Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai miễn phí, xo so, kqxs

Biên ngày (dd/mm/YYYY):
1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 86 ra ngày 22/09/2020
24: 3 lần, 14: 3 lần, 16: 2 lần, 36: 2 lần, 61: 2 lần, 73: 2 lần, 55: 2 lần, 01: 2 lần, 64: 2 lần, 34: 2 lần, 60: 2 lần, 04: 2 lần, 75: 2 lần, 67: 2 lần, 44: 1 lần, 32: 1 lần, 43: 1 lần, 29: 1 lần, 05: 1 lần, 03: 1 lần, 93: 1 lần, 74: 1 lần, 97: 1 lần, 07: 1 lần, 68: 1 lần, 62: 1 lần, 70: 1 lần, 63: 1 lần, 30: 1 lần, 47: 1 lần, 48: 1 lần, 99: 1 lần, 02: 1 lần, 59: 1 lần, 66: 1 lần, 23: 1 lần, 06: 1 lần, 65: 1 lần, 53: 1 lần, 08: 1 lần, 52: 1 lần, 92: 1 lần, 80: 1 lần, 17: 1 lần, 45: 1 lần, 90: 1 lần, 91: 1 lần, 56: 1 lần, 71: 1 lần, 84: 1 lần, 76: 1 lần, 41: 1 lần,
Chi tiết các ngày:
Ngày 30/03/2000 về 74386 sau đó ngày 31/03/2000 về 07064
Ngày 13/04/2000 về 03986 sau đó ngày 14/04/2000 về 43653
Ngày 22/06/2000 về 75886 sau đó ngày 23/06/2000 về 20414
Ngày 29/06/2000 về 09986 sau đó ngày 30/06/2000 về 75808
Ngày 22/06/2001 về 41486 sau đó ngày 23/06/2001 về 52352
Ngày 27/07/2001 về 06686 sau đó ngày 28/07/2001 về 76004
Ngày 09/12/2001 về 62386 sau đó ngày 10/12/2001 về 59965
Ngày 24/12/2001 về 16886 sau đó ngày 25/12/2001 về 04014
Ngày 28/12/2001 về 45486 sau đó ngày 29/12/2001 về 50975
Ngày 21/04/2002 về 31686 sau đó ngày 22/04/2002 về 34906
Ngày 06/05/2002 về 72286 sau đó ngày 07/05/2002 về 71934
Ngày 25/05/2002 về 74486 sau đó ngày 26/05/2002 về 63002
Ngày 08/06/2003 về 72286 sau đó ngày 09/06/2003 về 71259
Ngày 08/06/2004 về 68286 sau đó ngày 09/06/2004 về 05366
Ngày 04/02/2005 về 12586 sau đó ngày 05/02/2005 về 80123
Ngày 29/06/2005 về 16786 sau đó ngày 30/06/2005 về 20836
Ngày 23/10/2005 về 69886 sau đó ngày 24/10/2005 về 07114
Ngày 19/12/2005 về 93886 sau đó ngày 20/12/2005 về 35292
Ngày 21/06/2006 về 21386 sau đó ngày 22/06/2006 về 33873
Ngày 12/07/2006 về 75686 sau đó ngày 13/07/2006 về 63680
Ngày 23/06/2007 về 82886 sau đó ngày 24/06/2007 về 99301
Ngày 01/09/2007 về 52886 sau đó ngày 02/09/2007 về 82636
Ngày 03/09/2007 về 42386 sau đó ngày 04/09/2007 về 43255
Ngày 07/06/2008 về 12486 sau đó ngày 08/06/2008 về 70571
Ngày 03/08/2008 về 53186 sau đó ngày 04/08/2008 về 27984
Ngày 25/10/2008 về 66286 sau đó ngày 26/10/2008 về 64076
Ngày 10/02/2009 về 46686 sau đó ngày 11/02/2009 về 97156
Ngày 23/06/2009 về 78886 sau đó ngày 24/06/2009 về 84164
Ngày 02/07/2009 về 37386 sau đó ngày 03/07/2009 về 77016
Ngày 26/10/2009 về 15386 sau đó ngày 27/10/2009 về 98899
Ngày 04/03/2011 về 69186 sau đó ngày 05/03/2011 về 93891
Ngày 27/09/2011 về 59586 sau đó ngày 28/09/2011 về 57617
Ngày 05/12/2011 về 31486 sau đó ngày 06/12/2011 về 24045
Ngày 15/02/2012 về 67286 sau đó ngày 16/02/2012 về 08375
Ngày 30/04/2012 về 50886 sau đó ngày 01/05/2012 về 99390
Ngày 23/05/2012 về 75086 sau đó ngày 24/05/2012 về 12701
Ngày 14/07/2012 về 41486 sau đó ngày 15/07/2012 về 27641
Ngày 28/12/2012 về 94686 sau đó ngày 29/12/2012 về 01361
Ngày 17/03/2013 về 08586 sau đó ngày 18/03/2013 về 92160
Ngày 26/05/2013 về 29086 sau đó ngày 27/05/2013 về 81344
Ngày 11/06/2013 về 77186 sau đó ngày 12/06/2013 về 18643
Ngày 16/09/2013 về 71286 sau đó ngày 17/09/2013 về 71961
Ngày 27/09/2014 về 92386 sau đó ngày 28/09/2014 về 14624
Ngày 05/04/2015 về 07686 sau đó ngày 06/04/2015 về 53967
Ngày 17/12/2015 về 08386 sau đó ngày 18/12/2015 về 83260
Ngày 12/02/2016 về 05786 sau đó ngày 13/02/2016 về 02105
Ngày 13/05/2016 về 62586 sau đó ngày 14/05/2016 về 14724
Ngày 07/08/2016 về 93186 sau đó ngày 08/08/2016 về 40203
Ngày 08/11/2016 về 55986 sau đó ngày 09/11/2016 về 22632
Ngày 19/04/2017 về 92086 sau đó ngày 20/04/2017 về 64829
Ngày 03/07/2017 về 98586 sau đó ngày 04/07/2017 về 89148
Ngày 08/07/2017 về 13786 sau đó ngày 09/07/2017 về 96993
Ngày 27/08/2017 về 85886 sau đó ngày 28/08/2017 về 66755
Ngày 24/12/2017 về 89886 sau đó ngày 25/12/2017 về 30363
Ngày 03/03/2018 về 90586 sau đó ngày 04/03/2018 về 16873
Ngày 26/04/2018 về 92986 sau đó ngày 27/04/2018 về 10230
Ngày 28/04/2018 về 39786 sau đó ngày 29/04/2018 về 19447
Ngày 23/07/2018 về 95786 sau đó ngày 24/07/2018 về 91570
Ngày 03/08/2018 về 49786 sau đó ngày 04/08/2018 về 88624
Ngày 14/08/2018 về 79386 sau đó ngày 15/08/2018 về 33662
Ngày 28/10/2018 về 68886 sau đó ngày 29/10/2018 về 23974
Ngày 16/01/2019 về 22086 sau đó ngày 17/01/2019 về 68116
Ngày 17/02/2019 về 54486 sau đó ngày 18/02/2019 về 15297
Ngày 05/03/2019 về 02286 sau đó ngày 06/03/2019 về 87807
Ngày 12/05/2019 về 55886 sau đó ngày 13/05/2019 về 75368
Ngày 04/06/2019 về 90686 sau đó ngày 05/06/2019 về 85267
Ngày 21/06/2019 về 69886 sau đó ngày 22/06/2019 về 13304
Ngày 18/07/2020 về 06586 sau đó ngày 19/07/2020 về 08834
2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 4 sau khi ra 86 vào Thứ 3 là:
Ngày 09/06/2004 giải đặc biệt về 05366 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 11/02/2009 giải đặc biệt về 97156 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 24/06/2009 giải đặc biệt về 84164 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 28/09/2011 giải đặc biệt về 57617 - 2 số cuối là 17 - đầu 1 - cuối 7 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 12/06/2013 giải đặc biệt về 18643 - 2 số cuối là 43 - đầu 4 - cuối 3 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 09/11/2016 giải đặc biệt về 22632 - 2 số cuối là 32 - đầu 3 - cuối 2 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 15/08/2018 giải đặc biệt về 33662 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 06/03/2019 giải đặc biệt về 87807 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 05/06/2019 giải đặc biệt về 85267 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
3. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 23/09 trong các năm trước:
Ngày 23/09/2019 giải đặc biệt về 92329 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/09/2018 giải đặc biệt về 12662 - 2 số cuối là 62 - đầu 6 - cuối 2 - tổng 8 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/09/2017 giải đặc biệt về 18770 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2016 giải đặc biệt về 21533 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2015 giải đặc biệt về 20433 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2014 giải đặc biệt về 18320 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/09/2013 giải đặc biệt về 82802 - 2 số cuối là 02 - đầu 0 - cuối 2 - tổng 2 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/09/2012 giải đặc biệt về 23673 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2011 giải đặc biệt về 27664 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2010 giải đặc biệt về 32187 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2009 giải đặc biệt về 07466 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2008 giải đặc biệt về 96668 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 23/09/2007 giải đặc biệt về 54225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2006 giải đặc biệt về 80385 - 2 số cuối là 85 - đầu 8 - cuối 5 - tổng 3 - thuộc bộ số 03 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2005 giải đặc biệt về 57263 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2004 giải đặc biệt về 99954 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2003 giải đặc biệt về 55621 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2002 giải đặc biệt về 50473 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 23/09/2001 giải đặc biệt về 80109 - 2 số cuối là 09 - đầu 0 - cuối 9 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3 dư 0
Ngày 23/09/2000 giải đặc biệt về 06166 - 2 số cuối là 66 - đầu 6 - cuối 6 - tổng 2 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 0
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com