Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 07 năm 2020
70, 22, 83, 61, 64, 17, 81, 09, 08, 02, 08, 84, 72, 72, 86, 21, 05, 97, 46, 92, 67, 93, 88, 47, 65, 22, 09
Đặc biệt
25470
Giải nhất
33022
Giải nhì
49883 27761
Giải ba
64764 51517 66381
17009 94508 45402
Giải tư
9508 1684
8272 4872
Giải năm
2786 4221 8805
1397 0746 4892
Giải sáu
167 893 588
Giải bảy
47 65 22 09

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 05 tháng 07 năm 2020
70, 00, 41, 24, 01, 67, 58, 81, 55, 94, 41, 16, 56, 98, 52, 90, 11, 16, 11, 43, 25, 44, 56, 59, 77, 50, 98
Đặc biệt
11070
Giải nhất
81900
Giải nhì
93541 83224
Giải ba
78501 89467 62358
98881 75755 37494
Giải tư
2841 6916
5056 5898
Giải năm
8252 4890 6811
0216 2411 2043
Giải sáu
525 144 656
Giải bảy
59 77 50 98

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 04 tháng 07 năm 2020
75, 17, 75, 79, 08, 55, 85, 99, 40, 07, 11, 80, 08, 32, 06, 40, 99, 89, 95, 87, 17, 51, 70, 33, 07, 54, 19
Đặc biệt
77775
Giải nhất
02917
Giải nhì
92075 95679
Giải ba
34008 02955 63385
53599 00340 54607
Giải tư
1211 2080
8508 2732
Giải năm
1906 5140 1899
1189 5095 4187
Giải sáu
217 051 670
Giải bảy
33 07 54 19

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 03 tháng 07 năm 2020
27, 19, 17, 28, 49, 57, 52, 28, 70, 11, 39, 82, 84, 02, 46, 42, 29, 52, 16, 78, 89, 58, 47, 32, 27, 98, 06
Đặc biệt
58827
Giải nhất
67119
Giải nhì
20017 74828
Giải ba
15849 42557 70152
05128 97170 90611
Giải tư
4839 9882
7284 5102
Giải năm
6746 0342 7729
9252 7816 7478
Giải sáu
789 958 247
Giải bảy
32 27 98 06

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 02 tháng 07 năm 2020
29, 04, 80, 38, 87, 90, 85, 51, 31, 87, 01, 84, 56, 35, 53, 24, 27, 22, 86, 12, 59, 60, 48, 76, 51, 95, 79
Đặc biệt
61129
Giải nhất
69904
Giải nhì
71780 01538
Giải ba
21787 54690 70085
91151 57731 48787
Giải tư
0101 6384
1856 7735
Giải năm
1653 2824 2027
9922 1686 8012
Giải sáu
059 160 648
Giải bảy
76 51 95 79

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 01 tháng 07 năm 2020
35, 61, 43, 97, 53, 68, 02, 71, 85, 95, 21, 65, 74, 87, 28, 88, 55, 49, 43, 96, 04, 26, 37, 86, 91, 00, 55
Đặc biệt
44435
Giải nhất
95361
Giải nhì
32743 77297
Giải ba
45653 44668 14502
51671 45385 52095
Giải tư
9221 5165
9374 1987
Giải năm
3928 6088 8155
2749 3543 6596
Giải sáu
404 726 937
Giải bảy
86 91 00 55

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 30 tháng 06 năm 2020
29, 78, 27, 89, 36, 50, 79, 19, 49, 93, 17, 56, 75, 56, 92, 19, 42, 71, 68, 30, 61, 58, 37, 10, 53, 36, 64
Đặc biệt
67229
Giải nhất
25778
Giải nhì
32027 27889
Giải ba
07636 79150 57279
24619 02049 75693
Giải tư
4617 4756
0475 0856
Giải năm
2592 0619 0042
0371 9868 3630
Giải sáu
361 458 037
Giải bảy
10 53 36 64

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 29 tháng 06 năm 2020
20, 82, 56, 57, 78, 08, 15, 14, 90, 45, 66, 19, 90, 00, 37, 52, 81, 71, 74, 46, 52, 26, 12, 78, 29, 76, 28
Đặc biệt
66720
Giải nhất
47882
Giải nhì
19356 60457
Giải ba
78378 95308 83715
23314 50690 70545
Giải tư
7766 6519
9890 6100
Giải năm
2237 2952 7581
6671 1874 5846
Giải sáu
752 426 312
Giải bảy
78 29 76 28

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 28 tháng 06 năm 2020
51, 90, 85, 93, 22, 79, 53, 43, 64, 41, 78, 53, 23, 59, 24, 86, 95, 43, 38, 50, 42, 85, 92, 10, 92, 90, 09
Đặc biệt
36351
Giải nhất
57190
Giải nhì
82085 17293
Giải ba
54622 94979 94853
35043 37664 24341
Giải tư
3878 3953
8623 9459
Giải năm
1924 6386 8595
8743 7738 8050
Giải sáu
742 485 492
Giải bảy
10 92 90 09

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 27 tháng 06 năm 2020
36, 90, 98, 78, 66, 87, 36, 61, 79, 94, 39, 06, 10, 97, 81, 31, 34, 99, 36, 20, 41, 07, 48, 25, 35, 52, 46
Đặc biệt
74236
Giải nhất
22390
Giải nhì
94698 06978
Giải ba
00766 42787 14336
24561 48779 22294
Giải tư
4639 2606
4710 7097
Giải năm
4181 9731 1034
0399 5836 1720
Giải sáu
541 607 548
Giải bảy
25 35 52 46

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 26 tháng 06 năm 2020
16, 55, 62, 73, 97, 28, 27, 48, 67, 70, 38, 14, 27, 04, 94, 46, 34, 37, 52, 58, 21, 31, 02, 16, 38, 31, 22
Đặc biệt
01316
Giải nhất
06155
Giải nhì
25162 84573
Giải ba
08797 73728 77527
59948 75867 53870
Giải tư
8238 9814
9427 0704
Giải năm
5194 6446 0134
9337 3152 2658
Giải sáu
321 431 902
Giải bảy
16 38 31 22

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 25 tháng 06 năm 2020
82, 51, 46, 74, 09, 77, 81, 20, 28, 94, 11, 04, 70, 20, 87, 76, 28, 74, 80, 33, 22, 13, 79, 98, 72, 42, 92
Đặc biệt
46982
Giải nhất
96351
Giải nhì
95546 36874
Giải ba
03009 92477 73681
08620 24628 32394
Giải tư
0611 2804
5970 9420
Giải năm
0687 3476 1228
9874 8980 3333
Giải sáu
222 513 779
Giải bảy
98 72 42 92

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 24 tháng 06 năm 2020
10, 59, 29, 01, 50, 30, 95, 59, 79, 54, 83, 20, 09, 96, 26, 45, 60, 87, 99, 30, 38, 66, 39, 19, 78, 49, 67
Đặc biệt
80610
Giải nhất
03759
Giải nhì
58529 27901
Giải ba
87750 04530 20095
82559 43879 47954
Giải tư
7683 2120
7609 2696
Giải năm
0326 0845 6960
4487 5299 0630
Giải sáu
438 166 639
Giải bảy
19 78 49 67

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 23 tháng 06 năm 2020
62, 56, 01, 66, 38, 31, 43, 36, 21, 38, 33, 65, 06, 33, 76, 20, 44, 94, 30, 67, 47, 89, 42, 52, 70, 54, 01
Đặc biệt
34062
Giải nhất
78556
Giải nhì
07801 53366
Giải ba
32938 84131 33243
07236 33621 22838
Giải tư
6033 7665
2406 5133
Giải năm
8076 4920 6244
9094 1730 1667
Giải sáu
847 889 942
Giải bảy
52 70 54 01

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 06 năm 2020
17, 83, 06, 09, 30, 05, 56, 93, 33, 38, 49, 17, 62, 07, 49, 25, 05, 21, 33, 26, 88, 43, 19, 43, 52, 22, 09
Đặc biệt
67617
Giải nhất
54083
Giải nhì
70006 04609
Giải ba
47630 65905 31256
55693 85433 09538
Giải tư
3649 6217
6462 9507
Giải năm
4649 9025 5505
1021 1233 7526
Giải sáu
088 943 019
Giải bảy
43 52 22 09

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 06 năm 2020
27, 02, 11, 35, 39, 05, 53, 01, 61, 05, 67, 90, 70, 25, 96, 65, 02, 98, 86, 27, 40, 59, 21, 95, 36, 04, 99
Đặc biệt
25127
Giải nhất
98702
Giải nhì
02811 83835
Giải ba
50839 80405 71353
92701 74561 45805
Giải tư
9667 8190
3470 7125
Giải năm
2896 9065 1902
3898 3786 5727
Giải sáu
940 559 121
Giải bảy
95 36 04 99

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 06 năm 2020
69, 37, 84, 79, 76, 18, 84, 98, 28, 64, 90, 42, 58, 78, 54, 60, 80, 45, 58, 99, 80, 72, 89, 31, 17, 13, 59
Đặc biệt
18969
Giải nhất
42537
Giải nhì
59784 50379
Giải ba
11176 85918 17884
88398 79928 34164
Giải tư
4390 6742
4058 3678
Giải năm
0454 2160 8780
4745 9858 6299
Giải sáu
080 172 089
Giải bảy
31 17 13 59

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 06 năm 2020
30, 57, 13, 46, 32, 46, 36, 60, 88, 20, 04, 03, 35, 13, 08, 30, 73, 69, 43, 64, 44, 38, 17, 56, 64, 38, 59
Đặc biệt
04630
Giải nhất
57457
Giải nhì
93913 76246
Giải ba
45032 05246 37236
76460 98088 63220
Giải tư
5104 2003
4835 4913
Giải năm
0208 9530 8773
3869 1043 9264
Giải sáu
044 638 417
Giải bảy
56 64 38 59

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 06 năm 2020
89, 20, 24, 14, 17, 80, 89, 46, 23, 08, 32, 80, 72, 93, 21, 94, 02, 77, 94, 84, 92, 57, 99, 00, 18, 06, 50
Đặc biệt
38289
Giải nhất
26120
Giải nhì
00224 00014
Giải ba
05717 86380 44189
45846 67123 34208
Giải tư
7032 1180
6772 9793
Giải năm
3721 5194 2502
0177 7394 2584
Giải sáu
592 157 299
Giải bảy
00 18 06 50

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 06 năm 2020
17, 18, 59, 44, 31, 07, 22, 35, 63, 21, 63, 50, 77, 41, 77, 02, 60, 78, 77, 82, 74, 57, 78, 93, 77, 51, 79
Đặc biệt
02517
Giải nhất
36218
Giải nhì
82959 24644
Giải ba
73031 39307 61822
19735 66763 58721
Giải tư
6163 9650
4377 0941
Giải năm
5777 7402 6960
7178 7577 9882
Giải sáu
474 857 278
Giải bảy
93 77 51 79

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 06 năm 2020
62, 45, 97, 41, 99, 06, 07, 31, 87, 19, 40, 05, 07, 88, 19, 48, 26, 34, 30, 45, 04, 92, 90, 57, 71, 40, 04
Đặc biệt
94962
Giải nhất
57945
Giải nhì
53897 87741
Giải ba
82799 24906 37707
00231 75387 13619
Giải tư
8040 1505
6707 9788
Giải năm
1519 9048 0626
7834 3330 5945
Giải sáu
804 092 290
Giải bảy
57 71 40 04

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 06 năm 2020
52, 00, 42, 24, 64, 27, 72, 55, 48, 03, 53, 87, 04, 20, 49, 51, 17, 79, 79, 64, 37, 51, 38, 98, 72, 30, 41
Đặc biệt
75952
Giải nhất
07700
Giải nhì
69742 24824
Giải ba
92864 82227 22072
36255 16048 87103
Giải tư
1653 3887
9004 8120
Giải năm
2349 4251 3917
1079 1279 0264
Giải sáu
437 551 838
Giải bảy
98 72 30 41

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 06 năm 2020
74, 94, 93, 14, 61, 72, 28, 39, 79, 85, 49, 08, 07, 06, 53, 32, 83, 09, 68, 06, 94, 02, 13, 78, 01, 49, 53
Đặc biệt
36374
Giải nhất
23994
Giải nhì
88493 28214
Giải ba
25661 40172 03328
52439 39779 54185
Giải tư
3849 1008
4607 7906
Giải năm
9653 5232 6383
9209 4768 5306
Giải sáu
794 102 013
Giải bảy
78 01 49 53

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 13 tháng 06 năm 2020
61, 67, 32, 51, 59, 62, 08, 61, 67, 48, 04, 06, 21, 39, 53, 64, 50, 73, 75, 95, 19, 37, 06, 79, 30, 39, 38
Đặc biệt
93761
Giải nhất
04667
Giải nhì
47532 87951
Giải ba
11759 86462 46708
13361 67967 48048
Giải tư
2004 4806
7321 3239
Giải năm
5453 7164 5750
9473 6975 8295
Giải sáu
219 537 506
Giải bảy
79 30 39 38

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 12 tháng 06 năm 2020
03, 77, 49, 55, 84, 00, 80, 22, 46, 24, 70, 08, 39, 46, 34, 33, 48, 83, 54, 28, 71, 69, 97, 34, 40, 03, 09
Đặc biệt
51903
Giải nhất
86977
Giải nhì
82649 53855
Giải ba
32984 31100 82680
69222 64046 38224
Giải tư
2170 8108
4539 3246
Giải năm
7734 5033 4448
0683 5654 3628
Giải sáu
771 469 497
Giải bảy
34 40 03 09

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 11 tháng 06 năm 2020
34, 18, 83, 19, 37, 31, 07, 68, 91, 35, 35, 10, 34, 40, 66, 41, 97, 30, 59, 07, 04, 32, 59, 43, 45, 00, 90
Đặc biệt
76634
Giải nhất
74218
Giải nhì
64183 75619
Giải ba
88737 89731 10307
15168 53191 70235
Giải tư
0635 5910
4434 9440
Giải năm
3766 6041 8697
0030 4259 2707
Giải sáu
904 332 459
Giải bảy
43 45 00 90

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 10 tháng 06 năm 2020
30, 60, 74, 43, 09, 14, 03, 53, 42, 96, 11, 14, 39, 96, 31, 61, 56, 38, 67, 63, 14, 66, 87, 12, 48, 34, 61
Đặc biệt
63530
Giải nhất
72560
Giải nhì
84474 29043
Giải ba
13609 44814 90603
44453 98442 03396
Giải tư
7211 3114
8739 9796
Giải năm
8331 0361 5156
8838 6667 0163
Giải sáu
014 166 187
Giải bảy
12 48 34 61

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 09 tháng 06 năm 2020
70, 06, 96, 64, 24, 26, 28, 80, 07, 38, 54, 95, 95, 98, 78, 13, 47, 64, 21, 09, 91, 62, 14, 83, 98, 97, 36
Đặc biệt
27570
Giải nhất
53306
Giải nhì
70596 53264
Giải ba
00724 02426 97728
00280 59507 89538
Giải tư
1054 6795
0695 4598
Giải năm
7578 5513 5447
8164 9021 3509
Giải sáu
291 262 214
Giải bảy
83 98 97 36

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 08 tháng 06 năm 2020
60, 18, 75, 82, 07, 81, 71, 65, 49, 20, 20, 78, 88, 15, 41, 70, 85, 12, 63, 77, 34, 49, 95, 12, 16, 07, 18
Đặc biệt
56860
Giải nhất
12818
Giải nhì
99675 91682
Giải ba
10707 00381 87171
41265 55849 86320
Giải tư
3620 9778
3688 9515
Giải năm
4641 8570 1185
3412 4863 2977
Giải sáu
034 749 495
Giải bảy
12 16 07 18

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 07 tháng 06 năm 2020
39, 54, 28, 28, 76, 94, 50, 03, 38, 18, 42, 74, 66, 48, 19, 61, 32, 45, 21, 83, 21, 08, 19, 27, 55, 64, 91
Đặc biệt
88039
Giải nhất
66654
Giải nhì
72928 15628
Giải ba
78776 19194 24750
76403 99938 25918
Giải tư
8042 4074
5766 6648
Giải năm
4019 0261 5932
3645 2821 1183
Giải sáu
421 108 519
Giải bảy
27 55 64 91

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 06 tháng 06 năm 2020
32, 37, 28, 34, 14, 13, 22, 92, 64, 36, 40, 33, 32, 08, 72, 95, 03, 23, 45, 28, 81, 41, 63, 19, 52, 67, 77
Đặc biệt
18932
Giải nhất
33537
Giải nhì
02328 36234
Giải ba
54214 03913 38922
68492 41664 59936
Giải tư
4340 5833
4532 0908
Giải năm
2072 5495 1303
3723 3545 7728
Giải sáu
281 841 263
Giải bảy
19 52 67 77

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 05 tháng 06 năm 2020
13, 36, 76, 22, 20, 66, 26, 99, 02, 13, 01, 00, 80, 47, 42, 47, 38, 03, 53, 08, 30, 26, 47, 31, 23, 38, 42
Đặc biệt
79913
Giải nhất
01136
Giải nhì
98576 99322
Giải ba
87720 51366 27226
99799 06602 23813
Giải tư
3901 5400
3380 5847
Giải năm
7642 6047 0638
3103 7653 3408
Giải sáu
530 726 547
Giải bảy
31 23 38 42

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 04 tháng 06 năm 2020
78, 37, 12, 31, 44, 42, 23, 59, 17, 72, 10, 36, 54, 93, 39, 59, 80, 67, 88, 49, 38, 92, 95, 04, 27, 06, 66
Đặc biệt
76278
Giải nhất
45337
Giải nhì
95912 63431
Giải ba
41844 26842 38623
01159 51317 44072
Giải tư
3910 4936
0054 3493
Giải năm
8239 3959 1280
5867 6588 5649
Giải sáu
638 992 195
Giải bảy
04 27 06 66

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 03 tháng 06 năm 2020
00, 36, 03, 32, 93, 93, 11, 01, 80, 62, 95, 90, 44, 30, 77, 44, 50, 84, 27, 48, 77, 35, 33, 79, 09, 33, 75
Đặc biệt
62500
Giải nhất
12536
Giải nhì
35103 57732
Giải ba
82893 94693 74111
39001 31280 43462
Giải tư
9795 9890
8444 0830
Giải năm
3077 7944 4950
8084 3127 3748
Giải sáu
577 135 933
Giải bảy
79 09 33 75

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 02 tháng 06 năm 2020
22, 10, 67, 26, 25, 29, 23, 83, 59, 87, 81, 46, 53, 25, 05, 09, 50, 17, 35, 27, 03, 90, 56, 51, 12, 16, 39
Đặc biệt
79222
Giải nhất
47910
Giải nhì
87767 34726
Giải ba
99625 15329 12223
76483 57159 48587
Giải tư
8481 1746
6753 9525
Giải năm
6305 6909 8550
2717 1935 6827
Giải sáu
403 790 056
Giải bảy
51 12 16 39

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 01 tháng 06 năm 2020
23, 33, 66, 61, 49, 64, 13, 76, 88, 77, 08, 27, 78, 43, 29, 68, 13, 08, 98, 20, 91, 61, 88, 59, 03, 51, 52
Đặc biệt
62323
Giải nhất
07533
Giải nhì
95966 65361
Giải ba
47749 04864 91013
44376 81088 25177
Giải tư
9508 5327
5178 9743
Giải năm
9329 9268 0313
9708 1398 7720
Giải sáu
991 461 688
Giải bảy
59 03 51 52

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 31 tháng 05 năm 2020
34, 66, 94, 25, 33, 49, 46, 51, 31, 81, 41, 21, 38, 47, 82, 69, 43, 64, 34, 52, 43, 79, 59, 48, 17, 77, 61
Đặc biệt
83834
Giải nhất
40366
Giải nhì
54794 04325
Giải ba
90733 66649 68246
18251 14931 25781
Giải tư
8941 3021
3538 4147
Giải năm
1582 9369 9343
1664 0734 6952
Giải sáu
343 179 859
Giải bảy
48 17 77 61

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 30 tháng 05 năm 2020
64, 26, 50, 15, 65, 22, 40, 32, 71, 24, 12, 40, 45, 45, 09, 22, 69, 02, 95, 72, 80, 81, 88, 80, 17, 44, 75
Đặc biệt
59964
Giải nhất
86926
Giải nhì
35850 92115
Giải ba
55065 04522 25840
97732 51771 88224
Giải tư
4112 3340
0045 4945
Giải năm
7309 8522 8969
9602 6695 6372
Giải sáu
380 481 888
Giải bảy
80 17 44 75

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 29 tháng 05 năm 2020
54, 63, 11, 58, 54, 80, 97, 18, 57, 25, 00, 78, 19, 83, 56, 19, 31, 76, 36, 66, 38, 98, 39, 17, 18, 73, 62
Đặc biệt
97954
Giải nhất
21263
Giải nhì
33611 77358
Giải ba
24654 20180 22497
07318 29057 10725
Giải tư
8100 8878
8019 0483
Giải năm
3556 8519 0831
9876 8636 1866
Giải sáu
038 598 639
Giải bảy
17 18 73 62

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 05 năm 2020
13, 78, 44, 87, 87, 34, 62, 78, 58, 87, 92, 55, 03, 19, 94, 89, 81, 63, 80, 63, 92, 42, 13, 45, 10, 50, 71
Đặc biệt
09913
Giải nhất
61778
Giải nhì
49244 25187
Giải ba
59587 13034 87962
57378 13958 67787
Giải tư
5092 6255
3803 5219
Giải năm
2894 0189 4781
1763 1380 4363
Giải sáu
492 842 213
Giải bảy
45 10 50 71

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com