Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 19 tháng 01 năm 2019
92, 67, 05, 73, 26, 46, 53, 26, 14, 43, 40, 45, 48, 66, 14, 35, 31, 51, 38, 18, 63, 57, 36, 34, 64, 70, 85
Đặc biệt
71892
Giải nhất
00967
Giải nhì
76205 84573
Giải ba
46326 54946 97053
56226 70714 61043
Giải tư
6340 3945
0048 2066
Giải năm
1714 8635 0031
8551 4438 4918
Giải sáu
163 257 436
Giải bảy
34 64 70 85

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 18 tháng 01 năm 2019
89, 42, 71, 77, 73, 27, 70, 86, 02, 69, 39, 23, 26, 99, 77, 25, 47, 88, 72, 98, 48, 60, 31, 29, 18, 94, 15
Đặc biệt
04289
Giải nhất
05242
Giải nhì
95071 64877
Giải ba
34673 64527 40670
50986 05702 31069
Giải tư
9439 0223
1726 4099
Giải năm
6377 2525 1347
3788 2872 1798
Giải sáu
548 660 831
Giải bảy
29 18 94 15

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 01 năm 2019
16, 27, 64, 96, 55, 29, 37, 84, 87, 33, 39, 72, 14, 21, 62, 64, 48, 12, 56, 58, 40, 13, 71, 74, 65, 15, 52
Đặc biệt
68116
Giải nhất
26827
Giải nhì
31264 81596
Giải ba
87555 09629 37437
65284 39787 92233
Giải tư
0839 8472
2914 6721
Giải năm
9662 8264 1248
3012 2856 7858
Giải sáu
840 713 571
Giải bảy
74 65 15 52

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 01 năm 2019
86, 12, 49, 62, 37, 94, 85, 03, 31, 65, 94, 07, 72, 70, 37, 78, 75, 76, 57, 31, 57, 86, 50, 28, 97, 31, 95
Đặc biệt
22086
Giải nhất
79312
Giải nhì
90049 54062
Giải ba
72537 10294 62485
99403 26631 73265
Giải tư
3694 2907
6472 2670
Giải năm
1937 7578 4575
5576 4557 3331
Giải sáu
257 886 750
Giải bảy
28 97 31 95

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 01 năm 2019
65, 87, 10, 86, 90, 16, 14, 22, 49, 79, 31, 90, 09, 65, 98, 43, 19, 78, 50, 21, 09, 61, 52, 22, 28, 03, 29
Đặc biệt
84265
Giải nhất
28287
Giải nhì
12310 52786
Giải ba
68290 96816 97614
71022 17949 68079
Giải tư
9131 7490
2509 3665
Giải năm
5098 8443 2719
4778 4350 1221
Giải sáu
709 861 152
Giải bảy
22 28 03 29

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 01 năm 2019
45, 92, 03, 04, 04, 67, 95, 49, 51, 16, 99, 02, 39, 43, 25, 56, 73, 59, 20, 74, 84, 21, 93, 34, 81, 28, 64
Đặc biệt
51545
Giải nhất
42892
Giải nhì
43403 47804
Giải ba
34204 39267 75895
58649 31151 03816
Giải tư
9799 3002
2439 9543
Giải năm
3525 0656 2473
2559 2720 6574
Giải sáu
684 721 993
Giải bảy
34 81 28 64

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 01 năm 2019
31, 14, 26, 65, 09, 11, 86, 98, 30, 87, 38, 59, 94, 50, 49, 49, 15, 46, 48, 54, 32, 81, 98, 72, 62, 12, 03
Đặc biệt
38231
Giải nhất
01714
Giải nhì
95126 77765
Giải ba
65609 69311 54686
80998 84730 81787
Giải tư
7438 9859
9194 2950
Giải năm
0349 0849 1015
3146 4148 8354
Giải sáu
332 381 698
Giải bảy
72 62 12 03

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 01 năm 2019
24, 11, 44, 34, 66, 00, 48, 10, 66, 73, 74, 93, 54, 31, 73, 00, 48, 67, 33, 52, 04, 73, 15, 64, 02, 99, 48
Đặc biệt
73224
Giải nhất
81011
Giải nhì
00744 72834
Giải ba
02166 10100 33548
60310 45766 35173
Giải tư
6474 8693
8054 2631
Giải năm
9473 8700 4148
2567 0033 4452
Giải sáu
304 673 215
Giải bảy
64 02 99 48

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 11 tháng 01 năm 2019
41, 43, 65, 79, 99, 85, 49, 14, 61, 75, 43, 99, 34, 41, 40, 35, 80, 79, 99, 16, 00, 56, 78, 03, 38, 17, 19
Đặc biệt
09841
Giải nhất
60943
Giải nhì
54465 28979
Giải ba
35699 73085 33649
76314 38261 93375
Giải tư
5343 6399
6934 9641
Giải năm
6640 6035 1480
3779 7799 5116
Giải sáu
000 856 078
Giải bảy
03 38 17 19

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 10 tháng 01 năm 2019
59, 13, 88, 64, 40, 59, 07, 04, 71, 80, 03, 78, 34, 76, 01, 35, 08, 21, 49, 87, 00, 88, 53, 56, 77, 55, 15
Đặc biệt
30559
Giải nhất
78713
Giải nhì
84288 17464
Giải ba
98540 14459 45907
55104 62771 61680
Giải tư
2703 7978
0534 7176
Giải năm
9801 8835 2008
9821 1349 0687
Giải sáu
200 788 053
Giải bảy
56 77 55 15

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 09 tháng 01 năm 2019
79, 61, 86, 59, 47, 05, 78, 95, 82, 76, 60, 13, 80, 09, 16, 90, 17, 93, 10, 16, 77, 39, 70, 06, 60, 59, 97
Đặc biệt
89379
Giải nhất
51461
Giải nhì
99686 57459
Giải ba
54347 67205 68378
48995 14882 39676
Giải tư
0860 6213
1380 6509
Giải năm
0416 8790 3317
2793 7010 9716
Giải sáu
477 939 370
Giải bảy
06 60 59 97

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 08 tháng 01 năm 2019
89, 14, 78, 94, 66, 57, 30, 09, 27, 37, 00, 19, 51, 30, 04, 23, 58, 44, 68, 56, 44, 80, 84, 82, 30, 62, 63
Đặc biệt
32489
Giải nhất
47814
Giải nhì
67778 64994
Giải ba
02466 38257 71930
82009 29927 16437
Giải tư
8000 8419
5851 1130
Giải năm
8104 4423 3458
2644 1068 3756
Giải sáu
844 880 084
Giải bảy
82 30 62 63

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 07 tháng 01 năm 2019
89, 14, 78, 94, 66, 57, 30, 09, 27, 37, 00, 19, 51, 30, 04, 23, 58, 44, 68, 56, 44, 80, 84, 82, 30, 62, 63
Đặc biệt
32489
Giải nhất
47814
Giải nhì
67778 64994
Giải ba
02466 38257 71930
82009 29927 16437
Giải tư
8000 8419
5851 1130
Giải năm
8104 4423 3458
2644 1068 3756
Giải sáu
844 880 084
Giải bảy
82 30 62 63

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 06 tháng 01 năm 2019
91, 49, 53, 79, 48, 68, 32, 89, 27, 79, 47, 72, 40, 64, 79, 14, 13, 93, 47, 56, 76, 61, 03, 40, 54, 18, 15
Đặc biệt
64391
Giải nhất
54349
Giải nhì
89853 30879
Giải ba
57948 74768 90532
05289 97327 51479
Giải tư
7247 8472
1340 5064
Giải năm
3879 4714 4113
5093 9047 2256
Giải sáu
276 261 803
Giải bảy
40 54 18 15

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 05 tháng 01 năm 2019
22, 61, 68, 58, 93, 24, 09, 55, 15, 24, 55, 10, 18, 73, 58, 68, 43, 26, 48, 66, 38, 53, 83, 76, 73, 13, 38
Đặc biệt
90522
Giải nhất
22061
Giải nhì
61168 06758
Giải ba
09193 82824 27809
06855 62715 98624
Giải tư
7555 2210
0818 9573
Giải năm
7058 2668 6343
4426 0648 3166
Giải sáu
138 453 183
Giải bảy
76 73 13 38

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 04 tháng 01 năm 2019
77, 42, 42, 26, 18, 06, 75, 01, 26, 36, 72, 25, 80, 32, 69, 47, 28, 10, 09, 26, 56, 57, 49, 65, 18, 68, 00
Đặc biệt
03677
Giải nhất
91142
Giải nhì
40042 45926
Giải ba
80118 31106 16375
78701 98326 45736
Giải tư
4172 7625
4380 5932
Giải năm
7969 1947 7928
0710 2809 9726
Giải sáu
656 257 949
Giải bảy
65 18 68 00

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 03 tháng 01 năm 2019
24, 41, 93, 22, 24, 15, 13, 73, 72, 89, 40, 38, 62, 83, 52, 94, 31, 68, 58, 06, 66, 28, 46, 75, 78, 28, 89
Đặc biệt
60824
Giải nhất
55041
Giải nhì
15193 66122
Giải ba
84924 07715 80113
77073 98972 54689
Giải tư
9840 3138
3862 2883
Giải năm
3852 9294 8031
4568 8358 9906
Giải sáu
266 328 646
Giải bảy
75 78 28 89

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 02 tháng 01 năm 2019
08, 38, 49, 70, 56, 04, 65, 60, 75, 76, 95, 77, 79, 93, 97, 96, 02, 23, 15, 39, 51, 63, 55, 30, 77, 43, 79
Đặc biệt
56508
Giải nhất
45238
Giải nhì
46349 45470
Giải ba
73256 21504 33565
11360 95475 34876
Giải tư
4495 2277
2579 0193
Giải năm
3597 8096 9602
9523 7715 9239
Giải sáu
051 963 455
Giải bảy
30 77 43 79

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 01 tháng 01 năm 2019
89, 37, 49, 12, 72, 31, 97, 41, 83, 07, 62, 42, 93, 76, 54, 66, 68, 56, 04, 76, 85, 44, 88, 74, 33, 00, 40
Đặc biệt
93689
Giải nhất
75237
Giải nhì
18849 42912
Giải ba
47772 35331 42797
65541 25983 49007
Giải tư
6362 8342
9093 2476
Giải năm
4654 4166 8468
5956 2604 6676
Giải sáu
585 644 388
Giải bảy
74 33 00 40

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 31 tháng 12 năm 2018
76, 53, 65, 76, 96, 97, 76, 51, 66, 35, 80, 73, 02, 45, 19, 14, 91, 06, 32, 61, 70, 30, 39, 98, 59, 29, 32
Đặc biệt
45276
Giải nhất
47653
Giải nhì
82065 29276
Giải ba
25396 81597 83276
57151 14066 09935
Giải tư
7280 7973
8102 1845
Giải năm
4819 6414 6791
4206 8832 2861
Giải sáu
470 430 439
Giải bảy
98 59 29 32

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 12 năm 2018
53, 68, 29, 84, 61, 32, 85, 96, 53, 22, 74, 46, 63, 60, 14, 13, 50, 15, 30, 24, 79, 01, 88, 05, 31, 73, 83
Đặc biệt
65753
Giải nhất
84468
Giải nhì
51729 50384
Giải ba
32861 23532 72685
55796 49853 96122
Giải tư
0774 2246
6463 4160
Giải năm
7014 3113 6950
0015 1630 7724
Giải sáu
079 101 888
Giải bảy
05 31 73 83

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 12 năm 2018
75, 57, 24, 07, 17, 21, 31, 15, 61, 49, 54, 39, 35, 56, 30, 25, 55, 59, 22, 56, 13, 67, 32, 91, 77, 80, 09
Đặc biệt
56675
Giải nhất
05257
Giải nhì
35424 53107
Giải ba
04517 58321 24231
86915 49661 51449
Giải tư
8754 7939
1335 6356
Giải năm
6930 6925 4555
6559 0722 0856
Giải sáu
713 567 132
Giải bảy
91 77 80 09

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 12 năm 2018
41, 15, 43, 18, 47, 15, 00, 44, 22, 64, 40, 51, 86, 33, 11, 86, 55, 44, 07, 20, 92, 77, 28, 84, 74, 68, 00
Đặc biệt
66241
Giải nhất
74515
Giải nhì
99143 99418
Giải ba
11047 39015 41600
77344 11222 39764
Giải tư
9340 3751
5386 8133
Giải năm
2711 3686 8055
7944 2307 6020
Giải sáu
492 677 628
Giải bảy
84 74 68 00

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 12 năm 2018
29, 26, 21, 34, 83, 42, 32, 48, 27, 93, 79, 14, 90, 15, 15, 49, 83, 58, 19, 56, 05, 27, 37, 46, 86, 68, 33
Đặc biệt
24529
Giải nhất
55726
Giải nhì
87621 81834
Giải ba
06183 28342 85432
86248 00827 66193
Giải tư
3579 1214
1590 5315
Giải năm
3715 5449 3783
0358 5719 3156
Giải sáu
205 927 937
Giải bảy
46 86 68 33

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 12 năm 2018
30, 27, 02, 03, 22, 86, 37, 72, 20, 62, 77, 49, 29, 92, 22, 36, 56, 79, 79, 96, 94, 71, 53, 30, 07, 37, 58
Đặc biệt
73330
Giải nhất
59327
Giải nhì
68202 76003
Giải ba
17122 61486 91537
43872 24520 45662
Giải tư
4077 7149
0129 7792
Giải năm
3822 1736 9356
1879 3479 2096
Giải sáu
094 271 053
Giải bảy
30 07 37 58

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 12 năm 2018
56, 72, 42, 13, 74, 16, 87, 99, 13, 96, 87, 41, 41, 18, 73, 71, 88, 81, 91, 71, 90, 18, 04, 63, 01, 67, 54
Đặc biệt
09956
Giải nhất
75272
Giải nhì
22342 55313
Giải ba
89674 16416 05087
49099 03413 06496
Giải tư
3387 9141
2641 4018
Giải năm
4973 5171 4288
0481 8091 7371
Giải sáu
290 818 604
Giải bảy
63 01 67 54

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 12 năm 2018
22, 07, 64, 49, 88, 52, 99, 22, 51, 66, 05, 96, 16, 34, 48, 20, 24, 81, 61, 32, 63, 43, 76, 30, 37, 03, 82
Đặc biệt
50522
Giải nhất
93807
Giải nhì
60664 34149
Giải ba
41188 75652 28599
11322 09251 24266
Giải tư
4305 8696
9716 0634
Giải năm
1748 1020 6324
4081 6361 9632
Giải sáu
263 343 076
Giải bảy
30 37 03 82

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 12 năm 2018
93, 06, 40, 03, 22, 69, 27, 91, 44, 59, 03, 88, 41, 98, 69, 10, 48, 38, 18, 22, 14, 93, 72, 52, 00, 50, 91
Đặc biệt
47793
Giải nhất
96106
Giải nhì
03840 71903
Giải ba
65422 59669 19627
31691 77344 34459
Giải tư
2103 0888
0341 8898
Giải năm
2469 2410 8248
5338 4818 0122
Giải sáu
714 693 772
Giải bảy
52 00 50 91

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 12 năm 2018
91, 19, 43, 86, 34, 70, 86, 49, 08, 56, 08, 81, 71, 11, 90, 92, 23, 89, 18, 48, 09, 44, 48, 42, 52, 69, 65
Đặc biệt
54691
Giải nhất
17119
Giải nhì
78543 14986
Giải ba
05834 70270 45686
60949 92208 03756
Giải tư
0808 7381
0371 0211
Giải năm
1890 5792 3023
1789 8718 3348
Giải sáu
909 044 648
Giải bảy
42 52 69 65

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 12 năm 2018
, 53, 88, 82, 76, 36, 12, 99, 55, 47, 49, 60, 18, 41, 84, 90, 04, 42, 73, 63, 62, 11, 09, 97, 70, 86, 66
Đặc biệt
Giải nhất
63553
Giải nhì
50088 95982
Giải ba
85876 10536 39412
21099 87155 73147
Giải tư
9249 4860
6318 1341
Giải năm
5884 2190 3404
2942 6073 6163
Giải sáu
062 911 509
Giải bảy
97 70 86 66

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 12 năm 2018
02, 22, 70, 96, 35, 59, 45, 81, 05, 07, 25, 54, 85, 44, 26, 04, 07, 96, 51, 16, 88, 08, 66, 48, 42, 70, 21
Đặc biệt
41302
Giải nhất
47422
Giải nhì
26270 96796
Giải ba
55635 98159 14745
72681 24705 91107
Giải tư
3725 0654
0685 0444
Giải năm
0726 0804 8807
8196 7351 9516
Giải sáu
388 208 566
Giải bảy
48 42 70 21

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 12 năm 2018
75, 89, 45, 07, 59, 71, 73, 80, 24, 49, 28, 50, 26, 09, 45, 42, 35, 58, 09, 20, 80, 56, 03, 99, 05, 35, 77
Đặc biệt
29775
Giải nhất
09989
Giải nhì
10845 48007
Giải ba
04959 17171 79473
66080 81224 86349
Giải tư
0628 7950
2826 1009
Giải năm
4745 3342 0835
4358 1309 1420
Giải sáu
480 956 203
Giải bảy
99 05 35 77

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 12 năm 2018
15, 75, 32, 65, 01, 42, 78, 21, 83, 09, 64, 10, 74, 57, 77, 92, 16, 76, 52, 49, 39, 94, 83, 28, 57, 77, 36
Đặc biệt
84415
Giải nhất
40675
Giải nhì
10232 12365
Giải ba
28201 81242 31878
66321 69183 49209
Giải tư
3164 9310
5574 3257
Giải năm
8177 0092 7116
3076 2652 6349
Giải sáu
939 694 183
Giải bảy
28 57 77 36

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 12 năm 2018
65, 17, 80, 18, 30, 24, 94, 53, 82, 78, 20, 06, 19, 67, 66, 28, 98, 59, 79, 81, 21, 47, 32, 37, 60, 32, 20
Đặc biệt
46365
Giải nhất
59917
Giải nhì
16680 55318
Giải ba
30230 24324 17794
64353 25382 59178
Giải tư
9320 1706
4619 0567
Giải năm
4866 2328 1998
4059 7079 9881
Giải sáu
721 147 132
Giải bảy
37 60 32 20

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 12 năm 2018
10, 00, 95, 53, 98, 17, 96, 65, 93, 52, 21, 70, 58, 45, 90, 91, 71, 79, 75, 18, 61, 30, 13, 13, 92, 63, 52
Đặc biệt
60310
Giải nhất
86200
Giải nhì
21195 01553
Giải ba
84898 88617 99996
84665 01893 19352
Giải tư
0021 3070
6658 4045
Giải năm
0890 3891 1071
4379 2475 9118
Giải sáu
461 430 513
Giải bảy
13 92 63 52

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 12 năm 2018
50, 77, 35, 96, 54, 80, 09, 89, 59, 52, 48, 78, 74, 83, 20, 14, 00, 30, 31, 41, 28, 12, 81, 71, 55, 06, 03
Đặc biệt
22750
Giải nhất
77177
Giải nhì
83135 42496
Giải ba
05354 71980 42609
86089 47159 11552
Giải tư
9448 5778
5874 6283
Giải năm
7420 0214 0200
9230 2931 3741
Giải sáu
728 712 281
Giải bảy
71 55 06 03

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 12 năm 2018
88, 84, 83, 17, 15, 50, 73, 06, 32, 88, 41, 87, 92, 24, 77, 54, 06, 74, 73, 41, 20, 21, 85, 02, 83, 07, 54
Đặc biệt
47788
Giải nhất
90784
Giải nhì
50283 26317
Giải ba
84915 00450 53073
93506 83632 67588
Giải tư
5041 7887
9992 2424
Giải năm
7677 6954 9906
9474 5173 9841
Giải sáu
720 521 185
Giải bảy
02 83 07 54

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 12 năm 2018
17, 84, 57, 67, 26, 05, 83, 03, 62, 24, 00, 71, 34, 56, 86, 44, 83, 92, 16, 58, 85, 92, 39, 69, 68, 94, 75
Đặc biệt
83517
Giải nhất
17884
Giải nhì
57757 80167
Giải ba
80426 90705 61683
41303 54762 01224
Giải tư
7700 1471
9634 2656
Giải năm
7486 2244 1483
8392 2116 8758
Giải sáu
785 792 839
Giải bảy
69 68 94 75

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 12 năm 2018
40, 81, 85, 32, 11, 79, 08, 99, 96, 61, 55, 05, 43, 53, 15, 41, 34, 23, 82, 69, 51, 10, 89, 22, 91, 23, 97
Đặc biệt
63140
Giải nhất
12581
Giải nhì
97685 04032
Giải ba
92111 77479 06208
82799 80396 56661
Giải tư
6555 2405
2643 0153
Giải năm
3315 6041 3734
0723 5982 8169
Giải sáu
951 310 389
Giải bảy
22 91 23 97

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com