Tổng hợp chu kỳ của giải đặc biệt

Biên ngày (Ngày/Tháng/Năm):
1. Chu kỳ đầu (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 10/05/2021) Max đại
Đầu 0 Ra ngày 18/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 22 ngày 43 ngày
Đầu 1 Ra ngày 29/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày 52 ngày
Đầu 2 Ra ngày 03/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 85 ngày
Đầu 3 Ra ngày 30/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 64 ngày
Đầu 4 Ra ngày 10/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 56 ngày
Đầu 5 Ra ngày 06/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 50 ngày
Đầu 6 Ra ngày 09/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 60 ngày
Đầu 7 Ra ngày 02/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 42 ngày
Đầu 8 Ra ngày 04/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 61 ngày
Đầu 9 Ra ngày 08/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 56 ngày
2. Chu kỳ đuôi (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 10/05/2021) Max đại
Đuôi 0 Ra ngày 04/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 45 ngày
Đuôi 1 Ra ngày 27/03/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 44 ngày 57 ngày
Đuôi 2 Ra ngày 26/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày 64 ngày
Đuôi 3 Ra ngày 08/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 68 ngày
Đuôi 4 Ra ngày 08/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 32 ngày 82 ngày
Đuôi 5 Ra ngày 03/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 55 ngày
Đuôi 6 Ra ngày 05/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 66 ngày
Đuôi 7 Ra ngày 10/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 68 ngày
Đuôi 8 Ra ngày 02/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 64 ngày
Đuôi 9 Ra ngày 09/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 68 ngày
3. Chu kỳ tổng (Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng 2 số cuối của giải đặc biệt tính đến ngày 10/05/2021) Max đại
Tổng 0 Ra ngày 21/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 52 ngày
Tổng 1 Ra ngày 10/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 70 ngày
Tổng 2 Ra ngày 08/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 59 ngày
Tổng 3 Ra ngày 13/03/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 58 ngày 71 ngày
Tổng 4 Ra ngày 06/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 62 ngày
Tổng 5 Ra ngày 09/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 58 ngày
Tổng 6 Ra ngày 27/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 68 ngày
Tổng 7 Ra ngày 03/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 42 ngày
Tổng 8 Ra ngày 04/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 67 ngày
Tổng 9 Ra ngày 30/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 91 ngày
4. Chu kỳ bộ số (Thống kê chu kỳ gần nhất của các bộ số của giải đặc biệt tính đến ngày 10/05/2021) Max đại
Bộ số 01 Ra ngày 01/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày 57 ngày
Bộ số 02 Ra ngày 03/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày 60 ngày
Bộ số 03 Ra ngày 04/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày 70 ngày
Bộ số 04 Ra ngày 06/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày 77 ngày
Bộ số 12 Ra ngày 13/03/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 58 ngày 69 ngày
Bộ số 13 Ra ngày 30/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày 81 ngày
Bộ số 14 Ra ngày 09/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày 67 ngày
Bộ số 23 Ra ngày 02/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày 49 ngày
Bộ số 24 Ra ngày 10/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày 78 ngày
Bộ số 34 Ra ngày 08/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày 74 ngày
Bộ số 00 Ra ngày 21/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 19 ngày 125 ngày
Bộ số 11 Ra ngày 05/05/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày 105 ngày
Bộ số 22 Ra ngày 24/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 16 ngày 114 ngày
Bộ số 33 Ra ngày 27/04/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày 161 ngày
Bộ số 44 Ra ngày 03/02/2021 Đến nay vẫn chưa ra là 92 ngày 133 ngày
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com