Thống kê những cặp số nào ra nhiều nhất sau các cặp số vừa mới ra

27 cặp số lotto về ngày 24/10/2017 :
Dãy số lotto cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 16,17)

Biên ngày(Ngày/Tháng/Năm)

Dữ liệu được xử lý trên KQXS MB từ 01/01/2005 đến nay
Cặp số vừa mới ra (về cùng nhau) thì lần quay sau đó có thể xuất hiện các cặp số sau: (TOP 20 cặp số về nhiều nhất)
Cặp số 62 về 1144 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 38 về 1141 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 44 về 1119 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 73 về 1116 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 59 về 1113 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 52 về 1108 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)