Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 12 năm 2019
76, 57, 76, 12, 92, 15, 21, 31, 59, 36, 47, 37, 27, 72, 83, 11, 36, 23, 08, 13, 94, 28, 93, 87, 22, 38, 01
Đặc biệt
55076
Giải nhất
95857
Giải nhì
30076 21812
Giải ba
93192 70815 05021
45931 71559 83836
Giải tư
0047 6937
0027 7072
Giải năm
4383 7811 9536
4023 4208 3913
Giải sáu
294 128 393
Giải bảy
87 22 38 01

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 12 năm 2019
Đặc biệt

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 12 năm 2019
30, 28, 51, 34, 41, 56, 56, 90, 76, 57, 26, 64, 27, 07, 88, 61, 26, 43, 17, 40, 87, 75, 28, 84, 21, 66, 25
Đặc biệt
82830
Giải nhất
97828
Giải nhì
51651 94234
Giải ba
39541 24756 93456
80790 55076 74957
Giải tư
2826 7764
1927 2307
Giải năm
9688 9261 2026
8143 1017 1640
Giải sáu
487 975 228
Giải bảy
84 21 66 25

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 12 năm 2019
67, 21, 42, 93, 09, 80, 94, 75, 94, 42, 84, 61, 30, 40, 42, 25, 74, 37, 06, 43, 92, 38, 87, 90, 35, 78, 75
Đặc biệt
22867
Giải nhất
79221
Giải nhì
24742 82193
Giải ba
34809 26880 46394
84675 13194 33242
Giải tư
9684 5261
9630 6040
Giải năm
9942 4625 1674
8637 0706 9543
Giải sáu
192 938 187
Giải bảy
90 35 78 75

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 12 năm 2019
19, 70, 32, 64, 51, 73, 01, 02, 98, 61, 92, 77, 41, 60, 19, 04, 16, 13, 35, 07, 80, 73, 31, 39, 55, 93, 82
Đặc biệt
79119
Giải nhất
92770
Giải nhì
19232 66664
Giải ba
24551 69573 55801
73602 23198 28261
Giải tư
9092 6077
2741 8460
Giải năm
4819 1304 7816
9913 4435 9607
Giải sáu
180 473 531
Giải bảy
39 55 93 82

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 12 năm 2019
97, 44, 20, 46, 95, 06, 77, 37, 44, 93, 68, 65, 37, 57, 68, 79, 81, 78, 98, 31, 39, 11, 75, 06, 08, 79, 29
Đặc biệt
91897
Giải nhất
97144
Giải nhì
45720 05846
Giải ba
11895 03106 54177
34937 78044 69193
Giải tư
2368 3165
9937 4957
Giải năm
9768 0079 3381
4678 7698 9431
Giải sáu
539 711 075
Giải bảy
06 08 79 29

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 12 năm 2019
97, 13, 89, 51, 54, 57, 21, 54, 01, 94, 13, 90, 96, 85, 77, 25, 07, 04, 41, 38, 98, 78, 62, 56, 62, 97, 08
Đặc biệt
28797
Giải nhất
56813
Giải nhì
10789 25351
Giải ba
42354 31157 32621
79754 90001 72994
Giải tư
8213 7690
4596 1685
Giải năm
5677 4725 5707
0304 0841 5838
Giải sáu
898 378 362
Giải bảy
56 62 97 08

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 12 năm 2019
87, 89, 48, 59, 32, 32, 20, 61, 62, 26, 98, 08, 82, 27, 21, 57, 34, 80, 78, 80, 61, 15, 23, 61, 90, 69, 18
Đặc biệt
57187
Giải nhất
78389
Giải nhì
22048 97259
Giải ba
52732 74432 78520
37561 79362 34726
Giải tư
9098 7108
4782 8427
Giải năm
6221 7757 7434
6080 8978 5680
Giải sáu
961 015 023
Giải bảy
61 90 69 18

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 30 tháng 11 năm 2019
96, 18, 00, 20, 50, 81, 75, 84, 68, 90, 48, 92, 94, 19, 86, 63, 93, 43, 68, 47, 85, 51, 03, 52, 62, 76, 54
Đặc biệt
36896
Giải nhất
40418
Giải nhì
45200 55320
Giải ba
73650 90181 74775
70584 63268 47390
Giải tư
8148 1792
2794 8419
Giải năm
4786 6863 8893
0643 9368 4847
Giải sáu
185 551 903
Giải bảy
52 62 76 54

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 29 tháng 11 năm 2019
03, 81, 05, 78, 87, 48, 96, 01, 65, 48, 37, 42, 13, 38, 52, 22, 65, 31, 25, 45, 03, 38, 34, 47, 35, 66, 78
Đặc biệt
40803
Giải nhất
78281
Giải nhì
35405 76878
Giải ba
45587 03048 86596
36801 45065 39948
Giải tư
9537 3342
6213 0838
Giải năm
6352 9422 3465
1631 9325 1345
Giải sáu
303 038 134
Giải bảy
47 35 66 78

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 11 năm 2019
32, 89, 71, 32, 11, 47, 89, 43, 84, 20, 30, 42, 20, 19, 46, 12, 69, 49, 78, 91, 14, 76, 34, 86, 01, 81, 16
Đặc biệt
23232
Giải nhất
38589
Giải nhì
20371 92532
Giải ba
88411 34347 29089
21243 44384 74920
Giải tư
4730 8242
4420 5019
Giải năm
9346 5812 6669
5149 7878 7691
Giải sáu
114 776 834
Giải bảy
86 01 81 16

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 11 năm 2019
57, 79, 63, 23, 26, 25, 16, 42, 06, 89, 73, 07, 24, 25, 49, 22, 59, 06, 46, 58, 40, 07, 26, 07, 19, 22, 79
Đặc biệt
34257
Giải nhất
83079
Giải nhì
32463 66123
Giải ba
95326 26525 80716
44542 54206 85389
Giải tư
4473 4607
1724 9125
Giải năm
5449 9022 5659
0606 6646 8458
Giải sáu
340 307 326
Giải bảy
07 19 22 79

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 11 năm 2019
31, 10, 92, 91, 19, 57, 43, 35, 42, 84, 17, 95, 20, 99, 85, 48, 41, 06, 90, 46, 32, 07, 58, 81, 42, 93, 36
Đặc biệt
16031
Giải nhất
85310
Giải nhì
69892 32691
Giải ba
55619 52057 98443
46435 24042 30684
Giải tư
6917 3895
6420 0999
Giải năm
3485 7148 6341
2806 3590 8646
Giải sáu
432 307 558
Giải bảy
81 42 93 36

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 11 năm 2019
68, 14, 26, 36, 39, 89, 56, 74, 85, 24, 98, 58, 07, 31, 08, 26, 13, 50, 84, 13, 47, 11, 47, 26, 81, 85, 93
Đặc biệt
30468
Giải nhất
69114
Giải nhì
43626 50636
Giải ba
78039 19189 73156
47974 85285 94624
Giải tư
5798 4758
3407 9131
Giải năm
5508 8026 6013
9650 8584 2013
Giải sáu
747 911 147
Giải bảy
26 81 85 93

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 11 năm 2019
42, 83, 24, 27, 37, 13, 13, 50, 73, 03, 41, 40, 76, 39, 72, 78, 65, 41, 79, 50, 65, 43, 06, 77, 55, 91, 36
Đặc biệt
31742
Giải nhất
79883
Giải nhì
88824 79627
Giải ba
64237 49713 76313
70550 10973 90203
Giải tư
1241 9140
8876 0739
Giải năm
9172 8578 9565
2341 9079 3650
Giải sáu
365 443 306
Giải bảy
77 55 91 36

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 11 năm 2019
36, 89, 61, 68, 12, 47, 52, 23, 77, 08, 62, 61, 97, 42, 12, 01, 74, 84, 91, 47, 68, 50, 96, 80, 05, 87, 25
Đặc biệt
89736
Giải nhất
24489
Giải nhì
93261 14968
Giải ba
18712 37447 46752
76123 54277 68608
Giải tư
7162 1061
1297 8342
Giải năm
1412 6501 6274
1984 0491 5247
Giải sáu
968 350 996
Giải bảy
80 05 87 25

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 11 năm 2019
78, 46, 45, 30, 38, 90, 39, 17, 23, 72, 23, 54, 56, 48, 73, 31, 95, 30, 71, 23, 54, 88, 82, 95, 90, 76, 87
Đặc biệt
75178
Giải nhất
51146
Giải nhì
71345 82930
Giải ba
39838 37990 03039
10717 16023 13472
Giải tư
6723 2554
4756 6248
Giải năm
3573 4831 9595
0430 9371 1823
Giải sáu
654 788 282
Giải bảy
95 90 76 87

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 11 năm 2019
15, 24, 86, 84, 20, 03, 05, 68, 58, 50, 76, 35, 04, 64, 57, 89, 95, 43, 43, 10, 69, 68, 31, 03, 08, 12, 11
Đặc biệt
15315
Giải nhất
20924
Giải nhì
58886 08284
Giải ba
49520 84703 03705
75368 58258 06850
Giải tư
1776 2035
3104 4264
Giải năm
7257 8789 4195
9643 4743 5310
Giải sáu
569 568 731
Giải bảy
03 08 12 11

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 11 năm 2019
51, 65, 05, 04, 03, 97, 53, 58, 60, 06, 09, 44, 23, 54, 35, 21, 98, 40, 59, 58, 29, 54, 12, 87, 77, 30, 55
Đặc biệt
72751
Giải nhất
52665
Giải nhì
21605 49004
Giải ba
35403 71297 05953
44358 47760 52106
Giải tư
9309 7344
7723 3554
Giải năm
2035 6921 5798
5640 0059 6158
Giải sáu
029 154 112
Giải bảy
87 77 30 55

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 11 năm 2019
42, 40, 33, 99, 47, 83, 86, 84, 04, 66, 98, 81, 44, 80, 27, 69, 40, 18, 09, 39, 58, 58, 31, 51, 98, 64, 63
Đặc biệt
19942
Giải nhất
50640
Giải nhì
30233 16299
Giải ba
75147 88083 16886
87684 73604 16466
Giải tư
3898 0381
1744 4280
Giải năm
5527 1669 5640
6218 1409 1739
Giải sáu
158 558 731
Giải bảy
51 98 64 63

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 11 năm 2019
84, 47, 55, 60, 75, 72, 93, 07, 64, 14, 83, 92, 51, 12, 00, 65, 42, 11, 42, 31, 23, 34, 53, 79, 38, 20, 45
Đặc biệt
93484
Giải nhất
21147
Giải nhì
19755 10560
Giải ba
11275 17572 26593
43907 00464 31114
Giải tư
7483 5192
0251 8012
Giải năm
2600 0165 1042
8911 3142 2931
Giải sáu
623 634 153
Giải bảy
79 38 20 45

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 11 năm 2019
00, 87, 13, 68, 75, 29, 24, 81, 21, 21, 52, 93, 17, 71, 71, 13, 42, 43, 75, 63, 58, 30, 86, 01, 02, 71, 07
Đặc biệt
25000
Giải nhất
39087
Giải nhì
11213 99168
Giải ba
23575 82229 41624
40981 59821 63521
Giải tư
5652 6693
7917 5371
Giải năm
3971 0813 6242
8643 9675 1863
Giải sáu
058 930 586
Giải bảy
01 02 71 07

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 11 năm 2019
82, 87, 68, 92, 85, 37, 03, 20, 79, 56, 42, 10, 26, 14, 93, 19, 49, 00, 98, 46, 84, 83, 63, 77, 78, 35, 49
Đặc biệt
01682
Giải nhất
46487
Giải nhì
45968 79292
Giải ba
39785 10737 02403
47020 60879 15656
Giải tư
3142 5510
7726 2114
Giải năm
3693 7019 8149
6800 1798 2546
Giải sáu
984 483 163
Giải bảy
77 78 35 49

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 11 năm 2019
08, 47, 86, 35, 32, 50, 58, 02, 87, 46, 87, 83, 49, 05, 74, 92, 91, 61, 71, 55, 48, 00, 83, 50, 77, 19, 69
Đặc biệt
09208
Giải nhất
06347
Giải nhì
77886 81535
Giải ba
21832 30750 72258
34702 37787 49646
Giải tư
8487 0783
3949 9305
Giải năm
8974 1692 4091
6961 4371 7855
Giải sáu
248 700 883
Giải bảy
50 77 19 69

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 11 năm 2019
58, 26, 02, 01, 80, 90, 09, 11, 95, 87, 61, 32, 04, 32, 86, 13, 75, 91, 25, 10, 13, 19, 77, 91, 66, 54, 65
Đặc biệt
86358
Giải nhất
65126
Giải nhì
33802 41801
Giải ba
58180 14790 42209
59611 80595 59587
Giải tư
1161 2432
0304 1132
Giải năm
7486 7313 1375
9291 7025 7010
Giải sáu
113 419 377
Giải bảy
91 66 54 65

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 11 năm 2019
, 39, 54, 27, 45, 08, 50, 16, 68, 29, 48, 97, 76, 28, 79, 38, 07, 83, 06, 65, 94, 80, 67, 94, 68, 81, 75
Đặc biệt
Giải nhất
14439
Giải nhì
14754 71727
Giải ba
16445 65808 65150
77516 99368 30929
Giải tư
1548 2797
3776 0728
Giải năm
2679 1138 0407
7983 8706 8165
Giải sáu
194 980 167
Giải bảy
94 68 81 75

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 11 năm 2019
44, 33, 62, 39, 69, 76, 81, 55, 78, 14, 40, 03, 48, 52, 74, 47, 34, 05, 21, 55, 92, 36, 94, 55, 63, 97, 07
Đặc biệt
36744
Giải nhất
95233
Giải nhì
21962 39539
Giải ba
95169 68376 96581
22455 97978 13814
Giải tư
7940 6303
0148 6752
Giải năm
1774 4247 3134
8905 9321 1355
Giải sáu
092 636 994
Giải bảy
55 63 97 07

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 11 năm 2019
16, 44, 35, 09, 81, 19, 20, 19, 39, 17, 75, 23, 32, 55, 96, 69, 70, 14, 94, 14, 59, 52, 20, 27, 51, 02, 87
Đặc biệt
04116
Giải nhất
18344
Giải nhì
96935 29509
Giải ba
89481 34019 92520
96019 10839 67017
Giải tư
2175 3623
5132 2355
Giải năm
8596 8069 9770
2214 4894 3414
Giải sáu
959 052 720
Giải bảy
27 51 02 87

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 11 năm 2019
10, 35, 10, 59, 33, 28, 48, 33, 26, 21, 91, 44, 85, 56, 58, 08, 02, 93, 40, 47, 69, 05, 49, 33, 57, 55, 70
Đặc biệt
23310
Giải nhất
27335
Giải nhì
69710 90559
Giải ba
94433 53428 51348
01833 93126 54321
Giải tư
5391 9244
0985 1956
Giải năm
6058 8508 6802
9893 2540 6647
Giải sáu
969 205 549
Giải bảy
33 57 55 70

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 11 năm 2019
02, 77, 63, 50, 73, 93, 91, 67, 90, 00, 77, 83, 95, 91, 85, 93, 88, 95, 72, 00, 58, 09, 98, 60, 73, 03, 74
Đặc biệt
26502
Giải nhất
25577
Giải nhì
32963 84850
Giải ba
37973 61193 38891
24467 19390 16400
Giải tư
0677 5383
0195 6291
Giải năm
1185 6193 0388
0795 7572 0800
Giải sáu
158 809 398
Giải bảy
60 73 03 74

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 11 năm 2019
92, 05, 38, 24, 72, 30, 33, 87, 27, 62, 52, 77, 77, 03, 27, 95, 09, 06, 86, 73, 65, 25, 51, 80, 28, 67, 58
Đặc biệt
37892
Giải nhất
75605
Giải nhì
98138 89024
Giải ba
34872 91330 26233
21487 30227 11062
Giải tư
7252 4977
2377 6603
Giải năm
4427 9295 9909
6106 9786 1773
Giải sáu
065 825 851
Giải bảy
80 28 67 58

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 11 năm 2019
24, 95, 91, 31, 96, 55, 01, 66, 56, 40, 83, 03, 76, 54, 86, 75, 99, 36, 36, 14, 07, 00, 23, 83, 95, 96, 05
Đặc biệt
87024
Giải nhất
45295
Giải nhì
42291 85731
Giải ba
09496 85455 59201
93266 90956 59440
Giải tư
6983 0003
3676 2654
Giải năm
3086 5875 5599
2136 8236 2314
Giải sáu
907 400 123
Giải bảy
83 95 96 05

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 11 năm 2019
81, 84, 19, 09, 26, 02, 00, 71, 15, 43, 23, 93, 58, 84, 58, 32, 44, 71, 88, 76, 15, 90, 05, 47, 85, 42, 43
Đặc biệt
46181
Giải nhất
06584
Giải nhì
81119 36209
Giải ba
90226 50602 83100
63371 40915 42443
Giải tư
8823 1193
8658 8684
Giải năm
2758 5732 3244
6871 1288 2076
Giải sáu
615 190 805
Giải bảy
47 85 42 43

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com