Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày (Ngày/Tháng/Năm)
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14-08-2018 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần
13-08-2018 6 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần
12-08-2018 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 4 Lần
11-08-2018 2 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần
10-08-2018 2 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 6 Lần 4 Lần
09-08-2018 1 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần
08-08-2018 4 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần
07-08-2018 1 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần
06-08-2018 1 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần
05-08-2018 1 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần
04-08-2018 3 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần
03-08-2018 2 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần
02-08-2018 2 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 1 Lần 6 Lần 4 Lần
01-08-2018 2 Lần 6 Lần 3 Lần 0 Lần 5 Lần 2 Lần 7 Lần 0 Lần 1 Lần 1 Lần
31-07-2018 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần
30-07-2018 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 6 Lần 5 Lần
29-07-2018 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 5 Lần
28-07-2018 2 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần
27-07-2018 0 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 7 Lần 2 Lần 4 Lần
26-07-2018 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
25-07-2018 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
24-07-2018 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
Tổng 52 Lần 59 Lần 67 Lần 53 Lần 61 Lần 50 Lần 75 Lần 60 Lần 77 Lần 67 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14-08-2018 3 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
13-08-2018 1 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần
12-08-2018 2 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần
11-08-2018 1 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
10-08-2018 1 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần
09-08-2018 0 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần
08-08-2018 1 Lần 1 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 7 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần
07-08-2018 1 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần
06-08-2018 1 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần 4 Lần 2 Lần
05-08-2018 3 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần
04-08-2018 0 Lần 3 Lần 6 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
03-08-2018 4 Lần 1 Lần 5 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần
02-08-2018 3 Lần 0 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 0 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
01-08-2018 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 7 Lần 1 Lần 5 Lần
31-07-2018 1 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần 9 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần
30-07-2018 2 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 0 Lần
29-07-2018 2 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
28-07-2018 0 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần
27-07-2018 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 0 Lần 6 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần
26-07-2018 4 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần
25-07-2018 3 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần
24-07-2018 2 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần
Tổng 44 Lần 60 Lần 67 Lần 64 Lần 64 Lần 48 Lần 83 Lần 68 Lần 61 Lần 62 Lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com