Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 07 năm 2019
98, 24, 08, 08, 90, 60, 26, 37, 47, 43, 17, 96, 16, 58, 21, 36, 24, 83, 84, 97, 15, 52, 00, 03, 29, 27, 79
Đặc biệt
12598
Giải nhất
99924
Giải nhì
95208 65308
Giải ba
02590 80260 59726
05537 51947 27843
Giải tư
0817 8796
6716 1758
Giải năm
2521 6536 9324
4183 0484 9097
Giải sáu
415 152 400
Giải bảy
03 29 27 79

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 07 năm 2019
45, 60, 75, 28, 55, 71, 64, 69, 22, 17, 42, 82, 24, 73, 22, 73, 96, 32, 10, 44, 83, 03, 45, 92, 54, 47, 99
Đặc biệt
50545
Giải nhất
35760
Giải nhì
38375 05828
Giải ba
17955 53971 72064
08569 81222 26517
Giải tư
1342 9782
5724 9773
Giải năm
9522 4773 4696
7032 3710 8444
Giải sáu
983 803 845
Giải bảy
92 54 47 99

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 07 năm 2019
05, 44, 32, 51, 99, 66, 72, 53, 77, 54, 77, 83, 11, 01, 88, 38, 09, 34, 90, 35, 99, 85, 45, 87, 30, 16, 56
Đặc biệt
17705
Giải nhất
00144
Giải nhì
09232 26251
Giải ba
53599 26866 23572
68353 09577 52954
Giải tư
4677 1983
6011 0901
Giải năm
6488 3338 1809
5634 5690 1035
Giải sáu
699 685 645
Giải bảy
87 30 16 56

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 07 năm 2019
02, 36, 79, 98, 21, 97, 39, 28, 90, 71, 10, 87, 82, 76, 51, 06, 25, 13, 07, 67, 92, 12, 45, 63, 84, 94, 22
Đặc biệt
15102
Giải nhất
84936
Giải nhì
63579 17598
Giải ba
07421 62597 13439
98428 44390 54471
Giải tư
3310 5387
6682 8876
Giải năm
7551 3606 0225
1113 7107 7167
Giải sáu
992 412 445
Giải bảy
63 84 94 22

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 07 năm 2019
07, 61, 30, 75, 29, 44, 48, 76, 38, 80, 27, 32, 70, 69, 48, 97, 54, 03, 18, 10, 13, 60, 09, 38, 09, 11, 43
Đặc biệt
85507
Giải nhất
47061
Giải nhì
45630 18275
Giải ba
59029 93544 52148
67976 22338 44580
Giải tư
8227 1232
5070 3169
Giải năm
9048 6197 0654
7003 9418 0310
Giải sáu
313 560 309
Giải bảy
38 09 11 43

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 07 năm 2019
09, 30, 63, 29, 51, 86, 32, 83, 00, 02, 72, 56, 38, 88, 20, 08, 92, 04, 85, 00, 14, 40, 99, 78, 40, 08, 73
Đặc biệt
75609
Giải nhất
41130
Giải nhì
84063 04929
Giải ba
70751 43886 30932
93383 01100 62002
Giải tư
8172 9656
9138 7788
Giải năm
2320 0208 0492
9504 9985 0400
Giải sáu
114 440 299
Giải bảy
78 40 08 73

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 07 năm 2019
55, 21, 49, 45, 98, 80, 29, 99, 58, 93, 98, 22, 90, 98, 37, 33, 56, 96, 00, 35, 26, 53, 41, 81, 15, 46, 43
Đặc biệt
68355
Giải nhất
53321
Giải nhì
47449 97545
Giải ba
81898 74780 32429
97099 75658 71993
Giải tư
0398 9922
4190 4398
Giải năm
7737 0533 1756
2496 8300 2435
Giải sáu
226 653 341
Giải bảy
81 15 46 43

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 07 năm 2019
07, 04, 88, 40, 87, 52, 59, 22, 83, 87, 30, 75, 23, 06, 51, 37, 31, 51, 08, 74, 20, 14, 23, 53, 85, 17, 11
Đặc biệt
77107
Giải nhất
94404
Giải nhì
50088 50440
Giải ba
78387 83252 30459
44722 86383 27087
Giải tư
7230 4175
6723 8206
Giải năm
1551 6637 9931
9951 4708 6074
Giải sáu
620 414 723
Giải bảy
53 85 17 11

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 07 năm 2019
02, 26, 65, 01, 70, 55, 53, 46, 76, 25, 20, 04, 23, 37, 82, 25, 10, 12, 74, 68, 14, 34, 00, 26, 05, 08, 73
Đặc biệt
29202
Giải nhất
81626
Giải nhì
87665 10101
Giải ba
01770 81655 89053
75546 85276 85825
Giải tư
9220 5604
9123 0537
Giải năm
9382 0525 2210
8912 2474 6468
Giải sáu
114 934 500
Giải bảy
26 05 08 73

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 13 tháng 07 năm 2019
97, 29, 93, 06, 71, 21, 42, 45, 63, 44, 30, 83, 73, 42, 30, 30, 37, 19, 94, 02, 23, 89, 94, 55, 46, 79, 11
Đặc biệt
63297
Giải nhất
65729
Giải nhì
44893 86306
Giải ba
39671 30121 95042
40845 07863 76344
Giải tư
1730 5383
1273 0142
Giải năm
3930 2430 9837
2119 6994 7402
Giải sáu
923 489 194
Giải bảy
55 46 79 11

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 12 tháng 07 năm 2019
89, 76, 61, 43, 78, 51, 73, 71, 98, 37, 11, 30, 82, 64, 97, 33, 59, 36, 28, 40, 17, 48, 10, 58, 23, 86, 57
Đặc biệt
16289
Giải nhất
51376
Giải nhì
67661 44043
Giải ba
61978 87451 83773
21171 48198 09837
Giải tư
1211 9430
4182 7364
Giải năm
7497 0233 1859
9736 2928 3840
Giải sáu
517 648 910
Giải bảy
58 23 86 57

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 11 tháng 07 năm 2019
66, 15, 32, 25, 91, 70, 72, 46, 77, 88, 65, 25, 40, 83, 58, 22, 00, 00, 57, 19, 71, 57, 02, 24, 08, 38, 84
Đặc biệt
67166
Giải nhất
62015
Giải nhì
19632 96225
Giải ba
42791 84870 27572
06346 25777 39988
Giải tư
1065 8325
4740 5483
Giải năm
6058 7722 8000
6600 5057 7119
Giải sáu
271 857 902
Giải bảy
24 08 38 84

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 10 tháng 07 năm 2019
66, 27, 88, 58, 67, 30, 69, 59, 19, 58, 33, 78, 30, 31, 38, 65, 01, 55, 92, 04, 92, 40, 29, 59, 57, 19, 82
Đặc biệt
56266
Giải nhất
40927
Giải nhì
10988 68258
Giải ba
01367 56330 09769
22259 99819 03458
Giải tư
4533 7778
3730 6331
Giải năm
6538 1865 3401
3055 0792 2704
Giải sáu
892 540 529
Giải bảy
59 57 19 82

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 09 tháng 07 năm 2019
90, 30, 73, 67, 55, 30, 09, 32, 84, 07, 79, 68, 38, 33, 65, 39, 89, 54, 18, 79, 82, 26, 56, 40, 07, 62, 52
Đặc biệt
68490
Giải nhất
71330
Giải nhì
63573 76967
Giải ba
39455 59430 51209
83932 63784 61407
Giải tư
9779 0068
8738 2333
Giải năm
4765 4139 3089
4654 0418 0379
Giải sáu
182 226 256
Giải bảy
40 07 62 52

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 08 tháng 07 năm 2019
83, 50, 01, 52, 52, 09, 21, 94, 97, 19, 17, 66, 22, 36, 71, 51, 84, 75, 02, 52, 13, 40, 25, 04, 61, 93, 65
Đặc biệt
01783
Giải nhất
53350
Giải nhì
44101 57652
Giải ba
29852 93909 08821
94694 38897 24119
Giải tư
6617 8366
4722 9436
Giải năm
1871 6151 4284
5975 9502 2052
Giải sáu
613 740 725
Giải bảy
04 61 93 65

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 07 tháng 07 năm 2019
05, 65, 76, 95, 55, 26, 15, 29, 46, 83, 36, 75, 23, 82, 48, 87, 24, 82, 14, 23, 36, 72, 50, 65, 41, 70, 39
Đặc biệt
95705
Giải nhất
34865
Giải nhì
21976 96895
Giải ba
24155 57126 08515
67229 79646 23483
Giải tư
4936 8775
7723 3182
Giải năm
4948 4487 6624
5882 8314 4323
Giải sáu
236 372 650
Giải bảy
65 41 70 39

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 06 tháng 07 năm 2019
97, 11, 43, 05, 84, 60, 61, 57, 68, 00, 58, 25, 45, 59, 30, 07, 90, 00, 02, 19, 51, 00, 49, 68, 89, 80, 65
Đặc biệt
82297
Giải nhất
13311
Giải nhì
16443 09405
Giải ba
92084 69660 92161
39657 01268 38300
Giải tư
9558 0725
6745 1259
Giải năm
1030 6207 6390
6200 1202 0819
Giải sáu
451 900 549
Giải bảy
68 89 80 65

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 05 tháng 07 năm 2019
37, 33, 86, 50, 83, 48, 15, 12, 15, 04, 09, 03, 44, 34, 21, 32, 96, 19, 19, 67, 25, 20, 21, 95, 19, 33, 39
Đặc biệt
81937
Giải nhất
00433
Giải nhì
81286 55350
Giải ba
19483 98948 66315
87012 46315 58704
Giải tư
0909 6903
5444 0134
Giải năm
4221 8132 7896
0419 3319 4167
Giải sáu
525 820 921
Giải bảy
95 19 33 39

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 04 tháng 07 năm 2019
20, 41, 53, 96, 58, 99, 60, 50, 02, 02, 25, 82, 47, 72, 51, 63, 57, 57, 65, 30, 68, 96, 07, 95, 31, 88, 13
Đặc biệt
19120
Giải nhất
63741
Giải nhì
38353 93296
Giải ba
29158 64899 76760
15050 12602 24702
Giải tư
0525 1282
2047 3072
Giải năm
1351 9763 0857
6857 7965 6430
Giải sáu
968 096 507
Giải bảy
95 31 88 13

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 03 tháng 07 năm 2019
88, 85, 03, 98, 56, 76, 66, 46, 10, 07, 96, 98, 50, 15, 87, 19, 66, 97, 65, 28, 90, 48, 31, 64, 58, 57, 26
Đặc biệt
07188
Giải nhất
79085
Giải nhì
21703 66598
Giải ba
85756 37276 00066
10446 66310 89907
Giải tư
2496 6798
6950 4415
Giải năm
9787 2019 5766
2997 7065 6028
Giải sáu
290 348 631
Giải bảy
64 58 57 26

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 02 tháng 07 năm 2019
78, 84, 72, 16, 55, 50, 31, 15, 24, 88, 56, 19, 75, 74, 38, 77, 33, 30, 79, 04, 01, 67, 00, 24, 07, 58, 95
Đặc biệt
85978
Giải nhất
66484
Giải nhì
73772 58816
Giải ba
67055 52550 46331
01315 68324 72988
Giải tư
6856 0319
5675 3374
Giải năm
2238 2877 2033
1030 7479 7204
Giải sáu
401 767 900
Giải bảy
24 07 58 95

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 01 tháng 07 năm 2019
84, 93, 74, 12, 15, 52, 75, 76, 70, 05, 64, 41, 85, 92, 64, 78, 24, 40, 86, 03, 71, 09, 34, 72, 93, 77, 39
Đặc biệt
31284
Giải nhất
15393
Giải nhì
04274 21312
Giải ba
17715 16852 97575
98176 35770 98405
Giải tư
8064 9941
6085 4292
Giải năm
5564 5078 3024
8840 9686 9003
Giải sáu
771 809 234
Giải bảy
72 93 77 39

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 06 năm 2019
22, 50, 42, 23, 21, 43, 34, 04, 89, 39, 46, 48, 77, 31, 67, 30, 99, 14, 74, 50, 86, 95, 97, 77, 01, 94, 42
Đặc biệt
73622
Giải nhất
92650
Giải nhì
27142 26723
Giải ba
67021 17143 15334
97804 61489 80839
Giải tư
6146 2348
5577 2831
Giải năm
3067 4230 9699
3414 3374 4650
Giải sáu
586 995 997
Giải bảy
77 01 94 42

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 06 năm 2019
34, 93, 62, 35, 64, 65, 48, 29, 00, 38, 08, 97, 68, 37, 86, 11, 92, 01, 82, 41, 99, 36, 26, 10, 86, 85, 92
Đặc biệt
97734
Giải nhất
58493
Giải nhì
49762 51935
Giải ba
03064 54365 97448
00329 75100 67838
Giải tư
6008 9597
1968 7837
Giải năm
2086 0811 5992
9301 3982 6541
Giải sáu
299 836 526
Giải bảy
10 86 85 92

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 06 năm 2019
73, 63, 51, 41, 99, 13, 94, 20, 54, 09, 02, 70, 80, 30, 81, 59, 37, 97, 59, 12, 83, 93, 93, 10, 38, 54, 55
Đặc biệt
98073
Giải nhất
45763
Giải nhì
15351 32341
Giải ba
27799 85413 26094
94620 93354 20309
Giải tư
3402 4770
6880 7930
Giải năm
8681 7759 7037
3897 5259 2412
Giải sáu
483 393 793
Giải bảy
10 38 54 55

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 06 năm 2019
76, 23, 26, 07, 56, 64, 49, 65, 47, 20, 66, 02, 55, 64, 86, 34, 71, 31, 68, 54, 17, 55, 27, 88, 20, 75, 04
Đặc biệt
51776
Giải nhất
72323
Giải nhì
34926 74307
Giải ba
98856 49064 54649
90065 27047 58920
Giải tư
3166 9702
5755 7064
Giải năm
6286 3734 7471
7131 4168 1054
Giải sáu
317 955 227
Giải bảy
88 20 75 04

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 06 năm 2019
95, 29, 42, 17, 99, 00, 61, 54, 87, 66, 41, 39, 28, 12, 37, 48, 25, 76, 19, 90, 68, 23, 90, 14, 28, 65, 50
Đặc biệt
90895
Giải nhất
20729
Giải nhì
36942 27217
Giải ba
59499 35900 74861
04254 91787 53066
Giải tư
0841 5539
1428 5912
Giải năm
4937 2048 5625
7076 6119 7190
Giải sáu
968 223 890
Giải bảy
14 28 65 50

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 06 năm 2019
68, 56, 92, 59, 73, 52, 89, 28, 11, 63, 31, 22, 25, 30, 65, 67, 18, 86, 04, 34, 20, 12, 35, 19, 90, 44, 52
Đặc biệt
53768
Giải nhất
37656
Giải nhì
89892 99859
Giải ba
16273 03052 55789
26128 63211 38163
Giải tư
5531 0922
5225 4330
Giải năm
9865 8867 0718
5086 2804 9634
Giải sáu
920 512 135
Giải bảy
19 90 44 52

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 06 năm 2019
84, 74, 06, 11, 58, 01, 62, 72, 13, 22, 72, 36, 48, 05, 39, 50, 06, 44, 31, 24, 85, 96, 16, 90, 44, 16, 64
Đặc biệt
82084
Giải nhất
93974
Giải nhì
85506 07011
Giải ba
11558 56701 54362
00172 97513 55222
Giải tư
7672 9836
6648 6405
Giải năm
7039 0150 5506
0544 5231 8024
Giải sáu
685 596 016
Giải bảy
90 44 16 64

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 06 năm 2019
95, 84, 26, 19, 08, 39, 57, 79, 07, 16, 91, 07, 57, 33, 96, 19, 53, 52, 05, 33, 21, 92, 15, 60, 12, 17, 00
Đặc biệt
84095
Giải nhất
36484
Giải nhì
47726 39519
Giải ba
42208 41739 23557
80379 17507 37216
Giải tư
3591 8107
1757 4133
Giải năm
8596 1219 7053
4452 1405 5333
Giải sáu
121 892 015
Giải bảy
60 12 17 00

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 06 năm 2019
04, 60, 98, 95, 96, 58, 95, 33, 27, 62, 66, 63, 54, 84, 02, 96, 86, 09, 29, 98, 62, 54, 16, 34, 35, 87, 45
Đặc biệt
13304
Giải nhất
33760
Giải nhì
06198 79995
Giải ba
14296 90658 05995
93833 10127 83562
Giải tư
7466 7263
6154 7084
Giải năm
2302 3296 9586
9809 9729 2798
Giải sáu
162 854 616
Giải bảy
34 35 87 45

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 06 năm 2019
86, 48, 54, 04, 90, 09, 91, 28, 46, 00, 28, 82, 93, 34, 58, 33, 91, 18, 26, 40, 47, 58, 07, 11, 40, 37, 57
Đặc biệt
69886
Giải nhất
10248
Giải nhì
33354 45804
Giải ba
57190 30609 17491
64528 39346 99100
Giải tư
1428 5182
0193 8434
Giải năm
6158 5233 6291
8518 3726 6340
Giải sáu
047 658 807
Giải bảy
11 40 37 57

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 06 năm 2019
32, 79, 20, 20, 36, 16, 14, 49, 82, 52, 53, 29, 28, 13, 40, 13, 58, 87, 79, 40, 97, 48, 61, 09, 53, 87, 97
Đặc biệt
25132
Giải nhất
62479
Giải nhì
76620 28020
Giải ba
77936 73016 41714
84749 40382 53952
Giải tư
0553 9029
7828 8713
Giải năm
6440 7413 1958
6687 6379 3140
Giải sáu
697 548 461
Giải bảy
09 53 87 97

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 06 năm 2019
53, 66, 16, 33, 08, 97, 93, 42, 86, 90, 61, 76, 53, 27, 91, 67, 68, 78, 00, 75, 87, 79, 55, 45, 21, 58, 89
Đặc biệt
29853
Giải nhất
88266
Giải nhì
35116 82733
Giải ba
19208 81297 27993
87142 90686 18990
Giải tư
4661 0076
9153 5327
Giải năm
7791 7167 1968
1478 5800 0175
Giải sáu
787 279 455
Giải bảy
45 21 58 89

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 06 năm 2019
98, 28, 62, 46, 99, 88, 83, 53, 79, 78, 47, 74, 00, 20, 40, 07, 57, 81, 65, 87, 95, 27, 94, 60, 23, 39, 19
Đặc biệt
86598
Giải nhất
39828
Giải nhì
79262 02646
Giải ba
41699 13988 10483
70653 23279 54378
Giải tư
8247 3674
4100 4620
Giải năm
4640 9007 6357
2581 3965 3987
Giải sáu
795 727 094
Giải bảy
60 23 39 19

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 06 năm 2019
74, 54, 19, 54, 28, 48, 35, 78, 13, 11, 63, 08, 09, 23, 20, 65, 94, 95, 17, 51, 97, 81, 33, 58, 00, 99, 41
Đặc biệt
74374
Giải nhất
29054
Giải nhì
70519 67354
Giải ba
61528 50548 88635
29078 32013 15011
Giải tư
1263 5208
1909 6923
Giải năm
5020 1965 3394
9295 4617 1851
Giải sáu
097 881 633
Giải bảy
58 00 99 41

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 06 năm 2019
77, 98, 73, 66, 51, 41, 28, 39, 30, 44, 21, 28, 12, 21, 64, 44, 80, 61, 51, 63, 98, 10, 43, 39, 37, 62, 83
Đặc biệt
02777
Giải nhất
03098
Giải nhì
57973 47366
Giải ba
23151 81241 87328
39439 72030 95744
Giải tư
0521 2128
4512 6921
Giải năm
9664 2244 1980
8361 5151 3863
Giải sáu
898 410 543
Giải bảy
39 37 62 83

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 06 năm 2019
09, 31, 33, 08, 13, 95, 42, 49, 40, 32, 51, 57, 30, 27, 04, 05, 29, 39, 13, 66, 15, 33, 41, 43, 51, 54, 78
Đặc biệt
16509
Giải nhất
12231
Giải nhì
32933 15508
Giải ba
89913 34295 73842
14449 12740 03632
Giải tư
9751 9457
5930 8627
Giải năm
0804 5105 1729
2739 3813 8266
Giải sáu
115 433 641
Giải bảy
43 51 54 78

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 06 năm 2019
01, 49, 83, 93, 52, 36, 93, 86, 72, 61, 40, 48, 14, 94, 58, 09, 44, 82, 15, 71, 23, 79, 59, 13, 11, 81, 00
Đặc biệt
39101
Giải nhất
12949
Giải nhì
00483 25293
Giải ba
91252 28436 22493
69686 88572 26361
Giải tư
6840 2548
4814 2494
Giải năm
8458 0809 8344
3982 3415 6171
Giải sáu
723 479 959
Giải bảy
13 11 81 00

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 06 năm 2019
59, 08, 85, 81, 64, 50, 17, 34, 99, 34, 82, 66, 99, 24, 90, 53, 78, 63, 80, 05, 46, 29, 83, 22, 16, 93, 18
Đặc biệt
69759
Giải nhất
56608
Giải nhì
41985 96681
Giải ba
57864 98050 38517
00934 99499 10734
Giải tư
8182 3166
0799 8724
Giải năm
7890 2353 5078
7163 6480 9905
Giải sáu
846 629 583
Giải bảy
22 16 93 18

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com