Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai miễn phí, xo so, kqxs

Biên ngày (dd/mm/YYYY):
1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 45 ra ngày 24/04/2018
05: 4 lần, 54: 3 lần, 48: 3 lần, 45: 3 lần, 90: 3 lần, 57: 2 lần, 27: 2 lần, 09: 2 lần, 65: 2 lần, 99: 2 lần, 51: 2 lần, 28: 2 lần, 83: 2 lần, 82: 2 lần, 21: 2 lần, 91: 1 lần, 00: 1 lần, 29: 1 lần, 43: 1 lần, 92: 1 lần, 47: 1 lần, 15: 1 lần, 94: 1 lần, 22: 1 lần, 30: 1 lần, 50: 1 lần, 61: 1 lần, 49: 1 lần, 66: 1 lần, 44: 1 lần, 79: 1 lần, 34: 1 lần, 69: 1 lần, 78: 1 lần, 11: 1 lần, 24: 1 lần, 93: 1 lần, 17: 1 lần, 95: 1 lần, 59: 1 lần, 73: 1 lần, 16: 1 lần, 77: 1 lần, 20: 1 lần, 33: 1 lần, 02: 1 lần, : 1 lần,
Chi tiết các ngày:
Ngày 11/01/2000 về 17145 sau đó ngày 12/01/2000 về 77177
Ngày 11/04/2000 về 05345 sau đó ngày 12/04/2000 về 16524
Ngày 04/07/2000 về 12345 sau đó ngày 05/07/2000 về 32945
Ngày 05/07/2000 về 32945 sau đó ngày 06/07/2000 về 92193
Ngày 13/07/2000 về 81245 sau đó ngày 14/07/2000 về 28745
Ngày 14/07/2000 về 28745 sau đó ngày 15/07/2000 về 99911
Ngày 28/10/2000 về 54545 sau đó ngày 29/10/2000 về 55128
Ngày 04/07/2001 về 40645 sau đó ngày 05/07/2001 về 09748
Ngày 15/09/2001 về 19645 sau đó ngày 16/09/2001 về 48899
Ngày 21/03/2002 về 33845 sau đó ngày 22/03/2002 về 23521
Ngày 11/07/2002 về 14745 sau đó ngày 12/07/2002 về 82278
Ngày 15/07/2002 về 86045 sau đó ngày 16/07/2002 về 57679
Ngày 29/08/2002 về 50945 sau đó ngày 30/08/2002 về 17434
Ngày 09/11/2002 về 40645 sau đó ngày 10/11/2002 về 08427
Ngày 27/06/2003 về 18045 sau đó ngày 28/06/2003 về 23390
Ngày 06/07/2003 về 80345 sau đó ngày 07/07/2003 về 11269
Ngày 23/02/2004 về 02345 sau đó ngày 24/02/2004 về 92054
Ngày 21/03/2004 về 90345 sau đó ngày 22/03/2004 về 41217
Ngày 17/05/2004 về 35845 sau đó ngày 18/05/2004 về 87005
Ngày 13/07/2004 về 39445 sau đó ngày 14/07/2004 về 73495
Ngày 14/10/2004 về 41045 sau đó ngày 15/10/2004 về 76482
Ngày 02/02/2005 về 35345 sau đó ngày 03/02/2005 về 03928
Ngày 22/04/2005 về 77245 sau đó ngày 23/04/2005 về 34133
Ngày 17/06/2005 về 28645 sau đó ngày 18/06/2005 về 05005
Ngày 11/07/2005 về 48345 sau đó ngày 12/07/2005 về 99402
Ngày 23/12/2005 về 21345 sau đó ngày 24/12/2005 về 65520
Ngày 18/03/2006 về 75045 sau đó ngày 19/03/2006 về 03744
Ngày 07/05/2006 về 37445 sau đó ngày 08/05/2006 về 13509
Ngày 06/07/2007 về 91345 sau đó ngày 07/07/2007 về 71554
Ngày 07/08/2007 về 14545 sau đó ngày 08/08/2007 về 95227
Ngày 10/10/2007 về 17445 sau đó ngày 11/10/2007 về 56659
Ngày 14/02/2008 về 51945 sau đó ngày 15/02/2008 về 11173
Ngày 14/04/2008 về 86045 sau đó ngày 15/04/2008 về 87616
Ngày 08/11/2008 về 29445 sau đó ngày 09/11/2008 về 65182
Ngày 24/01/2009 về 08245 sau đó ngày 01/01/1970 về
Ngày 30/03/2009 về 55845 sau đó ngày 31/03/2009 về 03161
Ngày 30/05/2009 về 89645 sau đó ngày 31/05/2009 về 69651
Ngày 26/07/2009 về 76545 sau đó ngày 27/07/2009 về 72205
Ngày 09/12/2009 về 40945 sau đó ngày 10/12/2009 về 14429
Ngày 10/01/2010 về 48345 sau đó ngày 11/01/2010 về 65443
Ngày 17/09/2010 về 73045 sau đó ngày 18/09/2010 về 83100
Ngày 25/12/2010 về 26845 sau đó ngày 26/12/2010 về 80790
Ngày 22/01/2011 về 73445 sau đó ngày 23/01/2011 về 73957
Ngày 06/12/2011 về 24045 sau đó ngày 07/12/2011 về 22005
Ngày 05/05/2012 về 53045 sau đó ngày 06/05/2012 về 71421
Ngày 26/02/2013 về 36545 sau đó ngày 27/02/2013 về 83590
Ngày 07/05/2013 về 57145 sau đó ngày 08/05/2013 về 72965
Ngày 29/09/2013 về 27245 sau đó ngày 30/09/2013 về 47648
Ngày 26/10/2013 về 72845 sau đó ngày 27/10/2013 về 27183
Ngày 07/01/2014 về 54545 sau đó ngày 08/01/2014 về 15791
Ngày 08/02/2014 về 66145 sau đó ngày 09/02/2014 về 05148
Ngày 26/05/2014 về 34345 sau đó ngày 27/05/2014 về 45566
Ngày 06/07/2014 về 85345 sau đó ngày 07/07/2014 về 44050
Ngày 02/08/2014 về 80945 sau đó ngày 03/08/2014 về 28099
Ngày 15/09/2014 về 46745 sau đó ngày 16/09/2014 về 22951
Ngày 07/11/2014 về 55145 sau đó ngày 08/11/2014 về 62292
Ngày 03/12/2014 về 76145 sau đó ngày 04/12/2014 về 66465
Ngày 01/02/2015 về 76945 sau đó ngày 02/02/2015 về 60649
Ngày 12/02/2015 về 22545 sau đó ngày 13/02/2015 về 81254
Ngày 27/03/2015 về 25345 sau đó ngày 28/03/2015 về 45057
Ngày 19/10/2015 về 83245 sau đó ngày 20/10/2015 về 44745
Ngày 20/10/2015 về 44745 sau đó ngày 21/10/2015 về 93930
Ngày 08/11/2015 về 35545 sau đó ngày 09/11/2015 về 11322
Ngày 18/01/2017 về 37845 sau đó ngày 19/01/2017 về 80047
Ngày 05/03/2017 về 00745 sau đó ngày 06/03/2017 về 75615
Ngày 15/04/2017 về 88945 sau đó ngày 16/04/2017 về 73309
Ngày 26/01/2018 về 82445 sau đó ngày 27/01/2018 về 31583
Ngày 24/03/2018 về 05545 sau đó ngày 25/03/2018 về 96594
2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 45 vào Thứ 3 là:
Ngày 12/01/2000 giải đặc biệt về 77177 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/04/2000 giải đặc biệt về 16524 - 2 số cuối là 24 - đầu 2 - cuối 4 - tổng 6 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/07/2000 giải đặc biệt về 32945 - 2 số cuối là 45 - đầu 4 - cuối 5 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 14/07/2004 giải đặc biệt về 73495 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/08/2007 giải đặc biệt về 95227 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 07/12/2011 giải đặc biệt về 22005 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/02/2013 giải đặc biệt về 83590 - 2 số cuối là 90 - đầu 9 - cuối 0 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/05/2013 giải đặc biệt về 72965 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/01/2014 giải đặc biệt về 15791 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/10/2015 giải đặc biệt về 93930 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
3. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 25/04 trong các năm trước:
Ngày 25/04/2017 giải đặc biệt về 57149 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2016 giải đặc biệt về 47878 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/04/2015 giải đặc biệt về 38176 - 2 số cuối là 76 - đầu 7 - cuối 6 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2014 giải đặc biệt về 36977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2013 giải đặc biệt về 47030 - 2 số cuối là 30 - đầu 3 - cuối 0 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/04/2012 giải đặc biệt về 58547 - 2 số cuối là 47 - đầu 4 - cuối 7 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2011 giải đặc biệt về 65188 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2010 giải đặc biệt về 46414 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2009 giải đặc biệt về 24856 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2008 giải đặc biệt về 48444 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2007 giải đặc biệt về 85270 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2006 giải đặc biệt về 76394 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2005 giải đặc biệt về 44922 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2004 giải đặc biệt về 31671 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 25/04/2003 giải đặc biệt về 91699 - 2 số cuối là 99 - đầu 9 - cuối 9 - tổng 8 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/04/2002 giải đặc biệt về 10269 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 25/04/2001 giải đặc biệt về 55355 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 25/04/2000 giải đặc biệt về 21593 - 2 số cuối là 93 - đầu 9 - cuối 3 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com