Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 12 năm 2017
68, 64, 58, 01, 53, 26, 03, 26, 45, 84, 36, 32, 97, 94, 14, 35, 69, 26, 66, 12, 89, 47, 64, 94, 23, 02, 68
Đặc biệt
17168
Giải nhất
91464
Giải nhì
13558 20501
Giải ba
98353 60126 02603
85026 92245 07184
Giải tư
1136 1532
1397 4594
Giải năm
1014 4335 3269
6926 0366 8212
Giải sáu
889 847 164
Giải bảy
94 23 02 68

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 12 năm 2017
87, 78, 96, 54, 82, 96, 95, 63, 35, 13, 62, 96, 58, 41, 88, 49, 04, 76, 54, 56, 07, 24, 01, 93, 68, 56, 80
Đặc biệt
21487
Giải nhất
95978
Giải nhì
38396 26954
Giải ba
66682 38596 66195
54063 07635 89913
Giải tư
1562 0096
3358 2741
Giải năm
4988 0249 3204
2176 7254 9156
Giải sáu
007 824 401
Giải bảy
93 68 56 80

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 12 năm 2017
72, 74, 25, 09, 03, 26, 55, 88, 07, 56, 26, 50, 86, 13, 63, 60, 97, 54, 57, 18, 76, 19, 51, 27, 86, 14, 66
Đặc biệt
35272
Giải nhất
31474
Giải nhì
07525 23509
Giải ba
16903 45026 26255
27388 62007 92556
Giải tư
9426 0150
2986 0713
Giải năm
8263 9060 5197
2054 6657 0918
Giải sáu
876 019 551
Giải bảy
27 86 14 66

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 12 năm 2017
49, 99, 42, 68, 89, 81, 67, 76, 05, 24, 10, 02, 69, 55, 43, 15, 95, 79, 48, 63, 45, 24, 73, 68, 69, 21, 08
Đặc biệt
58349
Giải nhất
88499
Giải nhì
89042 15868
Giải ba
09289 60181 20367
99176 57805 40224
Giải tư
6110 9202
2169 1455
Giải năm
7743 5415 0695
6779 3748 2263
Giải sáu
045 124 073
Giải bảy
68 69 21 08

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 12 năm 2017
60, 21, 11, 01, 35, 51, 88, 55, 80, 93, 46, 62, 75, 19, 03, 52, 74, 88, 01, 09, 71, 38, 66, 19, 87, 42, 16
Đặc biệt
39260
Giải nhất
78321
Giải nhì
56311 05401
Giải ba
22635 69951 74088
14355 39880 66893
Giải tư
8746 9062
8875 1519
Giải năm
8103 5752 0774
7288 6401 9109
Giải sáu
671 638 766
Giải bảy
19 87 42 16

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 12 năm 2017
78, 06, 81, 71, 13, 25, 99, 32, 04, 90, 23, 09, 19, 23, 99, 44, 02, 20, 53, 94, 45, 97, 13, 80, 59, 21, 26
Đặc biệt
99478
Giải nhất
11906
Giải nhì
72381 26171
Giải ba
97913 49025 83599
25232 68304 67390
Giải tư
0523 6409
2219 7123
Giải năm
0899 7044 7202
7720 0253 4194
Giải sáu
645 497 813
Giải bảy
80 59 21 26

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 12 năm 2017
92, 54, 41, 76, 21, 16, 52, 37, 00, 11, 22, 51, 68, 67, 54, 77, 95, 72, 26, 39, 48, 86, 24, 19, 21, 28, 85
Đặc biệt
83892
Giải nhất
76954
Giải nhì
58141 30276
Giải ba
52721 62116 84152
61837 92100 54911
Giải tư
0122 0651
4568 2167
Giải năm
7054 6777 4595
2572 0826 6939
Giải sáu
048 486 124
Giải bảy
19 21 28 85

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 12 năm 2017
81, 57, 04, 53, 15, 09, 71, 37, 55, 37, 33, 04, 83, 16, 83, 01, 20, 26, 12, 31, 06, 23, 12, 98, 83, 35, 84
Đặc biệt
60081
Giải nhất
86157
Giải nhì
84104 42853
Giải ba
64515 97809 38871
61837 43855 04037
Giải tư
2733 1704
9683 8016
Giải năm
9383 8301 0420
5726 8312 4531
Giải sáu
306 723 212
Giải bảy
98 83 35 84

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 12 năm 2017
53, 09, 79, 99, 35, 67, 15, 40, 84, 31, 27, 74, 89, 27, 61, 57, 35, 33, 24, 73, 92, 42, 13, 65, 98, 01, 66
Đặc biệt
08953
Giải nhất
45609
Giải nhì
16279 17899
Giải ba
58135 91267 78615
19440 36984 36831
Giải tư
5327 2074
5989 5827
Giải năm
0561 4157 4735
0333 3024 3273
Giải sáu
592 442 213
Giải bảy
65 98 01 66

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 12 năm 2017
64, 48, 30, 25, 13, 75, 36, 57, 35, 51, 75, 53, 41, 80, 17, 25, 84, 21, 99, 36, 09, 80, 69, 08, 85, 87, 92
Đặc biệt
02564
Giải nhất
14248
Giải nhì
24930 34525
Giải ba
37913 01975 95136
74257 53435 27651
Giải tư
9975 8953
3641 0780
Giải năm
1417 9625 9784
7321 1899 1536
Giải sáu
809 980 169
Giải bảy
08 85 87 92

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 05 tháng 12 năm 2017
77, 96, 27, 33, 21, 04, 17, 83, 87, 68, 98, 63, 77, 26, 56, 13, 02, 49, 21, 85, 71, 61, 65, 94, 10, 91, 55
Đặc biệt
82177
Giải nhất
04396
Giải nhì
41327 16933
Giải ba
13321 00004 31017
41783 69487 74368
Giải tư
2598 7263
2377 4326
Giải năm
3856 1313 4502
7649 6421 4285
Giải sáu
671 761 765
Giải bảy
94 10 91 55

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 04 tháng 12 năm 2017
33, 19, 36, 90, 08, 22, 70, 14, 87, 15, 69, 30, 36, 67, 50, 19, 60, 18, 59, 63, 06, 13, 55, 49, 48, 97, 88
Đặc biệt
60833
Giải nhất
17319
Giải nhì
74636 46790
Giải ba
88108 71422 51170
37714 05687 24815
Giải tư
4969 7230
3936 6467
Giải năm
7350 7619 1260
2318 2259 2663
Giải sáu
606 613 755
Giải bảy
49 48 97 88

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 03 tháng 12 năm 2017
09, 65, 70, 64, 84, 28, 92, 70, 23, 09, 61, 97, 34, 19, 20, 40, 56, 46, 91, 97, 90, 11, 70, 48, 91, 36, 89
Đặc biệt
95809
Giải nhất
97765
Giải nhì
87470 83864
Giải ba
19484 33428 59892
86970 35123 61409
Giải tư
4961 6497
3234 1819
Giải năm
6920 8640 2356
9546 2791 5097
Giải sáu
190 811 070
Giải bảy
48 91 36 89

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 02 tháng 12 năm 2017
70, 64, 87, 75, 77, 73, 61, 64, 97, 68, 25, 72, 35, 92, 24, 91, 03, 59, 50, 81, 09, 39, 03, 66, 76, 29, 85
Đặc biệt
70870
Giải nhất
58764
Giải nhì
30987 79475
Giải ba
95777 19073 22261
39264 00597 99868
Giải tư
1125 4772
8935 9192
Giải năm
4424 5891 6303
0459 8250 1481
Giải sáu
109 739 203
Giải bảy
66 76 29 85

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 01 tháng 12 năm 2017
16, 14, 02, 73, 39, 86, 98, 79, 48, 06, 05, 01, 51, 64, 12, 97, 60, 73, 18, 77, 53, 79, 68, 83, 43, 86, 29
Đặc biệt
35516
Giải nhất
97614
Giải nhì
82902 66873
Giải ba
55439 73886 52398
07879 09348 81406
Giải tư
4605 9101
1151 7964
Giải năm
2212 5697 8660
5173 7318 1477
Giải sáu
853 979 868
Giải bảy
83 43 86 29

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 11 năm 2017
50, 82, 81, 87, 05, 05, 45, 28, 80, 00, 81, 01, 44, 19, 83, 51, 14, 00, 18, 68, 41, 59, 15, 31, 45, 97, 51
Đặc biệt
51750
Giải nhất
19182
Giải nhì
00081 96687
Giải ba
86805 18805 06045
91328 52780 33000
Giải tư
1181 1701
9344 6219
Giải năm
1983 2351 9514
4500 8818 7468
Giải sáu
941 659 915
Giải bảy
31 45 97 51

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 11 năm 2017
75, 47, 39, 77, 30, 85, 11, 58, 56, 38, 93, 30, 22, 37, 03, 33, 70, 71, 33, 34, 61, 17, 07, 45, 34, 81, 40
Đặc biệt
95375
Giải nhất
37847
Giải nhì
81939 10577
Giải ba
26430 79285 01711
03658 76856 41238
Giải tư
0893 6730
5122 9837
Giải năm
9003 2733 3370
1271 3533 7034
Giải sáu
261 517 307
Giải bảy
45 34 81 40

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 11 năm 2017
05, 82, 59, 40, 86, 35, 09, 12, 68, 76, 46, 04, 91, 74, 99, 97, 75, 27, 84, 83, 80, 07, 52, 40, 74, 94, 99
Đặc biệt
36205
Giải nhất
26982
Giải nhì
79959 18340
Giải ba
73986 89535 66109
51712 13868 19576
Giải tư
2346 6004
8791 0474
Giải năm
6199 3797 4475
7227 7584 3483
Giải sáu
080 107 652
Giải bảy
40 74 94 99

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 11 năm 2017
11, 82, 91, 73, 13, 43, 78, 56, 52, 56, 20, 55, 56, 19, 17, 56, 57, 59, 63, 95, 22, 95, 01, 80, 28, 17, 30
Đặc biệt
19011
Giải nhất
49082
Giải nhì
05791 72973
Giải ba
32413 48143 94178
25356 78252 70256
Giải tư
1920 6655
6256 5419
Giải năm
4817 6456 9457
5959 7763 6095
Giải sáu
722 995 801
Giải bảy
80 28 17 30

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 11 năm 2017
09, 79, 75, 43, 40, 28, 20, 51, 19, 80, 95, 41, 20, 64, 29, 54, 52, 86, 25, 57, 55, 93, 27, 70, 44, 08, 42
Đặc biệt
55409
Giải nhất
51279
Giải nhì
26675 79143
Giải ba
28840 92028 25020
52251 78619 88280
Giải tư
4595 2341
7320 6764
Giải năm
8229 6354 1552
7086 2625 3157
Giải sáu
055 093 127
Giải bảy
70 44 08 42

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 11 năm 2017
80, 14, 96, 48, 98, 89, 25, 26, 09, 35, 76, 81, 86, 56, 05, 52, 18, 47, 62, 40, 73, 89, 59, 46, 88, 01, 25
Đặc biệt
72680
Giải nhất
39214
Giải nhì
22096 25548
Giải ba
85098 03389 10625
90826 19209 98335
Giải tư
3376 7781
0086 8556
Giải năm
5005 7552 6618
4047 3462 7940
Giải sáu
573 789 659
Giải bảy
46 88 01 25

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 11 năm 2017
68, 19, 31, 91, 75, 35, 40, 84, 36, 61, 03, 90, 46, 91, 50, 23, 61, 76, 86, 84, 59, 96, 34, 54, 41, 78, 43
Đặc biệt
43268
Giải nhất
30019
Giải nhì
51531 88791
Giải ba
95775 15535 91240
31284 42636 67661
Giải tư
8003 4190
9046 7491
Giải năm
8150 1423 2861
5776 4186 9184
Giải sáu
459 696 234
Giải bảy
54 41 78 43

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 11 năm 2017
62, 43, 48, 95, 57, 93, 87, 28, 90, 33, 67, 51, 52, 62, 71, 30, 94, 72, 42, 19, 04, 89, 37, 87, 55, 26, 16
Đặc biệt
80062
Giải nhất
76943
Giải nhì
41248 25895
Giải ba
09157 42593 79187
67628 12490 08833
Giải tư
8567 6951
6852 2662
Giải năm
9671 4930 1594
1372 6242 3519
Giải sáu
804 189 537
Giải bảy
87 55 26 16

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 11 năm 2017
24, 77, 33, 30, 28, 61, 63, 19, 88, 38, 64, 22, 90, 19, 82, 19, 03, 54, 07, 33, 74, 27, 37, 02, 55, 84, 67
Đặc biệt
83824
Giải nhất
89577
Giải nhì
76933 21730
Giải ba
67528 90161 62863
43519 28888 18438
Giải tư
2364 5922
2690 3219
Giải năm
7482 2319 7403
0854 9007 0133
Giải sáu
374 827 837
Giải bảy
02 55 84 67

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 11 năm 2017
53, 82, 78, 82, 13, 51, 70, 28, 66, 48, 08, 62, 98, 42, 70, 69, 13, 62, 97, 70, 45, 32, 56, 91, 68, 98, 55
Đặc biệt
19753
Giải nhất
14482
Giải nhì
29978 64582
Giải ba
42313 14451 38270
21828 88766 40348
Giải tư
4608 0662
2098 4942
Giải năm
7670 0469 4213
7162 5197 3470
Giải sáu
445 432 856
Giải bảy
91 68 98 55

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 11 năm 2017
37, 79, 63, 21, 86, 38, 30, 85, 52, 60, 21, 47, 42, 13, 57, 67, 30, 53, 10, 49, 00, 52, 97, 02, 72, 12, 19
Đặc biệt
33137
Giải nhất
31379
Giải nhì
70063 65221
Giải ba
75386 14838 05530
36885 41952 26760
Giải tư
8421 2047
3542 5913
Giải năm
9857 2267 7530
0153 6210 0149
Giải sáu
900 852 797
Giải bảy
02 72 12 19

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 11 năm 2017
61, 95, 97, 89, 67, 41, 09, 23, 21, 14, 26, 13, 32, 27, 02, 15, 39, 05, 37, 69, 00, 91, 03, 20, 57, 43, 08
Đặc biệt
85761
Giải nhất
36595
Giải nhì
39197 59189
Giải ba
97967 74141 89009
13923 31921 32414
Giải tư
8726 8813
8632 3227
Giải năm
8002 6515 9339
8705 3637 8069
Giải sáu
200 691 603
Giải bảy
20 57 43 08

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 11 năm 2017
22, 20, 00, 56, 28, 25, 46, 72, 30, 06, 33, 44, 55, 22, 38, 67, 94, 61, 12, 24, 55, 55, 88, 42, 62, 39, 41
Đặc biệt
01622
Giải nhất
04620
Giải nhì
40300 64756
Giải ba
16128 00525 32446
96672 12330 29506
Giải tư
0133 1744
6755 9922
Giải năm
0138 0567 3494
3461 0812 5424
Giải sáu
955 155 488
Giải bảy
42 62 39 41

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 17 tháng 11 năm 2017
08, 68, 86, 05, 78, 53, 47, 50, 64, 26, 06, 20, 16, 49, 14, 37, 29, 30, 23, 23, 09, 89, 23, 92, 58, 03, 02
Đặc biệt
35408
Giải nhất
40368
Giải nhì
86786 95505
Giải ba
13378 44053 68347
89750 70764 21026
Giải tư
6706 7720
8116 5849
Giải năm
9014 9137 1429
1230 4523 0723
Giải sáu
309 989 023
Giải bảy
92 58 03 02

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 16 tháng 11 năm 2017
50, 51, 86, 81, 46, 97, 57, 26, 17, 99, 49, 43, 12, 68, 73, 87, 59, 71, 45, 16, 58, 80, 16, 50, 31, 59, 95
Đặc biệt
24750
Giải nhất
79651
Giải nhì
48686 74981
Giải ba
74746 15197 68457
64626 31017 10599
Giải tư
6749 3943
3212 6968
Giải năm
5273 3287 6159
6971 0045 1416
Giải sáu
158 280 016
Giải bảy
50 31 59 95

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 15 tháng 11 năm 2017
98, 24, 49, 47, 93, 90, 76, 77, 46, 76, 01, 79, 79, 62, 16, 59, 70, 15, 56, 75, 92, 54, 36, 10, 07, 21, 15
Đặc biệt
27798
Giải nhất
48624
Giải nhì
86749 31647
Giải ba
80693 33090 50176
26177 63546 05476
Giải tư
6401 8779
5579 6562
Giải năm
2916 4359 0570
2415 9156 3575
Giải sáu
092 954 636
Giải bảy
10 07 21 15

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 14 tháng 11 năm 2017
97, 25, 37, 48, 04, 55, 84, 32, 53, 69, 10, 22, 05, 05, 76, 73, 61, 46, 29, 41, 26, 61, 57, 94, 15, 13, 78
Đặc biệt
35397
Giải nhất
50925
Giải nhì
36637 97048
Giải ba
63004 45155 05684
12032 39653 21669
Giải tư
6310 2622
3705 3105
Giải năm
4476 5973 1861
3946 5329 9541
Giải sáu
926 661 057
Giải bảy
94 15 13 78

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 13 tháng 11 năm 2017
41, 87, 86, 34, 13, 61, 11, 36, 72, 33, 24, 78, 72, 87, 06, 66, 35, 01, 80, 54, 73, 75, 00, 22, 25, 47, 19
Đặc biệt
33541
Giải nhất
18187
Giải nhì
27586 63534
Giải ba
90913 66761 53411
27236 38172 38933
Giải tư
1524 7378
6972 5487
Giải năm
6306 7766 7635
9601 8780 2954
Giải sáu
173 875 600
Giải bảy
22 25 47 19

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 12 tháng 11 năm 2017
65, 02, 97, 86, 86, 30, 40, 20, 27, 33, 23, 84, 65, 66, 85, 66, 04, 99, 75, 65, 50, 56, 57, 38, 46, 36, 14
Đặc biệt
99365
Giải nhất
32502
Giải nhì
92397 53786
Giải ba
38286 96530 20140
22520 16727 22933
Giải tư
6823 6284
5365 6166
Giải năm
4385 2666 4104
4599 4575 7865
Giải sáu
950 956 857
Giải bảy
38 46 36 14

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 11 tháng 11 năm 2017
93, 93, 15, 20, 98, 66, 87, 80, 71, 80, 77, 72, 59, 10, 55, 74, 72, 30, 74, 84, 94, 31, 39, 66, 08, 18, 78
Đặc biệt
02893
Giải nhất
35693
Giải nhì
80315 51720
Giải ba
16298 09366 82187
32680 20871 42380
Giải tư
2577 1572
8259 2110
Giải năm
9555 5274 2272
4130 0974 5084
Giải sáu
294 531 939
Giải bảy
66 08 18 78

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 10 tháng 11 năm 2017
23, 65, 11, 60, 79, 28, 10, 93, 90, 63, 16, 60, 69, 47, 60, 80, 29, 11, 15, 51, 14, 63, 30, 85, 74, 82, 00
Đặc biệt
70523
Giải nhất
07065
Giải nhì
27311 97860
Giải ba
21279 53328 31510
18793 11290 85963
Giải tư
7216 4560
1969 0247
Giải năm
5860 7980 2329
6511 1715 3751
Giải sáu
914 163 130
Giải bảy
85 74 82 00

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 09 tháng 11 năm 2017
27, 47, 62, 98, 32, 63, 65, 98, 57, 94, 54, 52, 04, 14, 64, 52, 54, 42, 25, 75, 05, 64, 00, 21, 69, 79, 77
Đặc biệt
04327
Giải nhất
25247
Giải nhì
37762 44298
Giải ba
91332 31663 70765
31498 88857 29694
Giải tư
2254 8452
7904 3714
Giải năm
3864 5552 3154
7942 9825 8375
Giải sáu
105 164 500
Giải bảy
21 69 79 77

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 08 tháng 11 năm 2017
83, 09, 41, 92, 75, 88, 73, 86, 82, 21, 80, 24, 98, 44, 20, 20, 63, 75, 58, 71, 47, 98, 29, 26, 37, 32, 48
Đặc biệt
03183
Giải nhất
17309
Giải nhì
05741 89292
Giải ba
28075 33088 45073
31886 84882 61121
Giải tư
5580 6524
5498 4144
Giải năm
4320 3120 1763
6475 8158 8871
Giải sáu
247 898 829
Giải bảy
26 37 32 48

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 07 tháng 11 năm 2017
38, 22, 25, 35, 60, 58, 80, 01, 91, 55, 46, 92, 64, 66, 04, 95, 27, 38, 47, 62, 98, 16, 33, 18, 13, 51, 38
Đặc biệt
71038
Giải nhất
69022
Giải nhì
08725 27835
Giải ba
74360 80758 28880
76601 11491 55755
Giải tư
1546 1492
2364 4966
Giải năm
0704 5395 1527
1938 5047 3862
Giải sáu
698 316 633
Giải bảy
18 13 51 38

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 06 tháng 11 năm 2017
55, 98, 65, 91, 27, 72, 65, 81, 09, 11, 47, 30, 69, 75, 47, 68, 35, 22, 09, 20, 64, 17, 47, 07, 85, 03, 41
Đặc biệt
03355
Giải nhất
63198
Giải nhì
67265 74091
Giải ba
08627 08872 06565
97981 47209 66111
Giải tư
7747 9530
1669 9175
Giải năm
6947 2368 8535
6122 0309 7020
Giải sáu
064 917 447
Giải bảy
07 85 03 41

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com