Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 24 tháng 10 năm 2017
, 89, 90, 13, 02, 72, 64, 70, 25, 70, 97, 41, 64, 75, 95, 28, 62, 04, 33, 06, 90, 45, 50, 12, , ,
Đặc biệt
Giải nhất
07889
Giải nhì
58190 69813
Giải ba
68902 99372 93264
55770 76525 36070
Giải tư
8497 5341
1664 3175
Giải năm
6795 1428 4062
4504 7233 4506
Giải sáu
490 945 650
Giải bảy
12

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 23 tháng 10 năm 2017
91, 69, 73, 56, 77, 39, 27, 55, 10, 62, 25, 84, 60, 92, 59, 62, 64, 73, 27, 10, 32, 88, 35, 69, 65, 66, 88
Đặc biệt
30791
Giải nhất
11269
Giải nhì
19873 36756
Giải ba
30677 71739 44927
94255 47010 47162
Giải tư
8225 8084
0760 6092
Giải năm
0959 8362 8964
9973 6827 6110
Giải sáu
532 088 135
Giải bảy
69 65 66 88

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 22 tháng 10 năm 2017
53, 74, 55, 25, 03, 23, 34, 97, 90, 28, 07, 87, 05, 28, 15, 76, 09, 45, 78, 17, 55, 84, 55, 79, 44, 59, 37
Đặc biệt
45353
Giải nhất
52674
Giải nhì
89855 95525
Giải ba
02603 84823 38534
11997 11890 14528
Giải tư
3507 4487
9105 5728
Giải năm
9515 0176 7609
5545 0578 7817
Giải sáu
955 284 655
Giải bảy
79 44 59 37

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 21 tháng 10 năm 2017
95, 47, 75, 45, 39, 57, 75, 87, 38, 17, 02, 18, 27, 80, 49, 63, 63, 82, 88, 28, 24, 43, 60, 27, 76, 18, 77
Đặc biệt
75095
Giải nhất
60747
Giải nhì
90575 33645
Giải ba
99039 17557 06075
71087 03438 82317
Giải tư
2602 9318
7227 8580
Giải năm
6549 2663 2563
4082 0188 2328
Giải sáu
924 643 460
Giải bảy
27 76 18 77

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 20 tháng 10 năm 2017
32, 89, 38, 15, 67, 18, 67, 13, 69, 65, 59, 59, 51, 19, 37, 71, 25, 49, 58, 12, 31, 66, 27, 74, 91, 10, 64
Đặc biệt
65732
Giải nhất
60989
Giải nhì
11638 30115
Giải ba
19567 49318 24367
53213 64469 95565
Giải tư
1259 6159
8151 2419
Giải năm
4237 7771 8425
4449 2058 7912
Giải sáu
831 266 027
Giải bảy
74 91 10 64

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 19 tháng 10 năm 2017
31, 38, 32, 25, 82, 74, 30, 43, 83, 99, 74, 71, 83, 77, 52, 26, 64, 63, 34, 97, 31, 50, 81, 70, 53, 66, 72
Đặc biệt
59331
Giải nhất
32238
Giải nhì
14832 26425
Giải ba
06682 63474 90130
47243 12183 16199
Giải tư
1774 3671
1483 3777
Giải năm
0052 4426 8464
2663 8934 9697
Giải sáu
931 850 681
Giải bảy
70 53 66 72

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 18 tháng 10 năm 2017
70, 09, 73, 94, 03, 53, 63, 35, 09, 66, 60, 43, 09, 38, 14, 70, 63, 65, 68, 77, 26, 02, 52, 32, 59, 35, 96
Đặc biệt
89570
Giải nhất
82009
Giải nhì
15073 76194
Giải ba
40503 11653 56463
14935 82209 61266
Giải tư
1060 6443
1009 7138
Giải năm
8514 9470 1563
5565 5668 0977
Giải sáu
926 202 752
Giải bảy
32 59 35 96

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 17 tháng 10 năm 2017
24, 55, 51, 33, 64, 72, 12, 84, 23, 55, 78, 24, 15, 06, 89, 71, 57, 32, 49, 11, 73, 65, 52, 61, 85, 76, 06
Đặc biệt
84824
Giải nhất
47855
Giải nhì
46751 18333
Giải ba
54164 49072 02712
47384 13923 27555
Giải tư
0478 2524
1115 6106
Giải năm
4989 8771 3257
7232 3749 7111
Giải sáu
573 565 952
Giải bảy
61 85 76 06

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 16 tháng 10 năm 2017
49, 12, 55, 02, 76, 91, 95, 23, 34, 77, 85, 47, 54, 20, 33, 07, 76, 64, 35, 39, 52, 66, 54, 94, 08, 01, 12
Đặc biệt
94549
Giải nhất
99112
Giải nhì
03355 24002
Giải ba
55076 30291 92795
32423 07634 73277
Giải tư
7085 3947
8154 5520
Giải năm
6933 2207 4776
0964 7735 8939
Giải sáu
452 566 654
Giải bảy
94 08 01 12

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 15 tháng 10 năm 2017
85, 16, 84, 51, 31, 40, 67, 30, 82, 61, 16, 29, 10, 68, 50, 74, 67, 00, 34, 00, 51, 68, 73, 03, 55, 49, 60
Đặc biệt
30185
Giải nhất
73716
Giải nhì
70384 10151
Giải ba
79631 21440 87967
72030 27782 29061
Giải tư
6216 3229
5510 2868
Giải năm
0250 7574 2367
3400 2234 2600
Giải sáu
351 068 973
Giải bảy
03 55 49 60

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 14 tháng 10 năm 2017
72, 19, 09, 51, 77, 64, 97, 73, 67, 90, 41, 72, 35, 22, 84, 79, 36, 54, 56, 48, 02, 71, 93, 16, 35, 77, 08
Đặc biệt
69172
Giải nhất
22419
Giải nhì
18709 10051
Giải ba
21777 41964 17197
93073 08767 44490
Giải tư
9541 0972
6835 5922
Giải năm
8584 5979 0136
5754 5156 2948
Giải sáu
202 071 093
Giải bảy
16 35 77 08

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 13 tháng 10 năm 2017
28, 13, 82, 99, 28, 33, 26, 94, 70, 54, 57, 35, 15, 95, 52, 24, 70, 03, 11, 85, 83, 17, 04, 11, 67, 23, 76
Đặc biệt
47028
Giải nhất
46313
Giải nhì
41682 81199
Giải ba
06828 98033 69426
74994 11170 78354
Giải tư
8957 8935
1215 8295
Giải năm
1952 5024 1770
4603 0311 3885
Giải sáu
183 817 004
Giải bảy
11 67 23 76

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 12 tháng 10 năm 2017
04, 83, 09, 36, 83, 10, 36, 95, 94, 45, 71, 18, 92, 76, 59, 66, 81, 77, 30, 72, 72, 62, 80, 30, 71, 51, 23
Đặc biệt
49604
Giải nhất
38483
Giải nhì
21109 48036
Giải ba
26483 87910 20836
65495 13194 29745
Giải tư
7771 2018
5692 7376
Giải năm
8759 0366 8081
5577 9930 7672
Giải sáu
672 062 680
Giải bảy
30 71 51 23

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 11 tháng 10 năm 2017
90, 78, 11, 75, 28, 59, 02, 31, 30, 68, 93, 24, 12, 09, 34, 57, 26, 65, 18, 06, 65, 48, 56, 01, 07, 43, 95
Đặc biệt
00090
Giải nhất
84178
Giải nhì
55911 27775
Giải ba
68828 04259 59502
15331 66330 09068
Giải tư
3193 6224
3312 7409
Giải năm
5634 3157 9126
5965 0618 3606
Giải sáu
465 148 156
Giải bảy
01 07 43 95

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 10 tháng 10 năm 2017
71, 11, 40, 77, 24, 55, 66, 58, 16, 56, 57, 77, 23, 71, 71, 86, 87, 42, 82, 30, 84, 09, 59, 54, 69, 47, 68
Đặc biệt
62571
Giải nhất
14111
Giải nhì
52640 72477
Giải ba
22624 85555 31666
72358 04216 34556
Giải tư
3857 2177
5423 5371
Giải năm
2871 7386 9887
7842 9282 7030
Giải sáu
284 309 259
Giải bảy
54 69 47 68

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 09 tháng 10 năm 2017
37, 37, 22, 40, 25, 64, 52, 74, 22, 49, 24, 69, 78, 21, 42, 93, 97, 83, 98, 15, 74, 41, 25, 64, 94, 47, 92
Đặc biệt
15437
Giải nhất
25637
Giải nhì
84522 86940
Giải ba
83525 64464 63652
85374 05622 86749
Giải tư
2224 2969
4878 8821
Giải năm
4742 9493 2197
5783 5498 9915
Giải sáu
774 941 625
Giải bảy
64 94 47 92

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 08 tháng 10 năm 2017
01, 18, 08, 29, 01, 61, 08, 60, 00, 54, 02, 24, 82, 96, 66, 87, 03, 92, 29, 31, 75, 09, 41, 75, 83, 04, 33
Đặc biệt
55801
Giải nhất
41718
Giải nhì
42508 71229
Giải ba
07001 08161 28208
80860 37300 24854
Giải tư
5302 8324
8982 6996
Giải năm
6866 6887 6203
4892 4329 1131
Giải sáu
375 409 341
Giải bảy
75 83 04 33

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 07 tháng 10 năm 2017
24, 72, 54, 90, 52, 51, 94, 04, 65, 55, 58, 13, 84, 88, 75, 97, 66, 16, 73, 67, 70, 33, 91, 64, 04, 56, 02
Đặc biệt
29424
Giải nhất
39872
Giải nhì
89554 04390
Giải ba
95052 41051 50294
11904 22065 73755
Giải tư
3458 3713
7684 6088
Giải năm
4375 4397 4266
6316 3573 3267
Giải sáu
570 733 691
Giải bảy
64 04 56 02

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 06 tháng 10 năm 2017
09, 79, 28, 72, 49, 00, 98, 83, 38, 20, 00, 15, 46, 20, 97, 50, 22, 91, 93, 78, 73, 82, 26, 31, 13, 70, 66
Đặc biệt
58309
Giải nhất
21479
Giải nhì
07628 69872
Giải ba
89649 84200 16298
66783 92938 72420
Giải tư
3300 1615
2646 3520
Giải năm
2197 5250 7922
8291 7093 5378
Giải sáu
473 782 726
Giải bảy
31 13 70 66

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 05 tháng 10 năm 2017
96, 67, 27, 26, 76, 92, 98, 01, 63, 29, 62, 33, 46, 77, 96, 86, 93, 01, 45, 20, 15, 84, 94, 95, 07, 91, 21
Đặc biệt
20996
Giải nhất
77267
Giải nhì
45727 45526
Giải ba
01876 46792 95698
71101 56763 59529
Giải tư
8262 8333
3446 3077
Giải năm
9596 5086 9993
3501 5445 7220
Giải sáu
015 184 694
Giải bảy
95 07 91 21

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 04 tháng 10 năm 2017
79, 95, 81, 77, 19, 66, 95, 71, 95, 46, 71, 35, 72, 31, 04, 20, 46, 42, 90, 05, 84, 50, 93, 23, 60, 73, 18
Đặc biệt
09379
Giải nhất
72295
Giải nhì
70781 50477
Giải ba
34619 04066 28995
77171 12995 52446
Giải tư
7871 8335
3872 3731
Giải năm
0704 3320 9946
7442 1790 3505
Giải sáu
584 250 793
Giải bảy
23 60 73 18

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 03 tháng 10 năm 2017
48, 04, 50, 26, 43, 24, 13, 72, 02, 30, 37, 02, 25, 46, 67, 61, 31, 19, 16, 70, 93, 53, 54, 61, 55, 52, 34
Đặc biệt
75648
Giải nhất
02304
Giải nhì
07250 95926
Giải ba
33043 04324 87213
45872 49902 78730
Giải tư
0137 8602
6525 1846
Giải năm
6867 0261 2631
9919 6916 5270
Giải sáu
893 053 354
Giải bảy
61 55 52 34

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 02 tháng 10 năm 2017
07, 28, 98, 06, 42, 33, 40, 52, 90, 11, 37, 29, 12, 28, 51, 40, 13, 09, 85, 57, 52, 82, 90, 82, 05, 13, 61
Đặc biệt
53707
Giải nhất
41428
Giải nhì
49298 27606
Giải ba
29042 80933 79440
17252 64890 13611
Giải tư
3137 0729
8512 0328
Giải năm
4351 3040 0013
4509 4385 3457
Giải sáu
452 182 790
Giải bảy
82 05 13 61

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 10 năm 2017
63, 94, 26, 36, 38, 43, 22, 90, 19, 19, 00, 16, 47, 36, 18, 90, 31, 01, 68, 20, 25, 94, 74, 43, 83, 44, 48
Đặc biệt
52863
Giải nhất
40694
Giải nhì
98926 31736
Giải ba
04338 17043 18322
09690 85019 64319
Giải tư
9100 3416
2847 4336
Giải năm
8018 3990 9731
3401 1568 3620
Giải sáu
025 494 874
Giải bảy
43 83 44 48

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 30 tháng 09 năm 2017
34, 19, 91, 83, 65, 19, 39, 17, 38, 28, 74, 62, 17, 89, 26, 86, 65, 48, 55, 92, 28, 40, 17, 07, 01, 66, 32
Đặc biệt
99334
Giải nhất
79719
Giải nhì
90191 10683
Giải ba
42965 36219 05839
77017 05138 65428
Giải tư
1374 1962
4617 8389
Giải năm
1326 3586 1665
3948 4455 7292
Giải sáu
628 340 317
Giải bảy
07 01 66 32

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 29 tháng 09 năm 2017
66, 57, 68, 35, 07, 16, 62, 25, 12, 99, 29, 70, 07, 01, 18, 22, 38, 77, 05, 52, 72, 68, 90, 03, 31, 17, 76
Đặc biệt
56766
Giải nhất
88557
Giải nhì
80868 66735
Giải ba
92307 00216 88262
59625 11612 62399
Giải tư
6629 1370
4007 7601
Giải năm
0118 0022 2138
3177 4205 7652
Giải sáu
272 468 490
Giải bảy
03 31 17 76

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 09 năm 2017
96, 77, 86, 35, 28, 90, 31, 02, 11, 86, 22, 74, 21, 87, 17, 84, 24, 93, 48, 71, 66, 82, 19, 10, 77, 59, 46
Đặc biệt
78296
Giải nhất
26877
Giải nhì
26486 34335
Giải ba
32928 81590 85731
24502 50911 43786
Giải tư
0122 6574
4021 6387
Giải năm
9217 2084 5824
0293 3248 3271
Giải sáu
066 682 619
Giải bảy
10 77 59 46

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 09 năm 2017
77, 41, 50, 01, 33, 31, 64, 16, 80, 97, 34, 85, 56, 72, 52, 74, 98, 39, 45, 09, 31, 29, 21, 51, 99, 98, 62
Đặc biệt
62777
Giải nhất
72641
Giải nhì
42350 70901
Giải ba
01733 88731 13764
07816 44780 19697
Giải tư
5034 2185
6856 8072
Giải năm
2952 1574 1798
2439 5745 5109
Giải sáu
931 829 521
Giải bảy
51 99 98 62

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 09 năm 2017
43, 89, 58, 30, 29, 40, 99, 88, 75, 30, 14, 65, 85, 57, 74, 12, 14, 79, 34, 27, 05, 07, 16, 13, 96, 95, 94
Đặc biệt
35043
Giải nhất
15189
Giải nhì
02658 50030
Giải ba
61729 29840 82499
40288 33875 50530
Giải tư
5914 5965
5885 7557
Giải năm
2974 9912 1914
8079 5234 4027
Giải sáu
505 207 916
Giải bảy
13 96 95 94

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 09 năm 2017
39, 54, 36, 27, 68, 10, 64, 11, 35, 09, 09, 04, 42, 93, 67, 93, 92, 96, 30, 71, 97, 74, 85, 67, 46, 06, 99
Đặc biệt
91239
Giải nhất
99654
Giải nhì
96336 65727
Giải ba
74868 28110 78764
98511 34035 59409
Giải tư
9409 7504
5742 7393
Giải năm
3267 0293 2892
7396 1230 1171
Giải sáu
297 074 985
Giải bảy
67 46 06 99

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 09 năm 2017
52, 95, 34, 31, 64, 96, 99, 58, 17, 97, 87, 35, 23, 58, 55, 13, 14, 57, 03, 95, 72, 14, 77, 12, 41, 55, 29
Đặc biệt
26652
Giải nhất
03995
Giải nhì
09534 78531
Giải ba
53264 23996 27199
03558 66217 03097
Giải tư
6087 4735
6923 0158
Giải năm
9455 1013 1414
3757 8103 5795
Giải sáu
272 814 677
Giải bảy
12 41 55 29

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 09 năm 2017
70, 67, 54, 72, 94, 23, 21, 97, 52, 73, 30, 44, 85, 73, 87, 56, 50, 93, 20, 60, 23, 80, 13, 62, 46, 75, 99
Đặc biệt
18770
Giải nhất
09867
Giải nhì
55354 91672
Giải ba
93994 82223 33021
54197 13852 23373
Giải tư
6430 4244
7985 1673
Giải năm
7187 8356 9750
3393 9120 0260
Giải sáu
723 480 113
Giải bảy
62 46 75 99

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 09 năm 2017
87, 86, 22, 09, 08, 65, 99, 44, 67, 41, 26, 39, 49, 13, 62, 11, 96, 55, 14, 07, 79, 36, 05, 72, 55, 35, 38
Đặc biệt
10587
Giải nhất
13786
Giải nhì
06122 60609
Giải ba
59008 95265 23599
43844 42567 09541
Giải tư
1726 4539
2849 2913
Giải năm
0762 1611 0996
5255 4014 0407
Giải sáu
979 336 305
Giải bảy
72 55 35 38

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 09 năm 2017
70, 71, 96, 86, 68, 28, 49, 12, 73, 57, 54, 25, 86, 66, 28, 92, 18, 40, 09, 92, 43, 52, 22, 46, 15, 89, 91
Đặc biệt
89470
Giải nhất
63771
Giải nhì
22096 87186
Giải ba
52868 57428 11649
32912 63473 57657
Giải tư
6954 0125
6186 7666
Giải năm
4128 2892 8818
5240 6209 5292
Giải sáu
243 852 522
Giải bảy
46 15 89 91

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 09 năm 2017
73, 72, 95, 00, 10, 83, 42, 12, 35, 50, 77, 21, 45, 87, 72, 60, 91, 32, 62, 99, 45, 21, 65, 50, 95, 97, 76
Đặc biệt
07873
Giải nhất
59472
Giải nhì
89795 29700
Giải ba
65810 85183 80242
49512 96035 55050
Giải tư
1677 4321
6545 8887
Giải năm
0872 4060 4191
7732 9562 9499
Giải sáu
145 221 165
Giải bảy
50 95 97 76

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 09 năm 2017
46, 71, 75, 54, 08, 54, 09, 68, 06, 90, 34, 49, 86, 11, 74, 12, 26, 13, 17, 69, 25, 67, 00, 14, 69, 98, 18
Đặc biệt
68546
Giải nhất
02071
Giải nhì
91775 71254
Giải ba
03608 83154 95409
27068 66806 88990
Giải tư
0934 4449
1586 5011
Giải năm
3774 0512 5726
6913 1017 7769
Giải sáu
825 367 700
Giải bảy
14 69 98 18

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 09 năm 2017
01, 65, 69, 08, 96, 33, 39, 51, 30, 21, 81, 72, 12, 06, 05, 56, 15, 97, 72, 89, 06, 61, 10, 83, 22, 37, 15
Đặc biệt
58601
Giải nhất
01065
Giải nhì
77469 39108
Giải ba
41696 30033 16039
02751 65330 24921
Giải tư
0681 3372
3812 0506
Giải năm
8605 6956 2015
2097 6372 5389
Giải sáu
106 461 410
Giải bảy
83 22 37 15

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 09 năm 2017
12, 74, 90, 95, 00, 15, 24, 40, 44, 01, 88, 30, 29, 11, 76, 81, 32, 43, 43, 47, 27, 30, 45, 63, 37, 92, 55
Đặc biệt
94612
Giải nhất
05874
Giải nhì
24790 20095
Giải ba
57500 30715 12324
43840 50844 36001
Giải tư
7288 2030
5529 9011
Giải năm
2576 3081 7532
6643 3643 2347
Giải sáu
227 330 645
Giải bảy
63 37 92 55

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 09 năm 2017
85, 36, 30, 66, 45, 32, 91, 10, 11, 04, 92, 23, 14, 07, 92, 75, 30, 90, 43, 44, 39, 51, 31, 44, 81, 91, 26
Đặc biệt
38485
Giải nhất
58836
Giải nhì
14830 51566
Giải ba
67145 63932 27591
92710 92011 59404
Giải tư
6492 6523
0714 2407
Giải năm
8092 9375 6730
7990 7643 1944
Giải sáu
839 651 931
Giải bảy
44 81 91 26

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 09 năm 2017
56, 01, 33, 13, 58, 14, 92, 74, 90, 73, 02, 92, 08, 53, 63, 54, 76, 39, 00, 84, 07, 77, 77, 01, 89, 15, 54
Đặc biệt
66956
Giải nhất
37201
Giải nhì
46333 20813
Giải ba
62258 26714 71492
57274 90290 94373
Giải tư
9002 4192
7508 6553
Giải năm
7363 5754 2176
6939 7900 9684
Giải sáu
607 377 277
Giải bảy
01 89 15 54

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 09 năm 2017
40, 60, 19, 94, 36, 48, 55, 25, 70, 51, 76, 98, 79, 55, 28, 59, 98, 15, 03, 35, 20, 55, 01, 01, 95, 61, 30
Đặc biệt
42140
Giải nhất
87660
Giải nhì
75019 31394
Giải ba
57036 27948 41855
77125 41070 98551
Giải tư
6876 9798
2679 6455
Giải năm
7428 5659 7198
7115 4903 7035
Giải sáu
620 955 201
Giải bảy
01 95 61 30

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com