Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai miễn phí, xo so, kqxs

Biên ngày (dd/mm/YYYY):
1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 40 ra ngày 15/07/2018
94: 3 lần, 66: 2 lần, 81: 2 lần, 90: 2 lần, 41: 2 lần, 21: 2 lần, 78: 2 lần, 20: 2 lần, 34: 2 lần, 43: 1 lần, 60: 1 lần, 26: 1 lần, 17: 1 lần, 55: 1 lần, 03: 1 lần, 56: 1 lần, 45: 1 lần, 12: 1 lần, 85: 1 lần, 31: 1 lần, 97: 1 lần, 40: 1 lần, 82: 1 lần, 96: 1 lần, 15: 1 lần, 95: 1 lần, 69: 1 lần, 16: 1 lần, 10: 1 lần, 99: 1 lần, 28: 1 lần, 32: 1 lần, 49: 1 lần, 51: 1 lần, 14: 1 lần, 11: 1 lần,
Chi tiết các ngày:
Ngày 25/01/2000 về 30340 sau đó ngày 26/01/2000 về 85149
Ngày 24/05/2000 về 64440 sau đó ngày 25/05/2000 về 21616
Ngày 04/08/2000 về 39840 sau đó ngày 05/08/2000 về 52134
Ngày 30/03/2001 về 96640 sau đó ngày 31/03/2001 về 12369
Ngày 13/07/2001 về 40140 sau đó ngày 14/07/2001 về 48294
Ngày 19/09/2001 về 07940 sau đó ngày 20/09/2001 về 46995
Ngày 07/03/2002 về 25240 sau đó ngày 08/03/2002 về 20796
Ngày 07/06/2002 về 97940 sau đó ngày 08/06/2002 về 55066
Ngày 23/07/2002 về 57240 sau đó ngày 24/07/2002 về 61681
Ngày 08/08/2002 về 92040 sau đó ngày 09/08/2002 về 75266
Ngày 28/11/2002 về 95640 sau đó ngày 29/11/2002 về 11115
Ngày 13/02/2003 về 91940 sau đó ngày 14/02/2003 về 06310
Ngày 02/04/2003 về 13940 sau đó ngày 03/04/2003 về 81341
Ngày 30/06/2003 về 83340 sau đó ngày 01/07/2003 về 70699
Ngày 04/09/2004 về 93340 sau đó ngày 05/09/2004 về 67894
Ngày 07/05/2005 về 38340 sau đó ngày 08/05/2005 về 56514
Ngày 22/08/2006 về 10540 sau đó ngày 23/08/2006 về 63951
Ngày 20/01/2007 về 35640 sau đó ngày 21/01/2007 về 14478
Ngày 26/01/2007 về 18540 sau đó ngày 27/01/2007 về 50521
Ngày 28/01/2007 về 98340 sau đó ngày 29/01/2007 về 74382
Ngày 20/04/2008 về 65540 sau đó ngày 21/04/2008 về 06128
Ngày 09/01/2009 về 67140 sau đó ngày 10/01/2009 về 42732
Ngày 25/08/2009 về 68840 sau đó ngày 26/08/2009 về 92594
Ngày 14/10/2009 về 32040 sau đó ngày 15/10/2009 về 00411
Ngày 18/07/2010 về 02640 sau đó ngày 19/07/2010 về 02020
Ngày 27/09/2010 về 60640 sau đó ngày 28/09/2010 về 75197
Ngày 03/10/2010 về 86340 sau đó ngày 04/10/2010 về 42326
Ngày 13/01/2012 về 01940 sau đó ngày 14/01/2012 về 91517
Ngày 25/06/2012 về 67340 sau đó ngày 26/06/2012 về 38860
Ngày 28/03/2013 về 62540 sau đó ngày 29/03/2013 về 44334
Ngày 28/04/2013 về 46640 sau đó ngày 29/04/2013 về 69043
Ngày 03/07/2013 về 91840 sau đó ngày 04/07/2013 về 18981
Ngày 21/04/2014 về 31340 sau đó ngày 22/04/2014 về 55155
Ngày 27/06/2014 về 60240 sau đó ngày 28/06/2014 về 41940
Ngày 28/06/2014 về 41940 sau đó ngày 29/06/2014 về 63731
Ngày 03/06/2015 về 40740 sau đó ngày 04/06/2015 về 41878
Ngày 18/07/2015 về 25540 sau đó ngày 19/07/2015 về 94703
Ngày 02/12/2015 về 90340 sau đó ngày 03/12/2015 về 15390
Ngày 25/12/2015 về 85140 sau đó ngày 26/12/2015 về 23185
Ngày 12/04/2016 về 10140 sau đó ngày 13/04/2016 về 09821
Ngày 04/05/2016 về 09640 sau đó ngày 05/05/2016 về 83220
Ngày 21/07/2016 về 98540 sau đó ngày 22/07/2016 về 46412
Ngày 10/01/2017 về 42040 sau đó ngày 11/01/2017 về 07790
Ngày 14/03/2017 về 81040 sau đó ngày 15/03/2017 về 98441
Ngày 14/09/2017 về 42140 sau đó ngày 15/09/2017 về 66956
Ngày 18/05/2018 về 38740 sau đó ngày 19/05/2018 về 15245
2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 2 sau khi ra 40 vào Chủ nhật là:
Ngày 29/01/2007 giải đặc biệt về 74382 - 2 số cuối là 82 - đầu 8 - cuối 2 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/04/2008 giải đặc biệt về 06128 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 19/07/2010 giải đặc biệt về 02020 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/10/2010 giải đặc biệt về 42326 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 29/04/2013 giải đặc biệt về 69043 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
3. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 16/07 trong các năm trước:
Ngày 16/07/2017 giải đặc biệt về 31039 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2016 giải đặc biệt về 57878 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2015 giải đặc biệt về 95814 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 16/07/2014 giải đặc biệt về 57055 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2013 giải đặc biệt về 11391 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2012 giải đặc biệt về 88533 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2011 giải đặc biệt về 83777 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số 22 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 16/07/2010 giải đặc biệt về 92395 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 16/07/2009 giải đặc biệt về 60466 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2008 giải đặc biệt về 04583 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 16/07/2007 giải đặc biệt về 79194 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3 - thuộc bộ số 44 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2006 giải đặc biệt về 25048 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2005 giải đặc biệt về 21488 - 2 số cuối là 88 - đầu 8 - cuối 8 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2004 giải đặc biệt về 49665 - 2 số cuối là 65 - đầu 6 - cuối 5 - tổng 1 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 16/07/2003 giải đặc biệt về 92131 - 2 số cuối là 31 - đầu 3 - cuối 1 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2002 giải đặc biệt về 57679 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 16/07/2001 giải đặc biệt về 98160 - 2 số cuối là 60 - đầu 6 - cuối 0 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 16/07/2000 giải đặc biệt về 24178 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com