Thống kê kết quả theo tần suất loto kiểu ô

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm): Đến ngày (Ngày/Tháng/Năm):
Chạm 0 Chạm 1 Chạm 2 Chạm 3 Chạm 4 Chạm 5 Chạm 6 Chạm 7 Chạm 8 Chạm 9 Số chẵn Số lẻ Chọn tất cả Xóa tất cả
Ngày / Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Cặp số / Ngày
05-04-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-04-2020
04-04-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-04-2020
03-04-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-04-2020
02-04-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-04-2020
01-04-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-04-2020
31-03-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
31-03-2020
30-03-2020
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
30-03-2020
29-03-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
29-03-2020
28-03-2020
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
28-03-2020
27-03-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
27-03-2020
26-03-2020
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
3
 
 
 
 
26-03-2020
25-03-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
25-03-2020
24-03-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
24-03-2020
23-03-2020
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
23-03-2020
22-03-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22-03-2020
21-03-2020
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
2
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
 
21-03-2020
20-03-2020
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
20-03-2020
19-03-2020
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-03-2020
18-03-2020
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
3
1
 
1
 
 
18-03-2020
17-03-2020
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
17-03-2020
16-03-2020
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
16-03-2020
15-03-2020
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
2
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
15-03-2020
14-03-2020
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
3
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
14-03-2020
13-03-2020
3
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
13-03-2020
12-03-2020
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
12-03-2020
11-03-2020
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
11-03-2020
10-03-2020
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
2
 
1
10-03-2020
09-03-2020
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
2
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
09-03-2020
08-03-2020
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
08-03-2020
07-03-2020
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
07-03-2020
06-03-2020
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
06-03-2020
05-03-2020
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
05-03-2020
04-03-2020
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
04-03-2020
03-03-2020
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
03-03-2020
02-03-2020
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
02-03-2020
01-03-2020
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
01-03-2020
29-02-2020
 
1
1
1
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
29-02-2020
28-02-2020
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
28-02-2020
27-02-2020
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
27-02-2020
26-02-2020
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
26-02-2020
25-02-2020
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
25-02-2020
24-02-2020
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
2
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-02-2020
23-02-2020
 
 
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
3
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
23-02-2020
22-02-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
22-02-2020
21-02-2020
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
21-02-2020
20-02-2020
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
2
1
 
 
 
1
20-02-2020
19-02-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
19-02-2020
18-02-2020
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
18-02-2020
17-02-2020
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
17-02-2020
16-02-2020
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
16-02-2020
15-02-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
2
 
 
2
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
15-02-2020
14-02-2020
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
2
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
14-02-2020
13-02-2020
 
 
 
 
 
1
2
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
13-02-2020
12-02-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
2
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
12-02-2020
11-02-2020
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
3
 
2
1
 
 
11-02-2020
10-02-2020
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
10-02-2020
09-02-2020
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
09-02-2020
08-02-2020
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
08-02-2020
07-02-2020
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
07-02-2020
06-02-2020
2
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
06-02-2020
05-02-2020
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
05-02-2020
04-02-2020
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
3
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
04-02-2020
03-02-2020
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
03-02-2020
02-02-2020
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
1
 
 
 
02-02-2020
01-02-2020
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
3
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
01-02-2020
31-01-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
31-01-2020
30-01-2020
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
30-01-2020
29-01-2020
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
29-01-2020
28-01-2020
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
1