, 40, 35, 83, 14, 70, 37, 92, 61, 21, 32
Đặc biệt
15844
Giải nhất
87994
Giải nhì
91350 19050
Giải ba
35992 23205 14886
63902 21987 55625
Giải tư
0212 4912
3057 3736
Giải năm
4587 2174 3902
0640 5335 0783
Giải sáu
614 470 837
Giải bảy
92 61 21 32

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 03 tháng 11 năm 2018
32, 57, 91, 59, 15, 80, 28, 50, 00, 31, 06, 87, 62, 81, 76, 68, 65, 10, 41, 12, 10, 09, 30, 87, 82, 31, 23
Đặc biệt
14832
Giải nhất
84157
Giải nhì
97791 02659
Giải ba
70015 05880 21228
97250 01600 06731
Giải tư
3106 6587
9562 0681
Giải năm
5976 0268 1665
1710 6241 9812
Giải sáu
610 309 430
Giải bảy
87 82 31 23

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 02 tháng 11 năm 2018
48, 99, 40, 50, 86, 65, 29, 81, 15, 94, 76, 08, 34, 38, 71, 88, 69, 68, 34, 55, 82, 18, 34, 64, 61, 14, 71
Đặc biệt
54448
Giải nhất
57599
Giải nhì
34440 45550
Giải ba
77286 56865 09229
73081 05915 19494
Giải tư
8376 4308
9334 0138
Giải năm
8871 1788 9069
5168 8634 4455
Giải sáu
382 518 734
Giải bảy
64 61 14 71

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 01 tháng 11 năm 2018
89, 55, 43, 93, 96, 80, 10, 49, 37, 10, 09, 81, 79, 17, 37, 28, 78, 63, 04, 56, 99, 51, 62, 25, 70, 00, 50
Đặc biệt
51489
Giải nhất
75455
Giải nhì
17943 89793
Giải ba
80296 48080 70610
61349 22637 85810
Giải tư
1509 9181
3779 5017
Giải năm
4737 9228 2878
4363 7804 2256
Giải sáu
599 651 662
Giải bảy
25 70 00 50

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 31 tháng 10 năm 2018
35, 59, 24, 15, 29, 83, 23, 56, 19, 33, 37, 54, 34, 69, 99, 86, 67, 96, 45, 55, 94, 42, 12, 73, 23, 96, 82
Đặc biệt
59535
Giải nhất
35859
Giải nhì
72824 27415
Giải ba
52229 68383 93023
58756 24919 28233
Giải tư
2437 5354
7634 6269
Giải năm
5399 8086 0067
9596 1845 3555
Giải sáu
294 542 112
Giải bảy
73 23 96 82

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 30 tháng 10 năm 2018
18, 32, 69, 11, 69, 81, 12, 83, 34, 22, 59, 34, 92, 32, 36, 42, 07, 24, 73, 68, 75, 32, 65, 83, 58, 93, 16
Đặc biệt
42318
Giải nhất
76832
Giải nhì
08069 26211
Giải ba
86569 98981 87412
70283 92334 43022
Giải tư
0659 4334
4992 6432
Giải năm
8636 2242 1507
7424 5973 7268
Giải sáu
875 032 265
Giải bảy
83 58 93 16

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 29 tháng 10 năm 2018
74, 88, 06, 98, 27, 78, 18, 71, 23, 54, 75, 18, 91, 37, 42, 50, 58, 65, 60, 73, 16, 40, 96, 46, 76, 11, 17
Đặc biệt
23974
Giải nhất
69288
Giải nhì
38606 73498
Giải ba
38427 68078 02518
89471 68923 14554
Giải tư
2575 9718
3991 0337
Giải năm
3042 9750 3758
7465 3460 1873
Giải sáu
916 340 296
Giải bảy
46 76 11 17

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 28 tháng 10 năm 2018
86, 23, 40, 90, 78, 06, 69, 75, 48, 03, 13, 50, 57, 85, 51, 43, 23, 13, 94, 88, 63, 43, 26, 95, 12, 65, 51
Đặc biệt
68886
Giải nhất
01023
Giải nhì
89540 85790
Giải ba
20978 55406 22869
80675 93448 78303
Giải tư
9713 6550
8057 6985
Giải năm
5551 9143 4823
6513 5994 7988
Giải sáu
363 743 826
Giải bảy
95 12 65 51

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 27 tháng 10 năm 2018
94, 44, 44, 32, 54, 13, 66, 25, 81, 64, 93, 81, 55, 86, 75, 88, 49, 66, 02, 43, 25, 65, 20, 15, 64, 62, 54
Đặc biệt
13194
Giải nhất
32444
Giải nhì
78344 53632
Giải ba
82654 89213 86566
70425 03981 20464
Giải tư
2993 7281
0655 1786
Giải năm
2375 1888 1249
1066 4202 1943
Giải sáu
325 265 220
Giải bảy
15 64 62 54

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 26 tháng 10 năm 2018
33, 94, 68, 83, 85, 47, 21, 21, 57, 75, 20, 92, 42, 49, 82, 41, 00, 45, 91, 90, 93, 98, 34, 05, 16, 06, 35
Đặc biệt
78933
Giải nhất
66194
Giải nhì
19968 83083
Giải ba
00385 96447 82121
35121 39357 61475
Giải tư
2720 9092
0142 0349
Giải năm
0382 3041 9900
0945 0691 6390
Giải sáu
593 998 634
Giải bảy
05 16 06 35

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 25 tháng 10 năm 2018
38, 91, 55, 26, 00, 10, 12, 86, 45, 02, 90, 22, 54, 52, 65, 57, 06, 13, 53, 10, 50, 14, 90, 39, 44, 24, 72
Đặc biệt
72838
Giải nhất
11591
Giải nhì
24855 60826
Giải ba
80700 78210 67512
08186 00145 90602
Giải tư
3190 7922
0854 1152
Giải năm
1165 8457 2606
2513 2653 7610
Giải sáu
950 714 590
Giải bảy
39 44 24 72

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 24 tháng 10 năm 2018
03, 52, 50, 52, 14, 28, 68, 26, 05, 90, 81, 15, 54, 80, 11, 62, 04, 87, 80, 80, 68, 81, 63, 04, 72, 10, 05
Đặc biệt
23203
Giải nhất
26852
Giải nhì
05550 03752
Giải ba
89514 54028 07568
80826 24405 89590
Giải tư
2081 4215
8054 6680
Giải năm
7611 5962 8304
5487 8080 7280
Giải sáu
768 781 563
Giải bảy
04 72 10 05

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 23 tháng 10 năm 2018
62, 99, 23, 27, 62, 70, 35, 00, 63, 75, 79, 04, 32, 24, 03, 45, 99, 80, 51, 97, 03, 17, 68, 72, 94, 88, 96
Đặc biệt
08662
Giải nhất
26799
Giải nhì
64523 44627
Giải ba
28162 63170 19235
82400 66063 06175
Giải tư
9079 1604
4432 5724
Giải năm
5203 0945 1099
9480 9851 7797
Giải sáu
303 817 368
Giải bảy
72 94 88 96

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 10 năm 2018
58, 12, 21, 16, 10, 24, 24, 59, 79, 66, 21, 32, 85, 87, 12, 48, 96, 82, 25, 15, 75, 92, 17, 05, 62, 09, 93
Đặc biệt
81258
Giải nhất
34812
Giải nhì
71321 79016
Giải ba
26210 05924 04724
87059 91779 58866
Giải tư
8121 1132
6985 0287
Giải năm
2112 6748 7196
3282 3525 4315
Giải sáu
675 192 917
Giải bảy
05 62 09 93

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 10 năm 2018
32, 02, 70, 68, 78, 90, 43, 05, 42, 32, 42, 56, 36, 84, 94, 24, 60, 14, 82, 61, 45, 91, 86, 97, 64, 45, 18
Đặc biệt
15132
Giải nhất
40702
Giải nhì
72270 67668
Giải ba
18778 34990 22643
61605 55842 98732
Giải tư
0742 6556
9936 5684
Giải năm
2594 8724 4960
4914 7082 4261
Giải sáu
445 791 086
Giải bảy
97 64 45 18

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 10 năm 2018
28, 00, 27, 63, 34, 34, 31, 22, 04, 79, 93, 32, 31, 45, 83, 90, 25, 49, 49, 71, 56, 58, 01, 49, 13, 80, 66
Đặc biệt
72328
Giải nhất
18300
Giải nhì
24627 00463
Giải ba
65434 30534 72131
43422 59804 66679
Giải tư
3693 7732
8131 5045
Giải năm
7883 4890 7025
7849 0149 6971
Giải sáu
556 658 101
Giải bảy
49 13 80 66

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 10 năm 2018
14, 92, 87, 35, 15, 61, 72, 70, 64, 65, 02, 19, 94, 05, 25, 93, 67, 24, 89, 41, 13, 67, 57, 59, 54, 16, 83
Đặc biệt
91214
Giải nhất
39092
Giải nhì
49787 32635
Giải ba
92715 73561 29872
93170 54264 82265
Giải tư
9902 8119
1994 4505
Giải năm
3125 1093 4267
8324 9489 9241
Giải sáu
513 367 957
Giải bảy
59 54 16 83

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 10 năm 2018
50, 77, 96, 61, 77, 85, 75, 25, 84, 09, 27, 05, 78, 79, 22, 96, 39, 12, 49, 77, 22, 10, 17, 81, 90, 35, 44
Đặc biệt
22850
Giải nhất
82277
Giải nhì
81096 93261
Giải ba
02877 74685 95175
30925 12584 86409
Giải tư
2427 1205
7978 1079
Giải năm
4122 6096 5939
7412 0949 9477
Giải sáu
722 510 017
Giải bảy
81 90 35 44

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 10 năm 2018
16, 68, 93, 97, 91, 57, 06, 04, 21, 78, 82, 35, 99, 14, 20, 70, 46, 14, 03, 85, 78, 94, 46, 14, 41, 17, 70
Đặc biệt
39416
Giải nhất
60168
Giải nhì
20593 20897
Giải ba
18791 46357 60806
46604 36921 06778
Giải tư
0382 7935
8299 4714
Giải năm
7120 1470 0246
0814 8203 0885
Giải sáu
878 694 346
Giải bảy
14 41 17 70

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 10 năm 2018
24, 44, 70, 90, 57, 71, 09, 96, 85, 33, 48, 32, 19, 67, 75, 49, 35, 73, 23, 64, 61, 60, 21, 11, 49, 01, 76
Đặc biệt
82524
Giải nhất
34244
Giải nhì
34070 44290
Giải ba
97357 76471 43109
97496 53085 93333
Giải tư
2648 8832
1319 7867
Giải năm
5675 1449 7035
6373 0023 6964
Giải sáu
961 460 921
Giải bảy
11 49 01 76

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 10 năm 2018
19, 45, 35, 81, 37, 75, 73, 18, 55, 59, 65, 12, 70, 77, 64, 25, 54, 14, 95, 11, 80, 37, 64, 90, 88, 96, 22
Đặc biệt
47019
Giải nhất
34645
Giải nhì
75635 81081
Giải ba
01237 97575 41873
71518 81155 48459
Giải tư
9165 5112
0470 7877
Giải năm
8964 1825 5654
1014 5895 2811
Giải sáu
480 737 264
Giải bảy
90 88 96 22

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 10 năm 2018
28, 13, 59, 58, 64, 28, 62, 51, 30, 99, 26, 46, 03, 79, 57, 41, 76, 47, 92, 57, 53, 12, 98, 86, 64, 46, 53
Đặc biệt
35128
Giải nhất
62713
Giải nhì
20359 73758
Giải ba
53564 77328 65062
90851 90030 24099
Giải tư
1226 2246
1603 7879
Giải năm
7357 6641 4876
5847 3992 3457
Giải sáu
853 512 498
Giải bảy
86 64 46 53

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 13 tháng 10 năm 2018
45, 00, 05, 23, 69, 88, 39, 29, 42, 01, 37, 78, 75, 66, 82, 51, 81, 03, 66, 14, 04, 24, 88, 88, 97, 07, 90
Đặc biệt
48145
Giải nhất
09500
Giải nhì
30105 15223
Giải ba
30969 61488 96739
78029 57542 12101
Giải tư
5337 1478
9575 5666
Giải năm
2382 6651 3181
9703 1466 6514
Giải sáu
804 724 288
Giải bảy
88 97 07 90

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 12 tháng 10 năm 2018
18, 10, 56, 17, 48, 22, 44, 06, 37, 85, 60, 68, 32, 69, 70, 27, 45, 75, 87, 78, 99, 27, 61, 69, 63, 43, 34
Đặc biệt
68218
Giải nhất
50910
Giải nhì
32356 28617
Giải ba
78148 40522 88944
49406 12737 06385
Giải tư
3360 3868
0932 3969
Giải năm
4770 2827 3145
1375 9987 8178
Giải sáu
599 727 961
Giải bảy
69 63 43 34

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 11 tháng 10 năm 2018
05, 81, 76, 09, 96, 32, 08, 50, 71, 72, 07, 39, 77, 13, 89, 49, 32, 05, 79, 96, 19, 43, 12, 18, 21, 74, 90
Đặc biệt
75705
Giải nhất
94181
Giải nhì
77276 26909
Giải ba
31896 33132 42108
09850 86571 25972
Giải tư
6007 2139
5377 1913
Giải năm
8889 5349 7432
5305 7879 3096
Giải sáu
719 343 312
Giải bảy
18 21 74 90

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com