Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai miễn phí, xo so, kqxs

Biên ngày (dd/mm/YYYY):
1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 01 ra ngày 19/11/2018
06: 3 lần, 12: 3 lần, 84: 3 lần, 00: 3 lần, 82: 2 lần, 36: 2 lần, 70: 2 lần, 13: 2 lần, 46: 2 lần, 54: 2 lần, 10: 2 lần, 96: 2 lần, 01: 2 lần, 52: 2 lần, 66: 2 lần, 93: 2 lần, 89: 2 lần, 23: 2 lần, 57: 2 lần, 05: 2 lần, 29: 1 lần, 85: 1 lần, 15: 1 lần, 08: 1 lần, 95: 1 lần, 38: 1 lần, 37: 1 lần, 21: 1 lần, 43: 1 lần, 22: 1 lần, 92: 1 lần, 39: 1 lần, 09: 1 lần, 79: 1 lần, 58: 1 lần, 30: 1 lần, 11: 1 lần, 35: 1 lần, 51: 1 lần, 26: 1 lần, 24: 1 lần, 76: 1 lần, 07: 1 lần, 60: 1 lần, 16: 1 lần, 31: 1 lần, 02: 1 lần, 03: 1 lần, 32: 1 lần, 33: 1 lần, 34: 1 lần, 42: 1 lần, 86: 1 lần, 53: 1 lần, 83: 1 lần, 14: 1 lần, 27: 1 lần,
Chi tiết các ngày:
Ngày 08/03/2000 về 04501 sau đó ngày 09/03/2000 về 68984
Ngày 16/06/2000 về 47301 sau đó ngày 17/06/2000 về 42393
Ngày 09/04/2001 về 19601 sau đó ngày 10/04/2001 về 26984
Ngày 01/10/2001 về 89001 sau đó ngày 02/10/2001 về 50560
Ngày 29/04/2002 về 87401 sau đó ngày 30/04/2002 về 25716
Ngày 02/08/2002 về 43201 sau đó ngày 03/08/2002 về 12631
Ngày 31/08/2002 về 07601 sau đó ngày 01/09/2002 về 89807
Ngày 22/12/2002 về 07401 sau đó ngày 23/12/2002 về 11476
Ngày 09/05/2003 về 41701 sau đó ngày 10/05/2003 về 97435
Ngày 08/11/2003 về 61401 sau đó ngày 09/11/2003 về 29505
Ngày 25/11/2003 về 18001 sau đó ngày 26/11/2003 về 27051
Ngày 17/12/2003 về 04301 sau đó ngày 18/12/2003 về 84726
Ngày 18/03/2004 về 33101 sau đó ngày 19/03/2004 về 45452
Ngày 11/04/2004 về 80201 sau đó ngày 12/04/2004 về 17724
Ngày 16/06/2004 về 01801 sau đó ngày 17/06/2004 về 93296
Ngày 04/11/2004 về 95201 sau đó ngày 05/11/2004 về 71136
Ngày 04/12/2004 về 05701 sau đó ngày 05/12/2004 về 64893
Ngày 20/02/2005 về 04901 sau đó ngày 21/02/2005 về 49502
Ngày 19/03/2005 về 80701 sau đó ngày 20/03/2005 về 25682
Ngày 05/04/2005 về 62501 sau đó ngày 06/04/2005 về 93103
Ngày 28/05/2005 về 60401 sau đó ngày 29/05/2005 về 33001
Ngày 29/05/2005 về 33001 sau đó ngày 30/05/2005 về 32453
Ngày 11/06/2005 về 38401 sau đó ngày 12/06/2005 về 20283
Ngày 09/03/2006 về 45201 sau đó ngày 10/03/2006 về 73410
Ngày 23/04/2006 về 71701 sau đó ngày 24/04/2006 về 70954
Ngày 05/05/2006 về 40201 sau đó ngày 06/05/2006 về 45046
Ngày 19/06/2006 về 20501 sau đó ngày 20/06/2006 về 74514
Ngày 10/09/2006 về 54601 sau đó ngày 11/09/2006 về 98084
Ngày 12/09/2006 về 03501 sau đó ngày 13/09/2006 về 83000
Ngày 14/10/2006 về 93101 sau đó ngày 15/10/2006 về 03712
Ngày 26/10/2006 về 40501 sau đó ngày 27/10/2006 về 57013
Ngày 07/04/2007 về 61301 sau đó ngày 08/04/2007 về 49311
Ngày 22/06/2007 về 57101 sau đó ngày 23/06/2007 về 82886
Ngày 24/06/2007 về 99301 sau đó ngày 25/06/2007 về 97323
Ngày 09/09/2007 về 67801 sau đó ngày 10/09/2007 về 35300
Ngày 27/02/2008 về 83401 sau đó ngày 28/02/2008 về 29942
Ngày 25/03/2008 về 33401 sau đó ngày 26/03/2008 về 01632
Ngày 18/04/2008 về 72101 sau đó ngày 19/04/2008 về 26010
Ngày 27/04/2008 về 80701 sau đó ngày 28/04/2008 về 53633
Ngày 22/05/2008 về 33601 sau đó ngày 23/05/2008 về 69034
Ngày 20/09/2008 về 38301 sau đó ngày 21/09/2008 về 63727
Ngày 04/04/2009 về 97301 sau đó ngày 05/04/2009 về 65370
Ngày 26/09/2009 về 20801 sau đó ngày 27/09/2009 về 50666
Ngày 10/10/2009 về 28801 sau đó ngày 11/10/2009 về 01708
Ngày 15/06/2010 về 62401 sau đó ngày 16/06/2010 về 86985
Ngày 25/02/2011 về 92401 sau đó ngày 26/02/2011 về 25866
Ngày 12/05/2011 về 59701 sau đó ngày 13/05/2011 về 95713
Ngày 03/11/2011 về 21001 sau đó ngày 04/11/2011 về 66501
Ngày 04/11/2011 về 66501 sau đó ngày 05/11/2011 về 65012
Ngày 24/05/2012 về 12701 sau đó ngày 25/05/2012 về 80696
Ngày 15/06/2012 về 83901 sau đó ngày 16/06/2012 về 21606
Ngày 14/09/2012 về 72701 sau đó ngày 15/09/2012 về 89215
Ngày 23/11/2012 về 97101 sau đó ngày 24/11/2012 về 05629
Ngày 24/04/2013 về 13101 sau đó ngày 25/04/2013 về 47030
Ngày 26/04/2013 về 30101 sau đó ngày 27/04/2013 về 32639
Ngày 17/05/2013 về 17701 sau đó ngày 18/05/2013 về 28736
Ngày 19/07/2013 về 13901 sau đó ngày 20/07/2013 về 63052
Ngày 06/09/2013 về 27101 sau đó ngày 07/09/2013 về 42609
Ngày 11/02/2014 về 72501 sau đó ngày 12/02/2014 về 74795
Ngày 02/03/2014 về 51001 sau đó ngày 03/03/2014 về 66679
Ngày 29/09/2014 về 26001 sau đó ngày 30/09/2014 về 50800
Ngày 20/10/2014 về 03601 sau đó ngày 21/10/2014 về 64906
Ngày 05/01/2015 về 65001 sau đó ngày 06/01/2015 về 21705
Ngày 14/03/2015 về 88301 sau đó ngày 15/03/2015 về 78089
Ngày 26/08/2015 về 83301 sau đó ngày 27/08/2015 về 28658
Ngày 04/09/2015 về 99001 sau đó ngày 05/09/2015 về 40389
Ngày 02/10/2015 về 54201 sau đó ngày 03/10/2015 về 23506
Ngày 21/01/2016 về 38001 sau đó ngày 22/01/2016 về 00157
Ngày 27/01/2016 về 11201 sau đó ngày 28/01/2016 về 12792
Ngày 09/09/2016 về 32801 sau đó ngày 10/09/2016 về 35812
Ngày 16/12/2016 về 32101 sau đó ngày 17/12/2016 về 76822
Ngày 02/03/2017 về 90801 sau đó ngày 03/03/2017 về 42654
Ngày 10/03/2017 về 08701 sau đó ngày 11/03/2017 về 53838
Ngày 18/09/2017 về 58601 sau đó ngày 19/09/2017 về 68546
Ngày 08/10/2017 về 55801 sau đó ngày 09/10/2017 về 15437
Ngày 18/01/2018 về 41201 sau đó ngày 19/01/2018 về 67721
Ngày 23/01/2018 về 33101 sau đó ngày 24/01/2018 về 41657
Ngày 03/02/2018 về 37601 sau đó ngày 04/02/2018 về 52643
Ngày 13/04/2018 về 42501 sau đó ngày 14/04/2018 về 71370
Ngày 04/05/2018 về 95201 sau đó ngày 05/05/2018 về 29482
Ngày 13/07/2018 về 48401 sau đó ngày 14/07/2018 về 78023
2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 3 sau khi ra 01 vào Thứ 2 là:
Ngày 10/04/2001 giải đặc biệt về 26984 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 02/10/2001 giải đặc biệt về 50560 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/04/2002 giải đặc biệt về 25716 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 20/06/2006 giải đặc biệt về 74514 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 30/09/2014 giải đặc biệt về 50800 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/10/2014 giải đặc biệt về 64906 - 2 số cuối là 06 - đầu 0 - cuối 6 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/01/2015 giải đặc biệt về 21705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/09/2017 giải đặc biệt về 68546 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
3. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/11 trong các năm trước:
Ngày 20/11/2017 giải đặc biệt về 33137 - 2 số cuối là 37 - đầu 3 - cuối 7 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2016 giải đặc biệt về 66074 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2015 giải đặc biệt về 63131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2014 giải đặc biệt về 94868 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2013 giải đặc biệt về 15241 - 2 số cuối là 41 - đầu 4 - cuối 1 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2012 giải đặc biệt về 24966 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/11/2011 giải đặc biệt về 22704 - 2 số cuối là 04 - đầu 0 - cuối 4 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2010 giải đặc biệt về 43352 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2009 giải đặc biệt về 01608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2008 giải đặc biệt về 22949 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2007 giải đặc biệt về 85617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2006 giải đặc biệt về 35221 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/11/2005 giải đặc biệt về 22003 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 20/11/2004 giải đặc biệt về 35656 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2003 giải đặc biệt về 32285 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2002 giải đặc biệt về 73597 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 20/11/2001 giải đặc biệt về 63974 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 20/11/2000 giải đặc biệt về 96324 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com