Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 09 năm 2018
78, 90, 07, 69, 48, 97, 99, 18, 36, 87, 97, 50, 71, 06, 57, 54, 10, 17, 75, 70, 12, 97, 56, 83, 65, 77, 27
Đặc biệt
29578
Giải nhất
41490
Giải nhì
77307 19069
Giải ba
42148 38797 09499
91318 86136 56087
Giải tư
9297 7950
4971 2306
Giải năm
2157 7354 3010
7317 5375 6870
Giải sáu
012 497 756
Giải bảy
83 65 77 27

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 09 năm 2018
21, 55, 69, 51, 67, 59, 02, 84, 90, 10, 12, 04, 49, 48, 52, 17, 41, 13, 69, 00, 72, 23, 54, 83, 03, 29, 13
Đặc biệt
31221
Giải nhất
67255
Giải nhì
44069 84551
Giải ba
96767 39359 09902
17284 67390 24710
Giải tư
0412 1704
1549 2348
Giải năm
5252 6717 7041
5213 7569 9200
Giải sáu
772 023 654
Giải bảy
83 03 29 13

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 09 năm 2018
96, 82, 78, 74, 77, 36, 89, 31, 32, 90, 36, 29, 63, 39, 99, 75, 88, 55, 99, 68, 28, 26, 81, 82, 36, 62, 41
Đặc biệt
03096
Giải nhất
58682
Giải nhì
04578 29574
Giải ba
24877 52536 80289
13331 15632 53890
Giải tư
3136 0329
0063 5939
Giải năm
9999 8675 0488
7855 3699 9768
Giải sáu
128 326 981
Giải bảy
82 36 62 41

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 09 năm 2018
77, 40, 17, 08, 40, 87, 83, 13, 51, 81, 08, 49, 65, 17, 57, 77, 53, 51, 57, 20, 74, 30, 69, 81, 62, 30, 82
Đặc biệt
96177
Giải nhất
66140
Giải nhì
94217 08508
Giải ba
36240 17987 67583
17113 10151 85781
Giải tư
9808 3449
4965 4217
Giải năm
2257 5977 4953
3851 1657 1320
Giải sáu
574 130 069
Giải bảy
81 62 30 82

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 09 năm 2018
20, 38, 37, 42, 58, 88, 63, 10, 32, 17, 45, 37, 00, 20, 74, 97, 06, 20, 32, 91, 26, 55, 58, 34, 90, 96, 19
Đặc biệt
91720
Giải nhất
46238
Giải nhì
85437 02342
Giải ba
96158 19088 21463
57310 53332 74117
Giải tư
6645 5537
5400 7620
Giải năm
9674 5497 9306
9920 5132 4091
Giải sáu
126 655 658
Giải bảy
34 90 96 19

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 09 năm 2018
43, 94, 94, 05, 54, 34, 12, 40, 18, 09, 72, 89, 99, 44, 43, 76, 10, 71, 71, 25, 87, 28, 76, 03, 94, 63, 00
Đặc biệt
93143
Giải nhất
33294
Giải nhì
36194 84505
Giải ba
05854 87834 78812
97640 23718 18009
Giải tư
8272 7889
8599 5444
Giải năm
6743 0476 7810
6371 2971 7325
Giải sáu
687 928 176
Giải bảy
03 94 63 00

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 09 năm 2018
63, 42, 29, 33, 23, 83, 61, 31, 27, 25, 38, 15, 18, 22, 87, 20, 26, 58, 99, 72, 63, 07, 45, 75, 77, 88, 82
Đặc biệt
32963
Giải nhất
57442
Giải nhì
22529 01533
Giải ba
34923 79583 27961
68131 32927 11825
Giải tư
2738 6215
9018 0622
Giải năm
7387 6120 9926
5658 8499 0672
Giải sáu
763 207 045
Giải bảy
75 77 88 82

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 09 năm 2018
77, 70, 32, 80, 07, 01, 19, 23, 80, 45, 32, 18, 10, 90, 93, 83, 02, 56, 60, 68, 88, 48, 94, 37, 17, 59, 78
Đặc biệt
59077
Giải nhất
60870
Giải nhì
44532 40380
Giải ba
46807 12001 03419
30123 62780 94445
Giải tư
3932 8318
9210 4290
Giải năm
8393 3883 1102
2656 4860 8068
Giải sáu
888 948 794
Giải bảy
37 17 59 78

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 09 năm 2018
88, 88, 46, 04, 73, 12, 16, 39, 47, 10, 79, 54, 31, 64, 17, 67, 28, 95, 23, 49, 39, 63, 33, 79, 92, 13, 71
Đặc biệt
21588
Giải nhất
03788
Giải nhì
52146 59004
Giải ba
44173 47812 62516
29339 20347 94610
Giải tư
0479 7854
7731 1964
Giải năm
6817 8567 9628
2095 9923 4249
Giải sáu
939 863 933
Giải bảy
79 92 13 71

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 09 năm 2018
62, 35, 98, 20, 23, 53, 78, 75, 29, 79, 12, 69, 89, 42, 64, 36, 82, 69, 98, 95, 97, 55, 85, 20, 36, 01, 24
Đặc biệt
45562
Giải nhất
73735
Giải nhì
01598 69120
Giải ba
14923 54953 00078
04375 36129 41879
Giải tư
5412 1769
9289 6342
Giải năm
5164 4836 2482
5869 0898 3095
Giải sáu
097 055 585
Giải bảy
20 36 01 24

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 09 năm 2018
56, 27, 25, 67, 05, 54, 97, 10, 55, 21, 39, 46, 57, 90, 90, 02, 37, 15, 85, 11, 59, 04, 90, 29, 34, 82, 99
Đặc biệt
81156
Giải nhất
02127
Giải nhì
46925 25167
Giải ba
46205 11154 61997
37710 74555 02221
Giải tư
1739 3946
1557 5890
Giải năm
2790 5802 5337
4515 4985 7511
Giải sáu
059 104 890
Giải bảy
29 34 82 99

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 09 năm 2018
40, 48, 49, 27, 21, 01, 46, 79, 94, 48, 80, 04, 15, 61, 03, 45, 67, 20, 07, 49, 57, 77, 75, 36, 98, 33, 27
Đặc biệt
50040
Giải nhất
39748
Giải nhì
64849 99027
Giải ba
86021 84601 56046
54579 83194 40348
Giải tư
6780 9904
6715 2361
Giải năm
7903 9445 4167
4120 0307 5249
Giải sáu
457 577 275
Giải bảy
36 98 33 27

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 09 năm 2018
45, 86, 93, 53, 07, 97, 19, 27, 24, 90, 88, 62, 35, 96, 90, 31, 24, 43, 58, 42, 27, 60, 28, 20, 46, 13, 59
Đặc biệt
51845
Giải nhất
79786
Giải nhì
68693 00853
Giải ba
69907 27997 17419
24327 13924 00490
Giải tư
2088 1762
0935 7196
Giải năm
2590 2231 7424
1343 7558 8142
Giải sáu
627 160 428
Giải bảy
20 46 13 59

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 09 năm 2018
53, 25, 08, 40, 15, 65, 01, 48, 59, 29, 26, 16, 17, 31, 03, 14, 20, 75, 46, 20, 27, 51, 54, 23, 69, 71, 82
Đặc biệt
24453
Giải nhất
35025
Giải nhì
93208 15040
Giải ba
22315 35565 97401
82048 00359 02329
Giải tư
2726 1616
2717 5531
Giải năm
8903 5614 7420
3175 7046 1820
Giải sáu
827 551 154
Giải bảy
23 69 71 82

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 09 năm 2018
15, 41, 17, 09, 21, 32, 47, 09, 84, 75, 33, 93, 62, 52, 52, 75, 48, 86, 48, 38, 73, 74, 20, 93, 86, 70, 68
Đặc biệt
66915
Giải nhất
12941
Giải nhì
16217 84509
Giải ba
25721 63432 69347
08709 43384 68675
Giải tư
9233 2993
4562 2952
Giải năm
1952 5675 6548
5886 6648 3738
Giải sáu
673 374 020
Giải bảy
93 86 70 68

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 07 tháng 09 năm 2018
97, 34, 38, 19, 31, 16, 15, 20, 57, 58, 68, 40, 86, 51, 35, 87, 73, 60, 08, 09, 11, 06, 82, 84, 76, 11, 42
Đặc biệt
49197
Giải nhất
76534
Giải nhì
11538 54319
Giải ba
08631 75616 64415
48820 89157 85758
Giải tư
3568 7340
4886 3451
Giải năm
9035 4087 7573
3260 1308 5209
Giải sáu
711 306 282
Giải bảy
84 76 11 42

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 06 tháng 09 năm 2018
64, 05, 77, 34, 09, 52, 13, 89, 09, 53, 64, 04, 54, 02, 54, 04, 93, 35, 51, 35, 87, 88, 09, 05, 57, 60, 47
Đặc biệt
00964
Giải nhất
81705
Giải nhì
63977 61734
Giải ba
56809 90352 70613
52489 29909 22253
Giải tư
4464 3704
0154 0602
Giải năm
7754 5204 3393
0935 8451 3935
Giải sáu
987 288 609
Giải bảy
05 57 60 47

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 05 tháng 09 năm 2018
88, 35, 43, 18, 89, 70, 59, 71, 29, 36, 52, 32, 53, 96, 90, 60, 51, 46, 40, 04, 25, 35, 84, 00, 07, 31, 05
Đặc biệt
93788
Giải nhất
28935
Giải nhì
47843 79818
Giải ba
48389 84970 80259
03971 45929 72436
Giải tư
3452 9432
8153 1596
Giải năm
5990 4460 9951
3746 9340 0104
Giải sáu
525 135 084
Giải bảy
00 07 31 05

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 04 tháng 09 năm 2018
08, 25, 48, 43, 73, 99, 61, 95, 93, 46, 71, 02, 64, 04, 56, 14, 78, 91, 71, 75, 77, 79, 24, 39, 09, 12, 88
Đặc biệt
64308
Giải nhất
39425
Giải nhì
92148 38543
Giải ba
33373 80599 98461
12795 49393 86746
Giải tư
1971 8602
8764 0704
Giải năm
3056 3914 9678
2491 0471 9975
Giải sáu
377 479 624
Giải bảy
39 09 12 88

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 03 tháng 09 năm 2018
49, 03, 65, 08, 10, 47, 16, 32, 08, 69, 11, 97, 26, 12, 91, 71, 27, 05, 47, 38, 86, 58, 40, 33, 07, 01, 16
Đặc biệt
52049
Giải nhất
32103
Giải nhì
71765 05208
Giải ba
52210 50847 56116
84332 67608 76269
Giải tư
2811 4597
9126 6512
Giải năm
6191 6271 9227
0605 6847 0238
Giải sáu
986 558 840
Giải bảy
33 07 01 16

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 02 tháng 09 năm 2018
40, 76, 87, 99, 52, 20, 56, 99, 05, 72, 36, 43, 99, 98, 88, 17, 23, 81, 86, 64, 41, 65, 69, 48, 94, 22, 74
Đặc biệt
19640
Giải nhất
50576
Giải nhì
71187 68099
Giải ba
40352 53320 45756
74599 97405 47672
Giải tư
4336 4243
5099 3698
Giải năm
6988 6117 9223
2181 7486 3164
Giải sáu
241 365 669
Giải bảy
48 94 22 74

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 01 tháng 09 năm 2018
19, 19, 29, 48, 33, 36, 40, 66, 38, 49, 91, 57, 52, 60, 22, 64, 44, 74, 91, 62, 49, 99, 64, 70, 31, 93, 83
Đặc biệt
48319
Giải nhất
53019
Giải nhì
59429 91748
Giải ba
08233 63136 85840
76466 45338 94849
Giải tư
4091 4957
2152 8060
Giải năm
8322 8264 9744
3474 2491 1062
Giải sáu
349 799 164
Giải bảy
70 31 93 83

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 31 tháng 08 năm 2018
67, 99, 63, 39, 91, 32, 29, 34, 67, 87, 07, 53, 91, 65, 40, 12, 01, 06, 64, 88, 29, 52, 56, 97, 08, 69, 15
Đặc biệt
21067
Giải nhất
47999
Giải nhì
30963 18239
Giải ba
12991 92232 74029
72234 13567 78387
Giải tư
6707 4453
6091 6565
Giải năm
7440 7312 9301
6006 1364 4988
Giải sáu
129 152 856
Giải bảy
97 08 69 15

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 08 năm 2018
60, 09, 38, 07, 97, 46, 22, 62, 08, 31, 67, 98, 93, 44, 24, 59, 13, 73, 73, 16, 29, 93, 39, 73, 16, 79, 43
Đặc biệt
14660
Giải nhất
69109
Giải nhì
01738 26007
Giải ba
28397 22246 52422
55062 38808 29431
Giải tư
5667 4798
3893 7944
Giải năm
2924 7759 5013
4673 9473 6416
Giải sáu
329 993 439
Giải bảy
73 16 79 43

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 08 năm 2018
87, 12, 70, 43, 49, 78, 88, 62, 62, 72, 53, 93, 54, 19, 10, 28, 92, 05, 73, 36, 73, 17, 08, 54, 34, 00, 67
Đặc biệt
19187
Giải nhất
04512
Giải nhì
15170 24843
Giải ba
28849 58478 46188
74462 25262 78772
Giải tư
4953 7793
4354 0619
Giải năm
3010 2828 2992
6905 1173 2636
Giải sáu
573 017 208
Giải bảy
54 34 00 67

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 08 năm 2018
27, 27, 83, 75, 02, 31, 23, 26, 01, 22, 90, 36, 77, 20, 26, 22, 19, 75, 85, 45, 81, 27, 80, 76, 03, 96, 56
Đặc biệt
33327
Giải nhất
91427
Giải nhì
23383 87975
Giải ba
18202 87131 54723
82526 70901 93022
Giải tư
9090 4236
8177 6620
Giải năm
2226 4122 7719
1275 1385 7845
Giải sáu
281 427 080
Giải bảy
76 03 96 56

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 08 năm 2018
87, 60, 09, 35, 31, 74, 19, 55, 74, 00, 60, 49, 34, 80, 98, 98, 07, 09, 27, 82, 63, 57, 87, 65, 24, 85, 38
Đặc biệt
52987
Giải nhất
48260
Giải nhì
05409 53235
Giải ba
92631 31174 29419
02155 30974 43800
Giải tư
1360 3549
3534 3880
Giải năm
8298 4398 0907
1709 2527 5582
Giải sáu
463 957 387
Giải bảy
65 24 85 38

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 08 năm 2018
81, 57, 04, 63, 50, 89, 16, 25, 45, 63, 87, 35, 61, 49, 67, 94, 57, 67, 79, 00, 14, 84, 56, 37, 03, 86, 40
Đặc biệt
85081
Giải nhất
60157
Giải nhì
13104 05763
Giải ba
64150 59489 82216
26825 59445 25463
Giải tư
1987 4935
2161 4149
Giải năm
7667 3294 6857
1967 4679 3000
Giải sáu
714 184 456
Giải bảy
37 03 86 40

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 08 năm 2018
60, 70, 12, 24, 94, 51, 40, 81, 55, 53, 58, 76, 32, 84, 32, 04, 14, 07, 63, 40, 99, 56, 59, 98, 45, 52, 20
Đặc biệt
54360
Giải nhất
20770
Giải nhì
14712 14224
Giải ba
51794 03451 40740
19081 39455 81753
Giải tư
9758 8176
7132 9884
Giải năm
4232 0204 5914
5607 6763 6540
Giải sáu
599 556 959
Giải bảy
98 45 52 20

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 08 năm 2018
17, 57, 20, 16, 29, 84, 38, 57, 67, 00, 21, 17, 33, 63, 14, 40, 36, 82, 37, 47, 22, 79, 65, 66, 90, 78, 33
Đặc biệt
63517
Giải nhất
65257
Giải nhì
31320 07516
Giải ba
76329 86984 06338
59957 32367 61300
Giải tư
4421 2217
4333 2163
Giải năm
1314 0040 7336
8582 1637 8547
Giải sáu
122 379 565
Giải bảy
66 90 78 33

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 08 năm 2018
35, 89, 87, 46, 70, 15, 77, 20, 86, 31, 91, 83, 32, 87, 36, 40, 07, 02, 37, 24, 30, 05, 82, 12, 56, 35, 14
Đặc biệt
48935
Giải nhất
24089
Giải nhì
81487 13646
Giải ba
27470 77815 30977
43820 99786 39231
Giải tư
4191 5483
8632 0787
Giải năm
3736 0340 5407
9702 0137 0024
Giải sáu
030 205 482
Giải bảy
12 56 35 14

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 08 năm 2018
73, 20, 62, 41, 72, 51, 74, 08, 47, 59, 21, 68, 10, 39, 42, 98, 30, 74, 85, 14, 49, 87, 36, 85, 26, 12, 21
Đặc biệt
57873
Giải nhất
92920
Giải nhì
52262 09941
Giải ba
96272 22551 71874
22308 09347 30659
Giải tư
3821 3568
1310 6039
Giải năm
4842 5398 2630
3074 6385 0414
Giải sáu
149 187 436
Giải bảy
85 26 12 21

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 08 năm 2018
56, 70, 11, 94, 80, 77, 74, 71, 71, 20, 72, 70, 68, 23, 31, 60, 75, 79, 56, 19, 98, 65, 55, 44, 49, 76, 26
Đặc biệt
92056
Giải nhất
38670
Giải nhì
79011 93194
Giải ba
32880 33677 82474
91971 86071 86620
Giải tư
5372 7570
2368 1723
Giải năm
8031 8660 3475
1179 3756 3319
Giải sáu
998 865 755
Giải bảy
44 49 76 26

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 08 năm 2018
57, 04, 96, 64, 54, 81, 59, 59, 92, 79, 76, 87, 65, 69, 85, 59, 96, 90, 58, 51, 03, 87, 58, 78, 83, 95, 53
Đặc biệt
93757
Giải nhất
35604
Giải nhì
61096 44364
Giải ba
99354 59281 60959
15259 08892 25279
Giải tư
8876 8887
5165 6469
Giải năm
5485 6159 5596
3190 3158 6451
Giải sáu
703 387 858
Giải bảy
78 83 95 53

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 08 năm 2018
19, 53, 91, 98, 51, 84, 66, 04, 93, 34, 46, 71, 37, 19, 99, 59, 39, 52, 03, 21, 01, 65, 07, 65, 63, 19, 91
Đặc biệt
11219
Giải nhất
41453
Giải nhì
06491 76098
Giải ba
24551 58984 52666
67104 14093 16634
Giải tư
5246 6871
9737 7119
Giải năm
0499 2059 0139
8152 1503 7221
Giải sáu
201 965 907
Giải bảy
65 63 19 91

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 08 năm 2018
77, 89, 60, 09, 90, 40, 27, 30, 71, 36, 55, 23, 39, 88, 76, 79, 14, 19, 33, 71, 65, 66, 92, 35, 44, 54, 46
Đặc biệt
00177
Giải nhất
22289
Giải nhì
57860 48409
Giải ba
67890 77140 59527
80430 03471 32036
Giải tư
4355 6723
4339 5688
Giải năm
8676 9779 4414
9619 1433 9171
Giải sáu
765 966 292
Giải bảy
35 44 54 46

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 08 năm 2018
27, 31, 70, 36, 92, 20, 38, 94, 60, 12, 29, 46, 62, 13, 34, 55, 83, 62, 80, 25, 25, 31, 01, 68, 74, 91, 22
Đặc biệt
92527
Giải nhất
98631
Giải nhì
19670 10736
Giải ba
61392 12020 85338
84594 36260 41012
Giải tư
9929 9246
8862 3113
Giải năm
9334 2255 7983
4562 5280 4525
Giải sáu
325 931 501
Giải bảy
68 74 91 22

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 08 năm 2018
87, 00, 53, 89, 45, 48, 60, 71, 66, 54, 57, 61, 20, 87, 67, 67, 24, 47, 76, 51, 88, 55, 64, 69, 28, 20, 89
Đặc biệt
89187
Giải nhất
67700
Giải nhì
08153 74389
Giải ba
00345 99448 40860
44671 06666 23254
Giải tư
2957 6261
5720 4487
Giải năm
5367 4867 6224
4747 5676 5151
Giải sáu
488 955 564
Giải bảy
69 28 20 89

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 08 năm 2018
62, 08, 14, 49, 12, 28, 07, 38, 92, 00, 79, 93, 46, 49, 77, 53, 85, 76, 54, 67, 91, 04, 92, 26, 84, 98, 24
Đặc biệt
33662
Giải nhất
56108
Giải nhì
01914 79749
Giải ba
77912 18928 89207
74638 28192 04500
Giải tư
7679 8693
1646 5149
Giải năm
9977 1453 9785
0376 8554 2167
Giải sáu
591 904 892
Giải bảy
26 84 98 24

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 08 năm 2018
86, 07, 22, 09, 23, 10, 30, 98, 73, 66, 73, 78, 43, 48, 98, 08, 19, 80, 81, 24, 27, 82, 55, 41, 51, 25, 14
Đặc biệt
79386
Giải nhất
76807
Giải nhì
37122 24309
Giải ba
70623 15810 83130
02198 93673 74266
Giải tư
1373 5578
4143 7548
Giải năm
3898 4208 3219
6080 3781 0124
Giải sáu
827 982 155
Giải bảy
41 51 25 14

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com