Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 30 tháng 07 năm 2021
*, 66, 50, 55, 18, 07, 63, 54, 36, 35, 72, 21, 53, 68, 27, 35, 79, 59, 65, 50, 29, 28, 15, 72, 86, 43, 82
Đặc biệt
*
Giải nhất
51666
Giải nhì
78150 32755
Giải ba
46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư
6372 8921
1153 7468
Giải năm
7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu
729 628 115
Giải bảy
72 86 43 82

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 29 tháng 07 năm 2021
*, 16, 58, 15, 44, 09, 94, 37, 71, 08, 12, 33, 92, 17, 37, 84, 06, 76, 85, 36, 52, 72, 90, 91, 50, 79, 69
Đặc biệt
*
Giải nhất
11116
Giải nhì
23458 10215
Giải ba
48644 96909 32894
73537 43671 81008
Giải tư
7112 6533
1692 0017
Giải năm
3137 8084 0306
9276 8785 5336
Giải sáu
852 172 190
Giải bảy
91 50 79 69

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 28 tháng 07 năm 2021
, 20, 39, 23, 22, 99, 61, 71, 46, 46, 31, 68, 84, 42, 66, 13, 28, 15, 25, 75, *, , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
30020
Giải nhì
20039 76223
Giải ba
68422 43399 86661
43971 99246 58646
Giải tư
5931 8268
4184 1842
Giải năm
0266 0113 0828
2315 2425 3575
Giải sáu
*
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 27 tháng 07 năm 2021
, 44, 82, 08, 35, 25, 77, 96, 64, 87, 67, 86, 29, 77, 03, 53, 98, 55, *, , , , , , , ,
Đặc biệt
Giải nhất
21944
Giải nhì
45782 12508
Giải ba
65935 63625 38577
86296 19864 47787
Giải tư
1667 2686
0829 5077
Giải năm
9403 9753 8698
5855 *
Giải sáu
Giải bảy

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 26 tháng 07 năm 2021
*, 39, 21, 24, 88, 90, 96, 84, 30, 67, 31, 63, 03, 08, 80, 77, 15, 60, 33, 14, 87, 64, 54, 36, 12, 76, 78
Đặc biệt
*
Giải nhất
05339
Giải nhì
20921 37824
Giải ba
15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư
4331 8163
3103 4608
Giải năm
2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu
887 164 354
Giải bảy
36 12 76 78

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 25 tháng 07 năm 2021
, 71, 56, 42, 80, 96, 56, 73, 99, 14, 52, 56, 95, 43, 52, 05, 09, 94, 73, 34, 08, 59, 35, 03, 98, *,
Đặc biệt
Giải nhất
30971
Giải nhì
01356 85942
Giải ba
16180 06396 61456
95973 05699 72114
Giải tư
8352 8556
2395 5143
Giải năm
4652 5305 3009
0694 5573 9234
Giải sáu
508 259 535
Giải bảy
03 98 *

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 24 tháng 07 năm 2021
96, 85, 35, 16, 08, 75, 55, 99, 75, 48, 63, 44, 17, 83, 69, 39, 97, 63, 02, 11, 00, 45, 96, 92, 22, 19, 60
Đặc biệt
77196
Giải nhất
11985
Giải nhì
46835 63116
Giải ba
72908 80575 20455
08599 26875 04148
Giải tư
2663 9444
7017 7483
Giải năm
3469 5539 9297
1063 5802 7411
Giải sáu
400 645 796
Giải bảy
92 22 19 60

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 23 tháng 07 năm 2021
*, 38, 44, 96, 78, 01, 75, 38, 47, 43, 35, 32, 24, 48, 72, 66, 02, 03, 97, 66, 85, 40, 99, 29, 84, 34, 30
Đặc biệt
*
Giải nhất
86038
Giải nhì
35744 09196
Giải ba
74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư
4335 5732
9424 2448
Giải năm
5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu
185 040 599
Giải bảy
29 84 34 30

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 22 tháng 07 năm 2021
66, 10, 79, 10, 03, 20, 93, 74, 66, 96, 63, 00, 27, 70, 10, 46, 31, 23, 77, 88, 33, 49, 46, 13, 71, 97, 14
Đặc biệt
23166
Giải nhất
99810
Giải nhì
58379 51310
Giải ba
99703 52920 72793
57274 76566 06796
Giải tư
4363 0100
3727 1470
Giải năm
5810 1646 9131
9523 2877 9488
Giải sáu
933 649 246
Giải bảy
13 71 97 14

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 21 tháng 07 năm 2021
*, 75, 32, 82, 04, 46, 90, 33, 52, 37, 56, 53, 02, 06, 99, 96, 36, 63, 81, 84, 88, 36, 31, 93, 11, 68, 18
Đặc biệt
*
Giải nhất
12875
Giải nhì
35732 07382
Giải ba
38204 07846 28790
83633 68952 10537
Giải tư
3256 5353
3402 1106
Giải năm
5099 0096 3836
4963 0281 9784
Giải sáu
388 936 431
Giải bảy
93 11 68 18

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 20 tháng 07 năm 2021
*, 56, 02, 68, 71, 17, 50, 72, 99, 82, 81, 22, 00, 81, 18, 80, 42, 37, 52, 38, 62, 22, 78, 45, 55, 81, 73
Đặc biệt
*
Giải nhất
59156
Giải nhì
31102 27668
Giải ba
76971 87417 61450
34172 55399 47582
Giải tư
2381 2922
5300 1681
Giải năm
4918 4680 7142
2437 9252 9138
Giải sáu
862 922 178
Giải bảy
45 55 81 73

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 19 tháng 07 năm 2021
*, 77, 46, 89, 43, 79, 33, 32, 29, 87, 82, 39, 90, 76, 18, 32, 39, 37, 27, 46, 23, 01, 90, 69, 42, 11, 01
Đặc biệt
*
Giải nhất
69077
Giải nhì
17246 42789
Giải ba
79843 84979 28433
03532 25829 48887
Giải tư
3482 5939
7890 9376
Giải năm
5418 7532 1339
9437 2227 4746
Giải sáu
623 301 390
Giải bảy
69 42 11 01

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 18 tháng 07 năm 2021
72, 67, 03, 93, 88, 73, 29, 11, 03, 21, 12, 07, 44, 44, 25, 44, 75, 42, 80, 68, 56, 03, 30, 64, 08, 83, 02
Đặc biệt
32872
Giải nhất
95067
Giải nhì
80303 82293
Giải ba
80388 37573 24229
68911 52203 77221
Giải tư
0612 8207
1644 1744
Giải năm
5925 3344 9075
3042 2480 3368
Giải sáu
156 903 030
Giải bảy
64 08 83 02

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 17 tháng 07 năm 2021
79, 46, 53, 65, 30, 49, 38, 67, 35, 48, 48, 36, 86, 02, 47, 70, 42, 44, 47, 46, 18, 44, 97, 90, 99, 10, 19
Đặc biệt
05779
Giải nhất
35146
Giải nhì
93053 30465
Giải ba
22130 43749 21938
20267 06235 01548
Giải tư
3748 1336
5786 0202
Giải năm
3747 0770 4742
3844 5947 2346
Giải sáu
418 044 997
Giải bảy
90 99 10 19

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 16 tháng 07 năm 2021
*, 24, 08, 31, 09, 85, 20, 42, 14, 27, 76, 72, 56, 19, 95, 20, 11, 62, 10, 39, 15, 14, 60, 96, 87, 94, 66
Đặc biệt
*
Giải nhất
48924
Giải nhì
26508 44631
Giải ba
68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư
8176 6272
9056 3619
Giải năm
8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu
215 514 560
Giải bảy
96 87 94 66

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 15 tháng 07 năm 2021
53, 16, 36, 48, 09, 16, 96, 52, 16, 32, 93, 35, 04, 11, 02, 77, 70, 61, 23, 87, 54, 82, 87, 05, 80, 23, 03
Đặc biệt
70953
Giải nhất
26316
Giải nhì
73336 81348
Giải ba
44909 55616 08396
92752 33016 14032
Giải tư
4193 6135
6204 3211
Giải năm
2002 4677 1670
5561 7223 4287
Giải sáu
754 082 387
Giải bảy
05 80 23 03

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 14 tháng 07 năm 2021
*, 24, 41, 81, 64, 43, 07, 90, 22, 10, 91, 97, 96, 55, 40, 31, 39, 34, 64, 31, 50, 46, 65, 31, 29, 47, 91
Đặc biệt
*
Giải nhất
24424
Giải nhì
56841 11681
Giải ba
36864 53943 62307
15090 70222 18910
Giải tư
1191 1197
7296 2055
Giải năm
7040 1131 5939
2734 3864 9231
Giải sáu
850 146 265
Giải bảy
31 29 47 91

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 13 tháng 07 năm 2021
*, 75, 01, 54, 90, 97, 35, 25, 48, 64, 94, 45, 30, 13, 93, 93, 06, 18, 61, 56, 36, 94, 89, 95, 89, 75, 63
Đặc biệt
*
Giải nhất
80075
Giải nhì
80201 95854
Giải ba
60990 28697 91135
55625 67048 09864
Giải tư
0394 1645
7130 5013
Giải năm
8293 6693 0406
8418 9161 7456
Giải sáu
836 794 989
Giải bảy
95 89 75 63

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 12 tháng 07 năm 2021
*, 04, 49, 46, 83, 99, 81, 04, 24, 48, 43, 33, 42, 72, 27, 07, 99, 70, 88, 65, 43, 21, 57, 37, 53, 44, 73
Đặc biệt
*
Giải nhất
48804
Giải nhì
20449 04646
Giải ba
32583 19099 64281
02204 76324 93948
Giải tư
6143 3233
1442 1872
Giải năm
7527 1407 6799
3770 3188 7865
Giải sáu
543 721 557
Giải bảy
37 53 44 73

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 11 tháng 07 năm 2021
*, 51, 04, 38, 21, 55, 35, 55, 63, 85, 56, 94, 20, 41, 77, 40, 07, 01, 69, 98, 85, 07, 42, 83, 62, 33, 49
Đặc biệt
*
Giải nhất
91851
Giải nhì
93404 79438
Giải ba
49821 18755 18535
76955 38763 07385
Giải tư
9056 2994
5320 7541
Giải năm
6677 8540 7807
6901 5169 3598
Giải sáu
285 607 442
Giải bảy
83 62 33 49

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 09 tháng 07 năm 2021
*, 85, 21, 03, 05, 57, 62, 03, 69, 79, 81, 78, 09, 74, 77, 71, 18, 49, 29, 97, 21, 64, 55, 75, 05, 97, 99
Đặc biệt
*
Giải nhất
95585
Giải nhì
92821 77303
Giải ba
40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư
6381 6278
1109 5474
Giải năm
4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu
821 264 455
Giải bảy
75 05 97 99

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 08 tháng 07 năm 2021
46, 44, 21, 74, 72, 54, 25, 71, 33, 82, 76, 46, 27, 76, 99, 30, 73, 72, 72, 87, 98, 59, 02, 28, 50, 94, 07
Đặc biệt
10346
Giải nhất
27144
Giải nhì
79821 18474
Giải ba
30372 95654 08025
88771 22233 11382
Giải tư
7376 9846
3527 8076
Giải năm
9099 2630 1273
4972 0572 4887
Giải sáu
598 759 402
Giải bảy
28 50 94 07

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 07 tháng 07 năm 2021
*, 67, 85, 90, 04, 59, 98, 18, 12, 04, 08, 35, 30, 83, 22, 67, 06, 82, 42, 21, 19, 44, 21, 57, 27, 74, 49
Đặc biệt
*
Giải nhất
80667
Giải nhì
16285 56890
Giải ba
08104 49259 89398
82918 91712 33304
Giải tư
1908 3535
5630 6083
Giải năm
1022 5367 8306
8982 3342 3921
Giải sáu
619 144 621
Giải bảy
57 27 74 49

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 06 tháng 07 năm 2021
68, 59, 71, 95, 78, 69, 80, 54, 22, 62, 63, 21, 92, 04, 83, 26, 42, 51, 19, 49, 64, 51, 23, 08, 10, 28, 56
Đặc biệt
46868
Giải nhất
81459
Giải nhì
85271 29895
Giải ba
56578 04869 71780
10854 81622 21062
Giải tư
8163 1821
4292 6704
Giải năm
1483 6626 7142
4051 4419 1349
Giải sáu
364 851 623
Giải bảy
08 10 28 56

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 05 tháng 07 năm 2021
01, 12, 42, 39, 81, 47, 39, 95, 90, 68, 97, 70, 15, 18, 45, 28, 24, 28, 52, 04, 57, 68, 16, 84, 89, 26, 88
Đặc biệt
91701
Giải nhất
09512
Giải nhì
85942 28239
Giải ba
56781 06647 92539
37595 40790 68568
Giải tư
3297 6170
7115 2218
Giải năm
9545 8228 6424
2928 3552 5104
Giải sáu
457 368 616
Giải bảy
84 89 26 88

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 04 tháng 07 năm 2021
77, 16, 67, 62, 24, 11, 33, 81, 71, 47, 46, 39, 69, 52, 18, 49, 37, 39, 18, 76, 16, 94, 29, 31, 43, 84, 17
Đặc biệt
96477
Giải nhất
73016
Giải nhì
78167 01062
Giải ba
00824 98311 53733
43981 63171 45547
Giải tư
1346 6039
0669 1452
Giải năm
2018 3049 5037
9139 6618 9276
Giải sáu
416 994 429
Giải bảy
31 43 84 17

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 03 tháng 07 năm 2021
42, 45, 59, 04, 88, 85, 47, 54, 41, 83, 67, 34, 04, 66, 40, 45, 89, 48, 52, 37, 18, 45, 44, 48, 69, 44, 49
Đặc biệt
02942
Giải nhất
17645
Giải nhì
48959 47704
Giải ba
24688 47185 88647
69454 28941 40783
Giải tư
0367 9434
2504 9866
Giải năm
7440 0045 1689
4648 0752 4737
Giải sáu
518 345 844
Giải bảy
48 69 44 49

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 02 tháng 07 năm 2021
81, 62, 87, 20, 91, 80, 86, 95, 01, 53, 28, 90, 75, 22, 40, 78, 16, 32, 40, 80, 28, 17, 86, 99, 88, 36, 59
Đặc biệt
87781
Giải nhất
34762
Giải nhì
39787 40120
Giải ba
43891 47180 95886
55595 31201 07153
Giải tư
2028 4290
1375 0122
Giải năm
4740 4378 8916
7932 8040 4780
Giải sáu
228 217 086
Giải bảy
99 88 36 59

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 01 tháng 07 năm 2021
75, 81, 30, 32, 07, 70, 78, 13, 10, 46, 19, 61, 31, 30, 85, 50, 34, 95, 31, 63, 96, 80, 19, 58, 81, 43, 93
Đặc biệt
01275
Giải nhất
82781
Giải nhì
88530 04432
Giải ba
74207 28970 82278
27213 46110 47746
Giải tư
4819 8861
0131 7830
Giải năm
4185 1250 7234
3695 1131 1363
Giải sáu
796 180 919
Giải bảy
58 81 43 93

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 30 tháng 06 năm 2021
*, 22, 09, 11, 82, 72, 71, 96, 62, 72, 02, 60, 63, 08, 94, 39, 69, 69, 32, 63, 72, 15, 12, 05, 50, 61, 67
Đặc biệt
*
Giải nhất
05022
Giải nhì
07709 91611
Giải ba
02582 94672 66471
36896 65762 38872
Giải tư
8402 2260
6563 9308
Giải năm
0894 6439 5869
3369 0132 6163
Giải sáu
172 415 512
Giải bảy
05 50 61 67

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 29 tháng 06 năm 2021
91, 19, 07, 60, 74, 24, 58, 17, 98, 85, 48, 78, 24, 83, 47, 39, 07, 46, 29, 43, 52, 77, 30, 65, 19, 27, 09
Đặc biệt
66791
Giải nhất
82119
Giải nhì
21307 00460
Giải ba
64674 10424 71358
13617 32498 81585
Giải tư
1348 2778
0624 7983
Giải năm
6747 5839 6507
2946 9829 6343
Giải sáu
152 877 130
Giải bảy
65 19 27 09

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 28 tháng 06 năm 2021
58, 49, 21, 39, 16, 31, 82, 31, 41, 64, 44, 31, 80, 54, 48, 71, 37, 62, 39, 11, 60, 29, 98, 20, 77, 66, 70
Đặc biệt
52658
Giải nhất
47449
Giải nhì
39821 60239
Giải ba
80016 83331 56582
32531 30741 03764
Giải tư
3744 6531
1280 9654
Giải năm
6748 9371 2037
0162 4439 8711
Giải sáu
260 429 998
Giải bảy
20 77 66 70

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 27 tháng 06 năm 2021
87, 64, 96, 40, 24, 85, 98, 45, 84, 16, 34, 68, 15, 63, 01, 30, 97, 60, 81, 74, 50, 30, 36, 37, 75, 78, 70
Đặc biệt
13987
Giải nhất
15964
Giải nhì
81096 37740
Giải ba
41324 80285 84598
22845 66784 24616
Giải tư
5834 2768
4015 7063
Giải năm
5601 3530 0297
5860 7081 7074
Giải sáu
750 230 836
Giải bảy
37 75 78 70

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 26 tháng 06 năm 2021
90, 39, 26, 49, 49, 05, 48, 63, 19, 79, 78, 84, 51, 61, 27, 66, 90, 49, 01, 84, 00, 42, 78, 10, 74, 52, 39
Đặc biệt
20290
Giải nhất
47139
Giải nhì
21826 45549
Giải ba
86949 39905 81448
26263 91519 93679
Giải tư
3378 9684
2651 3661
Giải năm
8627 5066 8490
5649 3101 9484
Giải sáu
300 842 178
Giải bảy
10 74 52 39

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 25 tháng 06 năm 2021
85, 75, 03, 90, 64, 15, 71, 94, 85, 74, 03, 35, 05, 38, 52, 49, 33, 60, 25, 56, 35, 19, 15, 96, 29, 22, 81
Đặc biệt
25985
Giải nhất
03675
Giải nhì
18803 46990
Giải ba
45564 78815 04871
29794 89885 26774
Giải tư
7403 5635
2105 7538
Giải năm
1252 0449 6833
7160 3625 2056
Giải sáu
735 919 015
Giải bảy
96 29 22 81

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 24 tháng 06 năm 2021
79, 28, 10, 82, 19, 94, 22, 59, 72, 67, 75, 55, 92, 62, 86, 04, 35, 85, 39, 24, 44, 19, 37, 22, 96, 35, 52
Đặc biệt
17879
Giải nhất
77328
Giải nhì
12410 69282
Giải ba
95919 47894 54722
13959 12972 80067
Giải tư
4175 4355
0992 8562
Giải năm
6486 1704 8635
2385 9439 9824
Giải sáu
844 819 537
Giải bảy
22 96 35 52

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 23 tháng 06 năm 2021
*, 43, 87, 59, 84, 10, 06, 67, 24, 68, 50, 58, 34, 36, 15, 66, 82, 94, 96, 60, 87, 17, 33, 32, 17, 41, 54
Đặc biệt
*
Giải nhất
23243
Giải nhì
10587 50359
Giải ba
23984 81110 19506
85967 02124 61768
Giải tư
1950 2058
2434 4736
Giải năm
7115 8566 4682
1294 1596 4060
Giải sáu
287 817 933
Giải bảy
32 17 41 54

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 22 tháng 06 năm 2021
*, 58, 86, 80, 52, 02, 98, 32, 18, 99, 01, 96, 20, 30, 45, 18, 73, 47, 79, 42, 46, 09, 96, 17, 68, 58, 60
Đặc biệt
*
Giải nhất
41158
Giải nhì
46686 84680
Giải ba
65752 98202 01898
72132 77218 11699
Giải tư
4601 7796
2920 3030
Giải năm
6545 0718 3173
7947 7279 4242
Giải sáu
546 309 896
Giải bảy
17 68 58 60

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 21 tháng 06 năm 2021
*, 25, 26, 11, 48, 69, 83, 17, 31, 00, 58, 80, 35, 63, 59, 98, 02, 25, 04, 30, 81, 10, 32, 20, 73, 72, 89
Đặc biệt
*
Giải nhất
13125
Giải nhì
97526 07411
Giải ba
02348 16469 75483
27117 72331 15000
Giải tư
1858 0980
5835 0763
Giải năm
9059 7098 5702
5425 6504 2830
Giải sáu
381 910 232
Giải bảy
20 73 72 89

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 20 tháng 06 năm 2021
99, 75, 23, 82, 18, 03, 78, 01, 80, 75, 43, 05, 15, 35, 33, 04, 85, 60, 90, 14, 70, 87, 31, 48, 68, 67, 26
Đặc biệt
64799
Giải nhất
15675
Giải nhì
55723 07182
Giải ba
91118 35403 53278
60001 73280 79475
Giải tư
5243 9605
6915 6435
Giải năm
9233 3904 6685
4760 3390 1914
Giải sáu
570 187 831
Giải bảy
48 68 67 26

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com