Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 02 năm 2018
44, 15, 84, 77, 82, 19, 64, 84, 48, 48, 59, 60, 52, 47, 95, 80, 98, 92, 14, 56, 86, 16, 55, 51, 92, 21, 02
Đặc biệt
61444
Giải nhất
48915
Giải nhì
81984 67377
Giải ba
93182 21719 63464
72184 03048 34348
Giải tư
7359 6060
8852 9547
Giải năm
2695 7980 8798
7792 4314 1756
Giải sáu
286 816 555
Giải bảy
51 92 21 02

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 02 năm 2018
65, 34, 13, 88, 10, 20, 24, 67, 24, 13, 91, 34, 17, 91, 23, 18, 59, 04, 86, 61, 71, 95, 55, 09, 90, 47, 65
Đặc biệt
69965
Giải nhất
48034
Giải nhì
58813 25488
Giải ba
81810 68220 02324
66167 74024 47113
Giải tư
6591 0834
4117 0891
Giải năm
6323 7818 9359
0004 5886 0061
Giải sáu
471 495 055
Giải bảy
09 90 47 65

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 02 năm 2018
59, 61, 42, 97, 54, 77, 94, 57, 10, 23, 75, 43, 61, 97, 97, 27, 30, 51, 38, 41, 48, 37, 17, 06, 05, 85, 77
Đặc biệt
29059
Giải nhất
31161
Giải nhì
87842 53997
Giải ba
73354 78277 25794
90657 74610 37523
Giải tư
3375 3443
0061 2797
Giải năm
2897 9027 2330
0051 8438 0841
Giải sáu
848 437 617
Giải bảy
06 05 85 77

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 02 năm 2018
28, 34, 12, 00, 58, 33, 15, 03, 42, 76, 11, 46, 14, 91, 23, 92, 83, 74, 30, 01, 13, 84, 09, 85, 14, 90, 83
Đặc biệt
38528
Giải nhất
11234
Giải nhì
77412 48500
Giải ba
37258 51733 78515
92803 69542 34376
Giải tư
9311 6446
0314 4091
Giải năm
1923 1592 4683
6074 2330 1001
Giải sáu
813 084 209
Giải bảy
85 14 90 83

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 02 năm 2018
08, 45, 29, 35, 82, 19, 55, 91, 29, 44, 54, 71, 38, 51, 75, 61, 79, 52, 92, 98, 04, 98, 09, 99, 05, 82, 42
Đặc biệt
81908
Giải nhất
53145
Giải nhì
90629 69735
Giải ba
30382 60319 83055
26591 54729 08744
Giải tư
2854 4371
4738 2051
Giải năm
5875 5561 8879
1052 7692 8898
Giải sáu
904 598 209
Giải bảy
99 05 82 42

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 18 tháng 02 năm 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 17 tháng 02 năm 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 16 tháng 02 năm 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 15 tháng 02 năm 2018
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 14 tháng 02 năm 2018
71, 06, 26, 20, 28, 64, 87, 77, 41, 73, 82, 93, 96, 00, 38, 55, 02, 05, 94, 52, 95, 84, 15, 50, 60, 15, 12
Đặc biệt
83871
Giải nhất
40506
Giải nhì
12326 92120
Giải ba
63628 97664 85587
15577 78641 45273
Giải tư
6382 3993
6696 0900
Giải năm
9938 5855 2502
1005 6094 0552
Giải sáu
895 284 815
Giải bảy
50 60 15 12

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 13 tháng 02 năm 2018
89, 66, 23, 92, 89, 51, 49, 66, 57, 25, 63, 52, 02, 31, 24, 95, 76, 23, 22, 87, 35, 53, 56, 20, 78, 49, 80
Đặc biệt
56489
Giải nhất
57966
Giải nhì
67123 59792
Giải ba
92789 63951 07949
97166 53157 61225
Giải tư
3063 1152
4902 4131
Giải năm
5424 7295 4776
1623 3822 1587
Giải sáu
335 553 556
Giải bảy
20 78 49 80

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 12 tháng 02 năm 2018
99, 19, 77, 50, 02, 88, 79, 60, 93, 39, 00, 77, 33, 66, 85, 13, 80, 35, 58, 66, 19, 39, 91, 25, 02, 29, 95
Đặc biệt
40999
Giải nhất
51919
Giải nhì
60177 45050
Giải ba
14302 83988 11179
14860 59593 03139
Giải tư
7500 8277
8533 1766
Giải năm
3785 6813 6580
2735 3858 6166
Giải sáu
819 139 391
Giải bảy
25 02 29 95

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 11 tháng 02 năm 2018
68, 37, 08, 76, 53, 21, 80, 37, 08, 59, 98, 22, 37, 79, 12, 05, 36, 74, 02, 62, 67, 25, 27, 66, 10, 81, 63
Đặc biệt
49568
Giải nhất
09737
Giải nhì
10008 32376
Giải ba
35353 45721 98280
65737 53908 34859
Giải tư
3698 5722
0937 6979
Giải năm
1812 7305 5236
9474 2002 6862
Giải sáu
667 125 527
Giải bảy
66 10 81 63

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 10 tháng 02 năm 2018
81, 83, 89, 99, 40, 22, 62, 38, 80, 16, 04, 30, 02, 54, 06, 64, 50, 47, 42, 73, 05, 66, 30, 88, 15, 32, 05
Đặc biệt
93481
Giải nhất
18583
Giải nhì
46889 08699
Giải ba
73540 72922 88762
12138 07180 78416
Giải tư
3404 8630
3802 0054
Giải năm
2006 5564 2050
3347 9842 9873
Giải sáu
705 866 430
Giải bảy
88 15 32 05

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 09 tháng 02 năm 2018
25, 80, 54, 66, 01, 50, 39, 97, 95, 12, 53, 77, 94, 02, 20, 68, 35, 54, 77, 42, 81, 68, 93, 56, 94, 68, 50
Đặc biệt
18625
Giải nhất
75580
Giải nhì
67854 78266
Giải ba
53601 21050 15139
98597 28995 71412
Giải tư
7053 4977
2394 0302
Giải năm
6120 8068 4035
5554 8077 5542
Giải sáu
781 368 493
Giải bảy
56 94 68 50

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 08 tháng 02 năm 2018
75, 61, 26, 53, 60, 29, 70, 79, 25, 55, 62, 48, 44, 27, 77, 52, 21, 11, 41, 15, 76, 83, 13, 98, 15, 38, 85
Đặc biệt
68975
Giải nhất
46361
Giải nhì
13926 61553
Giải ba
61860 29629 26470
25479 96825 85955
Giải tư
7862 7148
7044 0127
Giải năm
1577 5752 2821
3211 8941 4515
Giải sáu
676 983 513
Giải bảy
98 15 38 85

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 07 tháng 02 năm 2018
25, 77, 17, 81, 06, 52, 84, 60, 01, 01, 93, 15, 04, 55, 73, 88, 88, 96, 50, 79, 72, 43, 32, 92, 64, 12, 80
Đặc biệt
74825
Giải nhất
35277
Giải nhì
53717 95181
Giải ba
49706 95752 86684
28560 95901 37401
Giải tư
9693 4415
0004 6255
Giải năm
3773 1888 3288
1296 2450 1979
Giải sáu
272 243 232
Giải bảy
92 64 12 80

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 06 tháng 02 năm 2018
95, 48, 26, 33, 58, 86, 02, 71, 13, 80, 85, 37, 93, 17, 60, 04, 51, 99, 66, 58, 36, 73, 88, 18, 54, 11, 98
Đặc biệt
68495
Giải nhất
10348
Giải nhì
13926 28933
Giải ba
05058 03386 86702
53471 39313 79780
Giải tư
1485 0837
7593 4217
Giải năm
2760 8804 1151
3299 5766 0458
Giải sáu
336 173 388
Giải bảy
18 54 11 98

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 05 tháng 02 năm 2018
29, 04, 07, 56, 04, 53, 31, 91, 00, 50, 85, 69, 86, 55, 12, 94, 97, 78, 32, 67, 64, 71, 84, 73, 41, 24, 77
Đặc biệt
36829
Giải nhất
46404
Giải nhì
47407 99156
Giải ba
41804 74553 36631
05391 50900 26450
Giải tư
2085 3669
8686 8555
Giải năm
2512 3194 2197
1478 9032 1767
Giải sáu
464 471 484
Giải bảy
73 41 24 77

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 04 tháng 02 năm 2018
43, 38, 90, 30, 09, 35, 71, 99, 83, 79, 67, 75, 65, 74, 88, 25, 28, 19, 33, 35, 93, 89, 03, 53, 03, 38, 32
Đặc biệt
52643
Giải nhất
44138
Giải nhì
86890 84230
Giải ba
61909 20435 67671
71099 26983 14879
Giải tư
7367 3475
5465 7974
Giải năm
4488 6025 1328
6319 2833 6835
Giải sáu
793 289 703
Giải bảy
53 03 38 32

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 03 tháng 02 năm 2018
01, 85, 08, 79, 14, 27, 15, 15, 34, 10, 75, 06, 57, 79, 98, 77, 04, 23, 84, 76, 83, 67, 64, 63, 40, 49, 03
Đặc biệt
37601
Giải nhất
93185
Giải nhì
27008 13479
Giải ba
80514 22827 16815
20315 12634 34210
Giải tư
5575 6106
3757 9579
Giải năm
9498 5477 2404
5123 3584 8876
Giải sáu
183 867 764
Giải bảy
63 40 49 03

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 02 tháng 02 năm 2018
73, 68, 05, 62, 87, 86, 29, 41, 98, 16, 75, 25, 74, 00, 73, 80, 72, 97, 22, 30, 60, 02, 04, 48, 23, 69, 70
Đặc biệt
61573
Giải nhất
15068
Giải nhì
81305 17862
Giải ba
93687 00186 91229
56941 88798 42216
Giải tư
0275 7725
0274 3400
Giải năm
3173 7480 7872
3797 1422 5730
Giải sáu
060 302 004
Giải bảy
48 23 69 70

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 01 tháng 02 năm 2018
51, 11, 73, 55, 84, 50, 66, 36, 83, 91, 88, 44, 71, 42, 77, 88, 74, 33, 89, 40, 80, 04, 17, 70, 42, 44, 03
Đặc biệt
40951
Giải nhất
72911
Giải nhì
28373 96155
Giải ba
38884 64450 82966
30636 03883 40691
Giải tư
2188 7344
6571 5842
Giải năm
5077 9088 7074
6433 1389 7040
Giải sáu
180 804 717
Giải bảy
70 42 44 03

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 31 tháng 01 năm 2018
48, 73, 47, 22, 27, 82, 60, 21, 23, 47, 54, 53, 89, 51, 43, 70, 09, 46, 74, 88, 50, 15, 84, 75, 86, 03, 10
Đặc biệt
74348
Giải nhất
51973
Giải nhì
34847 46622
Giải ba
08327 15882 30660
28221 74323 54547
Giải tư
9454 2153
5289 4551
Giải năm
3943 1770 8009
8746 3574 2588
Giải sáu
350 515 184
Giải bảy
75 86 03 10

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 30 tháng 01 năm 2018
29, 40, 65, 91, 85, 38, 24, 24, 81, 56, 99, 02, 57, 75, 70, 49, 46, 62, 91, 35, 03, 83, 96, 31, 57, 47, 20
Đặc biệt
93729
Giải nhất
17440
Giải nhì
82465 46991
Giải ba
41085 93638 42424
07524 38181 60956
Giải tư
4099 3602
8857 9075
Giải năm
2770 5149 2546
0762 4991 8735
Giải sáu
403 683 996
Giải bảy
31 57 47 20

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 29 tháng 01 năm 2018
47, 72, 35, 72, 41, 37, 17, 33, 04, 57, 26, 88, 53, 72, 50, 24, 15, 39, 45, 02, 45, 70, 26, 32, 94, 50, 33
Đặc biệt
75547
Giải nhất
01072
Giải nhì
40135 21672
Giải ba
65341 42737 01717
36133 78004 58957
Giải tư
3026 0388
6953 6672
Giải năm
4650 9224 1015
2839 5845 8902
Giải sáu
045 970 726
Giải bảy
32 94 50 33

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 28 tháng 01 năm 2018
51, 08, 45, 25, 85, 29, 96, 49, 18, 27, 98, 94, 42, 34, 88, 10, 22, 21, 86, 90, 72, 87, 76, 50, 94, 95, 43
Đặc biệt
98451
Giải nhất
87408
Giải nhì
35745 74625
Giải ba
66585 02029 56196
66449 78418 27327
Giải tư
7598 5994
6242 3634
Giải năm
6488 2110 6922
9421 3286 5590
Giải sáu
872 187 976
Giải bảy
50 94 95 43

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 27 tháng 01 năm 2018
83, 21, 72, 17, 20, 93, 19, 82, 64, 34, 11, 02, 16, 12, 33, 86, 80, 82, 53, 79, 61, 50, 29, 35, 15, 05, 91
Đặc biệt
31583
Giải nhất
64721
Giải nhì
89072 75317
Giải ba
63520 63193 25119
32082 24864 99134
Giải tư
4611 1802
9416 3012
Giải năm
6533 7386 7580
7982 4553 2079
Giải sáu
961 650 229
Giải bảy
35 15 05 91

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 26 tháng 01 năm 2018
45, 44, 17, 35, 81, 14, 77, 30, 47, 91, 72, 63, 93, 96, 26, 32, 12, 28, 20, 43, 11, 90, 80, 01, 64, 46, 95
Đặc biệt
82445
Giải nhất
20544
Giải nhì
05617 05935
Giải ba
54781 66814 49277
16230 51047 69991
Giải tư
0072 0863
6993 9196
Giải năm
5126 8532 5012
6428 7920 9243
Giải sáu
311 690 580
Giải bảy
01 64 46 95

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 25 tháng 01 năm 2018
68, 26, 89, 22, 97, 33, 44, 93, 19, 01, 21, 46, 67, 02, 75, 32, 54, 62, 36, 92, 75, 91, 32, 93, 00, 41, 09
Đặc biệt
60568
Giải nhất
70326
Giải nhì
72389 18622
Giải ba
41497 24533 90944
06093 71919 77901
Giải tư
9521 7446
5567 9402
Giải năm
9875 7832 2554
9162 0236 6892
Giải sáu
275 091 132
Giải bảy
93 00 41 09

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 24 tháng 01 năm 2018
57, 42, 49, 56, 17, 51, 10, 26, 77, 03, 70, 40, 09, 27, 55, 12, 22, 59, 10, 62, 43, 12, 39, 35, 60, 11, 46
Đặc biệt
41657
Giải nhất
75242
Giải nhì
48649 15956
Giải ba
32917 87951 53610
05326 74177 52903
Giải tư
1370 6940
6509 3527
Giải năm
3955 0912 8522
5259 7810 6562
Giải sáu
543 412 939
Giải bảy
35 60 11 46

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 23 tháng 01 năm 2018
01, 99, 48, 56, 45, 21, 21, 29, 17, 11, 73, 73, 55, 88, 57, 72, 78, 04, 92, 55, 62, 82, 21, 98, 00, 30, 29
Đặc biệt
33101
Giải nhất
13699
Giải nhì
06448 53556
Giải ba
41545 87121 33421
79329 40417 74711
Giải tư
5473 9173
0155 1088
Giải năm
2857 7772 9878
6304 2992 6155
Giải sáu
162 482 521
Giải bảy
98 00 30 29

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 22 tháng 01 năm 2018
60, 16, 56, 07, 04, 71, 14, 14, 84, 80, 22, 08, 78, 50, 67, 50, 85, 52, 14, 66, 28, 54, 36, 26, 18, 50, 65
Đặc biệt
24960
Giải nhất
71816
Giải nhì
48456 65007
Giải ba
45204 14171 17814
08814 24484 30480
Giải tư
4822 7808
7678 4950
Giải năm
5967 1450 4285
8052 9014 9066
Giải sáu
828 354 136
Giải bảy
26 18 50 65

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 21 tháng 01 năm 2018
39, 85, 43, 62, 90, 49, 25, 15, 54, 62, 08, 01, 76, 11, 02, 85, 54, 36, 70, 22, 96, 43, 94, 52, 80, 48, 71
Đặc biệt
87139
Giải nhất
63885
Giải nhì
58043 68562
Giải ba
08290 48249 90725
61815 73354 79862
Giải tư
5708 2001
7276 7111
Giải năm
4202 5585 4054
6736 7770 7922
Giải sáu
896 943 594
Giải bảy
52 80 48 71

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 20 tháng 01 năm 2018
63, 63, 91, 62, 70, 38, 85, 51, 05, 85, 03, 28, 77, 51, 55, 95, 00, 86, 36, 37, 32, 44, 95, 18, 28, 76, 53
Đặc biệt
69463
Giải nhất
84663
Giải nhì
19391 63562
Giải ba
57170 27438 08585
72751 97105 53985
Giải tư
1703 8428
0477 5851
Giải năm
7355 8695 2100
0086 5236 6737
Giải sáu
232 744 195
Giải bảy
18 28 76 53

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 19 tháng 01 năm 2018
21, 40, 57, 49, 94, 79, 33, 91, 71, 51, 72, 08, 44, 31, 29, 37, 97, 62, 79, 99, 18, 75, 85, 34, 56, 61, 31
Đặc biệt
67721
Giải nhất
19940
Giải nhì
39557 52449
Giải ba
12494 57279 50133
36591 38271 69351
Giải tư
7372 9108
6444 1631
Giải năm
7529 6437 8297
7262 9279 3799
Giải sáu
018 975 385
Giải bảy
34 56 61 31

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 18 tháng 01 năm 2018
01, 15, 52, 87, 39, 94, 23, 55, 83, 98, 53, 91, 86, 62, 76, 62, 83, 91, 91, 04, 47, 37, 17, 08, 04, 14, 39
Đặc biệt
41201
Giải nhất
81415
Giải nhì
67252 33787
Giải ba
09739 48094 15123
29155 23283 06298
Giải tư
3953 6591
1586 2762
Giải năm
4876 6162 6483
6491 6591 9204
Giải sáu
247 237 617
Giải bảy
08 04 14 39

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 17 tháng 01 năm 2018
09, 42, 97, 79, 22, 09, 80, 83, 93, 60, 34, 06, 69, 77, 70, 94, 89, 76, 05, 03, 63, 05, 36, 08, 55, 71, 28
Đặc biệt
62609
Giải nhất
53142
Giải nhì
13097 95979
Giải ba
67322 03009 05080
08283 10593 11060
Giải tư
0834 4106
7269 7377
Giải năm
5370 7594 2189
8276 9405 3503
Giải sáu
863 905 236
Giải bảy
08 55 71 28

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 16 tháng 01 năm 2018
66, 37, 06, 85, 87, 38, 53, 67, 82, 95, 77, 96, 29, 77, 34, 00, 16, 24, 82, 11, 38, 07, 82, 60, 20, 07, 02
Đặc biệt
13766
Giải nhất
19837
Giải nhì
07606 42385
Giải ba
47087 56438 91653
69267 03282 21195
Giải tư
4577 2896
7929 7377
Giải năm
0334 7000 5916
4124 6482 5611
Giải sáu
038 407 382
Giải bảy
60 20 07 02

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 15 tháng 01 năm 2018
98, 84, 21, 97, 94, 82, 95, 26, 21, 28, 12, 05, 23, 75, 71, 61, 28, 41, 53, 42, 49, 01, 94, 45, 15, 80, 46
Đặc biệt
85298
Giải nhất
66584
Giải nhì
94021 07197
Giải ba
23194 03782 45695
22526 52121 46928
Giải tư
6912 9705
9023 7075
Giải năm
3271 8761 0728
8341 3853 0942
Giải sáu
649 301 994
Giải bảy
45 15 80 46

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 14 tháng 01 năm 2018
21, 03, 37, 66, 73, 49, 38, 33, 44, 68, 85, 14, 48, 09, 04, 30, 49, 28, 47, 79, 10, 43, 85, 37, 32, 76, 11
Đặc biệt
45021
Giải nhất
55703
Giải nhì
20737 49866
Giải ba
12573 08149 30138
42233 81144 58368
Giải tư
5985 7114
1848 0609
Giải năm
6604 4030 5049
7928 9347 1079
Giải sáu
310 543 685
Giải bảy
37 32 76 11

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com