Thống kê tần xuất các cặp số loto rơi theo từng giải !

Biên độ ngày (Ngày/Tháng/Năm)
1. Thống kê đầu loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18-02-2019 3 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 4 Lần
17-02-2019 3 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần 3 Lần
16-02-2019 2 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 6 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 0 Lần
15-02-2019 5 Lần 3 Lần 2 Lần 5 Lần 0 Lần 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần
14-02-2019 0 Lần 2 Lần 2 Lần 4 Lần 5 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần
13-02-2019 4 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần
12-02-2019 2 Lần 2 Lần 3 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần
11-02-2019 5 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 2 Lần 2 Lần
10-02-2019 2 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 4 Lần 2 Lần 5 Lần 2 Lần
09-02-2019 4 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 0 Lần
08-02-2019 1 Lần 5 Lần 6 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 6 Lần
07-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
06-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
05-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
04-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
03-02-2019 3 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần
02-02-2019 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 9 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 4 Lần
01-02-2019 2 Lần 2 Lần 5 Lần 4 Lần 4 Lần 6 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 0 Lần
31-01-2019 0 Lần 5 Lần 5 Lần 0 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần
30-01-2019 5 Lần 7 Lần 3 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 0 Lần 4 Lần
29-01-2019 3 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần
Tổng 157 Lần 52 Lần 54 Lần 49 Lần 65 Lần 51 Lần 39 Lần 42 Lần 40 Lần 45 Lần
2. Thống kê đuôi loto
Thống kê trong 21 ngày gần đây
Ngày\Đuôi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
18-02-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 6 Lần
17-02-2019 2 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 5 Lần 5 Lần 0 Lần 5 Lần
16-02-2019 5 Lần 1 Lần 3 Lần 1 Lần 0 Lần 3 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 4 Lần
15-02-2019 4 Lần 2 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 5 Lần 7 Lần
14-02-2019 3 Lần 3 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần
13-02-2019 2 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần
12-02-2019 3 Lần 0 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần 1 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần
11-02-2019 2 Lần 5 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 3 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 4 Lần
10-02-2019 1 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 3 Lần 6 Lần 2 Lần 4 Lần 1 Lần 3 Lần
09-02-2019 1 Lần 1 Lần 6 Lần 3 Lần 4 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 0 Lần 5 Lần
08-02-2019 1 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 5 Lần 2 Lần 3 Lần 2 Lần 1 Lần 4 Lần
07-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
06-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
05-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
04-02-2019 27 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần 0 Lần
03-02-2019 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 5 Lần 3 Lần 1 Lần 4 Lần 2 Lần 3 Lần
02-02-2019 2 Lần 7 Lần 2 Lần 2 Lần 5 Lần 1 Lần 3 Lần 0 Lần 2 Lần 3 Lần
01-02-2019 4 Lần 0 Lần 3 Lần 2 Lần 2 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 3 Lần
31-01-2019 3 Lần 5 Lần 3 Lần 5 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Lần
30-01-2019 7 Lần 2 Lần 0 Lần 3 Lần 4 Lần 4 Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần
29-01-2019 1 Lần 5 Lần 2 Lần 1 Lần 1 Lần 4 Lần 0 Lần 4 Lần 3 Lần 6 Lần
Tổng 155 Lần 49 Lần 45 Lần 46 Lần 51 Lần 47 Lần 41 Lần 50 Lần 36 Lần 74 Lần
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Ảnh gái xinh | Video funny
Copyright by XoSo88.info
xoso88.info@gmail.com