Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 09 năm 2017
73, 72, 95, 00, 10, 83, 42, 12, 35, 50, 77, 21, 45, 87, 72, 60, 91, 32, 62, 99, 45, 21, 65, 50, 95, 97, 76
Đặc biệt
07873
Giải nhất
59472
Giải nhì
89795 29700
Giải ba
65810 85183 80242
49512 96035 55050
Giải tư
1677 4321
6545 8887
Giải năm
0872 4060 4191
7732 9562 9499
Giải sáu
145 221 165
Giải bảy
50 95 97 76

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 09 năm 2017
46, 71, 75, 54, 08, 54, 09, 68, 06, 90, 34, 49, 86, 11, 74, 12, 26, 13, 17, 69, 25, 67, 00, 14, 69, 98, 18
Đặc biệt
68546
Giải nhất
02071
Giải nhì
91775 71254
Giải ba
03608 83154 95409
27068 66806 88990
Giải tư
0934 4449
1586 5011
Giải năm
3774 0512 5726
6913 1017 7769
Giải sáu
825 367 700
Giải bảy
14 69 98 18

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 09 năm 2017
01, 65, 69, 08, 96, 33, 39, 51, 30, 21, 81, 72, 12, 06, 05, 56, 15, 97, 72, 89, 06, 61, 10, 83, 22, 37, 15
Đặc biệt
58601
Giải nhất
01065
Giải nhì
77469 39108
Giải ba
41696 30033 16039
02751 65330 24921
Giải tư
0681 3372
3812 0506
Giải năm
8605 6956 2015
2097 6372 5389
Giải sáu
106 461 410
Giải bảy
83 22 37 15

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 09 năm 2017
12, 74, 90, 95, 00, 15, 24, 40, 44, 01, 88, 30, 29, 11, 76, 81, 32, 43, 43, 47, 27, 30, 45, 63, 37, 92, 55
Đặc biệt
94612
Giải nhất
05874
Giải nhì
24790 20095
Giải ba
57500 30715 12324
43840 50844 36001
Giải tư
7288 2030
5529 9011
Giải năm
2576 3081 7532
6643 3643 2347
Giải sáu
227 330 645
Giải bảy
63 37 92 55

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 09 năm 2017
85, 36, 30, 66, 45, 32, 91, 10, 11, 04, 92, 23, 14, 07, 92, 75, 30, 90, 43, 44, 39, 51, 31, 44, 81, 91, 26
Đặc biệt
38485
Giải nhất
58836
Giải nhì
14830 51566
Giải ba
67145 63932 27591
92710 92011 59404
Giải tư
6492 6523
0714 2407
Giải năm
8092 9375 6730
7990 7643 1944
Giải sáu
839 651 931
Giải bảy
44 81 91 26

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 09 năm 2017
56, 01, 33, 13, 58, 14, 92, 74, 90, 73, 02, 92, 08, 53, 63, 54, 76, 39, 00, 84, 07, 77, 77, 01, 89, 15, 54
Đặc biệt
66956
Giải nhất
37201
Giải nhì
46333 20813
Giải ba
62258 26714 71492
57274 90290 94373
Giải tư
9002 4192
7508 6553
Giải năm
7363 5754 2176
6939 7900 9684
Giải sáu
607 377 277
Giải bảy
01 89 15 54

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 09 năm 2017
40, 60, 19, 94, 36, 48, 55, 25, 70, 51, 76, 98, 79, 55, 28, 59, 98, 15, 03, 35, 20, 55, 01, 01, 95, 61, 30
Đặc biệt
42140
Giải nhất
87660
Giải nhì
75019 31394
Giải ba
57036 27948 41855
77125 41070 98551
Giải tư
6876 9798
2679 6455
Giải năm
7428 5659 7198
7115 4903 7035
Giải sáu
620 955 201
Giải bảy
01 95 61 30

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 09 năm 2017
60, 24, 57, 12, 88, 06, 89, 60, 39, 69, 95, 57, 40, 18, 24, 95, 99, 62, 59, 34, 38, 99, 24, 82, 04, 69, 73
Đặc biệt
64060
Giải nhất
77124
Giải nhì
10057 66512
Giải ba
67988 35206 58389
82060 19839 27969
Giải tư
5295 2557
6540 8718
Giải năm
8724 4795 4399
3662 3259 5534
Giải sáu
238 399 724
Giải bảy
82 04 69 73

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 09 năm 2017
95, 54, 00, 73, 87, 10, 96, 48, 90, 46, 40, 84, 98, 48, 22, 97, 23, 68, 60, 13, 90, 90, 16, 82, 37, 16, 96
Đặc biệt
76795
Giải nhất
12254
Giải nhì
54000 19673
Giải ba
52987 03110 27796
52148 48390 34546
Giải tư
1740 8384
6598 3948
Giải năm
7522 9097 9423
6668 2260 8613
Giải sáu
790 590 316
Giải bảy
82 37 16 96

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 09 năm 2017
19, 95, 18, 83, 81, 51, 81, 31, 18, 88, 08, 15, 26, 07, 97, 72, 07, 98, 28, 14, 45, 04, 16, 41, 36, 90, 85
Đặc biệt
08819
Giải nhất
89595
Giải nhì
99118 23483
Giải ba
15781 26951 87681
86531 37018 80488
Giải tư
3908 1715
3226 8207
Giải năm
7297 5472 1107
8398 6828 3814
Giải sáu
245 804 816
Giải bảy
41 36 90 85

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 09 năm 2017
93, 22, 43, 15, 35, 23, 53, 76, 86, 75, 53, 56, 99, 48, 87, 69, 14, 03, 24, 08, 67, 02, 20, 03, 96, 67, 22
Đặc biệt
37993
Giải nhất
37522
Giải nhì
68843 58515
Giải ba
83835 03523 64053
61976 55286 37275
Giải tư
4953 9256
5499 1048
Giải năm
2487 1069 5814
9903 1924 6408
Giải sáu
867 202 320
Giải bảy
03 96 67 22

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 09 năm 2017
15, 83, 53, 87, 22, 27, 37, 68, 33, 53, 74, 22, 89, 32, 43, 63, 06, 72, 24, 67, 63, 41, 19, 31, 62, 09, 97
Đặc biệt
41715
Giải nhất
60783
Giải nhì
92453 45787
Giải ba
37622 64127 96637
68968 74333 39553
Giải tư
9174 9122
6489 9332
Giải năm
0143 0363 5606
4472 7424 8367
Giải sáu
763 941 719
Giải bảy
31 62 09 97

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 09 năm 2017
30, 57, 15, 64, 69, 41, 28, 99, 45, 74, 93, 01, 06, 25, 61, 20, 19, 35, 60, 02, 41, 05, 98, 23, 80, 11, 62
Đặc biệt
00730
Giải nhất
73457
Giải nhì
02715 92364
Giải ba
74269 36941 85428
09399 00745 43274
Giải tư
4393 7401
8906 6925
Giải năm
7761 6320 9319
7435 8160 6802
Giải sáu
141 505 798
Giải bảy
23 80 11 62

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 09 năm 2017
63, 16, 73, 16, 35, 59, 23, 02, 03, 54, 74, 44, 74, 43, 05, 79, 05, 34, 22, 00, 99, 61, 09, 81, 16, 94, 41
Đặc biệt
50363
Giải nhất
49916
Giải nhì
59073 81116
Giải ba
31235 17059 36623
31502 35803 75454
Giải tư
8474 0444
8074 6843
Giải năm
4205 3579 7905
9334 3722 8600
Giải sáu
799 161 409
Giải bảy
81 16 94 41

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 09 năm 2017
69, 30, 77, 91, 13, 26, 20, 66, 89, 95, 53, 85, 01, 70, 28, 87, 33, 14, 08, 36, 46, 01, 69, 62, 40, 77, 76
Đặc biệt
34369
Giải nhất
38830
Giải nhì
66977 81491
Giải ba
49213 63826 49920
22266 47089 92295
Giải tư
6253 1785
2801 2370
Giải năm
9328 1787 3833
3214 3308 0036
Giải sáu
946 501 369
Giải bảy
62 40 77 76

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 05 tháng 09 năm 2017
59, 52, 28, 58, 62, 82, 98, 33, 96, 83, 67, 11, 52, 38, 26, 60, 99, 77, 27, 01, 64, 25, 50, 29, 58, 23, 60
Đặc biệt
70059
Giải nhất
75852
Giải nhì
47728 28558
Giải ba
51762 44282 88798
91933 63096 16183
Giải tư
1567 2411
8252 6538
Giải năm
1626 6860 0499
0977 0827 1001
Giải sáu
064 425 450
Giải bảy
29 58 23 60

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 04 tháng 09 năm 2017
57, 83, 49, 74, 47, 79, 05, 55, 49, 94, 47, 95, 05, 60, 22, 25, 71, 99, 91, 65, 80, 07, 85, 82, 60, 11, 63
Đặc biệt
79857
Giải nhất
83183
Giải nhì
96149 28774
Giải ba
60147 42179 63805
32355 09949 74994
Giải tư
9047 4895
4905 8760
Giải năm
8122 9525 7671
7799 6191 3565
Giải sáu
180 807 385
Giải bảy
82 60 11 63

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 03 tháng 09 năm 2017
71, 10, 46, 03, 14, 22, 99, 99, 19, 31, 31, 98, 47, 65, 22, 25, 44, 40, 16, 58, 98, 11, 00, 76, 39, 28, 10
Đặc biệt
95371
Giải nhất
82210
Giải nhì
68546 45603
Giải ba
77314 27122 51299
21399 30319 93531
Giải tư
7931 9098
4647 2665
Giải năm
5622 1825 8544
4540 5916 5158
Giải sáu
798 811 000
Giải bảy
76 39 28 10

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 02 tháng 09 năm 2017
31, 85, 63, 19, 22, 35, 76, 05, 84, 75, 12, 79, 40, 31, 48, 91, 54, 50, 09, 08, 22, 99, 02, 61, 44, 78, 15
Đặc biệt
05731
Giải nhất
95085
Giải nhì
40463 51219
Giải ba
38322 98135 78276
48705 48384 99275
Giải tư
4412 8079
6840 0931
Giải năm
7448 4291 9554
2150 4409 6408
Giải sáu
322 999 602
Giải bảy
61 44 78 15

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 01 tháng 09 năm 2017
89, 14, 80, 37, 72, 34, 41, 69, 91, 60, 49, 34, 08, 32, 34, 69, 11, 36, 35, 58, 65, 23, 19, 07, 46, 71, 61
Đặc biệt
22989
Giải nhất
29714
Giải nhì
50680 92737
Giải ba
46172 88634 64541
59869 96291 00960
Giải tư
7149 3334
6508 1232
Giải năm
1834 1869 4811
9836 5535 6658
Giải sáu
465 623 619
Giải bảy
07 46 71 61

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 31 tháng 08 năm 2017
54, 83, 66, 14, 29, 26, 84, 59, 31, 83, 13, 88, 01, 70, 33, 36, 62, 10, 90, 67, 76, 43, 95, 73, 67, 24, 87
Đặc biệt
30454
Giải nhất
20083
Giải nhì
64766 53814
Giải ba
65629 76126 11284
69059 11331 53283
Giải tư
4213 2188
3901 8970
Giải năm
8633 9436 7062
4610 7990 6367
Giải sáu
676 343 995
Giải bảy
73 67 24 87

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 30 tháng 08 năm 2017
03, 86, 81, 85, 65, 02, 89, 71, 30, 59, 84, 21, 79, 56, 21, 73, 33, 75, 62, 80, 68, 85, 67, 53, 76, 10, 99
Đặc biệt
69303
Giải nhất
08686
Giải nhì
01581 96485
Giải ba
40365 58102 48689
11371 53530 99359
Giải tư
5984 7621
3679 9756
Giải năm
4521 5373 6833
4375 5662 4480
Giải sáu
768 285 067
Giải bảy
53 76 10 99

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 29 tháng 08 năm 2017
98, 02, 83, 62, 80, 95, 50, 37, 70, 91, 72, 56, 41, 38, 93, 02, 67, 60, 56, 69, 37, 62, 66, 70, 14, 55, 47
Đặc biệt
83998
Giải nhất
82802
Giải nhì
89183 52762
Giải ba
35180 65695 87250
38637 36070 53891
Giải tư
8872 5056
3141 7338
Giải năm
6793 9702 0867
5660 9856 1469
Giải sáu
737 262 366
Giải bảy
70 14 55 47

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 28 tháng 08 năm 2017
55, 95, 80, 27, 04, 15, 01, 89, 39, 30, 78, 90, 54, 97, 99, 58, 12, 68, 89, 23, 59, 39, 16, 78, 00, 20, 73
Đặc biệt
66755
Giải nhất
76295
Giải nhì
15080 92027
Giải ba
48004 47415 26901
88289 64439 02130
Giải tư
1578 4690
0454 2397
Giải năm
5299 2958 2112
4468 6589 2923
Giải sáu
459 139 416
Giải bảy
78 00 20 73

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 27 tháng 08 năm 2017
86, 60, 39, 82, 02, 75, 43, 52, 49, 12, 49, 86, 96, 83, 35, 31, 95, 50, 66, 06, 85, 64, 90, 37, 58, 35, 88
Đặc biệt
85886
Giải nhất
44260
Giải nhì
17539 19782
Giải ba
22702 37075 90043
79552 25149 37712
Giải tư
1349 3386
5096 4683
Giải năm
2035 1531 0795
9550 8966 8806
Giải sáu
685 764 890
Giải bảy
37 58 35 88

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 26 tháng 08 năm 2017
03, 93, 91, 58, 81, 13, 72, 23, 52, 30, 90, 21, 45, 43, 39, 57, 20, 33, 99, 69, 88, 65, 75, 37, 38, 52, 99
Đặc biệt
76103
Giải nhất
15693
Giải nhì
42691 45558
Giải ba
02181 34413 44672
07323 16952 50230
Giải tư
3390 8321
3445 2343
Giải năm
2939 4157 3220
0233 1099 5469
Giải sáu
788 765 175
Giải bảy
37 38 52 99

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 25 tháng 08 năm 2017
99, 46, 97, 90, 64, 58, 37, 98, 88, 00, 77, 57, 34, 21, 30, 04, 12, 04, 94, 03, 67, 10, 53, 42, 94, 31, 34
Đặc biệt
87899
Giải nhất
41946
Giải nhì
12497 31190
Giải ba
72564 45958 49137
53298 51488 46500
Giải tư
8577 4857
8634 2221
Giải năm
5430 7204 1212
6004 8594 5303
Giải sáu
967 510 753
Giải bảy
42 94 31 34

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 24 tháng 08 năm 2017
49, 34, 42, 96, 29, 05, 74, 38, 45, 70, 15, 79, 06, 01, 48, 93, 41, 44, 49, 69, 27, 31, 16, 04, 61, 36, 23
Đặc biệt
41949
Giải nhất
29634
Giải nhì
59142 09796
Giải ba
54129 35805 53674
54238 10045 02170
Giải tư
1615 3279
7306 3801
Giải năm
6448 7293 0841
1944 0549 4469
Giải sáu
527 331 016
Giải bảy
04 61 36 23

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 23 tháng 08 năm 2017
68, 60, 15, 96, 41, 51, 54, 01, 87, 45, 76, 83, 80, 47, 63, 09, 44, 65, 78, 93, 10, 85, 14, 49, 82, 12, 70
Đặc biệt
18468
Giải nhất
46860
Giải nhì
98715 71896
Giải ba
79241 20351 74554
54801 81187 33545
Giải tư
7476 9583
7880 0347
Giải năm
9663 5109 8244
8065 2078 9593
Giải sáu
210 285 414
Giải bảy
49 82 12 70

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 22 tháng 08 năm 2017
44, 73, 62, 71, 50, 99, 26, 64, 15, 38, 41, 58, 20, 72, 28, 01, 97, 56, 60, 92, 31, 47, 16, 84, 43, 80, 08
Đặc biệt
65744
Giải nhất
84973
Giải nhì
51162 03571
Giải ba
82050 88499 92726
50364 74615 52238
Giải tư
3041 9158
9920 0772
Giải năm
4128 1301 6197
8756 4160 5392
Giải sáu
631 847 916
Giải bảy
84 43 80 08

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 21 tháng 08 năm 2017
81, 32, 30, 34, 30, 28, 90, 03, 21, 97, 04, 07, 36, 27, 54, 98, 87, 20, 83, 06, 34, 07, 03, 57, 00, 83, 15
Đặc biệt
80981
Giải nhất
41032
Giải nhì
79130 73834
Giải ba
70630 50828 08290
35103 01921 33497
Giải tư
6204 3807
0236 4627
Giải năm
1054 2598 3187
8320 1683 8206
Giải sáu
034 107 003
Giải bảy
57 00 83 15

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 20 tháng 08 năm 2017
09, 05, 88, 83, 24, 82, 57, 25, 26, 37, 49, 31, 01, 43, 63, 57, 00, 41, 17, 07, 14, 18, 39, 44, 73, 02, 98
Đặc biệt
70509
Giải nhất
67905
Giải nhì
07588 87583
Giải ba
27124 45382 51957
47425 17526 11837
Giải tư
5749 5531
2901 1043
Giải năm
6463 8657 1000
8141 2617 2807
Giải sáu
614 918 739
Giải bảy
44 73 02 98

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 19 tháng 08 năm 2017
49, 84, 80, 35, 59, 10, 27, 66, 15, 78, 46, 59, 83, 84, 75, 68, 05, 14, 97, 15, 14, 33, 10, 30, 66, 59, 84
Đặc biệt
78649
Giải nhất
65084
Giải nhì
48980 40235
Giải ba
34759 82410 01927
60966 43015 38678
Giải tư
0846 3059
9783 2884
Giải năm
5075 2268 5205
4014 6297 5015
Giải sáu
214 433 310
Giải bảy
30 66 59 84

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 18 tháng 08 năm 2017
79, 04, 29, 30, 43, 56, 53, 57, 29, 24, 51, 42, 48, 54, 22, 25, 74, 80, 72, 30, 06, 60, 84, 96, 83, 95, 31
Đặc biệt
22279
Giải nhất
99804
Giải nhì
13729 46130
Giải ba
03543 56156 26753
10557 32029 71924
Giải tư
6951 6542
6248 0254
Giải năm
0622 8625 1474
7780 8972 6730
Giải sáu
406 260 984
Giải bảy
96 83 95 31

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 08 năm 2017
71, 69, 03, 79, 87, 33, 01, 53, 55, 37, 47, 51, 29, 12, 85, 89, 75, 05, 90, 33, 04, 11, 38, 95, 75, 12, 99
Đặc biệt
36271
Giải nhất
68069
Giải nhì
15403 91179
Giải ba
07887 24833 81101
03453 09655 10937
Giải tư
4947 1551
6829 8512
Giải năm
1485 0489 7275
8705 6790 4333
Giải sáu
904 011 138
Giải bảy
95 75 12 99

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 08 năm 2017
85, 67, 27, 79, 86, 59, 86, 57, 49, 42, 76, 27, 92, 74, 73, 38, 43, 56, 73, 25, 14, 01, 09, 10, 61, 95, 52
Đặc biệt
28985
Giải nhất
16167
Giải nhì
15427 09579
Giải ba
59586 69859 92586
77357 74449 76642
Giải tư
0876 1927
3992 5174
Giải năm
9173 0238 3943
2556 7173 7225
Giải sáu
214 801 309
Giải bảy
10 61 95 52

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 08 năm 2017
31, 43, 34, 66, 94, 00, 91, 79, 90, 82, 64, 29, 93, 83, 66, 70, 87, 79, 65, 96, 75, 81, 81, 28, 91, 12, 95
Đặc biệt
07631
Giải nhất
29543
Giải nhì
77334 81566
Giải ba
62394 34900 86591
24679 44490 32782
Giải tư
4064 0829
9593 4183
Giải năm
1366 1370 1987
1279 3965 2296
Giải sáu
475 881 981
Giải bảy
28 91 12 95

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 08 năm 2017
25, 83, 54, 52, 13, 99, 53, 76, 25, 48, 14, 94, 23, 22, 56, 04, 37, 04, 34, 56, 31, 40, 02, 68, 46, 54, 55
Đặc biệt
90225
Giải nhất
27883
Giải nhì
53954 54752
Giải ba
03813 03999 97953
18476 15725 07348
Giải tư
8514 0594
2923 6322
Giải năm
9356 6804 1937
9104 3434 5556
Giải sáu
431 340 402
Giải bảy
68 46 54 55

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 08 năm 2017
07, 67, 94, 52, 85, 41, 31, 37, 39, 44, 37, 18, 30, 44, 37, 28, 98, 45, 27, 81, 10, 70, 60, 64, 00, 30, 53
Đặc biệt
95407
Giải nhất
63267
Giải nhì
92794 65552
Giải ba
79885 18841 16331
87937 16539 39444
Giải tư
6437 9718
1330 3244
Giải năm
5537 9228 8198
9845 3927 5381
Giải sáu
010 170 360
Giải bảy
64 00 30 53

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 08 năm 2017
66, 98, 39, 94, 08, 28, 68, 32, 43, 47, 88, 83, 74, 47, 95, 30, 34, 09, 20, 56, 14, 50, 29, 60, 98, 63, 88
Đặc biệt
75966
Giải nhất
05298
Giải nhì
77239 03094
Giải ba
15408 17228 80368
57732 33343 22547
Giải tư
0788 6483
8374 4647
Giải năm
3495 6830 9934
7809 5820 3256
Giải sáu
514 250 429
Giải bảy
60 98 63 88

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com