Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 22 tháng 09 năm 2020
86, 69, 00, 47, 26, 76, 61, 17, 97, 86, 87, 88, 67, 58, 74, 38, 45, 09, 93, 33, 84, 90, 46, 06, 25, 86, 80
Đặc biệt
87486
Giải nhất
91069
Giải nhì
65300 14647
Giải ba
04126 79476 78861
75217 65897 49586
Giải tư
1687 5488
3167 3158
Giải năm
5874 9738 5945
5309 4693 8233
Giải sáu
384 090 746
Giải bảy
06 25 86 80

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 21 tháng 09 năm 2020
57, 81, 51, 84, 19, 98, 37, 95, 47, 11, 64, 13, 54, 96, 74, 64, 02, 36, 47, 17, 39, 91, 63, 29, 35, 21, 49
Đặc biệt
68757
Giải nhất
12181
Giải nhì
13951 12884
Giải ba
08419 69298 11237
87495 28647 58511
Giải tư
6564 9713
9454 7696
Giải năm
2374 4864 1502
0836 4747 8317
Giải sáu
839 691 363
Giải bảy
29 35 21 49

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 20 tháng 09 năm 2020
42, 00, 82, 97, 31, 57, 21, 49, 97, 93, 57, 05, 35, 52, 79, 70, 87, 97, 06, 22, 27, 32, 74, 54, 06, 81, 61
Đặc biệt
05042
Giải nhất
66900
Giải nhì
03482 31797
Giải ba
17931 53457 36521
54749 11897 26393
Giải tư
0057 0505
1535 7952
Giải năm
1079 8970 6887
6497 9606 1522
Giải sáu
827 732 174
Giải bảy
54 06 81 61

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 19 tháng 09 năm 2020
04, 88, 68, 67, 79, 82, 73, 93, 89, 43, 53, 24, 13, 08, 53, 13, 86, 92, 36, 94, 86, 78, 22, 95, 31, 14, 68
Đặc biệt
54004
Giải nhất
72588
Giải nhì
90168 50167
Giải ba
32779 20782 72573
44493 04989 54543
Giải tư
2253 7024
2513 3108
Giải năm
1253 7713 8686
2592 2236 7094
Giải sáu
586 478 322
Giải bảy
95 31 14 68

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 18 tháng 09 năm 2020
90, 62, 30, 41, 20, 98, 03, 80, 68, 74, 97, 12, 76, 36, 40, 33, 30, 12, 88, 37, 99, 12, 63, 01, 23, 53, 45
Đặc biệt
20290
Giải nhất
28162
Giải nhì
39930 04541
Giải ba
12820 49798 74603
74480 79568 99474
Giải tư
2797 7212
6076 9436
Giải năm
5840 4233 8930
4212 1688 0937
Giải sáu
299 612 363
Giải bảy
01 23 53 45

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 09 năm 2020
70, 85, 09, 41, 31, 53, 81, 30, 64, 48, 14, 31, 61, 76, 42, 06, 38, 73, 97, 69, 96, 56, 78, 60, 34, 96, 28
Đặc biệt
04170
Giải nhất
71985
Giải nhì
43509 16141
Giải ba
58831 80153 35981
30730 83764 91048
Giải tư
0914 1931
7961 1276
Giải năm
8042 2306 1138
3873 3697 4669
Giải sáu
496 256 878
Giải bảy
60 34 96 28

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 09 năm 2020
82, 20, 29, 61, 92, 83, 21, 11, 40, 93, 52, 87, 74, 59, 33, 19, 88, 94, 54, 40, 86, 43, 51, 33, 97, 12, 32
Đặc biệt
89582
Giải nhất
71120
Giải nhì
80529 90561
Giải ba
35792 49983 73121
75011 34640 24493
Giải tư
4352 1487
1574 2359
Giải năm
2433 3919 3388
3394 4554 3240
Giải sáu
986 043 151
Giải bảy
33 97 12 32

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 09 năm 2020
30, 09, 82, 69, 89, 32, 41, 37, 53, 63, 21, 18, 52, 67, 11, 43, 39, 87, 06, 29, 11, 59, 54, 18, 35, 08, 52
Đặc biệt
23030
Giải nhất
91709
Giải nhì
85782 29769
Giải ba
50289 02032 55341
84037 50453 54763
Giải tư
4521 2118
0952 5967
Giải năm
2611 9343 3439
4487 2006 1729
Giải sáu
511 959 654
Giải bảy
18 35 08 52

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 09 năm 2020
89, 85, 95, 27, 63, 01, 78, 87, 93, 17, 59, 31, 09, 33, 82, 85, 79, 89, 39, 62, 64, 38, 31, 61, 43, 88, 35
Đặc biệt
32489
Giải nhất
32685
Giải nhì
87995 85227
Giải ba
15963 75101 22878
21787 99293 03017
Giải tư
6859 6231
5609 0233
Giải năm
4382 5185 4679
8089 2639 4762
Giải sáu
064 138 931
Giải bảy
61 43 88 35

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 09 năm 2020
63, 41, 65, 92, 61, 92, 23, 39, 99, 99, 35, 84, 08, 78, 04, 80, 48, 44, 01, 94, 40, 24, 15, 50, 29, 64, 01
Đặc biệt
28463
Giải nhất
11841
Giải nhì
65265 03892
Giải ba
41161 37992 64523
49239 21899 58599
Giải tư
2635 7284
3108 4778
Giải năm
6204 8680 0148
4644 9601 1494
Giải sáu
840 124 015
Giải bảy
50 29 64 01

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 09 năm 2020
80, 05, 71, 29, 57, 61, 52, 18, 50, 03, 32, 14, 51, 21, 61, 24, 78, 97, 80, 73, 57, 87, 53, 84, 04, 19, 61
Đặc biệt
51880
Giải nhất
88005
Giải nhì
25771 26029
Giải ba
34257 84661 38552
36118 32450 49503
Giải tư
4932 0114
8251 1821
Giải năm
9461 1024 6778
8797 5980 8173
Giải sáu
457 287 953
Giải bảy
84 04 19 61

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 11 tháng 09 năm 2020
29, 28, 85, 40, 68, 95, 56, 05, 52, 91, 89, 21, 68, 79, 51, 48, 93, 81, 34, 21, 25, 93, 54, 32, 55, 53, 13
Đặc biệt
16129
Giải nhất
69128
Giải nhì
72785 45940
Giải ba
47968 02595 58656
70605 58152 19991
Giải tư
6289 8521
9068 3779
Giải năm
4851 8648 2493
6781 5634 2321
Giải sáu
425 593 454
Giải bảy
32 55 53 13

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 10 tháng 09 năm 2020
20, 53, 53, 95, 07, 33, 82, 42, 19, 75, 93, 28, 04, 87, 06, 41, 94, 16, 09, 70, 02, 05, 40, 09, 04, 40, 07
Đặc biệt
81320
Giải nhất
66553
Giải nhì
90953 75895
Giải ba
87507 18033 11282
88242 46819 07775
Giải tư
9593 9428
1904 9487
Giải năm
3506 4441 8894
8916 3909 4570
Giải sáu
502 305 640
Giải bảy
09 04 40 07

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 09 tháng 09 năm 2020
00, 19, 93, 27, 11, 20, 02, 93, 79, 16, 37, 33, 23, 40, 33, 10, 90, 24, 89, 97, 20, 88, 36, 24, 14, 68, 90
Đặc biệt
88000
Giải nhất
06019
Giải nhì
12893 98827
Giải ba
18211 96320 20202
98093 87179 00716
Giải tư
4137 2333
8323 6440
Giải năm
7233 6610 6890
5224 4289 6097
Giải sáu
520 788 636
Giải bảy
24 14 68 90

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 08 tháng 09 năm 2020
22, 49, 16, 73, 94, 34, 05, 55, 43, 55, 57, 91, 12, 91, 17, 09, 98, 64, 55, 33, 91, 58, 69, 85, 56, 31, 83
Đặc biệt
22022
Giải nhất
53249
Giải nhì
12116 21873
Giải ba
73594 75334 35205
23355 08743 18255
Giải tư
4757 1591
8512 8391
Giải năm
1817 1409 3198
0564 3655 6933
Giải sáu
591 558 069
Giải bảy
85 56 31 83

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 07 tháng 09 năm 2020
53, 52, 25, 55, 15, 61, 48, 54, 52, 11, 69, 92, 93, 03, 94, 75, 35, 55, 91, 43, 38, 61, 37, 62, 23, 09, 49
Đặc biệt
13853
Giải nhất
50752
Giải nhì
61125 92255
Giải ba
98715 29861 29848
61654 50452 62411
Giải tư
1769 3992
2193 5003
Giải năm
0994 2275 2235
3255 0591 1643
Giải sáu
738 761 537
Giải bảy
62 23 09 49

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 06 tháng 09 năm 2020
93, 78, 13, 65, 68, 41, 96, 15, 12, 01, 93, 20, 56, 98, 54, 56, 66, 00, 72, 51, 25, 95, 84, 95, 98, 60, 58
Đặc biệt
01993
Giải nhất
03278
Giải nhì
51213 94865
Giải ba
69768 45041 35796
12715 79312 71401
Giải tư
3493 6320
8856 5698
Giải năm
5654 0856 4466
1100 8872 0251
Giải sáu
725 995 284
Giải bảy
95 98 60 58

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 05 tháng 09 năm 2020
85, 30, 42, 61, 24, 73, 14, 61, 19, 41, 70, 44, 31, 02, 92, 13, 03, 66, 57, 74, 99, 34, 27, 70, 23, 25, 00
Đặc biệt
52085
Giải nhất
00030
Giải nhì
56742 42861
Giải ba
24524 25873 36114
08961 14219 82341
Giải tư
6870 4444
1431 2402
Giải năm
8092 9813 1203
4066 5657 3774
Giải sáu
199 134 127
Giải bảy
70 23 25 00

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 04 tháng 09 năm 2020
80, 07, 12, 81, 83, 84, 64, 10, 75, 79, 11, 52, 42, 34, 01, 80, 42, 91, 61, 83, 52, 65, 25, 49, 34, 00, 86
Đặc biệt
15580
Giải nhất
79107
Giải nhì
73712 42181
Giải ba
30283 55284 76464
61810 11075 34179
Giải tư
6011 7452
6842 5634
Giải năm
4401 4280 7342
0891 5561 5483
Giải sáu
352 765 525
Giải bảy
49 34 00 86

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 03 tháng 09 năm 2020
80, 77, 94, 34, 21, 61, 93, 49, 36, 98, 83, 97, 82, 69, 97, 69, 88, 82, 31, 21, 38, 48, 54, 96, 41, 59, 83
Đặc biệt
80180
Giải nhất
01877
Giải nhì
35594 24534
Giải ba
98521 55161 02193
84549 90436 59598
Giải tư
7283 3897
4382 3869
Giải năm
8097 3369 8788
7382 4231 8821
Giải sáu
138 048 154
Giải bảy
96 41 59 83

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 02 tháng 09 năm 2020
48, 39, 06, 58, 58, 59, 36, 94, 21, 75, 91, 30, 98, 46, 66, 70, 74, 42, 33, 02, 37, 89, 26, 00, 66, 95, 71
Đặc biệt
45148
Giải nhất
97339
Giải nhì
16906 46858
Giải ba
78858 73559 45336
40394 38321 43575
Giải tư
7691 7730
7598 4346
Giải năm
9866 8170 8474
3442 0733 7302
Giải sáu
237 389 026
Giải bảy
00 66 95 71

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 01 tháng 09 năm 2020
57, 11, 93, 92, 87, 52, 99, 19, 78, 72, 99, 56, 45, 67, 45, 67, 49, 32, 72, 14, 82, 46, 71, 56, 40, 93, 59
Đặc biệt
62557
Giải nhất
41211
Giải nhì
58893 44992
Giải ba
27387 26552 70599
15319 09578 66872
Giải tư
2999 7056
8545 4867
Giải năm
8145 3967 5949
2832 1472 7114
Giải sáu
282 246 571
Giải bảy
56 40 93 59

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 31 tháng 08 năm 2020
58, 04, 84, 00, 69, 19, 34, 67, 92, 47, 71, 91, 11, 25, 24, 74, 21, 18, 70, 73, 57, 06, 03, 17, 60, 86, 88
Đặc biệt
56358
Giải nhất
96104
Giải nhì
34484 70300
Giải ba
81569 46919 03434
12767 72892 11647
Giải tư
4171 5391
3711 1925
Giải năm
2824 2374 8721
1118 6270 1673
Giải sáu
357 406 103
Giải bảy
17 60 86 88

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 08 năm 2020
83, 82, 48, 53, 03, 48, 19, 86, 89, 23, 71, 00, 30, 81, 60, 51, 24, 80, 01, 54, 39, 12, 55, 44, 91, 83, 45
Đặc biệt
73783
Giải nhất
33282
Giải nhì
58148 89453
Giải ba
62703 93648 83319
00486 95089 70923
Giải tư
3671 0300
5330 4881
Giải năm
2460 4951 1624
6080 7101 6154
Giải sáu
939 812 855
Giải bảy
44 91 83 45

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 08 năm 2020
05, 59, 90, 83, 10, 26, 90, 38, 53, 58, 51, 54, 30, 65, 35, 88, 16, 33, 84, 85, 02, 03, 44, 80, 28, 88, 01
Đặc biệt
78305
Giải nhất
77359
Giải nhì
83190 03283
Giải ba
02010 16526 69390
05438 02053 90758
Giải tư
0951 8254
3730 9665
Giải năm
2835 0288 8516
4433 0784 1685
Giải sáu
302 103 144
Giải bảy
80 28 88 01

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 08 năm 2020
48, 23, 45, 75, 04, 86, 21, 27, 88, 32, 69, 69, 60, 13, 54, 88, 25, 54, 82, 20, 37, 92, 39, 38, 64, 16, 45
Đặc biệt
17448
Giải nhất
89523
Giải nhì
99645 89475
Giải ba
22204 53986 09621
36927 36188 44932
Giải tư
0869 9369
1260 8113
Giải năm
6654 0988 9825
8654 9982 1620
Giải sáu
637 192 639
Giải bảy
38 64 16 45

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 08 năm 2020
96, 10, 90, 46, 35, 20, 82, 70, 02, 05, 68, 84, 83, 33, 64, 57, 23, 45, 36, 74, 97, 15, 75, 18, 52, 75, 97
Đặc biệt
76496
Giải nhất
95110
Giải nhì
87190 62346
Giải ba
18535 80420 74382
87870 57902 43405
Giải tư
9468 6884
6683 1833
Giải năm
1164 8957 8223
1045 2436 4874
Giải sáu
897 915 375
Giải bảy
18 52 75 97

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 08 năm 2020
82, 97, 35, 57, 14, 81, 95, 68, 31, 06, 96, 16, 86, 83, 91, 16, 48, 00, 42, 58, 48, 67, 08, 86, 64, 24, 88
Đặc biệt
77882
Giải nhất
52797
Giải nhì
53835 67957
Giải ba
54814 28981 43295
60868 88431 24806
Giải tư
1396 4816
3686 2683
Giải năm
6691 2316 4348
4900 8042 9458
Giải sáu
048 667 108
Giải bảy
86 64 24 88

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 08 năm 2020
59, 80, 12, 74, 06, 19, 31, 85, 06, 26, 90, 99, 30, 38, 44, 43, 99, 61, 12, 84, 88, 27, 52, 83, 61, 90, 23
Đặc biệt
97659
Giải nhất
14080
Giải nhì
10512 26074
Giải ba
53006 71219 29831
95485 40806 27626
Giải tư
1790 4999
7730 3038
Giải năm
6244 4143 2399
0261 1812 5684
Giải sáu
488 227 752
Giải bảy
83 61 90 23

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 08 năm 2020
16, 56, 69, 19, 33, 57, 59, 08, 55, 27, 05, 24, 74, 01, 01, 61, 00, 80, 85, 26, 19, 93, 52, 79, 66, 04, 62
Đặc biệt
49316
Giải nhất
79556
Giải nhì
05269 15619
Giải ba
39433 92157 91159
64608 36155 41427
Giải tư
4305 5724
1874 4801
Giải năm
9701 9161 4600
8380 8185 9026
Giải sáu
919 693 452
Giải bảy
79 66 04 62

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 08 năm 2020
41, 73, 10, 70, 79, 18, 02, 15, 20, 40, 76, 77, 57, 99, 38, 96, 88, 62, 02, 11, 67, 09, 48, 15, 73, 13, 14
Đặc biệt
47441
Giải nhất
25173
Giải nhì
26810 40670
Giải ba
93879 97018 48402
69615 09720 01040
Giải tư
5776 2277
5857 8599
Giải năm
8038 0196 1588
9062 7102 9011
Giải sáu
567 109 648
Giải bảy
15 73 13 14

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 08 năm 2020
35, 88, 64, 14, 14, 36, 35, 89, 40, 95, 70, 79, 28, 35, 75, 88, 73, 85, 09, 13, 48, 52, 23, 08, 92, 33, 34
Đặc biệt
81535
Giải nhất
47488
Giải nhì
45464 83514
Giải ba
74514 89336 09735
78389 50940 34795
Giải tư
7370 3179
8128 5535
Giải năm
6075 6188 1273
5285 6209 9113
Giải sáu
148 752 523
Giải bảy
08 92 33 34

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 08 năm 2020
54, 99, 05, 39, 64, 90, 34, 94, 13, 22, 48, 41, 53, 76, 48, 06, 36, 66, 22, 88, 76, 55, 72, 74, 39, 50, 36
Đặc biệt
57454
Giải nhất
69699
Giải nhì
06505 98439
Giải ba
12864 01190 01334
28994 67713 73822
Giải tư
1948 0441
9953 9176
Giải năm
7548 9706 0436
7866 0522 5688
Giải sáu
376 955 872
Giải bảy
74 39 50 36

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 08 năm 2020
80, 11, 16, 70, 10, 48, 37, 97, 05, 90, 51, 60, 55, 57, 07, 11, 87, 21, 23, 63, 06, 69, 60, 58, 24, 95, 88
Đặc biệt
30880
Giải nhất
34811
Giải nhì
92416 40570
Giải ba
47210 66548 07837
23197 14805 52990
Giải tư
9251 7860
2755 5957
Giải năm
4707 2111 5087
5121 6123 7763
Giải sáu
106 469 960
Giải bảy
58 24 95 88

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 08 năm 2020
01, 13, 16, 29, 11, 75, 01, 22, 92, 91, 29, 48, 09, 70, 05, 61, 26, 67, 60, 56, 95, 96, 76, 52, 29, 37, 39
Đặc biệt
95501
Giải nhất
48913
Giải nhì
20016 80029
Giải ba
01211 88975 49601
90522 92292 83291
Giải tư
8229 7048
2809 5870
Giải năm
2405 1561 2426
7167 7660 9456
Giải sáu
195 696 176
Giải bảy
52 29 37 39

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 08 năm 2020
37, 61, 42, 11, 04, 93, 10, 98, 47, 06, 14, 45, 84, 64, 40, 52, 55, 49, 03, 98, 57, 79, 39, 04, 52, 47, 07
Đặc biệt
72437
Giải nhất
05561
Giải nhì
71542 25911
Giải ba
49204 74593 32110
40098 73747 68006
Giải tư
3014 7045
9484 0164
Giải năm
3140 9652 3555
3449 5203 9398
Giải sáu
957 879 639
Giải bảy
04 52 47 07

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 08 năm 2020
48, 85, 25, 07, 38, 41, 44, 29, 93, 43, 71, 52, 32, 22, 94, 43, 52, 34, 17, 88, 48, 51, 28, 88, 03, 36, 96
Đặc biệt
30548
Giải nhất
06085
Giải nhì
25925 06707
Giải ba
13938 39041 22844
61529 33993 02443
Giải tư
5171 6252
7932 4922
Giải năm
9494 8343 5052
7734 4017 7488
Giải sáu
648 651 628
Giải bảy
88 03 36 96

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 08 năm 2020
47, 38, 51, 27, 43, 12, 53, 04, 84, 28, 95, 62, 14, 72, 18, 98, 21, 41, 47, 14, 18, 52, 96, 00, 25, 22, 27
Đặc biệt
82147
Giải nhất
46138
Giải nhì
92251 73827
Giải ba
02843 62712 30353
93904 92084 53228
Giải tư
9195 6462
6314 5272
Giải năm
7018 0698 3121
0441 9947 4814
Giải sáu
518 152 396
Giải bảy
00 25 22 27

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 08 năm 2020
80, 83, 08, 42, 13, 77, 36, 45, 11, 58, 23, 29, 57, 05, 98, 53, 97, 34, 45, 41, 91, 29, 88, 65, 61, 04, 89
Đặc biệt
57980
Giải nhất
51783
Giải nhì
06908 23742
Giải ba
37813 74477 14836
48945 91911 33358
Giải tư
8923 7729
5457 8805
Giải năm
8398 5553 0097
2934 6345 7241
Giải sáu
191 129 788
Giải bảy
65 61 04 89

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 08 năm 2020
14, 06, 90, 68, 09, 65, 26, 55, 22, 47, 86, 14, 28, 49, 33, 22, 04, 62, 65, 61, 14, 51, 54, 07, 12, 09, 56
Đặc biệt
59514
Giải nhất
53806
Giải nhì
16990 48968
Giải ba
79109 03965 34726
11355 93622 35247
Giải tư
3986 2814
6928 6649
Giải năm
1933 2422 5204
2962 8565 5161
Giải sáu
414 951 854
Giải bảy
07 12 09 56

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com