Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 10 tháng 05 năm 2021
47, 34, 77, 04, 38, 51, 39, 37, 17, 45, 87, 49, 02, 66, 46, 28, 16, 42, 57, 39, 07, 02, 03, 53, 29, 28, 57
Đặc biệt
54247
Giải nhất
69734
Giải nhì
34677 20804
Giải ba
58238 22551 72439
91037 28917 04645
Giải tư
1787 9249
2002 3566
Giải năm
1046 0728 4516
3542 2857 0539
Giải sáu
307 802 403
Giải bảy
53 29 28 57

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 09 tháng 05 năm 2021
69, 98, 46, 55, 49, 87, 66, 99, 04, 94, 11, 48, 46, 36, 42, 84, 06, 58, 72, 60, 01, 12, 15, 12, 50, 05, 13
Đặc biệt
76369
Giải nhất
77298
Giải nhì
73046 17455
Giải ba
89049 72087 29566
01899 04804 83194
Giải tư
8511 0448
4346 7136
Giải năm
8342 1184 7406
4858 8972 9760
Giải sáu
701 912 815
Giải bảy
12 50 05 13

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 08 tháng 05 năm 2021
93, 28, 18, 82, 07, 59, 38, 88, 93, 67, 68, 42, 96, 75, 00, 86, 56, 42, 78, 33, 04, 22, 80, 65, 25, 50, 99
Đặc biệt
26493
Giải nhất
54128
Giải nhì
01818 98582
Giải ba
01507 93059 78338
90688 06793 50767
Giải tư
1368 2142
3396 9675
Giải năm
0800 1786 2056
1442 8078 0933
Giải sáu
904 022 880
Giải bảy
65 25 50 99

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 07 tháng 05 năm 2021
47, 87, 20, 82, 52, 83, 68, 17, 27, 92, 95, 10, 38, 31, 56, 53, 86, 39, 45, 21, 27, 27, 43, 55, 80, 13, 71
Đặc biệt
70447
Giải nhất
30887
Giải nhì
35120 87882
Giải ba
32452 68083 90768
49417 35327 45592
Giải tư
2495 1910
5938 5431
Giải năm
3356 4053 0586
9639 6345 4121
Giải sáu
227 327 843
Giải bảy
55 80 13 71

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 06 tháng 05 năm 2021
59, 44, 66, 66, 10, 38, 24, 53, 66, 34, 84, 41, 08, 60, 35, 79, 84, 86, 13, 67, 06, 36, 10, 25, 79, 88, 54
Đặc biệt
80359
Giải nhất
19644
Giải nhì
56866 23666
Giải ba
03810 90538 16724
99553 27566 67734
Giải tư
0584 9641
9608 6060
Giải năm
1335 6679 6784
1486 7013 1067
Giải sáu
906 636 410
Giải bảy
25 79 88 54

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 05 tháng 05 năm 2021
66, 76, 36, 33, 88, 46, 69, 43, 36, 29, 44, 63, 02, 89, 72, 22, 79, 75, 31, 61, 40, 17, 44, 56, 90, 15, 53
Đặc biệt
83866
Giải nhất
51676
Giải nhì
18736 24033
Giải ba
19388 26346 44869
64943 98136 16229
Giải tư
8844 1363
9702 3489
Giải năm
6572 9622 4979
9375 7631 6461
Giải sáu
940 517 144
Giải bảy
56 90 15 53

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 04 tháng 05 năm 2021
80, 02, 08, 57, 10, 68, 37, 80, 26, 32, 93, 22, 45, 21, 96, 16, 54, 78, 33, 80, 78, 70, 81, 85, 49, 24, 98
Đặc biệt
09580
Giải nhất
29402
Giải nhì
23008 94257
Giải ba
98910 37368 76637
04080 39226 74432
Giải tư
8593 2322
5745 7621
Giải năm
4996 3716 4054
1778 2133 4180
Giải sáu
878 470 881
Giải bảy
85 49 24 98

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 03 tháng 05 năm 2021
25, 91, 16, 87, 56, 41, 03, 88, 72, 29, 81, 17, 68, 40, 28, 36, 37, 74, 66, 12, 49, 60, 72, 61, 16, 83, 47
Đặc biệt
51925
Giải nhất
70091
Giải nhì
77216 24987
Giải ba
94756 47241 69203
19688 66872 85929
Giải tư
2181 6617
3168 0740
Giải năm
2128 4036 3437
7674 4166 9512
Giải sáu
049 260 972
Giải bảy
61 16 83 47

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 02 tháng 05 năm 2021
78, 73, 86, 79, 10, 13, 59, 97, 33, 05, 88, 99, 52, 69, 69, 70, 43, 64, 01, 75, 13, 61, 98, 76, 34, 85, 13
Đặc biệt
76578
Giải nhất
89773
Giải nhì
28086 08979
Giải ba
53310 84913 98859
08697 50033 62005
Giải tư
3088 3199
8452 0669
Giải năm
1769 7670 1743
3964 2101 2475
Giải sáu
813 561 798
Giải bảy
76 34 85 13

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 01 tháng 05 năm 2021
65, 56, 37, 10, 28, 68, 52, 99, 93, 41, 81, 13, 40, 21, 89, 40, 67, 11, 20, 28, 89, 20, 11, 89, 15, 48, 57
Đặc biệt
05365
Giải nhất
60256
Giải nhì
96537 26510
Giải ba
18728 36168 67052
44399 69293 48241
Giải tư
1981 7413
6040 3021
Giải năm
9589 9440 4767
5311 7420 7328
Giải sáu
989 920 111
Giải bảy
89 15 48 57

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 04 năm 2021
36, 31, 89, 99, 21, 36, 21, 17, 54, 29, 88, 76, 06, 27, 73, 29, 08, 56, 19, 26, 36, 22, 39, 09, 80, 02, 79
Đặc biệt
96736
Giải nhất
00731
Giải nhì
93389 43599
Giải ba
41521 57436 11921
95917 66854 33229
Giải tư
9188 7076
1306 7227
Giải năm
1773 7429 9108
6856 7119 3926
Giải sáu
336 122 639
Giải bảy
09 80 02 79

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 04 năm 2021
16, 53, 92, 36, 17, 51, 71, 23, 58, 86, 54, 29, 84, 27, 26, 53, 21, 95, 90, 89, 72, 35, 60, 76, 42, 11, 57
Đặc biệt
21916
Giải nhất
03753
Giải nhì
09292 74636
Giải ba
68417 68651 69171
90623 96858 69786
Giải tư
1854 5529
9484 8227
Giải năm
2826 3653 7621
0295 7590 9889
Giải sáu
472 535 660
Giải bảy
76 42 11 57

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 04 năm 2021
13, 71, 50, 71, 45, 98, 59, 04, 60, 82, 43, 83, 30, 19, 17, 78, 00, 08, 96, 67, 86, 49, 64, 15, 23, 60, 05
Đặc biệt
91213
Giải nhất
60871
Giải nhì
90650 63371
Giải ba
63445 44398 61559
11704 01360 29482
Giải tư
8343 0783
0930 3719
Giải năm
1317 9878 9400
8308 4796 5967
Giải sáu
786 949 164
Giải bảy
15 23 60 05

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 04 năm 2021
33, 39, 11, 48, 25, 58, 62, 29, 99, 07, 02, 12, 59, 94, 69, 73, 09, 71, 56, 14, 38, 95, 89, 76, 67, 46, 27
Đặc biệt
49333
Giải nhất
97939
Giải nhì
55311 56648
Giải ba
34925 46058 38462
67329 37199 11607
Giải tư
5602 8412
1759 1094
Giải năm
4069 2173 7609
7971 9456 0514
Giải sáu
338 395 689
Giải bảy
76 67 46 27

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 04 năm 2021
52, 19, 75, 75, 86, 78, 10, 81, 36, 14, 12, 86, 94, 80, 55, 84, 23, 65, 02, 12, 58, 64, 16, 83, 96, 78, 68
Đặc biệt
16252
Giải nhất
93619
Giải nhì
14175 95275
Giải ba
45786 92178 83910
83481 13536 42714
Giải tư
6312 3686
5694 4080
Giải năm
7455 9684 4723
5765 1302 2612
Giải sáu
458 364 116
Giải bảy
83 96 78 68

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 04 năm 2021
78, 52, 07, 32, 40, 12, 93, 99, 57, 21, 88, 82, 01, 62, 64, 44, 04, 28, 50, 06, 23, 91, 45, 41, 07, 91, 36
Đặc biệt
73278
Giải nhất
29752
Giải nhì
45407 84732
Giải ba
33840 31612 85993
13199 89957 35321
Giải tư
5788 0782
6501 6762
Giải năm
4864 5444 0604
4028 9450 9506
Giải sáu
623 091 345
Giải bảy
41 07 91 36

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 04 năm 2021
77, 66, 44, 04, 22, 51, 89, 62, 38, 20, 23, 25, 47, 02, 79, 20, 97, 76, 63, 46, 15, 60, 77, 44, 72, 98, 13
Đặc biệt
21177
Giải nhất
55266
Giải nhì
11744 71304
Giải ba
12322 12651 88889
47362 53738 93420
Giải tư
7323 0625
4947 9102
Giải năm
3879 9120 7797
3176 9363 5846
Giải sáu
515 360 477
Giải bảy
44 72 98 13

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 04 năm 2021
60, 07, 35, 55, 52, 25, 32, 94, 84, 28, 41, 62, 86, 78, 68, 26, 26, 53, 24, 92, 09, 67, 77, 11, 81, 47, 68
Đặc biệt
98860
Giải nhất
08807
Giải nhì
79035 36955
Giải ba
52152 13825 21632
50794 48684 45328
Giải tư
0241 6662
9586 2178
Giải năm
0468 2726 4326
8253 3124 5992
Giải sáu
309 967 177
Giải bảy
11 81 47 68

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 04 năm 2021
92, 46, 95, 63, 42, 96, 77, 13, 16, 68, 29, 32, 28, 01, 48, 67, 67, 33, 37, 48, 60, 38, 39, 84, 79, 49, 68
Đặc biệt
56292
Giải nhất
85246
Giải nhì
21395 18863
Giải ba
68342 11296 09277
15013 72016 79068
Giải tư
4629 4132
7928 3901
Giải năm
0848 3767 6767
9733 8337 0348
Giải sáu
060 338 039
Giải bảy
84 79 49 68

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 04 năm 2021
55, 96, 69, 97, 43, 37, 50, 41, 99, 51, 47, 53, 36, 41, 35, 18, 41, 14, 77, 01, 01, 18, 73, 34, 32, 90, 21
Đặc biệt
84355
Giải nhất
78496
Giải nhì
47869 79897
Giải ba
67143 91837 65450
63741 45899 03051
Giải tư
9447 8753
7436 4241
Giải năm
0135 6118 1641
5714 0577 6501
Giải sáu
801 518 273
Giải bảy
34 32 90 21

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 04 năm 2021
75, 66, 33, 10, 48, 71, 11, 79, 46, 20, 51, 76, 65, 91, 64, 12, 88, 90, 48, 13, 21, 56, 99, 10, 47, 59, 37
Đặc biệt
05475
Giải nhất
08566
Giải nhì
31533 85710
Giải ba
76648 51671 93211
16079 10046 91920
Giải tư
7051 8376
2365 8791
Giải năm
8164 8112 8188
5990 9948 9713
Giải sáu
321 756 699
Giải bảy
10 47 59 37

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 04 năm 2021
65, 16, 80, 40, 90, 03, 09, 07, 98, 53, 51, 13, 37, 69, 19, 02, 00, 04, 88, 37, 48, 74, 53, 66, 37, 86, 80
Đặc biệt
81365
Giải nhất
37116
Giải nhì
91280 35840
Giải ba
07090 54403 41109
10007 86098 89353
Giải tư
5851 1113
7837 9569
Giải năm
7119 2502 8400
7704 1188 6837
Giải sáu
548 974 553
Giải bảy
66 37 86 80

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 18 tháng 04 năm 2021
00, 54, 70, 15, 52, 08, 47, 35, 70, 52, 89, 79, 11, 71, 06, 77, 20, 16, 16, 75, 49, 06, 27, 08, 56, 62, 30
Đặc biệt
89500
Giải nhất
28554
Giải nhì
92570 49815
Giải ba
04952 62208 76847
37635 17270 72952
Giải tư
1889 1779
7211 6471
Giải năm
4106 7177 3220
6116 9816 1575
Giải sáu
549 606 127
Giải bảy
08 56 62 30

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 17 tháng 04 năm 2021
80, 12, 82, 89, 52, 13, 05, 50, 99, 28, 15, 80, 97, 58, 29, 25, 38, 21, 29, 88, 00, 34, 83, 64, 95, 10, 52
Đặc biệt
10780
Giải nhất
90312
Giải nhì
85282 37689
Giải ba
63252 45313 95705
84450 55399 24328
Giải tư
7215 2880
2797 8358
Giải năm
0429 5725 6738
0721 0729 7088
Giải sáu
800 534 683
Giải bảy
64 95 10 52

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 16 tháng 04 năm 2021
89, 42, 45, 88, 40, 18, 22, 06, 88, 06, 27, 32, 08, 66, 17, 84, 99, 56, 49, 08, 51, 27, 90, 24, 63, 21, 14
Đặc biệt
99789
Giải nhất
61842
Giải nhì
61345 45388
Giải ba
33740 22618 08822
57006 19388 34906
Giải tư
0127 8332
9708 8666
Giải năm
6417 5984 1399
9256 6349 7108
Giải sáu
351 427 290
Giải bảy
24 63 21 14

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 15 tháng 04 năm 2021
82, 42, 37, 46, 16, 37, 44, 36, 00, 61, 37, 03, 19, 10, 46, 10, 42, 49, 34, 06, 23, 65, 73, 61, 32, 56, 62
Đặc biệt
90982
Giải nhất
05942
Giải nhì
63537 27846
Giải ba
08216 97437 70544
95936 32700 64061
Giải tư
4137 0303
2119 8210
Giải năm
9246 4010 6842
6549 1334 5906
Giải sáu
523 665 973
Giải bảy
61 32 56 62

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 14 tháng 04 năm 2021
95, 14, 83, 76, 59, 15, 38, 32, 67, 20, 11, 72, 01, 96, 23, 51, 98, 84, 48, 05, 35, 32, 02, 39, 80, 82, 38
Đặc biệt
74295
Giải nhất
92214
Giải nhì
85483 61076
Giải ba
72559 48815 40538
49532 49167 21320
Giải tư
4111 2072
6501 7996
Giải năm
9523 1051 5798
9184 3348 1405
Giải sáu
135 132 102
Giải bảy
39 80 82 38

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 13 tháng 04 năm 2021
05, 17, 82, 99, 11, 65, 94, 56, 43, 52, 92, 80, 00, 53, 56, 80, 05, 30, 98, 07, 87, 55, 47, 97, 74, 36, 21
Đặc biệt
29405
Giải nhất
36317
Giải nhì
91982 14199
Giải ba
88411 82665 10594
93756 08443 37852
Giải tư
0292 2980
7500 4753
Giải năm
0456 4980 7105
4130 3798 1607
Giải sáu
287 955 847
Giải bảy
97 74 36 21

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 12 tháng 04 năm 2021
39, 45, 98, 82, 45, 16, 49, 52, 62, 16, 67, 36, 46, 19, 32, 16, 15, 99, 99, 84, 20, 72, 42, 70, 97, 16, 88
Đặc biệt
86039
Giải nhất
31145
Giải nhì
18498 98082
Giải ba
98245 31416 10849
92752 30862 66716
Giải tư
8667 2436
7346 9819
Giải năm
3732 7416 9015
0599 7299 6184
Giải sáu
120 072 542
Giải bảy
70 97 16 88

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 11 tháng 04 năm 2021
13, 05, 67, 30, 22, 49, 30, 48, 56, 19, 96, 66, 38, 00, 80, 25, 97, 88, 29, 21, 21, 34, 71, 87, 80, 83, 23
Đặc biệt
29013
Giải nhất
13305
Giải nhì
66567 43230
Giải ba
99122 04949 71530
82148 72456 78719
Giải tư
5096 9766
4238 7800
Giải năm
7180 2825 0497
1488 4929 5621
Giải sáu
821 034 271
Giải bảy
87 80 83 23

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 10 tháng 04 năm 2021
13, 76, 36, 77, 83, 58, 98, 26, 44, 87, 95, 82, 60, 75, 63, 71, 37, 81, 43, 06, 52, 92, 46, 86, 54, 27, 64
Đặc biệt
85313
Giải nhất
55176
Giải nhì
79036 28577
Giải ba
94383 79058 53998
29626 30944 46987
Giải tư
4695 6882
5660 7075
Giải năm
5263 9971 5237
5381 3743 2306
Giải sáu
452 292 746
Giải bảy
86 54 27 64

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 09 tháng 04 năm 2021
70, 54, 46, 03, 69, 91, 81, 97, 04, 53, 51, 92, 33, 75, 39, 49, 41, 18, 52, 15, 62, 84, 31, 93, 83, 95, 71
Đặc biệt
52070
Giải nhất
62954
Giải nhì
37646 88703
Giải ba
04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư
0651 7692
1233 6875
Giải năm
7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu
262 484 531
Giải bảy
93 83 95 71

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 08 tháng 04 năm 2021
04, 40, 22, 07, 53, 33, 67, 42, 36, 84, 90, 18, 79, 22, 79, 10, 78, 40, 94, 37, 07, 84, 31, 11, 03, 47, 86
Đặc biệt
63904
Giải nhất
56240
Giải nhì
48222 98507
Giải ba
32353 37133 28267
86742 62636 80484
Giải tư
9490 4218
8779 1522
Giải năm
0179 6710 1978
3940 9894 6237
Giải sáu
307 084 531
Giải bảy
11 03 47 86

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 07 tháng 04 năm 2021
75, 28, 98, 18, 73, 39, 52, 42, 59, 96, 70, 84, 35, 16, 98, 10, 04, 00, 73, 88, 93, 03, 33, 13, 70, 81, 56
Đặc biệt
97675
Giải nhất
55528
Giải nhì
55398 29818
Giải ba
54673 41639 66052
64142 06759 99796
Giải tư
2370 2784
4435 5716
Giải năm
5498 3510 4504
0800 2973 2388
Giải sáu
693 603 533
Giải bảy
13 70 81 56

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 06 tháng 04 năm 2021
59, 68, 53, 14, 44, 46, 25, 34, 57, 74, 93, 00, 44, 48, 45, 51, 93, 11, 82, 60, 47, 01, 59, 44, 45, 01, 74
Đặc biệt
94659
Giải nhất
32768
Giải nhì
30053 32214
Giải ba
82444 37646 05925
98134 53057 59774
Giải tư
3093 7900
9644 2848
Giải năm
4145 6351 2593
6611 6182 7360
Giải sáu
947 201 559
Giải bảy
44 45 01 74

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 05 tháng 04 năm 2021
00, 51, 48, 74, 12, 06, 95, 82, 15, 59, 60, 91, 08, 86, 57, 43, 68, 42, 81, 61, 26, 67, 96, 56, 25, 87, 11
Đặc biệt
06800
Giải nhất
39251
Giải nhì
67548 65874
Giải ba
16912 12006 71395
44182 32715 94059
Giải tư
8360 0691
7008 6286
Giải năm
8957 2843 8568
1042 3781 4361
Giải sáu
826 667 396
Giải bảy
56 25 87 11

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 04 tháng 04 năm 2021
78, 09, 29, 90, 35, 74, 11, 41, 91, 58, 55, 97, 81, 41, 42, 33, 29, 04, 99, 73, 14, 44, 24, 54, 37, 36, 65
Đặc biệt
16278
Giải nhất
81109
Giải nhì
23429 38390
Giải ba
32435 42574 99911
09241 21291 55658
Giải tư
4655 9197
2481 8641
Giải năm
4142 1733 4329
9404 6699 3373
Giải sáu
914 344 224
Giải bảy
54 37 36 65

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 03 tháng 04 năm 2021
10, 91, 38, 25, 17, 30, 77, 81, 33, 83, 08, 13, 61, 66, 74, 35, 10, 63, 05, 37, 91, 86, 95, 03, 28, 67, 75
Đặc biệt
44110
Giải nhất
17391
Giải nhì
84538 71325
Giải ba
62417 76030 75577
17381 07633 55283
Giải tư
5308 6513
4361 3366
Giải năm
6274 9435 6510
4763 6705 8537
Giải sáu
391 286 595
Giải bảy
03 28 67 75

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 02 tháng 04 năm 2021
95, 08, 58, 19, 06, 91, 48, 86, 66, 82, 68, 67, 81, 43, 16, 17, 15, 88, 82, 50, 33, 52, 51, 10, 15, 43, 45
Đặc biệt
01795
Giải nhất
99808
Giải nhì
58658 90819
Giải ba
54406 82291 94848
61086 13666 06582
Giải tư
6068 4967
7881 1343
Giải năm
5616 5817 9615
1888 6782 6750
Giải sáu
933 952 851
Giải bảy
10 15 43 45

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 01 tháng 04 năm 2021
93, 77, 01, 82, 54, 29, 11, 96, 52, 03, 36, 87, 98, 77, 02, 01, 61, 37, 29, 19, 05, 22, 18, 65, 72, 07, 23
Đặc biệt
50393
Giải nhất
32377
Giải nhì
57201 27882
Giải ba
05554 71829 21211
99596 51252 66003
Giải tư
8236 6787
8798 1677
Giải năm
8702 8801 3261
7137 7029 8319
Giải sáu
105 622 618
Giải bảy
65 72 07 23

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com