Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 17 tháng 08 năm 2017
71, 69, 03, 79, 87, 33, 01, 53, 55, 37, 47, 51, 29, 12, 85, 89, 75, 05, 90, 33, 04, 11, 38, 95, 75, 12, 99
Đặc biệt
36271
Giải nhất
68069
Giải nhì
15403 91179
Giải ba
07887 24833 81101
03453 09655 10937
Giải tư
4947 1551
6829 8512
Giải năm
1485 0489 7275
8705 6790 4333
Giải sáu
904 011 138
Giải bảy
95 75 12 99

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 16 tháng 08 năm 2017
85, 67, 27, 79, 86, 59, 86, 57, 49, 42, 76, 27, 92, 74, 73, 38, 43, 56, 73, 25, 14, 01, 09, 10, 61, 95, 52
Đặc biệt
28985
Giải nhất
16167
Giải nhì
15427 09579
Giải ba
59586 69859 92586
77357 74449 76642
Giải tư
0876 1927
3992 5174
Giải năm
9173 0238 3943
2556 7173 7225
Giải sáu
214 801 309
Giải bảy
10 61 95 52

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 15 tháng 08 năm 2017
31, 43, 34, 66, 94, 00, 91, 79, 90, 82, 64, 29, 93, 83, 66, 70, 87, 79, 65, 96, 75, 81, 81, 28, 91, 12, 95
Đặc biệt
07631
Giải nhất
29543
Giải nhì
77334 81566
Giải ba
62394 34900 86591
24679 44490 32782
Giải tư
4064 0829
9593 4183
Giải năm
1366 1370 1987
1279 3965 2296
Giải sáu
475 881 981
Giải bảy
28 91 12 95

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 14 tháng 08 năm 2017
25, 83, 54, 52, 13, 99, 53, 76, 25, 48, 14, 94, 23, 22, 56, 04, 37, 04, 34, 56, 31, 40, 02, 68, 46, 54, 55
Đặc biệt
90225
Giải nhất
27883
Giải nhì
53954 54752
Giải ba
03813 03999 97953
18476 15725 07348
Giải tư
8514 0594
2923 6322
Giải năm
9356 6804 1937
9104 3434 5556
Giải sáu
431 340 402
Giải bảy
68 46 54 55

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 13 tháng 08 năm 2017
07, 67, 94, 52, 85, 41, 31, 37, 39, 44, 37, 18, 30, 44, 37, 28, 98, 45, 27, 81, 10, 70, 60, 64, 00, 30, 53
Đặc biệt
95407
Giải nhất
63267
Giải nhì
92794 65552
Giải ba
79885 18841 16331
87937 16539 39444
Giải tư
6437 9718
1330 3244
Giải năm
5537 9228 8198
9845 3927 5381
Giải sáu
010 170 360
Giải bảy
64 00 30 53

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 12 tháng 08 năm 2017
66, 98, 39, 94, 08, 28, 68, 32, 43, 47, 88, 83, 74, 47, 95, 30, 34, 09, 20, 56, 14, 50, 29, 60, 98, 63, 88
Đặc biệt
75966
Giải nhất
05298
Giải nhì
77239 03094
Giải ba
15408 17228 80368
57732 33343 22547
Giải tư
0788 6483
8374 4647
Giải năm
3495 6830 9934
7809 5820 3256
Giải sáu
514 250 429
Giải bảy
60 98 63 88

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 11 tháng 08 năm 2017
12, 79, 19, 52, 81, 76, 00, 93, 76, 21, 14, 65, 65, 27, 54, 01, 54, 06, 14, 45, 31, 81, 54, 40, 53, 83, 45
Đặc biệt
74312
Giải nhất
48879
Giải nhì
20719 39952
Giải ba
02381 06076 92300
65393 73276 04121
Giải tư
5514 4565
8865 2727
Giải năm
8854 6701 6354
9906 3914 9245
Giải sáu
831 081 454
Giải bảy
40 53 83 45

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 10 tháng 08 năm 2017
57, 82, 24, 08, 81, 08, 57, 82, 48, 40, 10, 19, 72, 43, 32, 87, 87, 11, 04, 46, 07, 17, 51, 73, 53, 77, 44
Đặc biệt
35757
Giải nhất
25582
Giải nhì
83124 24408
Giải ba
82081 32408 65857
50582 61448 67640
Giải tư
7910 7019
6972 8843
Giải năm
1732 2987 8087
0611 6404 0046
Giải sáu
307 717 551
Giải bảy
73 53 77 44

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 09 tháng 08 năm 2017
16, 95, 57, 59, 75, 02, 36, 86, 50, 47, 98, 22, 98, 19, 84, 67, 68, 64, 89, 98, 15, 74, 00, 76, 90, 36, 57
Đặc biệt
89716
Giải nhất
00595
Giải nhì
92957 17359
Giải ba
52375 11402 12036
47286 83750 80247
Giải tư
0498 9522
1498 6419
Giải năm
4984 5967 0968
5464 2489 8698
Giải sáu
315 974 100
Giải bảy
76 90 36 57

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 08 tháng 08 năm 2017
33, 53, 93, 87, 50, 65, 46, 11, 63, 90, 52, 20, 78, 57, 99, 74, 07, 49, 30, 54, 39, 87, 77, 19, 93, 05, 76
Đặc biệt
46433
Giải nhất
06453
Giải nhì
45793 45987
Giải ba
46450 07165 23846
73211 72663 14090
Giải tư
8152 5320
7778 1657
Giải năm
0699 2374 7607
4549 4230 2454
Giải sáu
739 287 977
Giải bảy
19 93 05 76

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 07 tháng 08 năm 2017
23, 59, 13, 35, 63, 10, 61, 92, 67, 37, 45, 66, 68, 96, 35, 90, 95, 45, 07, 70, 65, 33, 50, 00, 57, 35, 60
Đặc biệt
07823
Giải nhất
99559
Giải nhì
15713 69135
Giải ba
18363 97910 38061
61992 88067 71737
Giải tư
0745 1866
9068 0096
Giải năm
0835 5490 2995
7045 7607 4570
Giải sáu
865 533 450
Giải bảy
00 57 35 60

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 06 tháng 08 năm 2017
63, 39, 47, 56, 88, 27, 95, 83, 26, 99, 69, 65, 54, 60, 92, 66, 86, 23, 05, 58, 23, 86, 90, 17, 49, 46, 44
Đặc biệt
51663
Giải nhất
08139
Giải nhì
61647 30156
Giải ba
86388 01527 43795
66883 01926 64699
Giải tư
0169 5665
5554 2360
Giải năm
5392 7366 6886
8023 6805 3458
Giải sáu
523 586 390
Giải bảy
17 49 46 44

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 05 tháng 08 năm 2017
83, 08, 03, 77, 68, 10, 03, 75, 39, 56, 61, 25, 35, 64, 07, 73, 78, 26, 10, 96, 51, 61, 52, 75, 42, 03, 93
Đặc biệt
52783
Giải nhất
17908
Giải nhì
54703 28177
Giải ba
32168 65510 50803
07175 17139 54556
Giải tư
2061 9925
5635 8664
Giải năm
1507 0373 7878
3826 6110 6596
Giải sáu
051 361 852
Giải bảy
75 42 03 93

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 04 tháng 08 năm 2017
08, 18, 60, 31, 96, 10, 31, 76, 12, 42, 39, 81, 34, 08, 89, 27, 81, 83, 16, 02, 24, 07, 68, 82, 84, 00, 53
Đặc biệt
31308
Giải nhất
65518
Giải nhì
82860 19431
Giải ba
63896 71510 57331
05076 20012 55742
Giải tư
6339 4981
9434 3708
Giải năm
1589 6627 4681
0283 7116 2502
Giải sáu
924 407 768
Giải bảy
82 84 00 53

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 03 tháng 08 năm 2017
13, 58, 44, 31, 48, 23, 41, 83, 69, 43, 31, 31, 47, 77, 09, 89, 60, 10, 68, 94, 54, 96, 38, 67, 42, 19, 21
Đặc biệt
54613
Giải nhất
71358
Giải nhì
17544 12731
Giải ba
24248 54123 29441
87483 03069 56743
Giải tư
8831 6731
7947 3377
Giải năm
4409 1189 5360
2910 9568 2694
Giải sáu
054 696 238
Giải bảy
67 42 19 21

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 02 tháng 08 năm 2017
80, 87, 92, 94, 80, 22, 80, 52, 57, 34, 89, 90, 00, 17, 17, 48, 78, 58, 74, 94, 54, 10, 04, 64, 82, 14, 34
Đặc biệt
60280
Giải nhất
62587
Giải nhì
70292 61894
Giải ba
73780 93422 33180
12052 80057 57434
Giải tư
0289 6390
2600 2517
Giải năm
7317 5848 3578
5058 3274 9494
Giải sáu
854 210 604
Giải bảy
64 82 14 34

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 01 tháng 08 năm 2017
65, 36, 59, 01, 38, 78, 56, 58, 68, 80, 78, 58, 35, 98, 04, 22, 54, 66, 84, 30, 60, 89, 85, 33, 74, 91, 72
Đặc biệt
96565
Giải nhất
38936
Giải nhì
58059 58601
Giải ba
91738 27578 47256
79558 68868 77580
Giải tư
2478 7158
7235 1298
Giải năm
8904 1522 2254
6766 1584 9030
Giải sáu
760 289 885
Giải bảy
33 74 91 72

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 31 tháng 07 năm 2017
47, 31, 73, 89, 70, 96, 42, 95, 97, 94, 90, 41, 78, 75, 00, 07, 75, 31, 03, 75, 65, 95, 98, 15, 70, 26, 35
Đặc biệt
09747
Giải nhất
36131
Giải nhì
35273 66589
Giải ba
73470 25196 21742
62795 33397 67494
Giải tư
6690 3241
2678 2375
Giải năm
6100 1507 8075
5931 8503 0875
Giải sáu
665 295 798
Giải bảy
15 70 26 35

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 30 tháng 07 năm 2017
70, 96, 28, 94, 43, 82, 56, 56, 68, 03, 98, 26, 98, 16, 56, 88, 70, 25, 67, 15, 20, 81, 21, 66, 40, 17, 28
Đặc biệt
55570
Giải nhất
92596
Giải nhì
83628 66694
Giải ba
48743 82082 31856
23156 38568 44803
Giải tư
6498 3726
9998 7616
Giải năm
4956 9688 8770
5625 5267 7315
Giải sáu
720 081 921
Giải bảy
66 40 17 28

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 29 tháng 07 năm 2017
30, 68, 85, 01, 45, 70, 34, 58, 80, 30, 79, 73, 99, 45, 47, 06, 97, 77, 22, 30, 32, 67, 93, 35, 42, 40, 46
Đặc biệt
66230
Giải nhất
41268
Giải nhì
39785 05701
Giải ba
38745 46070 29434
38258 20380 65430
Giải tư
5979 8073
7299 2545
Giải năm
6147 2306 4097
6577 4222 4330
Giải sáu
332 567 393
Giải bảy
35 42 40 46

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 28 tháng 07 năm 2017
39, 24, 58, 66, 55, 59, 61, 35, 58, 77, 42, 70, 14, 12, 54, 68, 22, 54, 47, 80, 73, 79, 75, 11, 45, 93, 73
Đặc biệt
85139
Giải nhất
82224
Giải nhì
82658 70366
Giải ba
20055 68859 65461
78135 84658 68877
Giải tư
0142 1070
4014 3812
Giải năm
7454 1468 3822
3954 7547 4580
Giải sáu
973 879 075
Giải bảy
11 45 93 73

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 27 tháng 07 năm 2017
33, 42, 18, 89, 16, 22, 59, 47, 03, 85, 60, 69, 42, 84, 02, 74, 20, 35, 53, 87, 53, 64, 92, 47, 72, 82, 29
Đặc biệt
77333
Giải nhất
49942
Giải nhì
14618 91289
Giải ba
93516 47122 01159
79247 06203 32985
Giải tư
5260 4869
7642 6584
Giải năm
5502 3974 6820
4835 1053 1787
Giải sáu
753 564 692
Giải bảy
47 72 82 29

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 26 tháng 07 năm 2017
67, 54, 21, 18, 34, 93, 63, 80, 11, 72, 89, 43, 24, 21, 09, 49, 29, 56, 28, 07, 44, 02, 65, 97, 88, 75, 26
Đặc biệt
79967
Giải nhất
92254
Giải nhì
56521 13218
Giải ba
70534 53693 05663
70980 72111 56472
Giải tư
9189 9243
9524 4821
Giải năm
8909 7849 8529
1056 8328 0207
Giải sáu
744 902 065
Giải bảy
97 88 75 26

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 25 tháng 07 năm 2017
64, 20, 90, 52, 36, 00, 58, 16, 82, 71, 81, 07, 43, 97, 57, 10, 80, 61, 66, 70, 83, 04, 23, 04, 21, 79, 70
Đặc biệt
97164
Giải nhất
62520
Giải nhì
42790 06652
Giải ba
61136 35200 54058
46916 17582 33371
Giải tư
2081 8807
3043 8397
Giải năm
2457 4110 0580
1061 9266 9170
Giải sáu
183 704 123
Giải bảy
04 21 79 70

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 24 tháng 07 năm 2017
37, 88, 15, 60, 07, 69, 30, 34, 45, 19, 24, 30, 25, 50, 40, 11, 27, 31, 62, 12, 24, 19, 86, 31, 03, 95, 99
Đặc biệt
34037
Giải nhất
02388
Giải nhì
96715 07260
Giải ba
24707 30969 09930
46534 51945 85119
Giải tư
2124 6430
9125 8050
Giải năm
6140 3011 5927
9731 7562 9612
Giải sáu
624 419 986
Giải bảy
31 03 95 99

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 23 tháng 07 năm 2017
20, 71, 47, 39, 77, 61, 18, 22, 12, 68, 29, 28, 44, 94, 14, 74, 41, 75, 76, 59, 14, 97, 01, 55, 07, 90, 47
Đặc biệt
08020
Giải nhất
75071
Giải nhì
03547 95139
Giải ba
52477 03061 66118
36422 87512 65468
Giải tư
8729 8928
9544 5194
Giải năm
3714 4774 3741
7575 2576 7559
Giải sáu
114 297 401
Giải bảy
55 07 90 47

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 22 tháng 07 năm 2017
81, 07, 54, 13, 16, 52, 78, 75, 26, 77, 07, 44, 91, 10, 86, 70, 59, 44, 26, 49, 32, 59, 26, 23, 83, 13, 14
Đặc biệt
05281
Giải nhất
05307
Giải nhì
70654 79913
Giải ba
25316 90752 27878
14875 71826 38177
Giải tư
1707 9144
5591 0310
Giải năm
0386 0770 0659
3844 7126 6349
Giải sáu
032 959 026
Giải bảy
23 83 13 14

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 21 tháng 07 năm 2017
64, 54, 88, 56, 99, 19, 44, 55, 75, 59, 76, 53, 63, 66, 47, 76, 41, 12, 53, 32, 77, 16, 91, 92, 01, 95, 28
Đặc biệt
20464
Giải nhất
10454
Giải nhì
77288 40356
Giải ba
50999 60219 94344
10255 19575 27359
Giải tư
1776 6953
2463 4866
Giải năm
8447 0376 0141
0912 6453 7532
Giải sáu
477 416 791
Giải bảy
92 01 95 28

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 20 tháng 07 năm 2017
33, 14, 78, 42, 74, 51, 67, 05, 89, 65, 74, 67, 70, 36, 11, 91, 21, 51, 37, 94, 55, 24, 19, 34, 56, 28, 64
Đặc biệt
11733
Giải nhất
36014
Giải nhì
33778 36442
Giải ba
37074 42451 75667
50505 39589 91165
Giải tư
7974 6867
6370 8936
Giải năm
5711 3691 0121
9851 5537 3494
Giải sáu
655 524 319
Giải bảy
34 56 28 64

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 19 tháng 07 năm 2017
37, 81, 20, 80, 49, 56, 11, 61, 14, 86, 01, 55, 05, 31, 32, 11, 32, 96, 82, 27, 87, 99, 92, 18, 36, 56, 34
Đặc biệt
66937
Giải nhất
05181
Giải nhì
05920 86780
Giải ba
62749 76456 10911
40161 86714 30486
Giải tư
4101 5655
3905 5931
Giải năm
6332 3211 1932
7296 1182 4127
Giải sáu
187 399 492
Giải bảy
18 36 56 34

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 18 tháng 07 năm 2017
66, 40, 22, 55, 31, 03, 14, 87, 22, 59, 81, 43, 83, 00, 16, 82, 91, 43, 19, 79, 60, 43, 38, 92, 95, 47, 19
Đặc biệt
11666
Giải nhất
21940
Giải nhì
67322 45355
Giải ba
11731 06403 74514
76687 58422 99459
Giải tư
6081 1943
5283 7400
Giải năm
1616 1882 8991
9743 3619 1379
Giải sáu
960 743 238
Giải bảy
92 95 47 19

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 17 tháng 07 năm 2017
88, 74, 12, 12, 60, 92, 20, 32, 46, 51, 85, 11, 37, 93, 70, 39, 99, 93, 13, 16, 87, 94, 36, 01, 13, 11, 22
Đặc biệt
05488
Giải nhất
51974
Giải nhì
38012 32512
Giải ba
04660 08192 34520
05332 02646 03551
Giải tư
6185 8511
9137 5493
Giải năm
8070 0239 9399
2093 0113 4016
Giải sáu
987 894 836
Giải bảy
01 13 11 22

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 16 tháng 07 năm 2017
39, 18, 71, 23, 62, 74, 85, 64, 82, 41, 06, 95, 69, 39, 61, 19, 73, 44, 37, 76, 53, 74, 95, 58, 15, 39, 28
Đặc biệt
31039
Giải nhất
31818
Giải nhì
32471 70923
Giải ba
33362 06274 14585
57764 59882 50741
Giải tư
3606 4795
7669 8539
Giải năm
7861 9419 6573
4644 9637 4276
Giải sáu
053 274 695
Giải bảy
58 15 39 28

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 15 tháng 07 năm 2017
81, 32, 11, 37, 35, 86, 24, 98, 60, 54, 46, 15, 71, 60, 49, 26, 26, 68, 68, 83, 77, 00, 94, 21, 32, 43, 93
Đặc biệt
08181
Giải nhất
54532
Giải nhì
11311 20037
Giải ba
28835 98686 34124
96698 08460 60454
Giải tư
5146 1115
3771 7260
Giải năm
7149 7326 7926
5168 9768 3783
Giải sáu
777 000 194
Giải bảy
21 32 43 93

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 14 tháng 07 năm 2017
66, 54, 91, 70, 36, 35, 33, 03, 99, 12, 90, 29, 75, 83, 79, 65, 72, 72, 87, 60, 67, 35, 43, 40, 97, 16, 28
Đặc biệt
79866
Giải nhất
44254
Giải nhì
94591 98070
Giải ba
07536 05735 98733
82103 85199 55712
Giải tư
4990 5729
2575 9183
Giải năm
1679 3565 2872
8972 0987 3560
Giải sáu
567 635 643
Giải bảy
40 97 16 28

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 13 tháng 07 năm 2017
31, 34, 50, 01, 18, 40, 64, 79, 91, 06, 20, 21, 73, 67, 95, 14, 30, 98, 42, 14, 09, 08, 57, 15, 61, 23, 57
Đặc biệt
07831
Giải nhất
64234
Giải nhì
23950 87901
Giải ba
10218 12440 54564
72479 64391 42106
Giải tư
3720 9821
8673 5467
Giải năm
2095 8914 5730
4098 1442 2314
Giải sáu
609 708 157
Giải bảy
15 61 23 57

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 12 tháng 07 năm 2017
12, 19, 17, 95, 51, 74, 95, 28, 61, 07, 60, 70, 76, 60, 82, 06, 66, 37, 31, 80, 05, 08, 07, 41, 48, 19, 08
Đặc biệt
45712
Giải nhất
76019
Giải nhì
71317 21295
Giải ba
36351 94674 47995
34328 10961 11707
Giải tư
7060 8070
3276 6060
Giải năm
7882 8106 7966
4037 6931 4880
Giải sáu
705 708 307
Giải bảy
41 48 19 08

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 11 tháng 07 năm 2017
10, 93, 43, 22, 63, 45, 03, 96, 86, 92, 88, 58, 03, 64, 81, 36, 48, 61, 39, 34, 38, 46, 99, 91, 81, 63, 80
Đặc biệt
69010
Giải nhất
67993
Giải nhì
07243 74222
Giải ba
43563 25645 38603
94196 84686 65992
Giải tư
4388 2558
1103 1164
Giải năm
6881 9736 1748
2761 6639 5634
Giải sáu
638 746 199
Giải bảy
91 81 63 80

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 07 năm 2017
47, 42, 36, 73, 53, 40, 97, 83, 46, 89, 78, 19, 01, 31, 96, 60, 96, 84, 20, 16, 15, 46, 63, 04, 85, 51, 18
Đặc biệt
32247
Giải nhất
44442
Giải nhì
45136 04973
Giải ba
84553 60540 57997
86083 33946 09789
Giải tư
7678 1919
8001 8331
Giải năm
0196 4360 2096
9884 6120 6316
Giải sáu
515 946 763
Giải bảy
04 85 51 18

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 07 năm 2017
93, 43, 43, 07, 77, 90, 61, 52, 09, 86, 35, 59, 93, 17, 45, 53, 23, 06, 53, 60, 35, 67, 01, 66, 69, 70, 46
Đặc biệt
96993
Giải nhất
83943
Giải nhì
83743 85507
Giải ba
67177 44590 94561
01852 23609 22386
Giải tư
4735 2859
3093 0017
Giải năm
5245 6753 3123
7406 1853 5260
Giải sáu
435 367 701
Giải bảy
66 69 70 46

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 07 năm 2017
86, 32, 68, 15, 80, 93, 38, 58, 90, 70, 57, 81, 82, 86, 61, 95, 00, 92, 37, 92, 56, 69, 12, 54, 17, 98, 75
Đặc biệt
13786
Giải nhất
24632
Giải nhì
90768 30015
Giải ba
55180 81193 99038
75758 46190 94970
Giải tư
2157 0981
3082 3886
Giải năm
2661 7995 9900
1092 7837 8492
Giải sáu
956 669 812
Giải bảy
54 17 98 75

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com