Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 01 năm 2020
97, 47, 02, 25, 48, 58, 65, 13, 63, 01, 95, 72, 54, 71, 40, 72, 35, 19, 43, 93, 17, 07, 87, 61, 06, 55, 85
Đặc biệt
38897
Giải nhất
09947
Giải nhì
29502 67025
Giải ba
40848 77158 57065
97513 74163 35801
Giải tư
2195 3772
3854 2571
Giải năm
7240 5872 0635
8119 3443 6493
Giải sáu
217 907 387
Giải bảy
61 06 55 85

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 01 năm 2020
50, 59, 39, 97, 33, 72, 65, 97, 63, 41, 51, 19, 24, 11, 09, 08, 19, 72, 96, 32, 48, 20, 76, 13, 85, 37, 44
Đặc biệt
12850
Giải nhất
03659
Giải nhì
26439 17297
Giải ba
27533 78672 59665
65497 54163 38041
Giải tư
9951 0819
5524 9011
Giải năm
6409 2308 9319
9272 0196 2832
Giải sáu
148 820 476
Giải bảy
13 85 37 44

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 01 năm 2020
21, 37, 21, 36, 74, 62, 39, 34, 50, 51, 76, 24, 21, 11, 16, 05, 24, 72, 71, 46, 39, 28, 92, 23, 11, 34, 95
Đặc biệt
70921
Giải nhất
78137
Giải nhì
52621 09836
Giải ba
49174 25062 29639
72434 50650 72551
Giải tư
2876 1724
2521 0811
Giải năm
2216 4705 1224
5372 5371 6946
Giải sáu
939 228 392
Giải bảy
23 11 34 95

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 01 năm 2020
06, 18, 37, 46, 80, 89, 09, 42, 55, 18, 51, 81, 30, 37, 71, 45, 98, 35, 50, 74, 49, 64, 01, 89, 71, 59, 48
Đặc biệt
34706
Giải nhất
91118
Giải nhì
29837 38146
Giải ba
01080 08089 62709
14042 77255 32218
Giải tư
7951 0481
4730 3337
Giải năm
9871 3345 9998
3635 0850 8174
Giải sáu
849 764 801
Giải bảy
89 71 59 48

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 01 năm 2020
71, 97, 47, 44, 92, 20, 84, 71, 10, 42, 31, 47, 68, 06, 71, 49, 78, 02, 38, 64, 46, 70, 72, 74, 71, 84, 28
Đặc biệt
97571
Giải nhất
47197
Giải nhì
47647 17744
Giải ba
47592 26520 30084
79871 81710 50342
Giải tư
9731 0247
2568 7406
Giải năm
0171 9849 8978
7302 5438 0464
Giải sáu
646 470 572
Giải bảy
74 71 84 28

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 01 năm 2020
82, 94, 70, 22, 38, 50, 31, 44, 81, 12, 60, 20, 92, 62, 91, 32, 12, 99, 37, 29, 89, 83, 18, 93, 71, 64, 19
Đặc biệt
72782
Giải nhất
22594
Giải nhì
39470 47122
Giải ba
93338 58150 78231
16644 36281 68512
Giải tư
5160 5620
1592 3662
Giải năm
4591 6532 0312
9899 2437 1629
Giải sáu
189 483 518
Giải bảy
93 71 64 19

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 01 năm 2020
10, 88, 81, 05, 77, 13, 20, 74, 21, 33, 91, 27, 70, 40, 26, 62, 22, 81, 94, 89, 51, 33, 01, 54, 24, 84, 33
Đặc biệt
26710
Giải nhất
35188
Giải nhì
25581 88005
Giải ba
69977 85413 61620
04874 09021 00033
Giải tư
8791 9127
8770 6440
Giải năm
2126 3362 0322
1381 4294 6889
Giải sáu
151 333 401
Giải bảy
54 24 84 33

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 01 năm 2020
64, 35, 76, 67, 91, 81, 65, 26, 96, 70, 90, 96, 69, 83, 58, 17, 44, 11, 88, 48, 02, 12, 28, 12, 18, 07, 97
Đặc biệt
32164
Giải nhất
40635
Giải nhì
37076 15567
Giải ba
92691 33281 74665
39526 92296 83870
Giải tư
1990 8996
7469 0883
Giải năm
9658 8317 9144
8111 0488 5748
Giải sáu
702 712 628
Giải bảy
12 18 07 97

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 01 năm 2020
44, 59, 04, 03, 14, 56, 71, 92, 49, 07, 15, 28, 64, 84, 57, 74, 06, 42, 67, 37, 07, 43, 37, 11, 51, 46, 20
Đặc biệt
41244
Giải nhất
61359
Giải nhì
02004 72103
Giải ba
38414 14156 27571
65092 88749 28307
Giải tư
9615 7828
4464 3784
Giải năm
1657 0174 1906
1042 6267 9037
Giải sáu
807 043 637
Giải bảy
11 51 46 20

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 01 năm 2020
80, 46, 76, 11, 58, 90, 69, 40, 81, 69, 15, 60, 44, 42, 20, 08, 29, 31, 35, 59, 86, 38, 57, 08, 24, 53, 65
Đặc biệt
90880
Giải nhất
20246
Giải nhì
07376 98111
Giải ba
60558 01090 36569
00440 41981 11569
Giải tư
2615 3860
1044 4242
Giải năm
5420 9608 5129
4131 3935 2159
Giải sáu
486 938 957
Giải bảy
08 24 53 65

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 01 năm 2020
58, 09, 89, 21, 15, 07, 81, 90, 37, 80, 51, 77, 24, 94, 91, 78, 30, 06, 44, 85, 76, 12, 94, 35, 78, 12, 08
Đặc biệt
33658
Giải nhất
32909
Giải nhì
67989 61821
Giải ba
09815 80307 80281
26090 22437 12380
Giải tư
4151 7277
7224 9694
Giải năm
3891 4778 1030
0006 0244 8385
Giải sáu
876 512 594
Giải bảy
35 78 12 08

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 01 năm 2020
96, 49, 80, 32, 99, 73, 30, 14, 20, 86, 08, 88, 38, 64, 94, 48, 61, 58, 86, 60, 31, 50, 58, 96, 22, 91, 41
Đặc biệt
26396
Giải nhất
07249
Giải nhì
62280 65932
Giải ba
53999 82673 38330
80414 92920 24486
Giải tư
5908 3688
5138 7264
Giải năm
1894 4348 5461
9358 0686 4760
Giải sáu
131 050 958
Giải bảy
96 22 91 41

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 01 năm 2020
74, 90, 75, 47, 74, 07, 58, 47, 90, 27, 36, 00, 03, 75, 81, 80, 61, 62, 18, 30, 27, 14, 47, 08, 94, 70, 05
Đặc biệt
91574
Giải nhất
89090
Giải nhì
67375 62647
Giải ba
89474 48707 37558
65647 17990 68327
Giải tư
4236 8700
1003 3575
Giải năm
7981 4680 1761
8362 6218 8030
Giải sáu
327 914 547
Giải bảy
08 94 70 05

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 01 năm 2020
04, 32, 23, 49, 52, 51, 02, 04, 58, 64, 92, 08, 03, 72, 03, 83, 93, 56, 05, 05, 75, 13, 97, 91, 71, 86, 45
Đặc biệt
78804
Giải nhất
05932
Giải nhì
92923 97549
Giải ba
20552 17351 91202
31504 95158 87664
Giải tư
4192 6308
5803 9572
Giải năm
1903 7483 7493
5256 1405 4405
Giải sáu
775 813 497
Giải bảy
91 71 86 45

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 01 năm 2020
54, 95, 30, 42, 00, 71, 52, 10, 71, 33, 49, 72, 11, 23, 87, 13, 54, 67, 85, 98, 69, 78, 98, 16, 87, 98, 28
Đặc biệt
14954
Giải nhất
86395
Giải nhì
65230 44442
Giải ba
44100 23171 92152
34310 85371 33633
Giải tư
1549 0572
5411 1123
Giải năm
9187 2213 5454
1567 9785 8898
Giải sáu
469 178 898
Giải bảy
16 87 98 28

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 01 năm 2020
12, 16, 45, 84, 25, 23, 35, 69, 72, 27, 46, 59, 94, 43, 34, 06, 14, 44, 47, 70, 16, 38, 84, 77, 89, 23, 10
Đặc biệt
14012
Giải nhất
27116
Giải nhì
49045 61784
Giải ba
18025 85323 87635
02069 05472 52027
Giải tư
5546 8159
5494 4443
Giải năm
5634 3006 7014
9544 4947 3570
Giải sáu
316 638 684
Giải bảy
77 89 23 10

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 05 tháng 01 năm 2020
21, 81, 93, 73, 49, 56, 64, 64, 88, 70, 55, 94, 95, 66, 74, 12, 54, 59, 08, 73, 29, 62, 36, 00, 43, 47, 82
Đặc biệt
45721
Giải nhất
49581
Giải nhì
90193 05073
Giải ba
28749 57956 06164
80064 48288 65170
Giải tư
9855 8994
8995 5266
Giải năm
9974 7212 5754
4959 3908 9573
Giải sáu
829 162 636
Giải bảy
00 43 47 82

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 04 tháng 01 năm 2020
49, 19, 07, 19, 79, 35, 84, 20, 88, 15, 98, 09, 11, 97, 06, 19, 61, 54, 67, 99, 86, 53, 20, 47, 71, 70, 07
Đặc biệt
54949
Giải nhất
08119
Giải nhì
18807 83419
Giải ba
96779 17235 12384
84620 04288 97115
Giải tư
9498 6409
8411 2897
Giải năm
7106 3219 7061
3554 6767 3799
Giải sáu
886 753 220
Giải bảy
47 71 70 07

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 03 tháng 01 năm 2020
43, 01, 58, 82, 07, 06, 79, 37, 86, 50, 84, 73, 23, 86, 38, 60, 39, 30, 75, 36, 63, 87, 33, 82, 89, 02, 37
Đặc biệt
19143
Giải nhất
80801
Giải nhì
41658 64482
Giải ba
15807 06706 76479
97337 19586 70550
Giải tư
3284 3273
1823 8386
Giải năm
9338 0960 2939
8430 1275 8036
Giải sáu
363 587 433
Giải bảy
82 89 02 37

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 02 tháng 01 năm 2020
04, 09, 77, 82, 19, 56, 76, 14, 10, 18, 86, 04, 69, 41, 29, 01, 12, 87, 82, 38, 11, 31, 76, 58, 34, 88, 48
Đặc biệt
73604
Giải nhất
27909
Giải nhì
96677 59182
Giải ba
26419 25056 94576
96614 06210 71718
Giải tư
7486 1604
8369 5441
Giải năm
0329 7801 5812
4287 9782 8338
Giải sáu
411 031 776
Giải bảy
58 34 88 48

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 01 tháng 01 năm 2020
05, 51, 64, 81, 89, 99, 36, 03, 56, 28, 10, 91, 70, 63, 12, 94, 84, 67, 64, 68, 87, 33, 46, 58, 53, 41, 29
Đặc biệt
32905
Giải nhất
86851
Giải nhì
69764 91081
Giải ba
72289 81599 94736
57203 69056 10028
Giải tư
5910 0591
1570 0763
Giải năm
0812 7394 4484
2367 8964 9068
Giải sáu
487 533 646
Giải bảy
58 53 41 29

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 31 tháng 12 năm 2019
08, 02, 08, 86, 75, 77, 17, 54, 84, 04, 64, 67, 98, 29, 66, 39, 45, 42, 71, 91, 90, 12, 77, 14, 92, 29, 48
Đặc biệt
94908
Giải nhất
49302
Giải nhì
18108 56186
Giải ba
15975 14777 32717
67954 48184 62704
Giải tư
9764 4067
3398 4929
Giải năm
5266 1039 5345
9842 3271 9591
Giải sáu
790 812 777
Giải bảy
14 92 29 48

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 30 tháng 12 năm 2019
88, 68, 91, 57, 20, 40, 08, 54, 83, 94, 18, 15, 45, 17, 05, 07, 29, 60, 01, 45, 19, 11, 77, 61, 22, 06, 81
Đặc biệt
18988
Giải nhất
48668
Giải nhì
47991 35657
Giải ba
18820 19040 74008
03454 47883 03994
Giải tư
2118 3015
7345 1917
Giải năm
3105 1707 1429
7360 7201 4545
Giải sáu
319 411 577
Giải bảy
61 22 06 81

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 29 tháng 12 năm 2019
01, 60, 05, 26, 66, 92, 63, 04, 07, 96, 93, 16, 11, 55, 20, 28, 44, 60, 25, 01, 27, 81, 99, 85, 51, 52, 55
Đặc biệt
31701
Giải nhất
22760
Giải nhì
49305 35026
Giải ba
90866 04092 27263
72704 38407 08896
Giải tư
1593 0816
4711 1255
Giải năm
8120 4328 6844
4860 6425 3001
Giải sáu
527 181 599
Giải bảy
85 51 52 55

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 28 tháng 12 năm 2019
01, 00, 98, 05, 80, 10, 54, 07, 86, 35, 23, 42, 27, 11, 88, 76, 22, 62, 87, 21, 85, 36, 96, 89, 65, 84, 10
Đặc biệt
95201
Giải nhất
21900
Giải nhì
15098 67305
Giải ba
19780 42810 60054
40807 61786 23635
Giải tư
3323 8242
8327 3211
Giải năm
3288 1776 0822
9062 3587 8421
Giải sáu
185 936 796
Giải bảy
89 65 84 10

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 27 tháng 12 năm 2019
77, 08, 64, 37, 66, 94, 51, 26, 58, 34, 83, 55, 78, 18, 63, 19, 95, 84, 18, 66, 80, 96, 02, 47, 32, 41, 00
Đặc biệt
04477
Giải nhất
86108
Giải nhì
16664 65637
Giải ba
83666 88494 24451
71826 86158 78134
Giải tư
4583 3655
6878 6318
Giải năm
3563 8319 3495
7084 6518 6966
Giải sáu
780 296 702
Giải bảy
47 32 41 00

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 26 tháng 12 năm 2019
39, 89, 49, 19, 34, 76, 49, 73, 92, 54, 59, 63, 54, 47, 47, 10, 20, 58, 82, 74, 86, 72, 54, 75, 02, 74, 80
Đặc biệt
05939
Giải nhất
33589
Giải nhì
95549 00419
Giải ba
33834 41976 82949
68573 40892 67154
Giải tư
0759 5463
4254 2547
Giải năm
3247 7910 8620
0958 4482 8274
Giải sáu
286 672 054
Giải bảy
75 02 74 80

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 25 tháng 12 năm 2019
81, 30, 92, 24, 07, 61, 86, 28, 04, 30, 42, 72, 58, 51, 59, 49, 94, 13, 76, 26, 33, 59, 18, 38, 59, 02, 43
Đặc biệt
15181
Giải nhất
85030
Giải nhì
79992 51324
Giải ba
53607 37461 41086
07428 15004 34330
Giải tư
7542 9772
4758 1551
Giải năm
2159 3049 3494
2513 2576 3026
Giải sáu
333 759 418
Giải bảy
38 59 02 43

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 12 năm 2019
26, 16, 43, 18, 13, 26, 17, 21, 53, 79, 58, 67, 84, 03, 54, 79, 02, 84, 33, 62, 88, 63, 88, 88, 98, 94, 57
Đặc biệt
75726
Giải nhất
42916
Giải nhì
94443 09818
Giải ba
12713 69226 35217
35421 59553 56379
Giải tư
2358 2667
3184 0103
Giải năm
9354 8479 1902
2984 4433 2562
Giải sáu
988 563 088
Giải bảy
88 98 94 57

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 12 năm 2019
24, 75, 69, 12, 29, 35, 44, 02, 12, 03, 01, 35, 91, 96, 51, 84, 02, 26, 60, 94, 74, 27, 04, 52, 15, 76, 07
Đặc biệt
70724
Giải nhất
59175
Giải nhì
43469 66412
Giải ba
27929 25035 44244
27602 38312 39603
Giải tư
9701 3435
4191 7196
Giải năm
1451 8284 9602
0326 3860 0894
Giải sáu
974 027 404
Giải bảy
52 15 76 07

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 12 năm 2019
42, 86, 29, 44, 89, 81, 98, 70, 29, 50, 01, 50, 33, 69, 59, 26, 70, 24, 96, 08, 63, 26, 80, 13, 80, 53, 12
Đặc biệt
43242
Giải nhất
56186
Giải nhì
16829 17344
Giải ba
87189 03781 77898
46970 48229 79350
Giải tư
7401 5350
6333 9169
Giải năm
0459 3226 5870
4924 2296 9308
Giải sáu
963 626 080
Giải bảy
13 80 53 12

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 12 năm 2019
48, 28, 85, 91, 05, 36, 06, 03, 88, 90, 91, 59, 10, 84, 38, 49, 46, 60, 47, 96, 75, 12, 50, 26, 24, 23, 05
Đặc biệt
24148
Giải nhất
45828
Giải nhì
57085 32091
Giải ba
58605 57036 35006
94103 47688 45090
Giải tư
1691 9959
7610 1484
Giải năm
2338 5749 7346
7660 6247 4396
Giải sáu
975 112 250
Giải bảy
26 24 23 05

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 12 năm 2019
84, 10, 10, 43, 37, 37, 50, 57, 63, 88, 78, 47, 81, 94, 91, 08, 09, 70, 76, 83, 86, 88, 99, 94, 75, 44, 87
Đặc biệt
76684
Giải nhất
41910
Giải nhì
06910 30143
Giải ba
69037 29537 47250
51557 52763 12088
Giải tư
8078 6047
6181 0894
Giải năm
1891 5808 5009
0870 7276 1283
Giải sáu
186 888 099
Giải bảy
94 75 44 87

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 12 năm 2019
81, 29, 00, 64, 44, 62, 27, 49, 74, 21, 26, 60, 50, 49, 11, 84, 33, 89, 58, 73, 35, 38, 62, 74, 89, 75, 26
Đặc biệt
46081
Giải nhất
65929
Giải nhì
60800 01964
Giải ba
92244 51262 73427
39749 79974 93221
Giải tư
0326 4460
3350 7249
Giải năm
1211 8884 7033
9489 4958 2673
Giải sáu
335 938 962
Giải bảy
74 89 75 26

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 12 năm 2019
49, 95, 15, 68, 67, 87, 76, 25, 80, 75, 12, 92, 10, 69, 28, 40, 88, 70, 40, 82, 58, 33, 89, 84, 49, 14, 13
Đặc biệt
26849
Giải nhất
69095
Giải nhì
66115 90368
Giải ba
41467 62387 47976
92725 08680 90775
Giải tư
8112 0392
8410 4069
Giải năm
1228 9940 5488
8970 4640 2282
Giải sáu
058 533 989
Giải bảy
84 49 14 13

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 12 năm 2019
22, 60, 34, 96, 25, 14, 78, 92, 37, 11, 25, 71, 18, 35, 71, 14, 24, 82, 66, 41, 77, 81, 89, 32, 72, 82, 76
Đặc biệt
83022
Giải nhất
46760
Giải nhì
17434 29796
Giải ba
53325 50814 77078
46192 35637 15211
Giải tư
6025 2671
1418 5835
Giải năm
5771 4714 7924
5382 2666 4141
Giải sáu
077 681 689
Giải bảy
32 72 82 76

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 12 năm 2019
68, 59, 13, 97, 90, 53, 54, 79, 60, 63, 96, 22, 23, 30, 55, 41, 40, 10, 61, 74, 39, 01, 38, 19, 73, 48, 49
Đặc biệt
28068
Giải nhất
81159
Giải nhì
61513 03897
Giải ba
23690 42853 87854
86579 31960 84663
Giải tư
4296 2222
8323 0530
Giải năm
7155 4141 9540
9110 5461 9874
Giải sáu
339 301 738
Giải bảy
19 73 48 49

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 12 năm 2019
06, 81, 01, 08, 94, 51, 58, 13, 68, 41, 72, 36, 75, 27, 76, 02, 04, 14, 32, 27, 56, 12, 95, 25, 97, 53, 06
Đặc biệt
20806
Giải nhất
49281
Giải nhì
65901 43508
Giải ba
27794 38051 45658
31813 50868 79741
Giải tư
4072 2936
4375 0827
Giải năm
7376 9802 5104
2614 7132 2627
Giải sáu
856 712 995
Giải bảy
25 97 53 06

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 12 năm 2019
94, 45, 78, 06, 26, 84, 86, 70, 75, 02, 29, 58, 83, 40, 82, 92, 79, 40, 02, 05, 02, 24, 89, 21, 93, 46, 91
Đặc biệt
46694
Giải nhất
27845
Giải nhì
12778 89706
Giải ba
54926 08984 08686
56570 44875 73002
Giải tư
9929 3558
1783 3340
Giải năm
0882 1592 3379
5540 6902 6705
Giải sáu
902 424 989
Giải bảy
21 93 46 91

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 12 năm 2019
76, 96, 49, 17, 51, 32, 60, 43, 75, 26, 88, 60, 48, 92, 28, 76, 86, 61, 60, 84, 14, 93, 13, 49, 16, 93, 01
Đặc biệt
30476
Giải nhất
17496
Giải nhì
47249 90117
Giải ba
30651 25932 08860
47643 84575 35326
Giải tư
6388 3260
5848 9692
Giải năm
8728 3876 9586
2561 4060 0484
Giải sáu
114 493 213
Giải bảy
49 16 93 01

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com