Thống kê dự báo kết quả xổ số ngày mai miễn phí, xo so, kqxs

Biên ngày (dd/mm/YYYY):
1.Các kết quả đặc biệt đã về sau khi giải đặc biệt xuất hiện 2 số cuối là 69 ra ngày 28/10/2021
17: 4 lần, 77: 4 lần, 16: 3 lần, 21: 3 lần, 44: 2 lần, 10: 2 lần, 50: 2 lần, 24: 2 lần, 09: 2 lần, 23: 2 lần, 86: 2 lần, 46: 2 lần, 88: 2 lần, 01: 1 lần, 59: 1 lần, 98: 1 lần, 81: 1 lần, 63: 1 lần, 30: 1 lần, 45: 1 lần, 04: 1 lần, 38: 1 lần, 47: 1 lần, 19: 1 lần, 27: 1 lần, 54: 1 lần, 84: 1 lần, 67: 1 lần, 57: 1 lần, 73: 1 lần, 76: 1 lần, 03: 1 lần, 18: 1 lần, 39: 1 lần, 69: 1 lần, 83: 1 lần, 64: 1 lần, 91: 1 lần, 95: 1 lần, 78: 1 lần, 56: 1 lần, 36: 1 lần, 11: 1 lần,
Chi tiết các ngày:
Ngày 14/01/2000 về 90869 sau đó ngày 15/01/2000 về 14156
Ngày 15/12/2000 về 51069 sau đó ngày 16/12/2000 về 03830
Ngày 30/01/2001 về 13969 sau đó ngày 31/01/2001 về 45011
Ngày 31/03/2001 về 12369 sau đó ngày 01/04/2001 về 00217
Ngày 10/07/2001 về 23169 sau đó ngày 11/07/2001 về 59788
Ngày 22/10/2001 về 48169 sau đó ngày 23/10/2001 về 99577
Ngày 25/10/2001 về 70469 sau đó ngày 26/10/2001 về 44783
Ngày 25/04/2002 về 10269 sau đó ngày 26/04/2002 về 14173
Ngày 26/12/2002 về 39569 sau đó ngày 27/12/2002 về 85069
Ngày 27/12/2002 về 85069 sau đó ngày 28/12/2002 về 74739
Ngày 17/03/2003 về 11869 sau đó ngày 18/03/2003 về 91777
Ngày 21/06/2003 về 84369 sau đó ngày 22/06/2003 về 90946
Ngày 07/07/2003 về 11269 sau đó ngày 08/07/2003 về 82223
Ngày 31/08/2003 về 07669 sau đó ngày 01/09/2003 về 38110
Ngày 09/09/2003 về 45669 sau đó ngày 10/09/2003 về 42323
Ngày 07/12/2003 về 50169 sau đó ngày 08/12/2003 về 49716
Ngày 13/09/2004 về 70169 sau đó ngày 14/09/2004 về 94518
Ngày 10/10/2004 về 75469 sau đó ngày 11/10/2004 về 14516
Ngày 18/01/2005 về 08569 sau đó ngày 19/01/2005 về 49317
Ngày 17/08/2005 về 11369 sau đó ngày 18/08/2005 về 97617
Ngày 20/10/2005 về 04269 sau đó ngày 21/10/2005 về 59403
Ngày 31/12/2005 về 84069 sau đó ngày 01/01/2006 về 26850
Ngày 09/04/2006 về 13369 sau đó ngày 10/04/2006 về 96977
Ngày 27/04/2006 về 22169 sau đó ngày 28/04/2006 về 68910
Ngày 16/08/2006 về 61469 sau đó ngày 17/08/2006 về 84688
Ngày 17/09/2006 về 16469 sau đó ngày 18/09/2006 về 81576
Ngày 07/11/2006 về 33769 sau đó ngày 08/11/2006 về 63724
Ngày 13/01/2007 về 64869 sau đó ngày 14/01/2007 về 28564
Ngày 17/07/2007 về 03869 sau đó ngày 18/07/2007 về 22036
Ngày 06/06/2008 về 48469 sau đó ngày 07/06/2008 về 12486
Ngày 29/11/2008 về 54469 sau đó ngày 30/11/2008 về 40178
Ngày 15/03/2009 về 99069 sau đó ngày 16/03/2009 về 01621
Ngày 29/08/2009 về 03069 sau đó ngày 30/08/2009 về 22191
Ngày 25/10/2010 về 78869 sau đó ngày 26/10/2010 về 81395
Ngày 11/12/2010 về 68769 sau đó ngày 12/12/2010 về 42557
Ngày 10/05/2011 về 30069 sau đó ngày 11/05/2011 về 78309
Ngày 07/11/2011 về 63169 sau đó ngày 08/11/2011 về 27467
Ngày 28/06/2012 về 14169 sau đó ngày 29/06/2012 về 43681
Ngày 22/07/2012 về 40669 sau đó ngày 23/07/2012 về 39424
Ngày 10/08/2013 về 20669 sau đó ngày 11/08/2013 về 94198
Ngày 24/04/2014 về 77969 sau đó ngày 25/04/2014 về 36977
Ngày 29/04/2015 về 80669 sau đó ngày 30/04/2015 về 07844
Ngày 23/05/2015 về 41469 sau đó ngày 24/05/2015 về 47944
Ngày 03/09/2015 về 86669 sau đó ngày 04/09/2015 về 99001
Ngày 22/10/2015 về 61669 sau đó ngày 23/10/2015 về 62259
Ngày 25/05/2017 về 20369 sau đó ngày 26/05/2017 về 56321
Ngày 10/06/2017 về 43869 sau đó ngày 11/06/2017 về 18721
Ngày 06/09/2017 về 34369 sau đó ngày 07/09/2017 về 50363
Ngày 23/12/2017 về 53369 sau đó ngày 24/12/2017 về 89886
Ngày 23/04/2018 về 32369 sau đó ngày 24/04/2018 về 28845
Ngày 18/07/2018 về 09669 sau đó ngày 19/07/2018 về 15817
Ngày 24/09/2018 về 69569 sau đó ngày 25/09/2018 về 69654
Ngày 09/11/2018 về 45669 sau đó ngày 10/11/2018 về 04284
Ngày 20/06/2020 về 18969 sau đó ngày 21/06/2020 về 25127
Ngày 10/07/2020 về 77969 sau đó ngày 11/07/2020 về 03116
Ngày 26/09/2020 về 17069 sau đó ngày 27/09/2020 về 37546
Ngày 17/10/2020 về 99469 sau đó ngày 18/10/2020 về 62319
Ngày 29/11/2020 về 83669 sau đó ngày 30/11/2020 về 05104
Ngày 13/01/2021 về 02769 sau đó ngày 14/01/2021 về 51338
Ngày 29/01/2021 về 40169 sau đó ngày 30/01/2021 về 71209
Ngày 09/05/2021 về 76369 sau đó ngày 10/05/2021 về 54247
Ngày 07/10/2021 về 97469 sau đó ngày 08/10/2021 về 43550
2. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 69 vào Thứ 5 là:
Ngày 26/10/2001 giải đặc biệt về 44783 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/04/2002 giải đặc biệt về 14173 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 27/12/2002 giải đặc biệt về 85069 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 21/10/2005 giải đặc biệt về 59403 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 28/04/2006 giải đặc biệt về 68910 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 29/06/2012 giải đặc biệt về 43681 - 2 số cuối là 81 - đầu 8 - cuối 1 - tổng 9 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 25/04/2014 giải đặc biệt về 36977 - 2 số cuối là 77 - đầu 7 - cuối 7 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 04/09/2015 giải đặc biệt về 99001 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 23/10/2015 giải đặc biệt về 62259 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 26/05/2017 giải đặc biệt về 56321 - 2 số cuối là 21 - đầu 2 - cuối 1 - tổng 3 - thuộc bộ số - dàn chia 3
Ngày 08/10/2021 giải đặc biệt về 43550 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5 - thuộc bộ số - dàn chia 3
3. Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 29/10 trong các năm trước:
Ngày 29/10/2020 giải đặc biệt về 33136 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2019 giải đặc biệt về 42342 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2018 giải đặc biệt về 23974 - 2 số cuối là 74 - đầu 7 - cuối 4 - tổng 1 - thuộc bộ số 24 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 29/10/2017 giải đặc biệt về 31270 - 2 số cuối là 70 - đầu 7 - cuối 0 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2016 giải đặc biệt về 00161 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2015 giải đặc biệt về 52515 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2014 giải đặc biệt về 21089 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 29/10/2013 giải đặc biệt về 28828 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2012 giải đặc biệt về 49425 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7 - thuộc bộ số 02 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2011 giải đặc biệt về 19751 - 2 số cuối là 51 - đầu 5 - cuối 1 - tổng 6 - thuộc bộ số 01 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2010 giải đặc biệt về 45739 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2009 giải đặc biệt về 17112 - 2 số cuối là 12 - đầu 1 - cuối 2 - tổng 3 - thuộc bộ số 12 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2008 giải đặc biệt về 71155 - 2 số cuối là 55 - đầu 5 - cuối 5 - tổng 0 - thuộc bộ số 00 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2007 giải đặc biệt về 95878 - 2 số cuối là 78 - đầu 7 - cuối 8 - tổng 5 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2006 giải đặc biệt về 37996 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5 - thuộc bộ số 14 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2005 giải đặc biệt về 27483 - 2 số cuối là 83 - đầu 8 - cuối 3 - tổng 1 - thuộc bộ số 33 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 29/10/2004 giải đặc biệt về 98461 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7 - thuộc bộ số 11 - dàn chia 3 dư 1
Ngày 29/10/2003 giải đặc biệt về 68939 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2 - thuộc bộ số 34 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2002 giải đặc biệt về 81863 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9 - thuộc bộ số 13 - dàn chia 3 dư 0
Ngày 29/10/2001 giải đặc biệt về 41559 - 2 số cuối là 59 - đầu 5 - cuối 9 - tổng 4 - thuộc bộ số 04 - dàn chia 3 dư 2
Ngày 29/10/2000 giải đặc biệt về 55128 - 2 số cuối là 28 - đầu 2 - cuối 8 - tổng 0 - thuộc bộ số 23 - dàn chia 3 dư 1
Xo so | So ket qua | Thống kê cho ngày mai | Thống kê giải ĐB tháng | Thống kê giải ĐB theo tuần | 2 số cuối giải ĐB theo tháng | 2 số cuối giải ĐB theo tuần | Thống kê đặc biệt gan | Bảng đặc biệt tuần | Bảng đặc biệt theo tổng | Thống kê tần suất giải đặc biệt | Tổng hợp chu kỳ đặc biệt | Thống kê theo giải | Thống kê theo cặp số | Thống kê dàn đặc biệt | Ghép chọn lô xiên | Đặc biệt theo thứ | Soi cầu lô tam giác | Soi cầu lô cặp | Soi cầu lô Bạch thủ ghép xuôi | Soi cầu lô bạch thủ ghép ngược | Soi cầu lô hai nháy | Soi cầu giải đặc biệt | Soi cầu lô trượt | Kiểm tra lịch sử cầu lô | Thống kê lotto theo thứ | Thống kê cặp số anh em | Chu kỳ lô rơi của hai cặp số | Chu kỳ chi tiết dàn lô | Thống kê lô gan | Thống kê tần số nhịp lô | Thống kê tần suất lotto theo cặp | Thống kê tần suất lotto kiểu ô | Thống kê tần suất lotto kiểu lưới | Thống kê đầu đuôi lotto | Xổ số miền trung | Xổ số miền nam | Ảnh gái xinh | Video funny | Giải mã những giấc mơ | Tin tức | Liên hệ | Giới thiệu | Chính sách bảo mật
Copyright by XoSo88.info (chạy thử nghiệm)
xoso88.info@gmail.com