Thống kê những cặp số nào ra nhiều nhất sau các cặp số vừa mới ra

27 cặp số lotto về ngày 05/04/2020 :
Dãy số lotto cần thống kê: (các cặp số cách nhau bởi dấu phẩy. VD: 16,17)

Biên ngày(Ngày/Tháng/Năm)

Dữ liệu được xử lý trên KQXS MB từ 01/01/2005 đến nay
Cặp số vừa mới ra (về cùng nhau) thì lần quay sau đó có thể xuất hiện các cặp số sau: (TOP 20 cặp số về nhiều nhất)
Cặp số 62 về 1081 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 22 về 1057 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 73 về 1055 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 76 về 1054 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 68 về 1052 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)
Cặp số 54 về 1051 lần (Bấm vào đây xem chi tiết các ngày về cặp số này)