Sổ kết quả xổ số miền Bắc

Từ ngày (Ngày/Tháng/Năm) Đến ngày:

Kết quả xổ số miền bắc

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 28 tháng 10 năm 2021
69, 66, 50, 27, 54, 53, 30, 89, 31, 15, 37, 38, 74, 32, 68, 03, 90, 04, 78, 20, 94, 68, 12, 20, 26, 08, 31
Đặc biệt
47069
Giải nhất
95366
Giải nhì
66750 09727
Giải ba
01954 85053 03430
81189 84631 22915
Giải tư
6537 1438
7374 4532
Giải năm
6468 6503 0390
9204 5578 8820
Giải sáu
194 368 612
Giải bảy
20 26 08 31

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 27 tháng 10 năm 2021
46, 11, 97, 16, 36, 94, 04, 68, 16, 60, 13, 60, 12, 66, 36, 48, 80, 22, 41, 74, 27, 83, 14, 46, 07, 64, 09
Đặc biệt
92046
Giải nhất
41811
Giải nhì
48897 06816
Giải ba
12136 10194 66604
25468 22916 35760
Giải tư
6813 7060
6512 0466
Giải năm
5836 8148 5480
1722 8341 1074
Giải sáu
427 683 514
Giải bảy
46 07 64 09

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 26 tháng 10 năm 2021
09, 45, 16, 08, 77, 87, 99, 06, 30, 80, 39, 19, 04, 25, 19, 13, 99, 23, 54, 72, 82, 42, 01, 50, 61, 83, 91
Đặc biệt
75309
Giải nhất
29545
Giải nhì
67316 50608
Giải ba
06077 38587 54199
15606 18930 14980
Giải tư
8239 0619
3804 6025
Giải năm
1719 2313 6699
5523 1954 6972
Giải sáu
582 542 501
Giải bảy
50 61 83 91

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 25 tháng 10 năm 2021
54, 88, 06, 88, 64, 76, 37, 23, 21, 49, 43, 31, 51, 57, 58, 26, 45, 68, 50, 21, 25, 55, 81, 28, 30, 12, 54
Đặc biệt
69154
Giải nhất
57088
Giải nhì
08106 67288
Giải ba
33564 68976 30437
73523 04121 60949
Giải tư
3443 8831
3951 6357
Giải năm
4158 4526 6245
2568 3950 6621
Giải sáu
425 055 981
Giải bảy
28 30 12 54

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 24 tháng 10 năm 2021
17, 26, 42, 46, 07, 45, 70, 92, 20, 63, 91, 65, 24, 62, 60, 02, 21, 74, 24, 13, 28, 94, 58, 52, 97, 53, 58
Đặc biệt
44417
Giải nhất
33926
Giải nhì
36042 14446
Giải ba
00607 38945 83370
05592 10320 41963
Giải tư
1191 7465
0224 4762
Giải năm
9660 9802 5921
0674 3624 5013
Giải sáu
828 294 558
Giải bảy
52 97 53 58

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 23 tháng 10 năm 2021
25, 50, 62, 36, 69, 58, 28, 76, 44, 90, 35, 06, 51, 19, 27, 46, 68, 98, 23, 11, 08, 61, 94, 81, 31, 85, 93
Đặc biệt
73125
Giải nhất
49150
Giải nhì
11662 42636
Giải ba
77669 20758 90628
69376 07744 74090
Giải tư
1235 7306
4251 0219
Giải năm
2927 6946 7368
6598 0823 3611
Giải sáu
608 961 594
Giải bảy
81 31 85 93

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 22 tháng 10 năm 2021
28, 15, 74, 53, 66, 93, 66, 71, 60, 44, 60, 13, 05, 72, 29, 62, 07, 61, 65, 70, 20, 19, 05, 17, 82, 79, 06
Đặc biệt
56628
Giải nhất
23615
Giải nhì
74574 50353
Giải ba
31166 16493 70266
79071 61860 04844
Giải tư
1960 3013
8505 0372
Giải năm
3329 3862 4607
9661 8165 8670
Giải sáu
220 319 205
Giải bảy
17 82 79 06

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 21 tháng 10 năm 2021
88, 42, 78, 48, 82, 57, 91, 08, 59, 27, 74, 20, 02, 57, 38, 67, 84, 97, 19, 77, 82, 55, 26, 20, 58, 65, 28
Đặc biệt
93188
Giải nhất
00442
Giải nhì
02778 55348
Giải ba
93482 67157 21991
25308 09359 35527
Giải tư
0874 1320
1402 3657
Giải năm
8738 5467 4184
3797 7319 0977
Giải sáu
082 955 126
Giải bảy
20 58 65 28

Sổ kết quả xổ số Bắc Ninh
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 20 tháng 10 năm 2021
49, 44, 81, 56, 46, 33, 87, 97, 24, 47, 64, 17, 55, 38, 01, 29, 57, 99, 73, 79, 78, 11, 30, 93, 72, 10, 29
Đặc biệt
56449
Giải nhất
76644
Giải nhì
26081 29056
Giải ba
10246 09333 44287
03397 31724 46347
Giải tư
5064 2617
1255 9438
Giải năm
5101 5329 9957
6899 7173 1079
Giải sáu
078 211 930
Giải bảy
93 72 10 29

Sổ kết quả xổ số Quảng Ninh
Mở thưởng : THỨ BA ngày 19 tháng 10 năm 2021
47, 39, 04, 01, 62, 68, 26, 34, 50, 45, 30, 54, 55, 00, 12, 03, 93, 80, 23, 91, 24, 18, 23, 67, 42, 89, 98
Đặc biệt
86847
Giải nhất
67039
Giải nhì
11804 30501
Giải ba
17762 21068 71626
80934 72550 58345
Giải tư
4230 5354
7655 4600
Giải năm
3012 7903 4093
4880 0723 5191
Giải sáu
824 718 423
Giải bảy
67 42 89 98

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 18 tháng 10 năm 2021
09, 70, 49, 48, 62, 33, 27, 32, 72, 68, 52, 70, 19, 55, 28, 96, 01, 18, 61, 09, 47, 89, 16, 34, 31, 71, 00
Đặc biệt
11609
Giải nhất
38670
Giải nhì
75749 86248
Giải ba
01162 58433 67727
51232 94072 30268
Giải tư
2752 3870
5919 6155
Giải năm
1928 5396 5001
6818 0261 1009
Giải sáu
747 489 116
Giải bảy
34 31 71 00

Sổ kết quả xổ số Thái Bình
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 17 tháng 10 năm 2021
40, 61, 13, 34, 74, 29, 08, 55, 32, 23, 93, 33, 13, 12, 22, 37, 10, 61, 56, 93, 18, 07, 06, 23, 78, 70, 15
Đặc biệt
24640
Giải nhất
45261
Giải nhì
28113 58334
Giải ba
67474 16929 59008
69755 58832 99823
Giải tư
4593 1833
4313 1612
Giải năm
5822 2237 7310
9461 9056 4393
Giải sáu
518 407 906
Giải bảy
23 78 70 15

Sổ kết quả xổ số Nam Định
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 16 tháng 10 năm 2021
67, 10, 63, 93, 86, 07, 27, 20, 43, 23, 23, 29, 37, 22, 97, 86, 62, 85, 81, 94, 70, 84, 08, 56, 38, 14, 07
Đặc biệt
66067
Giải nhất
51010
Giải nhì
58163 24893
Giải ba
22086 11007 59027
44020 89643 23923
Giải tư
3823 4029
6037 8722
Giải năm
4597 2086 4262
6785 2981 0394
Giải sáu
970 084 208
Giải bảy
56 38 14 07

Sổ kết quả xổ số Hải Phòng
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 15 tháng 10 năm 2021
18, 54, 13, 71, 17, 42, 51, 35, 54, 49, 90, 66, 48, 27, 25, 01, 64, 47, 49, 20, 32, 12, 74, 88, 42, 48, 34
Đặc biệt
64218
Giải nhất
83454
Giải nhì
31313 38671
Giải ba
29917 25742 92751
69235 89354 18149
Giải tư
3490 7166
1748 5327
Giải năm
8125 0201 3864
7447 0449 8020
Giải sáu
432 412 974
Giải bảy
88 42 48 34

Sổ kết quả xổ số Hà Nội
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 14 tháng 10 năm 2021
19, 62, 28, 97, 75, 09, 18, 68, 38, 87, 48, 51, 22, 54, 11, 39, 77, 73, 44, 14, 67, 25, 33, 44, 94, 71, 55
Đặc biệt
04019
Giải nhất
12662
Giải nhì
35528 91597
Giải ba
20875 24309 36818
14668 42438 64087
Giải tư
1848 0051
9922 4854
Giải năm
3411 4139 3577
1873 5344 3814
Giải sáu
067 225 133
Giải bảy
44 94 71 55

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 13 tháng 10 năm 2021
22, 23, 32, 23, 23, 47, 09, 76, 18, 14, 21, 90, 49, 11, 13, 65, 11, 05, 76, 35, 97, 39, 13, 20, 26, 38, 31
Đặc biệt
49522
Giải nhất
34123
Giải nhì
78632 64623
Giải ba
56223 06547 09009
89576 92818 86214
Giải tư
2021 5690
8849 0711
Giải năm
2113 8065 6311
6205 2776 7435
Giải sáu
397 539 413
Giải bảy
20 26 38 31

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 12 tháng 10 năm 2021
18, 09, 94, 68, 58, 07, 22, 95, 26, 62, 26, 25, 00, 07, 66, 90, 20, 86, 50, 47, 64, 68, 34, 81, 97, 48, 88
Đặc biệt
05618
Giải nhất
73209
Giải nhì
47494 05368
Giải ba
46758 46707 32222
24995 44326 85162
Giải tư
3826 2625
5000 9607
Giải năm
2166 6490 7920
4986 4950 0247
Giải sáu
364 768 934
Giải bảy
81 97 48 88

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 11 tháng 10 năm 2021
42, 50, 55, 65, 32, 01, 52, 04, 84, 24, 22, 89, 45, 22, 30, 98, 20, 91, 84, 14, 58, 99, 15, 55, 95, 26, 07
Đặc biệt
72142
Giải nhất
06050
Giải nhì
72755 40465
Giải ba
17432 24701 69352
39304 87384 75624
Giải tư
2222 8289
8745 8322
Giải năm
0230 2198 9920
6691 5184 3114
Giải sáu
758 499 915
Giải bảy
55 95 26 07

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 10 tháng 10 năm 2021
85, 49, 42, 30, 69, 27, 13, 38, 58, 24, 71, 97, 73, 85, 69, 35, 61, 47, 16, 02, 46, 85, 84, 48, 34, 93, 42
Đặc biệt
06085
Giải nhất
88649
Giải nhì
10842 18830
Giải ba
01269 23827 76813
31338 07958 49024
Giải tư
4671 1897
4473 0285
Giải năm
2069 7935 5161
9047 0316 3202
Giải sáu
246 585 284
Giải bảy
48 34 93 42

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 09 tháng 10 năm 2021
56, 05, 22, 86, 81, 57, 15, 56, 87, 91, 07, 39, 18, 07, 14, 42, 42, 14, 20, 11, 41, 84, 64, 33, 92, 39, 01
Đặc biệt
31156
Giải nhất
70905
Giải nhì
52422 68986
Giải ba
95981 27557 61315
00056 79187 64291
Giải tư
4207 4639
7518 3207
Giải năm
6514 8442 4642
1514 5220 7211
Giải sáu
341 184 364
Giải bảy
33 92 39 01

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 08 tháng 10 năm 2021
50, 87, 70, 15, 45, 56, 54, 85, 11, 22, 62, 12, 23, 86, 26, 18, 84, 35, 89, 17, 59, 90, 79, 17, 49, 68, 11
Đặc biệt
43550
Giải nhất
92887
Giải nhì
67470 39215
Giải ba
44145 80556 86154
12485 18411 88022
Giải tư
6762 6312
7923 3586
Giải năm
2326 9918 6784
1435 2489 9817
Giải sáu
459 190 679
Giải bảy
17 49 68 11

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 07 tháng 10 năm 2021
69, 19, 41, 91, 46, 71, 27, 65, 82, 78, 71, 78, 51, 45, 71, 72, 75, 39, 63, 08, 09, 58, 00, 59, 61, 16, 51
Đặc biệt
97469
Giải nhất
47719
Giải nhì
46341 12091
Giải ba
19146 27071 58427
08765 05682 77078
Giải tư
7871 5078
9551 6745
Giải năm
0771 0072 9575
0039 0263 2308
Giải sáu
909 258 300
Giải bảy
59 61 16 51

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 06 tháng 10 năm 2021
45, 83, 36, 40, 16, 68, 66, 29, 30, 38, 30, 73, 94, 55, 16, 80, 66, 90, 40, 19, 45, 20, 13, 41, 20, 80, 60
Đặc biệt
82245
Giải nhất
66283
Giải nhì
69636 77240
Giải ba
52616 64268 27166
71829 21630 00238
Giải tư
0730 2073
5794 2355
Giải năm
5416 8580 7666
4490 3140 4119
Giải sáu
645 320 613
Giải bảy
41 20 80 60

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 05 tháng 10 năm 2021
67, 23, 11, 59, 77, 13, 09, 56, 30, 49, 77, 09, 71, 08, 45, 22, 23, 70, 23, 96, 93, 61, 49, 87, 98, 07, 56
Đặc biệt
73967
Giải nhất
77123
Giải nhì
05811 34359
Giải ba
06377 13913 84309
93756 58430 52449
Giải tư
4377 1609
5971 5508
Giải năm
5445 7122 9723
7370 2023 9796
Giải sáu
493 161 849
Giải bảy
87 98 07 56

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 04 tháng 10 năm 2021
47, 06, 72, 69, 11, 05, 27, 85, 40, 42, 10, 38, 49, 15, 60, 59, 64, 91, 59, 14, 74, 85, 69, 34, 44, 57, 07
Đặc biệt
45747
Giải nhất
78306
Giải nhì
61572 84369
Giải ba
18411 79705 69727
17685 33940 04242
Giải tư
7010 0738
2149 2415
Giải năm
1760 9959 0364
1391 7659 8314
Giải sáu
674 785 969
Giải bảy
34 44 57 07

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 03 tháng 10 năm 2021
81, 04, 57, 52, 04, 30, 60, 27, 63, 04, 90, 37, 93, 72, 35, 35, 28, 64, 42, 33, 28, 76, 79, 60, 16, 56, 83
Đặc biệt
20681
Giải nhất
02104
Giải nhì
37357 93752
Giải ba
55304 60330 34160
60027 20063 00404
Giải tư
1190 5537
1993 7472
Giải năm
1935 5535 0728
4564 7842 7533
Giải sáu
528 376 079
Giải bảy
60 16 56 83

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 02 tháng 10 năm 2021
77, 88, 61, 79, 98, 15, 30, 84, 24, 26, 34, 27, 38, 44, 50, 12, 68, 75, 01, 21, 87, 03, 45, 31, 78, 63, 55
Đặc biệt
37377
Giải nhất
21288
Giải nhì
46261 00079
Giải ba
66998 36915 98030
41584 52824 42926
Giải tư
2434 0327
9138 3444
Giải năm
5450 1412 9468
0875 8001 6321
Giải sáu
887 703 045
Giải bảy
31 78 63 55

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 01 tháng 10 năm 2021
20, 46, 39, 85, 33, 03, 95, 86, 49, 87, 13, 14, 78, 87, 89, 75, 03, 14, 38, 48, 50, 62, 18, 56, 01, 68, 38
Đặc biệt
31220
Giải nhất
49246
Giải nhì
20939 28685
Giải ba
12233 11803 82795
26886 97849 08987
Giải tư
1213 3114
8078 8087
Giải năm
2789 2575 4203
7214 4438 4448
Giải sáu
450 862 818
Giải bảy
56 01 68 38

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 30 tháng 09 năm 2021
11, 05, 62, 43, 05, 75, 03, 01, 74, 12, 90, 90, 30, 72, 78, 13, 73, 28, 15, 37, 26, 81, 92, 13, 98, 75, 26
Đặc biệt
45811
Giải nhất
53705
Giải nhì
13062 24543
Giải ba
01005 33475 11603
63101 12074 52012
Giải tư
0790 7890
8030 6272
Giải năm
1878 3513 9673
6628 0515 9537
Giải sáu
226 281 792
Giải bảy
13 98 75 26

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 29 tháng 09 năm 2021
77, 28, 53, 85, 63, 54, 32, 21, 50, 76, 66, 27, 35, 38, 21, 39, 80, 55, 03, 09, 41, 32, 96, 77, 78, 54, 57
Đặc biệt
76477
Giải nhất
24728
Giải nhì
82153 20385
Giải ba
09463 95654 14232
41721 92050 74476
Giải tư
7366 9727
5435 7638
Giải năm
0921 9039 7180
4555 3303 1709
Giải sáu
941 832 396
Giải bảy
77 78 54 57

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 28 tháng 09 năm 2021
34, 84, 65, 93, 25, 07, 11, 83, 80, 21, 74, 68, 47, 23, 63, 53, 59, 26, 72, 73, 79, 61, 16, 22, 01, 15, 63
Đặc biệt
03234
Giải nhất
84484
Giải nhì
90665 27193
Giải ba
84025 36607 88411
17783 68780 93121
Giải tư
0174 1668
1547 4223
Giải năm
1963 1853 8859
3026 5672 2473
Giải sáu
279 161 216
Giải bảy
22 01 15 63

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 27 tháng 09 năm 2021
11, 29, 68, 97, 59, 66, 43, 82, 69, 59, 84, 11, 34, 21, 26, 44, 17, 30, 65, 08, 99, 14, 42, 90, 34, 37, 81
Đặc biệt
73011
Giải nhất
19529
Giải nhì
02268 95997
Giải ba
51659 13766 27643
14782 47469 92959
Giải tư
1584 3811
1734 9321
Giải năm
9026 5444 5017
6830 8765 5108
Giải sáu
199 114 442
Giải bảy
90 34 37 81

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 26 tháng 09 năm 2021
94, 74, 74, 98, 22, 15, 30, 74, 94, 75, 34, 74, 61, 99, 05, 05, 07, 83, 60, 93, 34, 27, 72, 79, 05, 15, 27
Đặc biệt
21694
Giải nhất
58074
Giải nhì
30674 87398
Giải ba
68622 50815 13530
38874 20194 54775
Giải tư
3534 1774
0561 4699
Giải năm
4005 7905 2707
5383 1660 5393
Giải sáu
434 727 472
Giải bảy
79 05 15 27

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 25 tháng 09 năm 2021
08, 45, 67, 74, 94, 92, 06, 87, 75, 11, 34, 63, 97, 23, 62, 92, 43, 77, 48, 73, 41, 95, 52, 71, 35, 97, 83
Đặc biệt
92408
Giải nhất
91545
Giải nhì
83667 10074
Giải ba
24894 91092 90506
11587 03675 28811
Giải tư
1134 8263
7597 0123
Giải năm
2562 9892 0143
7177 9148 5373
Giải sáu
341 495 952
Giải bảy
71 35 97 83

Kết quả xổ số Hải Phòng
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ SÁU ngày 24 tháng 09 năm 2021
78, 95, 92, 43, 52, 69, 42, 45, 86, 74, 28, 02, 89, 90, 27, 74, 16, 37, 06, 96, 72, 40, 45, 11, 40, 04, 18
Đặc biệt
51678
Giải nhất
00595
Giải nhì
81492 15143
Giải ba
18952 11569 71542
94245 10886 40074
Giải tư
5028 0402
5989 6790
Giải năm
3227 6074 0716
8137 0706 9696
Giải sáu
272 740 345
Giải bảy
11 40 04 18

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ NĂM ngày 23 tháng 09 năm 2021
34, 00, 85, 63, 91, 39, 10, 58, 67, 73, 72, 77, 07, 36, 43, 42, 56, 05, 49, 19, 56, 19, 96, 83, 61, 50, 91
Đặc biệt
11534
Giải nhất
41900
Giải nhì
09585 18963
Giải ba
83891 60439 11010
49658 08467 79973
Giải tư
1272 4477
4807 0736
Giải năm
1743 3542 6456
0905 0449 3119
Giải sáu
056 319 996
Giải bảy
83 61 50 91

Kết quả xổ số Bắc Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ TƯ ngày 22 tháng 09 năm 2021
73, 07, 30, 80, 68, 43, 81, 69, 03, 09, 25, 56, 69, 59, 93, 71, 69, 31, 86, 73, 13, 31, 99, 18, 01, 12, 42
Đặc biệt
53873
Giải nhất
69507
Giải nhì
02330 17980
Giải ba
73268 26143 12181
96869 58203 78909
Giải tư
8925 3956
3169 7059
Giải năm
1193 3871 8569
0231 5486 4973
Giải sáu
013 531 299
Giải bảy
18 01 12 42

Kết quả xổ số Quảng Ninh
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BA ngày 21 tháng 09 năm 2021
83, 18, 30, 24, 62, 42, 25, 45, 83, 28, 83, 94, 91, 19, 77, 01, 12, 72, 08, 55, 13, 61, 67, 84, 29, 72, 36
Đặc biệt
16083
Giải nhất
88718
Giải nhì
35830 21024
Giải ba
28362 42642 95525
13345 87483 89228
Giải tư
6183 4094
4091 2619
Giải năm
5877 4901 3912
9172 1608 9055
Giải sáu
013 061 667
Giải bảy
84 29 72 36

Kết quả xổ số Hà Nội
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ HAI ngày 20 tháng 09 năm 2021
19, 63, 70, 66, 60, 23, 96, 31, 30, 74, 18, 19, 00, 20, 65, 85, 68, 17, 39, 34, 10, 12, 82, 24, 00, 91, 19
Đặc biệt
74019
Giải nhất
39363
Giải nhì
65370 71066
Giải ba
45260 63523 61496
03231 90130 26674
Giải tư
5518 0019
5100 0220
Giải năm
2865 6585 4268
4617 7539 6234
Giải sáu
310 412 482
Giải bảy
24 00 91 19

Kết quả xổ số Thái Bình
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : CHỦ NHẬT ngày 19 tháng 09 năm 2021
57, 90, 70, 12, 28, 65, 36, 69, 71, 81, 19, 18, 80, 78, 41, 99, 03, 69, 17, 09, 18, 01, 42, 32, 56, 00, 04
Đặc biệt
45957
Giải nhất
46590
Giải nhì
96670 98212
Giải ba
61428 04665 16136
67569 58371 64581
Giải tư
2819 9818
9180 2878
Giải năm
3041 7099 3203
1269 0117 1209
Giải sáu
618 301 042
Giải bảy
32 56 00 04

Kết quả xổ số Nam Định
(So ket qua xo so)
Mở thưởng : THỨ BẢY ngày 18 tháng 09 năm 2021
01, 43, 49, 14, 45, 03, 52, 02, 51, 78, 10, 44, 89, 47, 71, 47, 65, 65, 67, 74, 83, 59, 06, 36, 83, 39, 17
Đặc biệt
93901
Giải nhất
29743
Giải nhì
74749 24114
Giải ba
11745 24603 47552
26902 02551 09078
Giải tư
2410 5244
7589 6247
Giải năm
6371 5447 7365
6465 3567 7674
Giải sáu
783 359 506
Giải bảy
36 83 39 17

Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức | Liên hệ | Giới thiệu | Chính sách bảo mật
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com