Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt

Biên ngày (Ngày/Tháng/Năm):
1. Chu kỳ đầu (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/12/2020) Max đại
Đầu 0 Ra ngày 01/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 43 ngày
Đầu 1 Ra ngày 03/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 52 ngày
Đầu 2 Ra ngày 27/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 85 ngày
Đầu 3 Ra ngày 25/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 64 ngày
Đầu 4 Ra ngày 23/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 56 ngày
Đầu 5 Ra ngày 07/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 26 ngày 50 ngày
Đầu 6 Ra ngày 29/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 60 ngày
Đầu 7 Ra ngày 26/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 42 ngày
Đầu 8 Ra ngày 20/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 61 ngày
Đầu 9 Ra ngày 22/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 56 ngày
2. Chu kỳ đuôi (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/12/2020) Max đại
Đuôi 0 Ra ngày 20/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 45 ngày
Đuôi 1 Ra ngày 03/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 57 ngày
Đuôi 2 Ra ngày 11/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 64 ngày
Đuôi 3 Ra ngày 23/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 68 ngày
Đuôi 4 Ra ngày 30/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 82 ngày
Đuôi 5 Ra ngày 05/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 28 ngày 55 ngày
Đuôi 6 Ra ngày 27/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 66 ngày
Đuôi 7 Ra ngày 02/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
Đuôi 8 Ra ngày 15/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày 64 ngày
Đuôi 9 Ra ngày 29/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 68 ngày
3. Chu kỳ tổng (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 03/12/2020) Max đại
Tổng 0 Ra ngày 28/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 52 ngày
Tổng 1 Ra ngày 10/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày 70 ngày
Tổng 2 Ra ngày 03/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 59 ngày
Tổng 3 Ra ngày 18/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày 71 ngày
Tổng 4 Ra ngày 30/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 62 ngày
Tổng 5 Ra ngày 29/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 58 ngày
Tổng 6 Ra ngày 14/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 68 ngày
Tổng 7 Ra ngày 01/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 42 ngày
Tổng 8 Ra ngày 02/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 67 ngày
Tổng 9 Ra ngày 25/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 91 ngày
4. Chu kỳ bộ số (Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 03/12/2020) Max đại
Bộ số 01 Ra ngày 14/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 57 ngày
Bộ số 02 Ra ngày 01/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 60 ngày
Bộ số 03 Ra ngày 20/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 70 ngày
Bộ số 04 Ra ngày 30/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày 77 ngày
Bộ số 12 Ra ngày 02/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 69 ngày
Bộ số 13 Ra ngày 25/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 81 ngày
Bộ số 14 Ra ngày 29/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 67 ngày
Bộ số 23 Ra ngày 13/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày 49 ngày
Bộ số 24 Ra ngày 11/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 78 ngày
Bộ số 34 Ra ngày 23/11/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 74 ngày
Bộ số 00 Ra ngày 02/10/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 62 ngày 125 ngày
Bộ số 11 Ra ngày 03/12/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 105 ngày
Bộ số 22 Ra ngày 08/09/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 86 ngày 114 ngày
Bộ số 33 Ra ngày 30/10/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 34 ngày 161 ngày
Bộ số 44 Ra ngày 11/10/2020 Đến nay vẫn chưa ra là 53 ngày 133 ngày
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com