Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 04 năm 2018
45, 79, 24, 31, 31, 46, 70, 63, 54, 94, 85, 97, 92, 60, 27, 24, 61, 16, 59, 72, 56, 44, 31, 20, 11, 18, 61
Đặc biệt
28845
Giải nhất
68279
Giải nhì
32624 23831
Giải ba
19531 94046 69770
44263 50954 59694
Giải tư
9085 5097
7692 7760
Giải năm
1127 8924 5561
6016 1559 3072
Giải sáu
356 244 831
Giải bảy
20 11 18 61

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 04 năm 2018
69, 91, 40, 80, 28, 25, 29, 20, 18, 74, 81, 85, 73, 48, 63, 45, 32, 73, 67, 46, 77, 16, 71, 99, 63, 27, 77
Đặc biệt
32369
Giải nhất
97691
Giải nhì
89240 07680
Giải ba
06628 05025 94129
65720 45518 75574
Giải tư
2181 4185
4973 9648
Giải năm
5963 0945 9232
8473 9767 7146
Giải sáu
677 816 271
Giải bảy
99 63 27 77

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 04 năm 2018
68, 77, 92, 54, 08, 22, 81, 19, 31, 37, 49, 65, 68, 49, 98, 72, 21, 53, 52, 51, 15, 26, 11, 53, 00, 68, 25
Đặc biệt
29568
Giải nhất
72177
Giải nhì
20992 18154
Giải ba
91108 44422 67881
15419 93331 63137
Giải tư
8049 7265
3568 7849
Giải năm
1498 8072 5921
6753 1552 8851
Giải sáu
915 226 411
Giải bảy
53 00 68 25

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 04 năm 2018
66, 78, 31, 45, 37, 33, 75, 85, 38, 56, 96, 27, 67, 64, 13, 80, 27, 34, 82, 86, 84, 43, 53, 52, 30, 97, 16
Đặc biệt
69966
Giải nhất
77778
Giải nhì
19331 18945
Giải ba
46237 48133 71075
07885 45838 67656
Giải tư
0296 1827
3767 5764
Giải năm
1713 0280 0727
6134 2182 6086
Giải sáu
984 843 753
Giải bảy
52 30 97 16

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 04 năm 2018
61, 94, 38, 13, 44, 43, 18, 97, 21, 08, 68, 10, 40, 06, 22, 02, 56, 10, 28, 38, 12, 30, 41, 77, 23, 44, 37
Đặc biệt
23061
Giải nhất
63094
Giải nhì
31238 47613
Giải ba
72144 55643 89018
42097 78121 65008
Giải tư
8768 3210
9740 9906
Giải năm
1222 6702 6256
4610 1028 8138
Giải sáu
612 930 941
Giải bảy
77 23 44 37

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 04 năm 2018
80, 76, 85, 13, 44, 79, 65, 58, 45, 62, 63, 12, 40, 34, 35, 83, 87, 96, 33, 92, 90, 54, 13, 70, 31, 41, 23
Đặc biệt
34580
Giải nhất
02976
Giải nhì
59985 50213
Giải ba
66144 93179 90465
76458 14945 96862
Giải tư
8663 1412
6540 6534
Giải năm
4235 6783 4787
4496 8033 9992
Giải sáu
290 154 813
Giải bảy
70 31 41 23

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 04 năm 2018
22, 21, 72, 21, 36, 96, 17, 94, 32, 55, 35, 23, 60, 09, 35, 86, 95, 03, 38, 43, 39, 34, 18, 34, 82, 14, 86
Đặc biệt
73822
Giải nhất
51221
Giải nhì
65572 89121
Giải ba
39136 29896 62517
37994 33932 98555
Giải tư
3435 0923
6160 8109
Giải năm
3035 9686 6195
5803 4138 8943
Giải sáu
739 934 618
Giải bảy
34 82 14 86

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 04 năm 2018
64, 08, 86, 65, 18, 55, 72, 07, 29, 14, 67, 22, 25, 81, 24, 01, 49, 02, 31, 04, 16, 39, 40, 83, 38, 35, 30
Đặc biệt
83064
Giải nhất
63908
Giải nhì
00086 45065
Giải ba
51718 09055 86672
66907 51029 51214
Giải tư
2567 3822
4625 8581
Giải năm
5524 9901 7149
2202 7931 1304
Giải sáu
416 639 040
Giải bảy
83 38 35 30

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 04 năm 2018
46, 58, 66, 21, 20, 18, 87, 77, 57, 79, 65, 53, 02, 40, 57, 76, 55, 44, 85, 41, 31, 38, 39, 92, 01, 91, 22
Đặc biệt
20546
Giải nhất
98458
Giải nhì
67766 78121
Giải ba
15420 71118 58387
05877 09757 46879
Giải tư
6865 9753
6602 2440
Giải năm
3357 9476 9255
6944 9185 3541
Giải sáu
831 638 639
Giải bảy
92 01 91 22

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 04 năm 2018
52, 74, 97, 13, 84, 83, 88, 31, 10, 84, 02, 48, 52, 91, 77, 51, 47, 29, 57, 56, 85, 32, 58, 88, 89, 65, 96
Đặc biệt
25452
Giải nhất
93274
Giải nhì
01197 74113
Giải ba
71884 01983 01788
20531 13610 85984
Giải tư
7102 1848
0852 0291
Giải năm
3277 8951 7847
8029 6257 6856
Giải sáu
485 132 558
Giải bảy
88 89 65 96

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 04 năm 2018
70, 32, 72, 56, 46, 28, 29, 33, 02, 55, 07, 89, 67, 17, 48, 68, 05, 79, 63, 22, 47, 27, 98, 95, 69, 88, 61
Đặc biệt
71370
Giải nhất
31932
Giải nhì
70072 28656
Giải ba
51946 40128 81829
71233 12002 81055
Giải tư
0007 6589
4567 9017
Giải năm
9548 7768 1305
7779 4163 4922
Giải sáu
847 627 998
Giải bảy
95 69 88 61

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 04 năm 2018
01, 98, 69, 31, 24, 66, 62, 47, 66, 61, 91, 15, 87, 85, 29, 00, 07, 31, 25, 01, 16, 38, 53, 78, 15, 12, 41
Đặc biệt
42501
Giải nhất
72498
Giải nhì
18169 62731
Giải ba
49024 97866 30462
09247 65266 39261
Giải tư
8391 9915
8987 6285
Giải năm
6129 4100 0407
3031 0225 1401
Giải sáu
816 638 153
Giải bảy
78 15 12 41

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 04 năm 2018
18, 99, 46, 10, 37, 72, 15, 53, 51, 15, 31, 36, 44, 10, 42, 76, 86, 67, 43, 61, 56, 76, 32, 50, 08, 73, 16
Đặc biệt
70118
Giải nhất
79399
Giải nhì
30346 14110
Giải ba
46837 87872 12615
09853 89951 89315
Giải tư
0331 5336
6044 0810
Giải năm
3742 5176 8986
8167 3543 5461
Giải sáu
356 676 232
Giải bảy
50 08 73 16

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 04 năm 2018
65, 84, 97, 97, 94, 00, 73, 83, 41, 59, 51, 81, 83, 90, 63, 49, 22, 16, 18, 25, 49, 46, 60, 31, 41, 11, 90
Đặc biệt
34765
Giải nhất
37684
Giải nhì
88097 71397
Giải ba
90794 85500 13073
55783 09241 48459
Giải tư
0851 9181
8483 5890
Giải năm
5863 1549 7222
0516 5118 2325
Giải sáu
349 546 060
Giải bảy
31 41 11 90

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 04 năm 2018
88, 08, 88, 52, 21, 26, 23, 78, 07, 60, 29, 52, 26, 85, 82, 90, 22, 51, 43, 72, 23, 73, 19, 62, 67, 39, 96
Đặc biệt
79188
Giải nhất
11608
Giải nhì
55988 31452
Giải ba
26921 19326 37623
16278 31207 26160
Giải tư
2129 9852
6226 0485
Giải năm
9882 0890 7722
7551 3343 3572
Giải sáu
323 473 119
Giải bảy
62 67 39 96

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 04 năm 2018
23, 10, 40, 14, 82, 39, 50, 87, 86, 02, 12, 68, 29, 29, 89, 01, 36, 43, 81, 28, 21, 41, 15, 54, 57, 42, 85
Đặc biệt
97323
Giải nhất
28210
Giải nhì
79740 11614
Giải ba
64782 94139 02750
86187 01886 26902
Giải tư
0812 4868
0529 7629
Giải năm
6089 1001 6236
6743 9481 1528
Giải sáu
121 541 115
Giải bảy
54 57 42 85

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 04 năm 2018
63, 46, 28, 86, 97, 89, 51, 98, 45, 88, 64, 16, 62, 43, 84, 35, 90, 68, 42, 95, 44, 16, 15, 59, 63, 38, 01
Đặc biệt
61763
Giải nhất
83146
Giải nhì
05528 17586
Giải ba
96297 30089 08951
61098 50545 13488
Giải tư
0064 9216
4162 1943
Giải năm
0784 6735 0390
4268 8042 7695
Giải sáu
144 116 015
Giải bảy
59 63 38 01

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 04 năm 2018
98, 03, 33, 21, 22, 96, 38, 28, 76, 57, 28, 13, 97, 52, 52, 23, 08, 63, 76, 40, 45, 95, 18, 43, 61, 47, 39
Đặc biệt
91498
Giải nhất
08703
Giải nhì
86633 51921
Giải ba
21822 96596 44238
47228 60976 15357
Giải tư
3728 1213
9097 5452
Giải năm
2152 5723 3408
4863 5876 2240
Giải sáu
845 195 218
Giải bảy
43 61 47 39

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 04 năm 2018
09, 44, 91, 67, 74, 28, 10, 30, 68, 85, 01, 54, 81, 40, 71, 96, 01, 15, 69, 85, 29, 97, 80, 61, 97, 26, 66
Đặc biệt
76309
Giải nhất
71344
Giải nhì
83091 96467
Giải ba
53774 13828 45210
96430 00268 97985
Giải tư
6901 5154
0681 2740
Giải năm
7871 5796 3601
4815 7569 1885
Giải sáu
229 397 880
Giải bảy
61 97 26 66

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 04 năm 2018
94, 41, 00, 10, 10, 67, 07, 28, 84, 82, 46, 46, 13, 00, 50, 97, 64, 77, 18, 82, 35, 33, 55, 64, 67, 65, 58
Đặc biệt
37294
Giải nhất
18441
Giải nhì
34500 50110
Giải ba
52810 45767 07407
91528 61584 66582
Giải tư
8746 9746
0913 6900
Giải năm
4650 9897 5864
8577 7718 6082
Giải sáu
935 433 855
Giải bảy
64 67 65 58

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 04 năm 2018
82, 09, 93, 43, 17, 27, 94, 74, 07, 38, 08, 68, 51, 67, 92, 82, 96, 40, 63, 13, 52, 26, 55, 87, 10, 86, 36
Đặc biệt
64482
Giải nhất
92209
Giải nhì
60893 76843
Giải ba
51317 77427 46594
63274 19907 83138
Giải tư
3108 2868
2251 7267
Giải năm
6192 7082 8196
0340 3863 7013
Giải sáu
752 226 355
Giải bảy
87 10 86 36

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 04 năm 2018
46, 89, 18, 74, 73, 35, 54, 54, 60, 24, 88, 82, 62, 22, 76, 93, 76, 48, 07, 08, 63, 03, 03, 96, 08, 53, 21
Đặc biệt
85446
Giải nhất
75389
Giải nhì
13918 48474
Giải ba
18273 07435 22154
92954 28360 14724
Giải tư
2888 6982
1062 5422
Giải năm
6876 7493 6976
6148 2507 4808
Giải sáu
563 503 603
Giải bảy
96 08 53 21

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 04 năm 2018
12, 79, 83, 45, 49, 85, 04, 61, 82, 10, 45, 55, 76, 95, 68, 74, 43, 40, 13, 74, 41, 19, 99, 37, 10, 56, 42
Đặc biệt
19012
Giải nhất
66979
Giải nhì
66283 59645
Giải ba
80549 79685 85104
14261 20182 12310
Giải tư
2145 4555
5076 8695
Giải năm
9468 8874 2843
1640 7513 2174
Giải sáu
241 219 499
Giải bảy
37 10 56 42

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 04 năm 2018
71, 97, 76, 44, 91, 18, 70, 11, 55, 75, 76, 96, 22, 56, 26, 90, 96, 05, 20, 95, 80, 15, 79, 88, 17, 29, 31
Đặc biệt
75571
Giải nhất
12597
Giải nhì
47176 45144
Giải ba
46991 67618 10970
52011 41155 54675
Giải tư
3076 1496
2122 1056
Giải năm
3526 9290 3196
5705 6220 3395
Giải sáu
480 715 079
Giải bảy
88 17 29 31

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 31 tháng 03 năm 2018
39, 18, 06, 04, 12, 74, 02, 80, 61, 57, 64, 14, 83, 95, 95, 70, 88, 08, 86, 41, 61, 46, 12, 93, 23, 98, 87
Đặc biệt
34439
Giải nhất
50618
Giải nhì
82806 47504
Giải ba
81312 28374 64402
96580 20561 99757
Giải tư
4464 2614
1283 9395
Giải năm
9195 4270 3588
0708 4486 9241
Giải sáu
661 946 612
Giải bảy
93 23 98 87

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 03 năm 2018
00, 01, 32, 94, 20, 47, 11, 85, 07, 32, 10, 59, 24, 40, 28, 30, 06, 03, 16, 36, 83, 40, 46, 90, 11, 76, 47
Đặc biệt
44900
Giải nhất
01901
Giải nhì
42632 14394
Giải ba
30320 97647 07411
77685 83007 19932
Giải tư
2110 1159
1924 6040
Giải năm
1728 2230 6406
1103 0816 3736
Giải sáu
483 540 546
Giải bảy
90 11 76 47

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 03 năm 2018
68, 00, 42, 80, 44, 47, 44, 76, 08, 69, 88, 58, 13, 50, 44, 35, 65, 90, 93, 67, 83, 62, 35, 00, 98, 38, 03
Đặc biệt
46168
Giải nhất
35100
Giải nhì
45442 42480
Giải ba
59444 14247 49844
40976 69608 87369
Giải tư
5588 2058
0613 8750
Giải năm
6544 4735 2565
6190 1993 0367
Giải sáu
883 262 435
Giải bảy
00 98 38 03

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 03 năm 2018
88, 27, 50, 88, 71, 20, 54, 32, 71, 29, 62, 32, 67, 69, 09, 51, 71, 81, 50, 55, 26, 92, 64, 85, 42, 94, 21
Đặc biệt
23588
Giải nhất
71527
Giải nhì
76950 30288
Giải ba
96471 40220 52454
59932 42071 81229
Giải tư
4262 5232
5767 4869
Giải năm
2409 3851 3971
1381 0050 1355
Giải sáu
826 292 764
Giải bảy
85 42 94 21

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 03 năm 2018
67, 31, 98, 78, 59, 45, 89, 70, 82, 44, 80, 50, 58, 03, 50, 07, 61, 29, 75, 56, 24, 22, 68, 67, 22, 18, 12
Đặc biệt
18467
Giải nhất
74831
Giải nhì
62798 41578
Giải ba
49359 94345 36789
21770 63082 39644
Giải tư
7280 7650
3258 4403
Giải năm
3450 5707 6461
8929 0875 5656
Giải sáu
924 622 968
Giải bảy
67 22 18 12

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 03 năm 2018
23, 11, 55, 85, 37, 09, 64, 36, 49, 46, 79, 28, 79, 70, 26, 11, 97, 27, 50, 96, 69, 81, 03, 62, 55, 04, 69
Đặc biệt
07223
Giải nhất
61711
Giải nhì
46855 95485
Giải ba
73737 84609 41964
12536 62049 18346
Giải tư
3979 5828
3379 9170
Giải năm
9326 2811 8997
8427 1850 8596
Giải sáu
869 181 503
Giải bảy
62 55 04 69

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 03 năm 2018
94, 31, 55, 59, 22, 29, 18, 77, 15, 78, 27, 81, 71, 27, 57, 56, 98, 43, 24, 34, 72, 77, 09, 93, 21, 02, 87
Đặc biệt
96594
Giải nhất
37031
Giải nhì
48755 54059
Giải ba
64822 14429 05518
87777 12215 51378
Giải tư
1427 5481
4571 9027
Giải năm
8657 1756 9798
0143 7424 7734
Giải sáu
772 877 409
Giải bảy
93 21 02 87

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 03 năm 2018
45, 63, 15, 89, 37, 19, 28, 65, 13, 82, 86, 49, 49, 97, 44, 67, 67, 13, 11, 17, 51, 15, 89, 67, 85, 97, 09
Đặc biệt
05545
Giải nhất
79663
Giải nhì
59815 06489
Giải ba
12737 03519 00128
81465 26013 57782
Giải tư
7986 9249
7349 9397
Giải năm
1544 4367 5667
8413 2811 4317
Giải sáu
251 315 489
Giải bảy
67 85 97 09

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 03 năm 2018
13, 43, 96, 27, 52, 34, 91, 32, 60, 93, 48, 59, 46, 04, 67, 17, 77, 87, 05, 17, 92, 42, 06, 34, 76, 99, 26
Đặc biệt
14613
Giải nhất
30643
Giải nhì
47296 64127
Giải ba
07452 59434 33491
29432 52160 63793
Giải tư
7248 0359
8346 6404
Giải năm
4967 1317 4677
8187 1505 2217
Giải sáu
192 442 506
Giải bảy
34 76 99 26

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 03 năm 2018
39, 85, 98, 34, 00, 00, 88, 23, 95, 80, 34, 74, 78, 73, 30, 20, 06, 47, 71, 94, 78, 41, 25, 16, 81, 71, 82
Đặc biệt
29539
Giải nhất
92285
Giải nhì
36698 32134
Giải ba
25800 62200 92988
89923 96095 31680
Giải tư
0834 2474
5278 0473
Giải năm
2230 3020 9906
1647 4871 1894
Giải sáu
178 641 625
Giải bảy
16 81 71 82

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 03 năm 2018
85, 40, 46, 79, 48, 72, 45, 99, 65, 68, 81, 03, 24, 39, 48, 50, 63, 87, 35, 40, 85, 05, 03, 30, 90, 66, 96
Đặc biệt
68585
Giải nhất
78440
Giải nhì
94846 83179
Giải ba
52448 35972 07845
95599 08865 64268
Giải tư
9181 7003
6324 5539
Giải năm
1648 2350 3563
0687 8035 6740
Giải sáu
185 205 703
Giải bảy
30 90 66 96

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 03 năm 2018
65, 67, 98, 57, 38, 13, 27, 33, 83, 33, 43, 27, 44, 06, 48, 12, 25, 46, 46, 57, 40, 32, 88, 37, 36, 33, 77
Đặc biệt
61165
Giải nhất
44567
Giải nhì
27798 30957
Giải ba
77438 90113 86427
52833 20583 52033
Giải tư
6943 4927
0344 0106
Giải năm
5148 8712 7925
4946 9146 3357
Giải sáu
840 332 188
Giải bảy
37 36 33 77

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 03 năm 2018
94, 18, 13, 24, 15, 43, 79, 19, 96, 25, 27, 84, 42, 78, 10, 18, 81, 93, 86, 33, 92, 37, 40, 85, 83, 62, 47
Đặc biệt
08294
Giải nhất
53318
Giải nhì
67613 47624
Giải ba
45715 36443 53579
13119 63396 64525
Giải tư
5127 4584
1442 5678
Giải năm
5610 4718 4781
5593 7986 9633
Giải sáu
692 037 840
Giải bảy
85 83 62 47

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 18 tháng 03 năm 2018
38, 73, 53, 31, 06, 73, 81, 99, 33, 33, 36, 92, 30, 44, 75, 12, 23, 54, 04, 45, 05, 59, 89, 05, 12, 99, 60
Đặc biệt
58038
Giải nhất
30473
Giải nhì
02353 99831
Giải ba
06306 73073 95081
50799 52033 95033
Giải tư
7236 3392
2630 0744
Giải năm
8375 7012 1923
6954 5704 3545
Giải sáu
005 559 489
Giải bảy
05 12 99 60

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 17 tháng 03 năm 2018
36, 00, 09, 06, 18, 67, 87, 38, 42, 70, 27, 24, 14, 20, 15, 63, 75, 02, 81, 25, 15, 11, 07, 00, 66, 62, 36
Đặc biệt
81636
Giải nhất
20400
Giải nhì
79609 66006
Giải ba
64418 07667 56587
54738 72342 29170
Giải tư
6227 0524
9114 9120
Giải năm
0315 7263 9675
1202 2781 1525
Giải sáu
015 811 207
Giải bảy
00 66 62 36

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 16 tháng 03 năm 2018
49, 25, 35, 83, 52, 68, 42, 98, 66, 45, 71, 83, 06, 26, 38, 48, 85, 70, 02, 54, 87, 17, 33, 13, 67, 78, 22
Đặc biệt
24049
Giải nhất
13325
Giải nhì
98535 16883
Giải ba
01152 57368 78542
00798 72766 19845
Giải tư
0271 9983
6906 8526
Giải năm
9738 2948 7585
9870 8702 3554
Giải sáu
687 217 133
Giải bảy
13 67 78 22

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com